"Even een quizje."

De vijandige overname van de PvdA kent ook verliezers. Dat zijn de traditionele sociaaldemocraten, mensen die niets moeten hebben van de verworvenheden van de jaren zestig. Ze zijn gevormd door de oorlog. De nieuwe partij DS'70 wordt voor velen van hen een toevluchtsoord. Daar komen de mensen samen voor wie geen ruimte meer is op het feest van de jonge garde. Hun idealen zijn ineens verouderd. Alles waar ze ooit voor stonden, is nu uit de mode. De partij trekt anti-communistische ijzervreters als Sal Tas en Frans Goedhart, die onder de naam Pieter 't Hoen oprichter was van Het Parool.

DS'70 staat kritisch tegenover subsidies, ontwikkelingshulp, dictators in de derde wereld, hoge overheidsuitgaven. De partij is voor belastingverlaging, kernenergie, law-and-order, en altijd pro-Amerika en pro Israël. In 1967 verwoordt Parool-hoofdredacteur Herman Sandberg het standpunt van zovelen in het naoorlogse Nederland als hij schrijft: 'De kracht van Amerika is en blijft de sterkste waarborg voor de vrije wereld.' Voor hen geen modieus antiamerikanisme.

Even een quizje. Wie is de eerste politicus die op een verkiezingscongres de woorden 'Nederland is een vol land' uitspreekt? Wie zegt er over de immigratie: 'Maar voor deze toevloed, die in enkele decennia een half miljoen mensen kan betreffen, ontbreekt de extra ruimte'? Welke partij introduceert de financiële stimulans voor de terugkeer van immigranten? Welke partij komt als eerste met een brochure tegen de massa-immigratie? Centrumpartij? Fortuyn? Bolkestein? De Centrum-Democraten? Fout. Het is Ds'70, van Willem Drees jr. Met de uitspraak 'Nederland is een vol land' kaart hij de immigratie aan op het verkiezingscongres in 1971. Een jaar later zegt hij: 'Import van arbeidskrachten, het werven van buitenlanders, is ongewenst.'*

Schijnelite_twee De DS'70-brochure Nederland mag geen immigratieland worden verschijnt in 1974 en is de eerste uitgebreide waarschuwing over wat ons heel misschien boven het hoofd hangt - tenzij Nederland nú maatregelen neemt. De toestroom moet tot staan worden gebracht. Remigratie moet worden bevorderd via terugkeerregelingen en het verbeteren van sociale verzekeringen; financiering kan voor een groot deel ten laste komen van ontwikkelingsgelden. De Kamerfractie van DS'70 heeft de terugkeerregeling tot op de cent nauwkeurig uitgewerkt.

Drees heeft het zelf uitgerekend. En met cijfers weet hij wel raad. Drees was thesaurier-generaal - de topambtenaar op het ministerie van Financiën - en hoogleraar openbare financiën aan wat later de Erasmus Universiteit wordt. Niemand waagt het zijn berekeningen in twijfel te trekken. Maar links overlaadt DS'70 met kritiek. De linkse pers staat klaar om de partij te brandmerken. In het weekblad Vrij Nederland wordt Drees uitgebreid afgedroogd. We zien in het artikel alle elementen die linkse journalisten sindsdien gebruiken tegenover iedereen die het waagt de massa-immigratie ter sprake te brengen: belachelijk maken, het toedichten van andere motieven, zoals stemmenwinst, en racisme. Alle problemen met de immigratie worden gebagatelliseerd: 'De bulk vervult eerzame betrekkingen,' schrijft Gerard van Westerloo. Er staat ook dat 'de jaarlijkse aanwas tot nu toe niet boven de 7000 is uitgekomen'.

Het afgewogen pleidooi van Drees wordt weggezet als iets wat 'neer ging komen op een pleidooi om die gekleurde uitvreters hier niet meer toe te laten'. Van Westerloo zet de partij weg als 'Haags bijverschijnsel, dat de laatste tijd pogingen doet het leven te herwinnen door de vacante functie van woordvoerder der rancuneuze kleinburgerij van de Boerenpartij over te nemen'. Oftewel, de heldere analyse van dr. Drees is niet gebaseerd op een eerlijke analyse, maar op duistere, electorale motieven. 'In de nota staat geen discriminerend woord. Nergens staat dat Surinamers lui zijn, of cultureel nu eenmaal anders geaard, of een bedreiging voor onze dochteren. (...) Onder een schijn van redelijkheid en argumentatie worden precies dezelfde maatregelen voorgesteld, die elders op brede etnisch-culturele betogen of gewoon op de overtuiging dat negers inferieur zijn gebaseerd worden. In Nederland gaat dat niet zo, in Nederland gaat het fatsoenlijk. In Nederland draagt Enoch Powell een toupetje.' Vertaling: Aangezien Drees een minderwaardig mens is - een racist tenslotte - is het fair game op de man te spelen en zijn haarstukje ter sprake te brengen.

