De verschillen tussen godsdiensten zijn groot

Arabist_jansen

De verschillen tussen godsdiensten zijn groot. Er is één gemeenschappelijk startpunt dat alle godsdiensten gemeen hebben, maar meer ook niet. Dat ene startpunt luidt dat er iets mis is aan mens en wereld. Over de manier waarop die misheid gerepareerd moet worden, bestaan heftige meningsverschillen.

Het christendom leert bijvoorbeeld dat die misheid gerepareerd kan worden door naastenliefde en schuldbekentenis, de islam daarentegen meent dat gehoorzaamheid aan de wetten van God alles kan oplossen.

Er is één type godsdienst dat de vakmensen cargo cult noemen. De gelovigen verwachten dan de komst van een vrachtschip of een vrachtvliegtuig met een ‘lading’, een ‘vracht’, cargo, waarmee alle tekorten en behoeften gelenigd zullen kunnen worden, zodat universele vrede en algemene harmonie zullen uitbreken. Vooral op eilanden in de Stille Zuidzee zijn godsdiensten van dit type populair.

Er is een vorm van cargo cult waarbij niet alleen gehoopt wordt op de komst van een rijke lading maar ook op de (terug)komst van de geliefde voorouders, of een legioen van engelen.
De manier waarop de linkse kerk naar de massa-immigratie kijkt, lijkt nog het meest op deze laatstgenoemde vorm. Door de komst van de legioenen van de islam zal de maatschappij op de schop worden genomen, en hopelijk, en dat onder linkse leiding, transformeren tot een wereld van vrede, harmonie en welzijn.

HansJansen

(Hans Jansen is getuige in het Wildersproces)

30 opmerkingen:

 1. Als "links" zijn hoogmoed en arrogantie onwetendheid opzij zou kunnen zetten en zou kijken naar wat er van de linkse steun aan de islamisten in Iran terecht gekomen is, dan zou ze haar idee echt moeten bijstellen. Daarnaast wordt "links" in ruime mate gesteund door allerlei opportunisten van "rechts" die vooral op het eigen belang uit zijn (bv. werkgeversvoorzitters die vooral goede handel willen met islamitische landen).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dus die linkse mensen zien de mohammedanen ook als voorouders of engelen? Op zich een interessant gegeven. Ik ken New Age-achtige lieden, welke ook in reïncarnatie geloven, dat er zo rond de jaren '60 een schare zielen vanuit Arabische contreien zich in de nieuw geborenen van het westen heeft gevestigd. Zogenaamde "oude" zielen die nog al wat positieve kwalificaties worden toegedicht zoals een "rijpe geest".
  Maar ja, voor elke freak show is wel een publiek te vinden natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het leven is nu eenmaal een troosteloze boel voor velen, die door moeder natuur niet voorzien zijn van de eigenschappen om een belangrijke of zelfs maar middelmatige rol te spelen hier op aarde.

  En dan komt zo'n god goed uit. Je hebt geen idee hoe het hiernamaals eruit ziet, maar ineens heb je toch een doel: je god te paaien. Een erg verleidelijke optie als je je intelligentie op nul kan zetten.

  De joden hebben het zelfs dubbel zo goed bekeken, niet alleen een hiernamaals, maar ook een hiervoormaals als uitverkoren volk met een belangrijke taak.

  Het is inderdaad verleidelijk te geloven dat de linkse kerk compleet stupide is in de overtreffende trap. Volgens mij zien ze de islamlegioenen als één grote zieligheidsdoelgroep, waar niet alleen een elite voor nodig is om ze te vertroetelen, maar ook enorme politiemachten om conflicten met de oorspronkelijke bevolking te sussen. Zolang het volk bezig is elkaar te bestrijden, blijft hun elitepositie onaangetast.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De islam verhoudt zich tot de Liefde als het socialisme tot de belastingruif.Deze vergelijking is voor mij wat mistig maar beiden proberen de vrijheid van het individu te beperkingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Je verbaast me telkens weer met je onkunde Hans. Onthou wel dat de mensen er ooit achter komen dat je ze jarenlang onzin op de mouw spelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Arabist Hans Jansen is een amateur die zijn deskundigheid misbruikt om zijn racisme te verhullen. De verschillen die hij noemt tussen de religies zijn er niet. De religies zijn allen even gewelddadig en wreed. bovendien zijn het vandaag vooral christenen die een kruistocht plegen in Islamitische landen en zijn het boven alles christenen die willen overheersen. in Amerika is het christendom bij wet boven andere religies gesteld.

