Vernedering ?


Uitgelicht
: Lezing Femke Halsema: ‘Godsdienstvrijheid is een individueel recht’

"De Islam hoort bij Nederland, zij mag ook haar plek hebben in de publieke sfeer. Moslims
Femke_Halsema_-_foto_Bob_Bronshof_1 moeten er zeker van kunnen zijn dat zij niet vernederd worden. Voorstellen voor een hoofddoekjesverbod in publieke functies, of nog erger een verbod op de Koran, zijn onacceptabele vormen van geloofsvernedering."

Volledige tekst Lezing hierr.
Zie hierbij ook "Wilt u ons les komen geven?"

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-uitspraken/berichten/verslaggeving/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

23 opmerkingen:

 1. Probleem is dat veel moslims - zeker de aanhangers van de politieke islam - alles vernedering noemen, niet alleen de kopvoddentaks, maar ook een boerkaverbod, verbod van de hoofddoek op school (waar Halsema opeens wel voorstander is), niet alleen 'kwetsende' cartoons, maar ook zakelijke kritiek op de koran. Eigenlijk is alle gebrek aan 'respect', ook voor onmogelijke eisen, 'vernedering'. Halsema kan het boze moslims dus nooit naar de zin maken.

  Ondertussen laat ze het afweten op belangrijke terreinen. zoals de scheiding van kerk en staat. Als het aan Halsema ligt, krijgen we straks gesluierde agenten.

  Positief vind ik wel, en zeker een goed geluid binnen GroenLinks, dat Halsema van het in haar partij levende dogma afstapt dat er geen kritiek op de islam mag worden geleverd.

  Zie ook mijn blog over de lezing van Halsema.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een verbod op de Koran vind ik ook niet zo'n sympathiek voorstel, met de aantekening dat wat mij betreft een (al dan niet wetenschappelijke en geannoteerde) uitgave van "Mein Kampf" evenmin van mij verboden hoeft te zijn.
  Dat laatste boek noem ik, niet omdat ik het zo sprekend op de Koran vind lijken, maar vooral als voorbeeld van een verboden boek. Wilders' stelling dat áls "Mein Kampf" verboden is óók een boek als de Koran voor een verbod in aanmerking zou moeten komen vind ik niet zo makkelijk te weerleggen. Die stelling kun je interpreteren als dat het eind zoek is wanneer je met het verbieden van boeken begint. Ik ben daar niet voor. Dus zelfs als de Koran als twee druppels water op "Mein Kampf" zou lijken -wat ik niet beweer- ben ik niet voor een verbod op de Koran, omdat ik evenmin voor een verbod op "Mein Kampf" ben.

  Halsema is vooral om een andere reden tegen een verbod op de Koran: zij vindt het een "onacceptabele geloofsvernedering". Logischerwijs vind ook ik een onacceptabele geloofsvernedering onacceptabel, en mogelijk is een Koranverbod een onacceptabele geloofsvernedering, maar voor mij staat niet vast dat iedere geloofsvernedering per definitie onacceptabel is. Geloof kan een aantal praktijken met zich meebrengen die voor de desbetreffende gelovigen essentieel of heilig zijn, maar waarop een verbod in principe toch wel in overweging zou kunnen worden genomen. Zo vinden velen de besnijdenis van jongetjes, zoals wel plaatsvindt bij orthodoxe joden en islamieten, een barbaarse praktijk, die zij gaarne verboden zouden zien, op grond van overwegingen als respect voor de integriteit van het menselijk lichaam. Zou het verbieden van deze praktijk een onacceptabele geloofsvernedering zijn? Voor de gelovigen zelf vast en zeker, maar wanneer de volksvertegenwoordiging in meerderheid een wet aanneemt die deze jongetjesbesnijdenispraktijk verbiedt, dan is die praktijk dus kennelijk door die meerderheid geaccepteerd, c.q. voor die meerderheid acceptabel.