Het stuk van Van Westerloo is een eerste proeve van bekwaamheid van hoe de linkse journalistiek zich de komende decennia zal opstellen.

(Enoch Powell was een Engelse politicus wiens fameuze rivers of blood-speech in 1968 het eerste verzet in Europa tegen de massa-immigratie vormde. De carrière van deze oud-minister, de coming man van de Conservatieve Partij was daarmee ten einde. De elite gooide hem eruit. Maar als steunbetuiging staakten arbeiders in de havens en de vleesverwerking voor hem.)
(...)

Uit: Schijn-elite van de valsemunters - Martin Bosma
Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik Pag. 41-43
2010 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

Bestellen?

18 opmerkingen:

 1. Wat heeft het toch voor zin om links de schuld te geven van de huidige problematiek.

  De meeste gastarbeiders werden tussen 1965 en 1973 hier naartoe gehaald.

  Door wie?

  Door de KVP vooral. Als je kijkt naar de naoorlogs kabinetten zul je zien dat de PvdA maar aan een kabinet heeft deelgenomen in die periode en het KVP aan ALLE kabinetten.

  Het zijn dus de 'christenen' geweest die ervoor gezorgd hebben dat er Turken en Marokkanen naar Nederland kwamen.

  Is dat belangrijk ?

  NEE

  We moeten vooruit kijken in plaats van achteruit!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Mashna,
  Ze zijn hier niet naar toegehaald krachtens een besluit van de politiek, maar door bedrijven, die behoefte hadden aan goedkopere arbeidskrachten dan in eigen land beschikbaar waren. Het toenmalige "Links" was daar over het geheel genomen niet zo voor geporteerd, want het zou een loondrukkend effect voor de werkenden in eigen land kunnen hebben (in die tijd -opa vertelt- kwam een deel van links nog op voor de belangen van 'de arbeiders'). Een politiek besluit was minder nodig omdat niet voorzien was dat deze gastarbeiders na bewezen diensten of wanneer er geen werk meer was, hier zouden blijven. Vervolgens kwam -en dit was wél een door links van harte gesteund politiek besluit- de instroom via gezinshereniging op gang. Niet alleen bleven de gastarbeiders na het grotendeels wegvallen van de werkgelegenheid, er kwamen door gezinshereniging hele contingenten buitenlanders bij met geringe kansen op arbeidsparticipatie, maar wel met een hogere voortplantingssnelheid dan de autochtone bevolking. De humanitaire overwegingen achter deze gang van zaken zijn alleszins begrijpelijk. Maar het resultaat is niet zo mooi en was voor wie niet aan wishful thinking deed te voorzien.
  Het bijzondere van DS '70 is deels dat deze partij, door zich tegen de massa-immigratie te keren, in feite de behartiging van de belangen van de hier aanwezige arbeidersklasse overnam van de PvdA die zich tot eind jaren '60deze taak had gesteld. De PvdA was intussen door rebelse romantici overgenomen en werd in de nieuwe welvaartsstaat ook aantrekkelijk voor verwende jeugd, die toenadering tot de DDR wel een leuk idee vonden, Castro een fijne vent, en anti-amerikaanse en/of pro-communistische zelfmanifestatie een goed middel om de oudere generatie te stangen.
  Het hier uit voortkomende nieuwe "links" is er mede verantwoordelijk voor dat een rationele afweging betreffende de de wenselijkheid van de massale immigratie ernstig werd bemoeilijkt, en tot op heden wordt bemoeilijkt, doordat van meet af aan voorstanders van immigratiebeperking in de bruine hoek werden geplaatst.
  Er is meer te zeggen over "de schuld van links", maar het is natuurlijk waar dat vooruit kijken beter is dan achteruit kijken.
  Zelf vind ik het achteruit kijken overigens wel aardig. Ik heb het allemaal meegemaakt en Bosma's verhaal is in grote trekken juist.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Kees Rudolf,

  Het besluit om gastarbeiders te laten blijven is door de politiek genomen en niet door links of rechts.