  Arabist Hans Jansen is een grote leugenaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zo zie je maar. Je kunt heel goed geschoold zijn en dan toch ook heel erg dom zijn.

  Wat een nietszeggende sneer naar 'links'. De frustratie spat er vanaf..

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Misschien zou het handig zijn om eens wat cijfertjes te presenteren

  Dan kunnen ze zien dat die massa immigratie echt niet zo massaal is als deze meneer ons wil doen geloven.

  Ik geloof in massa integratie!!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mooie korte karakteristiek van het verschil tussen islam en christendom; er is natuurlijk veel meer over de verschillen te zeggen, maar als je het meest essentiële verschil in één zin wil weergeven, dan kan het moeilijk beter, en in elk geval is het een goed startpunt om erover na te denken. Maar erover nadenken, dat doen sommige mensen natuurlijk juist liever niet.
  Het schema is steevast: alle religies zijn één pot nat. Voor sommigen houdt dat in: ze zijn allemaal even fout en schadelijk, diepste oorzaak van alle oorlog en ellende op aarde. Voor anderen houdt het in: in allemaal -althans zeker in christendom en islam- zit precies dezelfde mooie kern, zo bevorderlijk voor vreedzaamheid en medemenselijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Heer Jansen,

  U stelt "Het christendom leert bijvoorbeeld dat die misheid gerepareerd kan worden door naastenliefde en schuldbekentenis, de islam daarentegen meent dat gehoorzaamheid aan de wetten van God alles kan oplossen."

  Daarmee doet u het voorkomen alsof het christendom OK is. Maar is dat zo? De jodenhaat is de kern van het christelijke theologie. Dit heeft eeuwenlang geleid tot Jodenvervolgingen en uiteindelijk tot de Holocaust. Verdiep u eens in het proefschrift van Rene Suss over Maarten Luther. Je kan een rechte lijn trekken van Luther naar Hitler.

  Voor mij zijn christendom en islam 1 pot nat. Met dien verstande dat het christendom dankzij de Verlichting in het hok zit en de islam nog niet.

  Mvg David Bakker

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @david bakker,
  Dat is weer een ander denkschema: de Verlichting heeft bij ons de duisternis van het christendom verdreven en moet dat bij de islam nog doen.
  Dat het christendom door en door OK is had ik niet in bovenstaand stukje (aforisme, zou je ook kunnen zeggen) van Jansen gelezen.
  Over het verband tussen christendom en jodenhaat en over de jodenhaat bij Martin Luther is veel geschreven. Of jodenhaat de kern is van de christelijke theologie -de kern, zei u toch?- is een ietwat extreme stelling. Dat de lijn die van Luther naar Hitler loopt zo recht zou zijn vind ik ook niet zonder meer aannemelijk. Van meer invloeden op Hitler wordt wel beweerd dat die in een rechte lijn naar Hitler liepen. De in mijn studententijd gevierde schrijver Georg Lukacsz meende dat er een rechte lijn van Nietzsche naar Hitler liep. Van Nietzsche heeft u vast wel eens vernomen dat hij nou juist geen christen was.
  En dan nog wat: er zijn mensen die beweren dat er een rechte lijn van het christendom via de reformatie naar die Verlichting liep.
  Enfin, het is allemaal niet zo simpel. Maar dat christendom en islam één pot nat zijn -wat u betreft dus in ongunstige zin- daarin ga ik niet met u mee. Het christendom heeft, naast enkele nadelen, toch ook wel wat voordelen (gehad), die in de islam niet of minder te vinden zijn en dat houdt verband met het verschil zoals het hier door Jansen in een notendop werd weergegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Kees Rudolf