  Om dan toch weer even op "Mein Kampf" terug te komen: gelovigen in de nazistische ideologie zouden heel wel een verbod op "Mein Kampf" als een onacceptabele geloofsvernedering kunnen ervaren. Maar je zult niet gauw horen zeggen dat we "Mein Kampf" vooral niet moeten verbieden omdat verbieden een onacceptabele geloofsvernedering van nazisten zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Halsema vindt ook voorstellen voor een hoofddoekjesverbod in publieke functies een "onacceptabele geloofsvernedering".
  Wat dit betreft ben ik het hartgrondig met Halsema oneens. Het moge zo zijn dat sommige gelovigen zo'n verbod als "geloofsvernedering" zouden ervaren, maar er zijn zwaarwegende redenen waarom in bepaalde functies (rechters, politieagenten enz.) relgiositeit beter niet opzichtig veruiterlijkt kan worden. Daar komt bij dat de hoofddoekdracht op zijn hoogst een secundair voorschrift is, dat niet eenduidig uit de diverse heilige teksten voortvloeit. Men kan heel wel moslima zijn zonder hoofddoek, en de moslima die graag een hoofddoek draagt maar ook rechter wil wezen kan gewoon gedurende de uitoefening van haar ambt de hoofddoek in de garderobe laten zonder dat ze daarmee zondigt tegen haar geloof.
  Een Koranverbod gaat wezenlijk verder dan een verbod op hoofddoekjes in openbare functies. Daarmee zou je werkelijk ingaan tegen een onloochenbaar essentieel onderdeel van het islamitisch geloof, zo niet het fundament ervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @kees rudolf Het gaat hier niet om dat koranverbod maar dat voorstellen voor een hoofddoekjesverbod in publieke functies onaccetapele vormen van geloofsvernedering zouden zijn. Ik wilde alleen Halsema's zin niet abrupt afbreken...

  Wat ik me blijf afvragen is waarom het zo moeilijk voor politici is om het woord 'demotiveren' te gebruiken als het om de hoofddoek gaat.

  Geef de hoofddoek in Nederland de plek die deze verdient: zo veel mogelijk demotiveren. En ja, in dit geval met zo veel mogelijk subsidie!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Maar ik las op de website van Groen Links ook dit:
  "...juist omdat ik de godsdienstvrijheid serieus neem, kan en wil ik niet wegdeinzen voor de intolerantie die, met name de meer orthodoxe Islam herbergt.”, aldus Halsema."

  Dat klinkt heel redelijk.
  Vervolgens:
  "Halsema vindt dat progressieve politici meer moeten doen aan de vrijheid van godsdienst dan de afgelopen jaren is gebeurd. “De hartstocht die wij terecht aan de dag leggen om praktizerende homoseksuelen toegang te geven tot het reformatorische onderwijs en SGP-vrouwen tot de Kamer, moeten wij ook ten toon spreiden om Islamitische homo’s en vrouwen hun vrije keuzes te kunnen laten maken.”"

  Ook weer: heel redelijk. Maar gek genoeg zegt Femke dus niet dat progressieve politici iets meer moeten gaan doen aan beperking van de godsdienstvrijheid.
  Onder vrijheid van godsdienst wordt in kringen van godsdienstigen vaak nou juist verstaan de vrijheid om op zijn minst de eigen gelovigen, en liefst ook anders- of niet-gelovigen de ingevolge het geloof nodig geachte beperkingen op te leggen. Dus: geen homo's voor de klas op een reformatorische school; en wie ons wil dwingen ze toch aan te nemen beperkt ons in onze godsdienstvrijgheid; geen passief kiesrecht voor vrouwen, en wie ons ertoe wil dwingen dat toch te accepteren beperkt onze godsdienstvrijheid.
  En zo zouden veel moslims het een ernstige beperking van hun godsdienstvrijheid vinden als ze geen homo's zouden mogen discrimineren en bijv. gedwongen werden homo's in het bestuur van een moskee of voor de klas in een islamitische school te tolereren. Sommige moslima's vinden het de ultieme godsdienstvrijheid om een burka of niqab te mogen dragen. Niet in openbare functies een hoofddoek mogen dragen wordt gezien als een bijzonder ernstige beperking van de godsdienstvrijheid.

  Ik zou het wel toejuichen als progressieve politici meer gingen doen (niet zo zeer aan godsdienstvrijheid als wel) aan beperking van de godsdienstvrijheid. En inderdaad hebben ze dat ook gedaan waar het het reformatorische volksdeel betrof (Clara Wichman fonds tegen de SGP enz.).
  Maar of ze, als het het islamitische volksdeel betreft, ook zo ijverig willen gaan inzetten op beperking van de godsdienstvrijheid, dat kan ik hier in dit Halsema-fragment niet zo goed lezen. Zijn ze daar niet veeleer voor verruíming van hun godsdienstvrijheid, dus bijv. vooral ook burka toestaan, en natuurlijk ook hoofddoekjes bij de politie en waarom niet ook bij de rechterlijke macht? Hoofddoekjes voor de klas op openbare scholen?
  Gebedsruimten als standaardvoorziening in bedrijfscomplexen en overheidsgebouwen?
  En wanneer niet-godsdienstigen zich aan al die geloofsvrijheden ergeren, moeten dan niet vooral zíj beperkt worden in hun vrijheid
  daarop ongezouten kritiek te uiten?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ja, Femke Halsema en heel veel anderen met haar zitten in een spagaat, politieke correctheid wordt steeds meer steun aan de meest intolerante geloofsvorm die er is, namelijk de orthodoxe islam. Nu probeert ze lichte islam-kritiek te verbinden met multiculturalisme, maar dat zal niet gemakkelijk zijn in de praktijk, omdat ze op veel weerstanden zal stuiten bij haar eigen partijgenoten en achterban. Het is ook tegenstrijdig.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het wordt tijd dat Nederland voor eens en altijd bepaalt wat voor kenmerken een goedgekeurde godsdienst moet hebben en vooral: de eigenschappen die een godsdienst NIET mag hebben.