  Ik heb de belangrijkste programmapunten van nieuw links nog eens doorgenomen en daarin staat helemaal niets over het migratievraagstuk.

  Waarom maakt Bosma zich zo druk over links?

  De politieke elite waar hij over spreekt is zonder uitzondering altijd het CDA geweest, met de VVD en de PvdA op plek twee en drie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Heb jij Bosma nu helemaal gelezen? Of een recensie? Waar wil je het nou eigenlijk over hebben? Beperken we ons tot het hier gegeven fragment?
  Het gaat hier over de opstelling van DS '70, een afsplitsing van de PvdA, die anders dan de PvdA de problematiek van de massa-immigratie zag aankomen, er althans de ogen niet voor wilde sluiten, en er iets tegen wilde ondernemen. Het gaat hier over hoe toen al de door links gedomineerde media (bijv.van Westerloo in VN) reageerden op politici die de massa-immigratie als onwenselijk ter discussie wilden stellen.
  DS '70 was geen rechtse partij. Maar in die dagen is besloten dat het niet links maar rechts, zo niet ultra rechts is, om tegen immigratie gekant te zijn (tegelijkertijd, toeval of niet, werd het niet meer links maar rechts om pro-Israël te zijn).
  Bijzonder zijn deze ontwikkelingen in Europees perspectief overigens niet. In onze buurlanden vond een soortgelijke omslag plaats.
  Wat die programmapunten van Nieuw Links betreft, als je doelt op de brochure "Tien over Rood", dat was '68 0f '69, nee, daarin staat niets over immigratie. Die was toen nog niet aan de orde, zelfs de instroom van Surinamers niet in verband met de naderende onafhankelijkheid van Suriname begin jaren '70. Je doet of ik iets anders beweerd heb of dat je me wat betreft mijn geschiedeniskennis wil bijspijkeren. Ben je eigenlijk wel helemaal droog achter je oren? Doe geen moeite, dank je.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lijkt me een boeiend boek van Bosma. Ga het zeker lezen. Ik wist dit niet niet zo over DS'70. Interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Kees Rudolf,

  Waarom nou meteen weer de sneer aan het eind van je betoog?

  Is een gewone discussie met U niet mogelijk.

  Dus een linkse partij was tegen migratie en werd als rechts weggezet.

  Veertig jaar geleden. Big deal.

  Dat kan nu niet meer veranderd worden. Mensen veranderen van standputn en wat vijtig jaar geleden waarheid was is nu een leugen.

  Het draait niet om links of rechts meneer de academicus.

  Beeeh, beeeh!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er is de Nederlandse Massa Immigratie (NMI) die ons de keel is gaan uithangen. Groeperingen en spreekbuizen die men links (= Links = Socialisten + Groen) pleegt te noemen, krijgen nu de schuld van het fenomeen. En inderdaad lijkt Links verantwoordelijk voor de haperende integratie van allochtonen en het saboteren van maatregelen om de stroom van aankomende allochtonen in te dammen. Maar 1) is voor zover ik weet de NMI niet of niet specifiek door Links geïnitieerd, 2) heeft Links nooit alleen geregeerd, 3) heeft het grootste deel van het NL-se-volk direct en politiek indirect tegenover allochtonie een houding aangenomen die voor haar toename alleen maar bevorderlijk is geweest.

  Genoemde aspecten/factoren, vooral de laatste, pleiten ervoor de gehele NL-cultuur bij die NMI-ramp te betrekken en pas vandaaruit lichtere en zwaardere accenten op groepen en personen te zetten. Bijvoorbeeld stel je vast dat onze cultuur christelijk-debiel is, waarna je heel wat duidelijk wordt. Bijvoorbeeld Neerland-zorgland en dat niet pas gisteren, maar continu. Neem Slauerhof’s gedicht In Holland.