  Het NT

  De oorsprong van het christendom en de bijbehorende Jodenhaat moet worden gezocht in de Joodse opstanden van 66/73 en 132/135 n.C. die de Jodenhaat bij de Romeinen aanwakkerde. Deze haat sloop vervolgens het Christendom binnen via de teksten die later deel zijn gaan uitmaken van het Nieuwe Testament (NT). Het NT was voor latere generaties vervolgens een voedingsbodem voor Jodenhaat met alle kwalijke gevolgen van dien. Kortom omdat de Romeinen verwoed tegen de Joden hebben gevochten zijn christenen (via de theologie) antisemitisch.

  Marcus

  Het begon bij Marcus, het oudste evangelie (ca. 71). Marcus weet in zijn evangelie op meesterlijke wijze een beeld van Jezus te schetsen dat vrijwel het tegendeel is van wat hij in werkelijkheid is geweest. Marcus vermijdt iedere anti-Romeinse bewering en ziet zelfs kans om de schuld van Jezus’ kruisiging af te wentelen van de Romeinen op de Joden in Palestina. Daartoe richt hij zijn verhaal zo in dat duidelijk wordt dat Jezus aan het kruis is gestorven door het verraad van zijn volgelingen, de gemene streken van de Joden, valse getuigen van de hoge raad, en door het moordzuchtige geschreeuw van het opgehitste Joodse volk. Wat dit laatste punt betreft is nog van belang te wijzen op de mogelijkheid dat er in werkelijkheid geen sprake was van twee personen, Jezus en Barabbas, waarvan er één mocht worden vrijgelaten (het Romeinse recht kende dit verschijnsel helemaal niet), maar van één persoon: Jezus bar Abbas (Jezus zoon van de vader, (God)).

  Luther

  Luther riep de wereldse overheid op om de joden uit hun gebied te verjagen.

  "Om een uitweg te creëren uit de discussie over Maarten Luther zou de kerk de lutherse rechtvaardigingsleer moeten herzien. Ook dient de kerk haar excuses aan te bieden over anti-Joodse uitspraken in het werk van de reformator."

  Dat stelt de Amsterdamse theoloog dr. René Süss in de deze week verschenen tweede druk van zijn boek 'Luthers theologisch testament. Over de Joden en hun leugens' (2006).

  In het boek, dat een integrale vertaling bevat van Luthers in 1543 verschenen geschrift 'Over de Joden en hun leugens', stelt dr. Süss dat de kerkhervormer een echte antisemiet is. Hij legt in het boek een direct verband tussen Luthers visie op de Joden en de Holocaust door de nazi’s.

  Dr. Süss ziet het als verplichting naar alle Holocaustslachtoffers om de anti-Joodse tradities in de kerk en haar theologieën bloot te leggen. "Mijn oogmerk is dat eindelijk die teksten zelf het zwijgen wordt opgelegd, dat er een nieuw paradigma wordt ontwikkeld waarop de christelijke identiteit kan worden opgetrokken die minder bedreigend voor ons is."

  David Bakker

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Kees Rudolf vervolg

  Hitler
  In een toespraak van 12 april 1922 in München werd duidelijk wat Hitler zélf als één van zijn grootste inspiratiebronnen beschouwde: ‘Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen, de ware aard van deze joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die – Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passage gelezen waarin hij ons vertelt hoe de Heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. Wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het joodse vergif! Nu, na tweeduizend jaar, versta ik met de diepste emotie vollediger dan ooit tevoren dat het hierom was dat hij aan het kruis zijn leven moest laten. Als christen heb ik de plicht me niet te laten bedriegen, maar de plicht om een vechter te zijn voor waarheid en gerechtigheid. En als mens heb ik de plicht om erop toe te zien dat de menselijke samenleving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving ven de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde joodse volk naar zijn ondergang is geleid.’

  Conclusie

  Als de koran met Mein Kampf kan worden vergeleken dan komt het NT daar zeker ook voor in aanmerking.

  Mvg David Bakker

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mashna zei:

  Ik geloof in massa integratie!!

