Arabist Hans Jansen laat weten (2)

Arabist_jansen

Er staat vandaag, maandag 25 oktober 2010, een verhaal over mij in de NRC. Het wemelt van de controleerbare fouten, waarbij vooral de chronologische mij opvallen, ook omdat ze zo duidelijk zijn. Zo was ik anders dan de NRC stelt, in mei 1967 niet rare dingen aan het doen in Parijs. Ik studeerde in die tijd in Cairo, waar ik 3 oktober 1966 ben aangekomen en 10 juni 1967 ben vertrokken. Ik ben uiteraard verbijsterd over de vijandige toon en de reeks onjuistheden van de vroegere kwaliteiteitscourant.

HansJansen

22 opmerkingen:

 1. Toch, hoe fout en hoe bewijsbaar dan ook, ik kan me niet voorstellen dat dat alles koud over je heenloopt..... Dat is toch gvd gewoon klote.

  Idioot ook dat wat wij juist als kwaliteitskranten zien, precies die kranten zijn die ons door sociaal intellectuele dwang de grootste bullshit als koek gedwongen hebben te slikken .....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Update: dit is de tekst uit de kwaliteitscourant NRC (25.10.2010):

  NRC.NEXT

  25 oktober 2010 maandag

  Hans Jansen heeft niks met naïeve islamknuffelaars

  BYLINE: Dirk Vlasblom

  Zijn stukje van woensdag op de blog Hoeiboei werd een bom onder het Wildersproces. Een etentje bij studievriend Bertus Hendrix op 3 mei, waar ook raadsheer-plaatsvervanger Tom Schalken aanzat, bleek in de laatste week van het proces plotseling het vermelden waard. Het heeft professor emeritus Hans Jansen het verwijt opgeleverd dat hij niet vies is van intriges.

  Jansen, arabist en oud-hoogleraar in Utrecht, treedt tijdens het proces op als getuige-deskundige. Collega-islamologen vinden dat Jansens bijdrage niet getuigt van deskundigheid. Toch is 'getuigen' een rake term voor zijn optreden: spreken, op het gevaar af in eigen kring op onbegrip te stuiten. Voor een ex-gereformeerde als hij is dit een vertrouwde geesteshouding. En als onderzoeker van de radicale islam kent hij het Arabische woord (shahid) voor 'getuige' én 'martelaar'. Zijn solo-jihad tegen de naïeve islamknuffelaars van de linkse kerk maakt een gekwelde indruk, maar getuigt ook van lef.

  Jansen (1942) heeft een lange weg afgelegd. Begin jaren zestig ging hij theologie studeren in Amsterdam. Hij werd lid van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) die toen onder invloed van Ton Regtien koos voor de harde vakbondslijn en raakte bevriend met Bertus Hendrix, ASVA-voorzitter (1966-'67) en medeoprichter van het Palestina Comité. Oud-PSP'er Huib Riethof deelde in 1967 met Jansen en Regtien een auto op weg naar een solidariteitsbetoging met het Vietnamese volk in Parijs. Riethof: ,,Tijdens de rit trachtte Hans ons, geheel onnodig, te overtuigen van het ongelijk van Israël in de Zesdaagse Oorlog en, volstrekt ten onrechte, van de weldaden die een verblijf in een Arabisch trainingskamp voor stadsguerrilla's zou opleveren."

  Op die lange weg moet er iets gebeurd zijn. Na zijn propedeuse stapte Jansen over naar een studie Semitische Talen (Hebreeuws). In Leiden studeerde hij af in de Arabische Taal- en Letterkunde. Sindsdien geldt hij als arabist, maar de theoloog in hem is nooit weggeweest. Hendrix: ,,Jansen is een man van het woord, van de tekstanalyse."

  Zijn eerste boek in het Engels, uit 1974, ging over de interpretatie van de Koran in het moderne Egypte. Dat land werd Jansens uitkijkpost voor de ontwikkeling van de islam. Kort voordat Jansen directeur werd van het Nederlands Instituut in Caïro pleegden leden van de Islamitische Jihad op 6 oktober 1981 een aanslag op president Sadat. Daarbij kwamen behalve de president nog elf mensen om. Jansen verdiepte zich in de theologische drijfveren van de moordenaars en die exercitie mondde uit in zijn boek The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East (1986). Dit bleef een rode draad in zijn werk. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 raakte hij ervan overtuigd dat er een 'geleidelijke gevaarlijke werking' uitgaat van de islam en dat 'de linkse kerk' dit niet wil zien. Jansen ging 'de islam' identificeren met het radicale fundamentalisme.

  De passages in de Koran waarop jihadisten zich beroepen kent hij uit het hoofd, maar volgens andere islamologen springt hij daar nogal vrijelijk mee om. Zo bespreekt hij in zijn boek Zelf Koranlezen (2008) allerlei passages die zouden oproepen tot geweld tegen afvalligen en ongelovigen. Islamkenner en filosoof Michiel Leezenberg: ,,Niet alleen doet Jansen alsof de betrokken passages probleemloos vertaald en geduid kunnen worden, hij speelt zelf voor imam. Hij legt uit wat er 'werkelijk' in de koran zou staan, en wat 'echte' moslims daarom volgens hem zouden moeten doen. Dat is een ronduit fundamentalistische leeswijze, die zelfs door de radicaalste auteurs die Jansen aanhaalt niet wordt gevolgd."