  Van het socialisme dat de schuld van de NMI en de falende integratie van allochtonen krijgt, kun je dan beweren dat het een cultuur is die ook non-socialistische politieke partijen en zelfs de hele NL-samenleving, is binnen gedrongen. We zijn allemaal socialisten geworden, maar dit in mindere of meerdere mate. En op grond van dit graduele verschil kun je dan terecht beweren dat de PvdA een macht is van die socialistische cultuur, en is het correct in die partij de vlag (symbool) te zien waaronder de lading (de NMI+ bijbehorende misstanden) gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Nederland was reeds ver voor DS'70 "vol" (naar algemene perceptie). In de troonrede (!) 1950 liet men de koningin al zeggen: "...de snelle groei van de bevolking en de beperkte oppervlakte beschikbaar land eisen bij voortduring sterke bevordering van de emigratie".

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @j.morika
  Inderdaad is er een foto in het gemeentearchief van Amsterdam, begin jaren '50 genomen op de Herengracht voor de deur van het bevolkingsregister waarop een bord prijkt met 'Nederland is vol!'. Binnen kon men inlichtingen inwinnen over vertrek naar Canada, Australië enz. bij een emigratieloket. Een half miljoen Nederlanders vertrokken. Enkele tienduizenden bij wie net mislukten kwamen met hangende pootjes terug; er was ook geen verzorgingsstaat voor immigranten in de landen waar ze heen vertrokken.

  @Mashna en Kees Rudolf
  Het besluit om gastarbeiders te wervenuiiot diverse landen en later om hen toestemming te geven hier te blijven en hun gezin over te halen, is inderdaad genomen door opeenvolgende coalitieregeringen. Waarbij eerder ook de christelijke partijen bezorgd waren dat het zou mislopem door cultuurverschillen en de opnamecapaciteit.

  Toch ging het door met de bekende gevolgen waarvoor door een aantal politici van verschillende partijen is gewaarschuwd.

  Waarom dan toch een verwijt aan links?

  Omdat de PvdA om deze door coalities genomen besluiten een ongekende schuldmanipulatieideologie heeft gebouwd. Vanaf de jaren '70, toen naast de gezinshereniging ook de gezinsvorming (lees: huwelijksimport) mogelijk werd, mocht niemand meer kritiek hebben op het gevoerde immigratiebeleid.
  Ook met cijfers en feiten wijzen op de negatieve, al dan niet bedoelde, effecten op de samenleving, werd gestigmatiseerd. Dat beschrijft Martin Bosma heel goed.

  Maar de moraalridders zitten daarom niet per se *in de linkse partijen*. Het ik-ben-allochtoon--en-dus-slachtoffer-of-ik-help-allochtonen en daarom-ben-ik-moreel-superieur-virus heeft de afgelopen decennia aardig huisgehouden, ook binnen CDA, D66 en de VVD zijn er velen voor gezwicht.

  Op zich begrijpelijk: wie de vermeend zielige groepen verdedigt tegen de sterken & slimmen, is automatisch in dienst van het goede en daarmee boven elke kritiek verheven. Wie wil dat niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dank, @Bernadette, voor de puntjes op de i. "Schuldmanipulatieideologie" -dat woord geeft het wel ongeveer aan.
  Om het beeld nóg verder te nuanceren kan ook gewezen worden op de brochure "Gastarbeid en Kapitaal" van de SP, en de in die brochure met instemming geciteerde Anton Constandse. Duidelijke standpunten uit de linker hoek over problematische kanten van de immigratie, in het bijzonder de immigratie uit islamitische landen. Wordt besproken in hoofdstuk 8 van Brendel "Het verraad van links". Daar lezen we overigens ook hoe deze standpunten bij de overige partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum werden ontvangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De meeste buitenlanders zijn niet gekomen omdat ze "gehaald" zijn door werkgevers (ook dat was vrijwillig), maar gewoon omdat ze op eigen initiatief hier naar toe kwamen.

  Het boek van Bosma is een zeer interessant boek dat ik inmiddels heb uitgelezen. Vooral de manier hoe bepaalde foute figuren en ontwikkelingen worden geschetst, is zeer informatief. Het boek is is samen met Eurabia één van de belangrijkste boeken die op dit gebied in het Nederlands zijn uitgekomen. Een ander belangrijk boek in het Nederlands is dat van C. Caldwell - De Europese revolutie

  Qua beleidsmatige aanpak van deze negatieve invloeden, zouden als basisaanpak de stellingen uit het boek van Pim Fortuyn - Tegen de islamisering - verder ingevuld moeten worden.

  En voor wie nog mocht twijfelen, dit onderstaande fragment maakt duidelijk dat de invloed van de intolerante islam zeer negatief uitwerkt voor andere minderheden.