  Welke integratie bedoel je ?

  Pete

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Nou, die van de massa...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Prachtig, en ook zo aardig voor Jean Tillie die wat af zwatelt over 'zijn' Cargo-cult.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Voor wat betreft die massa integratie zal er natuurlijk al een hoop aan kostencumulerende problematiek kunnen worden verholpen als de reeds in 2004 gelanceerde ideeën van Bernadette de Wit alsnog een beleidsingang en -handhaving vinden: Nationale importstop voor kansarmen gewenst
  http://www.theovangogh.nl/bdw_13.html

  Mark en Maxime, jullie kunnen er zo mee aan de slag. En sluit dan ook meteen even de Belgiëroute af door met hernieuwd elan de Nederlandse soeverreiniteit in eigen land af te dwingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @David Bakker,
  Het bestaan van een christelijk antisemitisme en het verband dat dit houdt met diverse passages in het NT -op veel meer plaatsen dan alleen in Marcus- bestrijd ik niet. Ik bestreed alleen dat jodenhaat de kern van de christelijke theologie is. Het is ontegenzeggelijk een bestanddeel (al is het maar omdat het christendom zijn eigenheid gedeeltelijk heeft gedefinieerd door zich af te zetten teggen het jodendom), en er valt over te discussiëren hoe essentieel dat bestanddeel is, maar de kern is het niet.

  De toespraak van Hitler die u aanhaalt liegt er niet om, maar het waarschijnlijkst is toch dat Hitler niet zo zeer diep gelovig christen was als wel iemand die daarvoor zo nu en dan poseerde als hem dat met het oog op succes bij zijn publiek goed uitkwam. Als ik mij goed herinner -maar dat moet ik nazoeken- geloofde Hitler ook in theorieën volgens welke Jezus zelf geen jood is geweest.

  De argumentaties om de holocaust voor het grootste deel in de schoenen van het christendom te schuiven zijn mij bekend maar vind ik niet overtuigend. Feit blijft uiteraard dat de holocaust niet door moslims werd georganiseerd (zij het dat die wel de hartelijke instemming van niet weinig moslims had). Feit is ook dat veel christenen het bij uitstek als hun christenplicht zagen om zo veel als mogelijk hun joodse medemensen tegen de nazi's te hulp te schieten.

  Of het leven van joden in de islamitische wereld alles bij elkaar genomen door de eeuwen heen zoveel beter is geweest dan het in de christelijke wereld was, is een vraag waarvan ik denk dat het antwoord erop negatief moet zijn, maar een gedegen vergelijkende studie op dit punt is mij niet bekend. Het zou sowieso een beetje een ingewikkeld debat worden als we hierover gaan strijden en daarbij de nodige lappen tekst van her en der citeren -want net als u ken ik ook wat bronnen, of kan ik mij daar toegang toe verschaffen, deels dezelfde waarschijnlijk als u

  BeantwoordenVerwijderen
 19. (vervolg)
  De stelling dat het NT evenzeer als de Koran met Mein Kampf te vergelijken zou zijn vind ik een interessante.

  Het staat wel vast dat de meeste christenen de vergelijking tussen Mein Kampf en hun heilige NT niet erg zouden waarderen -mogelijk dat ze daarom invoelenderwijs ook niet zo te spreken zijn over de vergelijking tussen de Koran en Mein Kampf-, maar wanneer ze als christenen geoefend zijn in de deugd van boetvaardigheid zijn ze tot op grote hoogte wel bereid te erkennen dat er iets in relatie tussen joden en christendom, gezien de geschiedenis, niet helemaal in de haak was. Dat Bijbelteksten daar zelf mede debet aan kunnen zijn geweest wordt onder ogen gezien. Enkele van de mij bekende studies, gewijd aan de relatie tussen NT en christelijk antisemitisme, zijn gedaan door christenen en ook uitvoerig bediscussieerd onder christenen. Daar zijn geen messen bij getrokken.

