Het logische gevolg volgens Karen Armstrong

(ingezonden) Uitgelicht: Interview
met Karen Armstrong (net terug uit Teheran, op doorreis in Amsterdam) door Wilfred van de Poll in Trouw, de Verdieping, 16 oktober 2010, pp. 38-39, "Ruimte maken voor de ander".

Interviewer: Moeten we compassie hebben met onze vijanden?

Armstrong: resoluut: “Ja. Maar dat betekent niet dat je je vijand vol affectie hoeft te omhelzen of dat je instemt met wat hij doet. Je moet proberen te begrijpen waar hij vandaan komt, in zijn schoenen gaan staan. Dat geldt op individueel vlak, maar ook als je naar conflicten op mondiaal niveau kijkt. Wij in het Westen hebben op het moment veel vijanden. We moeten ons afvragen hoe dat komt. Ze zijn ons echt niet zomaar, zonder reden, opeens gaan haten. De islam is ook niet de oorzaak. Nee, hun haat is het gevolg van eeuwenlange onderdrukking door ons. Wij hebben onze vijanden zelf gecreëerd."

Interviewer: Dus we moeten medelijden hebben met zelfmoordterroristen?

Armstrong: “Nee. Compassie is iets heel anders dan medelijden. Het gaat niet om goedkoop sentiment. Daarom gebruik ik ook bewust het woord ‘liefde’ niet, omdat dat woord zulke zoete, weke connotaties heeft. Compassie is een kwestie van wil. Het is de vastbesloten weigering om de ander, ook al is hij je vijand, te demoniseren of te haten.”

Interviewer: In Europa is er veel discussie over niet-westerse immigranten. Eist compassie dat we de grenzen voor ze openstellen?

Armstrong zucht. "Immigranten? Ik zou zeggen: wen eraan. Europa zal onherstelbaar veranderen door globalisering, dat hou je niet tegen. Bovendien, wij westerlingen waren als kolonisten veel erger dan de immigranten die we nu aan de grens krijgen. Wij gingen niet naar hun landen om het werk te doen waar zij zich te goed voor achtten, maar wij namen de boel met grof geweld over en verpestten die landen voorgoed. Wat wij nu zien, is niet meer dan het logische gevolg, het volgende stadium, van kolonialisme."

Volledige interview hierr.

Heeft u ook voorbeelden van Jip-en-Janneke-uitspraken/berichten/verslaggeving/foto's gehoord/gezien op radio, televisie of andere media? Stuur deze, met bronvermelding, dan naar hoeiboei@gmail.com .

14 opmerkingen:

 1. Wen eraan ! Een recept voor zelfdestructie dat bij mevrouw Armstrong, what's in a name, geen alarmbellen doet rinkelen.
  Heeft 1400 jaar paranoia , dichtgetimmerde beschuldigingen nooit ontmaskerd als pathologie, en meent dat begrijpen waar iemand vandaan komt haatoplossend werkt.
  Aaarrg, die sentimentele kletskoek is werkelijk toe aan een totale ontmaskering.
  Lees Wafa Sultan, "A god who hates ", zo gepokt en gemazeld in haatspeak , dat het haar zelfs jaren koste om die ingeprente paranoia los te durven laten, en terwijl ze het theoretisch al aandurfde om vragen te stellen, nog twintig jaar nodig had om de Amerikanen in haar nieuwe vaderland te vertrouwen.Zo verkankerd worden de volgelingen van de profeet.
  En in alle onschuld vraag ik me af waarom we zoveel gemeenschapsgeld besteden aan lieden die geen enkele affiniteit hebben met ons land, daar ook geen geheim van maken, maar wel in een vloek en een zucht een advocaat weten te vinden die hun aberraties presenteert als in beton gegoten rechten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die ongeloofwaardige ex-non heeft wel kritiek op haar ex-geloof, maar redeneert volkomen kritiekloos over de islam. Ze is echt een voorbeeld van de decadente westerse 'radical chique'. Gewoon nuttige idioten van de islamisering.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ze had beter in Teheran kunnen vragen waarom er zo weinig compassie is met bv homo's, vrouwen en afvalligen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vreselijk, deze vrouw.
  Ze verdraait willens en wetens de realiteit, of ze is zo dom dat ze zonder meer gelooft in de sprookjes over onze perfiditeit en intrinsiek boze bedoelingen in andere tijden met andere waarden. Ze vergeet dat iedereen toen vond dat de wereld er was om veroverd en geexploiteerd te worden door de machtigste partij; dat iedereen meende dat het geloof in je eigen systeem impliceerde dat dus anderman's geploeter met de grond gelijk gemaakt mocht worden
  Van alle beschavingen die het concept van het imperialisme aanhingen heeft het westen het er trouwens niet zo kwaad afgebracht, en bovendien kan geen mens ontkennen dat het westen als enige ook terugkeerde op zijn schreden. Het kwam vanuit z'n eigen waardestelsel ook tot de overtuiging dat anderen niet onder de voet gelopen mochten worden, en dus werd de slavernij afgeschaft en de kolonien verlaten.
  Verder is het hysterische onzin dat het westen zonder meer anderen heeft 'geexploiteerd': dat geloof in eigen mores hield namelijk ook in dat westerlingen meenden een beschavingsmissie te hebben: geen enkele kolonie is als een berg sintels achtergebleven, en voor zover ze nu min of meer meekomen met de eerste wereld is dat een gevolg van de modernisering die hen werd opgedrongen.

  Armstrong is een vervelende, onnzole, zelfkastijdende kwezel, die alleen maar bijdraagt aan de dodelijke slachtoffermythe die de derde wereld en de umma in zo'n dodelijke wurgreep houdt.
  Ze worden bedankt, die ggristen-socialisten. Tijd dat ze gaan hemelen, want er valt niet mee te praten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is te eenvoudig om Karen Armstrong de schuld te geven voor haar zieke inzichten. Er zijn in de geschiedenis meer voorbeelden van mensen die verachtelijke denkbeelden hebben uit gedragen. Toch is niet die ene persoon alleen verantwoordelijk. De kopers van haar boeken maken het mogelijk om een dergelijke theorieën te formuleren en te propageren. Het zijn de lezers van haar boeken, de kopers van haar boeken die feitelijk de verantwoordelijk dragen. Karen Armstrong is alleen maar iemand die gebruik maakt van deze commerciële mogelijkheden en uiteraard de domheid van haar lezers.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. ik denk dat we een nieuw woord moeten uitvinden voor
  gestoord ,dom ,onwetend en achterlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wacht even... Dus... omdat eerst de Arabische horden heel Berbers Noord-Afrika, Spanje, de Levant en Mesopotamië hebben gekoloniseerd en voor een groot deel gearabiseerd, waarna de Turkse Ottomanen ruwweg hetzelfde gebied koloniseerden PLUS een enorm stuk van Zuidoost-Europa, daarom moeten WIJ Arabieren en Turken nu onbeperkt in Nederland toelaten en aan hun on-westerse eisen tegemoet komen?

  Ik heb het gevoel dat hier iets niet klopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dit soort mensen heb je ook in het bedrijfleven. Kunnen heel goed rekenen, zijn in de directe discussie over heel eenvoudige dingen heel snel en duidelijk in hun reactie, maar zodra er meer invloedsfactoren komen kunnen ze niet meer beslissen. Ze zijn niet in staat om verschillende signalen aan elkaar te knopen. Dan beginnen ze te raaskalken.

  Omdat hun wereld ze eenvoudig is, denken ze zelf ook dat ze fantastisch zijn en alles weten, terwijl "wij" over het algemeen terughoudender zijn omdat je weet dat overal altijd iets meer achter zit.

  Dunning and Kruger hebben dit verschijnsel bestudeerd en nu heet dit het "Dunning-Kruger effect".