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van belang is om naast de tekstanalyse ook te kijken hoe de islamitische dogma's in de praktijk worden toegepast en dan zie je dat die een bron zijn van zeer veel discriminatie en intolerantie en in het extreme geval ook van geweld. Het absolute monopoly dat de islam ook in zogenaamd gematigde landen heeft, is ongezond en een kwelling voor de onafhankelijke geesten in de islamitische wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zeer geachte hr. jansen,

  In de 1ste plaats moet U natuurlijk niets, maar in de 2e plaats moet U natuurlijk wel de woorden van Spinoza herinneren dat b.v.: "ergernis" of "ik had nooit gedacht dat .." enz, hoedanigheden en bronnen/effecten zijn van de zogenaamde "aandoeningen", aandoeningen zijn emotionele aspecten van verkeerd denken, d.w.z. emotioneel denken is een "aandoening".

  In Uw huidige hoedanigheid waar U nu [en in het verleden] uw voortreffelijke en academiese geheel onderbouwde [en verifeerbare] wetenschappelijke argumenten ten tonele brengt en heeft gebracht in de breedste zin van de woorden met de meest mogelijke toegang voor diegene die werkelijk de moeite wil nemen daarvan kennis te nemen, is het voor U geheel niet nodig om "ongerust' te zijn of "boos" te zijn op vooral ongeletterde en buitengewoon puberale publicaties in wat voor medium dan ook.

  U, moet zich realiseren dat U werk[en] allang zijn begrepen en een belangrijke bijdrage hebben/geven tot vorming van een algemeen en bruikbaar idee ter ontwikkeling van nieuwe positieve ideeen, dat mensen met onafgemaakte journalistieke en flauwekul-academiese opleidingen stukjes schrijven in b.v. het NRC weten we allemaal al zo lang, dat weten we allemaal al-lang, iedereen weet dat.
  Don't worry.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het NRC.....de voormalige kwaliteitskrant inderdaad. Nu het linkse riooolblad van Nederland. Zelfs de Volkskrant is nog objectiever!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nu kun je echt merken wat en wie hoopten dat het proces Wilders zó gepiept zou zijn, met volledige afgang van Wilders en zijn verdediger. Hoopten? Verwachtten!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In 1967 reisde ik met hem en Ton Regtien in een auto naar Parijs voor een Vietnam-demonstratie in de Mutualité. Zo'n reis duurt lang. Jansen hield maar niet op, met ons te onderhouden in zijn van tv bekende hijgerige spraakgebruik, over de gemene Israeliërs en de onschuldige Arabieren. Het was op het antisemitische af. (Het was na de Zesdaagse Oorlog). Hansje leek zo bereid om in een Palestijns kamp in training te gaan voor de Jihad.
  Dat was in november 2007 in Brussel wel even anders. Het Vlaams Belang had een Europese conferentie belegd met Bat Ye'or tegen de islamisering van Europa. Geen verstandig mens begaf zich in het gezelschap van deze germaans-suprematistische griezels. Behalve: Hans Jansen. Zijn praatje ging over de linkse samenzwering in Nederland tegen Ajaan Hirsi Ali en Wilders. Tegelijkertijd schreef hij ook op een Vlaamse website, dat in het Midden-Oosten en in Turkije, de Islam zich gereed maakte om de Europese Unie te infiltreren en over te nemen. Stan van Houcke gaf hem hierover ongenadig op zijn donder. Maar dat kan Wilders' pret niet drukken. De Arabist (Wat is dat eigenlijk? Zoiets als een Islamist?) gaat vrolijk voort met het onderbouwen van zijn laatstgevonden "waarheid" met de meest belachelijke veronderstellingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik zou het als "Tuulaaï" spellen omdat dit Finser klinkt. Heel frappant dat in dat artikel de heer Jansen wordt aangeduid als "oud-hoogleraar" en daarmee de suggestie wordt gewekt dat 'ie al de helft van zijn aan vermeende dementie lijdende verstand zou hebben verloren. Kletsmajoors en charlantans. De linkse kerk in axie.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Hoeiboei: Is het mogelijk dat bizarre comment vol misplaatste Hoofdletters van iemand die zich "Hans" noemt, weg te halen? Het comment ademt een afschuwelijke, irrationele haat jegens de joden die zouden samenzweren. Of laat je het uit educatieve overwegingen staan?
  @Tulay: Is dit een persoonlijke getuigenis? Ik begrijp het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik weet niet waar Hans Jansen zich zo druk over maakt. Zo negatief is dat stuk nu ook weer niet. Belangrijker is dat hij maar één bezwaar met name noemt en dat is dat hij "in mei 1967 geen rare dingen aan het doen was in Parijs." Nu staat er in het artikel door HB geplaatst alleen maar "1967". Maar zelfs als het 1968 was, is de vraag: heeft het beschreven feit ongeveer zo plaats gevonden of niet. Het lijkt me vrij waarschijnlijk van wel en het wordt door HJ ook niet ontkend. We kunnen allerlei mensen allerlei "jeugd"-zonden vergeven. Van belang is vooral of ze er eerlijk voor uit durven te komen en niet lijden aan een selectief geheugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Naar aanleiding van de posting van Victor Onrust: Het verhaal over de reis naar Parijs is door de verteller verzonnen en heeft ook niet op een ander tijdstip of een andere plek plaats gevonden. Ik hoopte eigenlijk dat alleen al dat ik in die tijd in Egypte zat, voldoende argument was om te twijfelen aan dit verhaal uit de voormalige kwaliteitscourant, maar ik merk dat dat dus niet zo is. Het zij zo. De enige andere persoon die in het verhaal bij name genoemd wordt en het zou kunnen bevestigen, is (als ik het goed gelezen heb) Ton Regtien, en die is dood.