  Het echtpaar Goeree -wie kent ze nog?- die met een letterlijke interpretatie van een stukje tekst zeker meenden te weten dat de joden de holocaust aan zichzelf te wijten hadden omdat ze immers Christus hadden vermoord, is binnen de christelijke wereld een buitenissigheid.

  Met de rechtstreeks tot jodenhaat aanzettende teksten in de Koran en andere door islamieten serieus genomen teksten ligt het naar mijn gevoel een tikje anders. Vergeleken bij de moordzuchtige jodenhaat waarvoor moslims nogal rechtstreeks in door voor hen heilige en op dit punt nogal ondubbelzinnige teksten inspiratie vinden, en het aantal aldus geïnspireerde moslims, steekt het aantal van virulente jodenhaat vervulde christenen mager af, even daargelaten de palestinolatrie en het anti-israëlisme dat bij progressieve christenen en katholieken in zwang is gekomen.

  Al met al: in de zin van dat vergelijken altijd vrij staat en startpunt van discussie kan zijn, heb ik geen onoverkomelijke bezwaren tegen een vergelijking van Mein Kampf en het NT en evenmin tegen een vergelijking van Mein Kampf en de Koran. Maar als het nou gaat om de vraag welk van deze twee geschriften, Koran of NT, de meeste gelijkenis met Mein Kampf vertoont, dan ben ik toch geneigd te denken dat de Koran meer dan het NT wat weg heeft van Mein Kampf.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "Er is één gemeenschappelijk startpunt dat alle godsdiensten gemeen hebben, maar meer ook niet. Dat ene startpunt luidt dat er iets mis is aan mens en wereld. Over de manier waarop die misheid gerepareerd moet worden, bestaan heftige meningsverschillen."

  Nee. Het komt inderdaad bij een aantal religies voor: De Abrahams-religies; Boeddhisme wellicht. Het concept is geintroduceert via Perziche godsdiensten en de rigide scheiding tussen het nastrevenswaardige goed en het af te wijzen kwaad word wel Manichisme genoemd, naar Mani de Perzische ketter.

  Maar de polytheistische en heidense godsdiensten (Hindoeisme, Shintoisme, Traditionele Chinese Godsdienst die niet eens een naam heeft) zijn NIET gebaseerd op bovenstaande regels. Heidenen kennen goden van liefde en oorlog, van rechtvaardigheid (vaak dezelfde als die van oorlog) en wispelturige goden die "God noch gebod kennen" (Pun intended)

  Er is mogelijk de zogenaamde Gouden Regel die in alle godsdiensten zou voorkomen. Heidenen kennen echter genoeg slechterikken in hun Pantheon om als voorbeeld te mogen dienen dat die regel geen wet van Meden en Perzen is. Men accepteert, m.a.w., de wereld zoals die is.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @David Bakker & Kees Rudof

  De Verlichting. Ook de Eeuw van de Rede genoemd. Sinds de heiligverklaring van de Verlichting lijkt het wel alsof we eeuwen in Duisternis hebben gellefd waarna het licht aan ging. Merkwaardig genoeg zijn juist de stromingen die uit de verlichting voort kwamen die het bloedvergieten nog een tandje hoger zetten. De franse revolutie kende zijn terreur, het nationalisme heeft ook zo zijn sporen nagelaten.

  De heilige Rede (In de tijd van de verlichting zijn er tempels voor verzonnen) leek de verlosser te gaan worden die Christus niet gebleken was. Immers, allerlei dingen die aan Gods Hand werden toegewezen, zoals het vallen van dingen, bleken met wetmatigeheden, met mathematische formules te vangen. Machines begonnen werk te verrichten dat ooit voor onmogelijk werd gehouden. In die tijd verwachtte men dan ook dat maatschappelijke problemen door eenzelfde mathematische wetenschappeijkheid zouden worden opgelost.

  Het probleem zit 'm erin dat in essentie een menselijke samenleving geen redelijke constructie is. We zijn dieren, niets minder dan dat is de uiteindelijke consequentie van Darwins theorie. En dieren hebben nu eenmaal geweldadig en destructief gedrag. Rede is niet meer dan een van de eigenschappen die we bezitten.