  Vooral in politiek linkse partijen treedt dit effekt veelvuldig op.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Willem Hugo,

  Dus daarom is Geert Wilders zo zelfverzekerd en Job Cohen juist zo onzeker...

  Bedankt voor de tip.

  Nu snap ik het opeens allemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Interessant redeneerschema:
  Hebben we vijanden? Ze zijn ons niet zo maar gaan haten. Ze moeten hun redenen hebben. Wij hebben onze vijanden zelf gecreëerd.
  We moeten daarom compassie met onze vijand hebben en hem nimmer demoniseren.

  Een mooie oplossing. De ware religiositeit: compassie. Alleen compassie met de vijand kan vrede op aarde brengen.

  Nu menen veel moslims tegenwoordig zeker te weten dat zij vijanden hebben. Ja, er zijn in Europa steeds meer islamofoben. Och och, wat te doen om vrede te krijgen?

  Armstrong kan de moslims een goede raad geven. Compassie, waarde moslims! Ga in de schoenen van de islamofoben staan. Bedenkt dat wanneer de islamofoben jullie haten, zij daar een reden voor moeten hebben. Als je zoveel vijanden hebt heb je die niet zomaar. Ja, jullie hebben jullie vijanden zelf gecreëerd. Heb compassie met de islamofoben en demoniseer ze niet.

  Maar nee, hier is Armstrongs redeneerschema niet van toepassing. Kennelijk is er ook redeloze, ongemotiveerde haat mogelijk, want de haat der islamofoben is volkomen ongemotiveerd. Ze zijn zomaar moslims gaan haten. Ze hebben er geen enkele reden toe. Het is een schandalige suggestie dat moslims zelf de islamofoben zouden hebben gecreëerd. Islamofoben zijn gewoon puur slechte mensen, verdienen dus zeker geen compassie en moeten zonder terughoudendheid worden gedemoniseerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Karen Armstrong is het archetype van de christelijke Gutmensch. Zij vertrouwt ons een reusachtige Mea Culpa toe. Maar bij nadere beschouwing bevat haar Mea Culpa vooral een vrijpleiten van zichzelf en een beschuldigen van alle anderen. Met een uitzondering voor de daders. Het is een, mag ik zeggen, duivelse pervertering van het christelijke denken.
  Job Cohen en John Esposito zijn gek op haar. Armstrong is altijd welkom bij Lucis. Dat is de club van Maurits Berger. Laat me u nog even, wellicht ten overvloede, inlichten over de financiering van dit 'wetenschappelijk en onafhankelijk' instituut. Ik haal van de site van Lucis:
  "Dr. Maurits Berger is op 22 januari door de Universiteit Leiden benoemd tot hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld. Hij bezet per 1 maart de leerstoel die de regering van Oman in mei heeft geschonken aan de Universiteit Leiden. "
  De regering van Oman! Dat is toch ongehoord. Waarom is dit geen schandaal dat breed wordt uitgemeten in de pers? Zou Berger onderzoek mogen doen naar de historiciteit van de koran? Als uit dat onderzoek dreigt te blijken dat de koran een gewone ontstaansgeschiedenis heeft zoals alle andere teksten op aarde? Waarom laten wij deze aanslagen op onze wetenschappelijke instellingen toe?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Compassie is een kwestie van wil. Het is de vastbesloten weigering om de ander, ook al is hij je vijand, te demoniseren of te haten."

  "God, kid, how do you stand it? She thinks she's Jesus Christ!" (Flannery O'Connor, The Lame Shall Enter First).

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Tegenwoordig kan er gehandeld worden in Nieuwspraak. De club van wereldconnectors verzorgt op gemeenschapskosten een ruimte afzet van de handelswaar. Destijds gooide Christus de handelaren al uit de tempel om ongerechtigheid in het huis van zijn vader tegen te gaan. Misschien heeft ook deze tijd een verlichtende schoonmaakactie nodig met het oog op gerechtigheid.

  BeantwoordenVerwijderen