  Ik zie iedereen al geschokt opveren. Inderdaad ja, daarom komt dat nooit. En daarom loopt het ook slecht af met Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Een mens wordt niet "goed" omdat een ander graag wil dat hij goede eigenschappen krijgt. Zo werkt dat niet in de mensenwereld, hoewel veel echtelijke problemen op dat misverstand zijn gebaseerd.

  Gedwongen door omstandigheden stelt FH haar ideologische koers een beetje bij. Ze heeft ze lang weten te verbergen, al die mooie overtuigingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Zelfs nu kost het jullie moeite om bij te zijn terwijl dit misschien een eerste kleine stap in een proces is dat verstrekkende gevolgen voor de toekomst kan hebben.

  Wees gewoon tevreden met de progressie en stop met mekkeren.

  beeeeehhh

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Zelfs nu kost het jullie moeite om blij te zijn terwijl dit misschien een eerste kleine stap in een proces is dat verstrekkende gevolgen voor de toekomst kan hebben.

  Wees gewoon tevreden met de progressie en stop met mekkeren.

  beeeeehhh

  11 oktober 2010 20:30

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hoewel ik als kind de bijbel erin gestampt heb gekregen, is het godsdienstzaad bij mij op beton gevallen; al heel snel kon ik het geloof niet rijmen met de realiteit. Bovendien propageerde het geloof alleen onaantrekkelijke dingen. Heel veel wat je niet mocht en de rest was verplicht. Daarom was het afstand doen van het geloof niet moeilijk.

  Met de koran is dat iets heel anders. Elke moslim heeft zowel een mindere- als (hoera!) een meerdere-rol in de wereld. Het sluit heel erg aan bij de natuurwetten. Ik denk dat als dit zaad eenmaal is gezaaid en gekiemd, het permanente, onuitroeibare wortels in iemands geest krijgt.

  Van daaruit begrijp ik Wilders' en Sultan's voorstel om de koran te verbieden. Het zaad van het kwaad mag niet in de geesten van jonge kinderen terechtkomen.

  Een mogelijke tussenvorm zou kunnen zijn om de koran te verbieden voor minderjarigen. Maar dan zou men het stempel "Verboden voor jeugdige kijkers" erop moeten zetten en wil een "nette" partij zich daaraan wagen? Nee. Dit eindigt in angst. Daarom zal Nederland ten prooi vallen aan de islam, zoals alle andere landen die haar voorgingen. Niks bijzonders.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Het probleem wat ik heb met Halsema is dat ze haar angst en opportunisme verpakt als morele superioriteit. Niemand speelt die kaart beter dan zij. Maar het leidt wel af van de oorspronkelijke problematiek. Het is typisch links. Zolang als zij aan het stuur blijven , blijft alles hetzelfde. En dat is ook de bedoeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Het gekke is dat we zo om vanzelfsprekendheden moeten gaan smeken, en dan luid moeten juichen en helemaal lyrisch worden als er na 40 jaar een van de linkse parlementariers voorzichtig één oor half heeft opengezet. Is dat niet bizar, in een democratie?

  Die mensen worden dik betaald om hun werk te doen, zoals laatst iemand nog zo treffend zei, maar het is normaal geworden om hun eigen arrogante weg te gaan.

  Dit zijn heel vreemde tijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Nog een aanvulling:

  Het leugenachtige sprookje van Halsema

  (...)
  "Propagandafilm
  'De Leugen' is gewoon een propagandafilm van de familie Halsema over de ondraaglijke goedheid van de linkse Übermensch.

  Waarom heeft Robert Oey de waarheid verdraaid? Robert en Femke waren er niet op uit om de mensheid te helpen. Het gaat om een propaganda film voor GroenLinks.

  Weerzinwekkend
  Daarvoor was het nodig dat die Afghaanse familie, met die mooie geëmancipeerde meisjes (die een weerlegging van Ayaans strijd voor moslima’s moesten betekenen) werd getoond. Robert Oey en Femke Halsema hebben een asielzoekerfamilie instrumenteel ingezet voor partijpolitieke doeleinden. Dit is linkse humaniteit.

  De film eindigt tamelijk weerzinwekkend: Britta omhelst Ayaan. Britta omhelsde ook eerder de Hofstadgroep. Deze documentaire is een Shakespeariaanse aanslag op een naïeve en soms ondankbare prinses.

  Afshin Ellian"

  BeantwoordenVerwijderen