  Het is spanning tussen idealisme (de droom dat alles met rede is op te lossen; of het idee dat de maatschappij te verklaren is door, en dus te verbeteren is met een paar simpele wetmatigheden) en de hardnekkige realiteit die elke idealist tot potentieel gevaar maakt.

  Lees ook dit:

  http://www.guardian.co.uk/books/2008/mar/15/society

  @David Bakker

  Hitler heeft heel erg veel beloofd en verklaard en dat maakt citaten als bewijzen aanhalen een tamelijk tricky zaak. Wie echter zijn rassentheorie bekijkt komt tot de conclusie dat hij een andere haat koesterde dan de Christenen. Hitler zag een joods complot om "sterke volkeren", die in tegenstelling tot de "ontwortelde Joden" een band met hun natie hadden (De Blut und Boden theorie). Zoals alle verblinde complotters zag hij overal de Joodse invloed. Communisten waren allemaal Joden, en bankiers ook al. Hitler mag dan het Joodse vijandbeeld overerfd hebben van het Christendom, het maakte hem geen Christen. In essentie is het Christendom een globale, pan-ethnische beweging.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @David Bakker & Kees Rudof

  De Verlichting. Ook de Eeuw van de Rede genoemd. Sinds de heiligverklaring van de Verlichting lijkt het wel alsof we eeuwen in Duisternis hebben gellefd waarna het licht aan ging. Merkwaardig genoeg zijn juist de stromingen die uit de verlichting voort kwamen die het bloedvergieten nog een tandje hoger zetten. De franse revolutie kende zijn terreur, het nationalisme heeft ook zo zijn sporen nagelaten.

  De heilige Rede (In de tijd van de verlichting zijn er tempels voor verzonnen) leek de verlosser te gaan worden die Christus niet gebleken was. Immers, allerlei dingen die aan Gods Hand werden toegewezen, zoals het vallen van dingen, bleken met wetmatigeheden, met mathematische formules te vangen. Machines begonnen werk te verrichten dat ooit voor onmogelijk werd gehouden. In die tijd verwachtte men dan ook dat maatschappelijke problemen door eenzelfde mathematische wetenschappeijkheid zouden worden opgelost.

  Het probleem zit 'm erin dat in essentie een menselijke samenleving geen redelijke constructie is. We zijn dieren, niets minder dan dat is de uiteindelijke consequentie van Darwins theorie. En dieren hebben nu eenmaal geweldadig en destructief gedrag. Rede is niet meer dan een van de eigenschappen die we bezitten.

  Het is spanning tussen idealisme (de droom dat alles met rede is op te lossen; of het idee dat de maatschappij te verklaren is door, en dus te verbeteren is met een paar simpele wetmatigheden) en de hardnekkige realiteit die elke idealist tot potentieel gevaar maakt.

  Lees ook dit:

  http://tinyurl.com/475m2t

  @David Bakker

  Hitler heeft heel erg veel beloofd en verklaard en dat maakt citaten als bewijzen aanhalen een tamelijk tricky zaak. Wie echter zijn rassentheorie bekijkt komt tot de conclusie dat hij een andere haat koesterde dan de Christenen. Hitler zag een joods complot om "sterke volkeren", die in tegenstelling tot de "ontwortelde Joden" een band met hun natie hadden (De Blut und Boden theorie). Zoals alle verblinde complotters zag hij overal de Joodse invloed. Communisten waren allemaal Joden, en bankiers ook al. Hitler mag dan het Joodse vijandbeeld overerfd hebben van het Christendom, het maakte hem geen Christen. In essentie is het Christendom een globale, pan-ethnische beweging.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @David Bakker & Kees Rudof

  De Verlichting. Ook de Eeuw van de Rede genoemd. Sinds de heiligverklaring van de Verlichting lijkt het wel alsof we eeuwen in Duisternis hebben gellefd waarna het licht aan ging. Merkwaardig genoeg zijn juist de stromingen die uit de verlichting voort kwamen die het bloedvergieten nog een tandje hoger zetten. De franse revolutie kende zijn terreur, het nationalisme heeft ook zo zijn sporen nagelaten.