  Verder komt het er op neer dat Schalken een fout gemaakt heeft, en is dat rechter Moors dat niet goed heeft opgevangen. Punt. Het is eervol hier een rol toegedicht te krijgen, en ik wenste wel dat ik die gehad had, maar helaas. Ik heb er uiteraard geen enkel bezwaar tegen het toegedicht krijgen van een heldenrol, maar hoe onprofessioneel ik Schalken ook vond, dat er iets ergers aan de hand zou hebben kunnen zijn kwam (mede gezien de samenstelling van het gezelschap) niet bij mij op. Dom, maar waar.

  HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Hans Jansen: " dat er iets ergers aan de hand zou hebben kunnen zijn kwam (mede gezien de samenstelling van het gezelschap) niet bij mij op. Dom, maar waar."

  Je wíst het wel, maar je kon het geen plaats geven. Daarom dat je kwaad werd toen je Schalken tegenkwam, dat je moeite had om aan te zitten.

  Gebeurt toch meer: dat men kwaad wordt, ernaar handelt, en dat men pas later snapt waarom. En dan blijkt later ook dat het goed was wat je gedaan hebt, omdat het "luisteren naar het gevoel was", een gevoel dat klopte.
  Leven naar de intuitie, heet dat.

  Daarom oppassen om het gevoel te veronachtzamen...

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Frik 02:32
  Wie met modder gooit verliest grond en je weet heel goed - want ik heb het jezelf verteld - dat ik met geen enkele politieke kerk verbonden ben. Wijlen mijn man heeft me uitgelegd dat je zelfs bij een waterschapsverkiezing altijd op de oppositie moet stemmen. Altijd. Ik heb mij, op een enkele uitzondering na, daaraan ook altijd gehouden.

  @ Victor Onrust 09:34
  Bovenstaand stukje onder mijn naam heb ik op het blog van Huib Riethof gevonden. Der Dritte im Bunde @ E.J. Bron is nog in leven en woont en werkt tegenwoordig in Brussel. Als vanzelfsprekend neem ik voorshands aan dat wie z'n hele leven lid van de linkse kerk is gebleven minder geloofwaardig is dan een iemand die van vrijzinnnig gereformeerd op latere leeftijd katholiek wordt (Hans Jansen dus) en qua politiek van radicaal links naar radicaal rechts uitslaat (idem). Mijn moeder - ook wijlen - waarschuwde me voor zeloten want die overschreeuwen altijd zowel hun verleden als hun heden waarbij vaak gekonkel met politici niet geschuwd wordt. Het schuin geschrevene heb ik letterlijk uit het lemma in de Wiki gehaald. Zelotisme.
  Bien. Wat Huib Riethof ooit geschreven heeft telt dus niet mee. Gelukkig heeft Ton Regtien een netjes geordend archief van niet minder dan 26 strekkende meter nagelaten. Ik ben benieuwd. Meer dan benieuwd zelfs. Straks kan nog blijken dat in die auto naar Parijs niet ene Hans maar een zekere Bertus zat. Hendriks met een k aan het eind.

  http://tinyurl.com/2ax63gw
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De NRC is inderdaad een bron van zorg. Ik zakte laatst, na een symposium moet Saoedische kunstenaars op de Akademie der Künste in Berlijn, nog even door en we keuvelden wat over al die opvattingen die we zelf hadden gecensureerd omdat het verstandiger is daarover het beeld (19% BTW) te laten spreken en niet het woord (6% BTW). Intussen laat NRC Handelblad dan in Riyadh een oud onder-minister met droge ogen uitleggen hoe kinderen wordt geleerd zonder vrees voor hun mening uit te komen. Misschien een toekomst scenario. Ik hoop het. Zou u desondanks eens bij de heer voor wie u getuigt eens willen aanstippen dat het wel grappig en zeer Islamitisch is de vrije expressie van de beeldende kunst achter te stellen bij de blunderende calligrafie met die aanstaande btw verhoging.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De geachte inzenders kennen ook dit stukje:
  http://www.arabistjansen.nl/Arabist/naamgenoot.html?

  Verwarring alom.

  BeantwoordenVerwijderen