  Het zijn geen mensen

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tjonge, wat een keur van primitievelingen hebben ze bij die pownews uitzending (zie Rudolfs link hierboven) voor de camera en de microfoon gekregen. Ziet er niet mooi uit. Maar, eerlijk is eerlijk, elders werd het hier al opgemerkt, dit zijn vermoedelijk geen geregelde moskeegangers of koranlezers.
  Of geregelde moskeegang en vlijtig koranlezen tot hun verbetering zou strekken is nochtans onzeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Kees Rudolf,

  Hoe weet jij nou dat zij niet naar de moskee gaan? En wat doet het ertoe of iemand wel of niet naar de moskee gaat. Ook al gaat iemand niet naar de moskee, krijgt hij wel het heersende intolerante gedachtengoed mee dat inzake homo's, zoals in dit filmpje, volledig door de islam wordt ondersteund en volop aanwezig is. En van moskeebezoek wordt iemand echt niet toleranter, integendeel. Je filosofeert af en toe echt wat te veel door en maak eens een punt.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Rudolf,
  Het punt is: de relatie tot de islam is geen directe. Om deze rotzakken op te voeren als rechtstreeks en definitief bewijs dat de islam helemaal mis is, is net iets te snel. In het geval van islamitisch geïnspireerd terrorisme kun je soms vaststellen dat de terroristen hun daden rechtstreeks rechtvaardigen met een beroep op werkelijk bestaande teksten, door hen geïnterpreteerd op een wijze die tot rechtvaardiging van hun daden strekt (waarbij kennelijk discussie mogelijk is -al is het maar gezien het feit dat die discussie er is- of die interpretatie "de juiste" is). Maar deze homofoben zijn halve analfabeten; die lezen niks, die interpreteren niks; die pikken alleen wat op uit hun omgeving, en ja, dat is inderdaad een omgeving waar een zekere invloed van de islam aanwijsbaar is, immers, hun ouders zijn uit door de islam gedomineerde landen afkomstig
  en thuis komt via de schotelantenne nog zo één en ander binnen uit het land van herkomst. Maar dat is dus niet wat je kunt noemen een direct verband. (Ik ontken niet dat er een verband is.)
  De teksten in boeken die door islamieten ter rechtvaardiging van homohaat kunnen worden aangeroepen, bestaan uiteraard (zoals trouwens ook voor christenen die dat willen wel een paar vindplaatsen in de Bijbel zijn). Dat zijn natuurlijk geen fijne teksten. Mijn punt is alleen dat de homohaat van de in het filmpje zich manifesterende rotzakken en primitievelingen niet uit rechtstreekse kennisname van deze teksten voortvloeit en waarschijnlijk ook zelfs niet uit geregeld aandachtig luisteren naar fijne imams die deze teksten reciteren. Maar dat is toch niet zo'n opzienbarend punt?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dat is het punt niet Kees Rudolf (0:49 uur). Het punt is dat je dit soort denkbeelden (homohaat in dit geval) niet kunt bestrijden op grond van de islam (en de islamitische wet) omdat daar niks te vinden is over de gelijkwaardigheid van mensen die niets met de islam (of enkele van zijn aspecten) te maken hebben of die daar simpelweg niets voor voelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Kees Rudolf,

  De vervolging van homo's in islamitische landen vloeit wel rechtstreeks uit die teksten voort, ze zijn er zelfs op gebaseerd. Zie wetboeken van strafrecht en in zo'n cultuur ontstaat zo'n intolerante manier van denken erg gemakkelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Kees Rudolf
  Nou, dat noem ik niet zozeer nuanceren, je pakt een titel uit de literatuurlijst van Martin Bosma en Carel Brendel. Zo zijn er meer die het al vroeg door hadden: begin jaren '80 waarschuwde hoogleraar S.W. Cuuwenberg al voor de negatieve gevolgen van het immigratiebeleid.
  Ik vind het boek van Martin Bosma eigenlijk ook net het verraad van links. Beiden betreuren het verdwijnen van de nette sociaal-democraat.

  @Rudolf
  Volgens mij zijn de gastarbeiders noch gehaald noch op eigen initiatief gekomen. Ze zijn geworven, door een afvaardiging van werkgevers en ambtenaren samen.
  (Vervolgens was het uiteraard hun eigen keus om daar wel of niet op in te gaan.)

  BeantwoordenVerwijderen