  De heilige Rede (In de tijd van de verlichting zijn er tempels voor verzonnen) leek de verlosser te gaan worden die Christus niet gebleken was. Immers, allerlei dingen die aan Gods Hand werden toegewezen, zoals het vallen van dingen, bleken met wetmatigeheden, met mathematische formules te vangen. Machines begonnen werk te verrichten dat ooit voor onmogelijk werd gehouden. In die tijd verwachtte men dan ook dat maatschappelijke problemen door eenzelfde mathematische wetenschappeijkheid zouden worden opgelost.

  Het probleem zit 'm erin dat in essentie een menselijke samenleving geen redelijke constructie is. We zijn dieren, niets minder dan dat is de uiteindelijke consequentie van Darwins theorie. En dieren hebben nu eenmaal geweldadig en destructief gedrag. Rede is niet meer dan een van de eigenschappen die we bezitten.

  Het is spanning tussen idealisme (de droom dat alles met rede is op te lossen; of het idee dat de maatschappij te verklaren is door, en dus te verbeteren is met een paar simpele wetmatigheden) en de hardnekkige realiteit die elke idealist tot potentieel gevaar maakt.

  Lees ook dit:

  http://tinyurl.com/475m2t

  BeantwoordenVerwijderen
 24. De Grote Anonimicus8 oktober 2010 om 10:02

  @David Bakker

  Hitler heeft heel erg veel beloofd en verklaard en dat maakt citaten als bewijzen aanhalen een tamelijk tricky zaak. Wie echter zijn rassentheorie bekijkt komt tot de conclusie dat hij een andere haat koesterde dan de Christenen. Hitler zag een joods complot om "sterke volkeren", die in tegenstelling tot de "ontwortelde Joden" een band met hun natie hadden (De Blut und Boden theorie). Zoals alle verblinde complotters zag hij overal de Joodse invloed. Communisten waren allemaal Joden, en bankiers ook al. Hitler mag dan het Joodse vijandbeeld overerfd hebben van het Christendom, het maakte hem geen Christen. In essentie is het Christendom een globale, pan-ethnische beweging.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. "Het christendom leert bijvoorbeeld dat die misheid gerepareerd kan worden door naastenliefde en schuldbekentenis, de islam daarentegen meent dat gehoorzaamheid aan de wetten van God alles kan oplossen."

  - Contradictio in terminis? "Niemand bereikt de vader dan door mij", was getekend Jebus.
  De kern van het christendom is de haat van de vader jegens de zonde en de mens is zonde. Papa wil echter graag zijn kindjes blijven zien en heeft een bezoekregeling getroffen na scheiding van enkele van zijn engelen en het offeren van zijn zoon. Je zult maar almachtig zijn. Het christendom
  verwacht dat de heelheid bereikt kan worden door acceptatie van Jezus als verlosser, waardoor na de dood alles pais en vrée is. Het na de dood niet bij papagod kunnen komen is een schrikbeeld, al dan niet voorzien van een idee van de hel.
  Noem me een rechtlijner, maar als je dat gelooft lijkt het me bar onethisch anderen daar niet van te overtuigen (vanuit naastenliefde!) -> expansief en noodzaak tot volgen van wetten om misheid te repareren. Bij moslims kan ten minste nog gezegd worden dat er een belangrijk beroep op het hier en nu wordt gedaan, waar de christen zegt 'verzamel geen schatten op aarde'.

  Dat veel islamitische landen op veel vlakken achter de feiten aanlopen zal ik niet ontkennen. Maar dat is een kwestie van religie in het algemeen, die moet grosso modo worden teruggedrongen. En in Nederland is de invloed van het christendom vele malen ernstiger en kwalijker dan die van de islam. Iemand voorbeelden nodig?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ Rudolf en De Grote Anonimicus

  Dat de Jodenhaat de kern van het christendom is is wellicht iets overdreven maar het is in ieder geval een belangrijk onderdeel ervan.

  Hitler speelde daar natuurlijk handig op in.

  Er zijn in Duitsland nauwelijks christenen geweest die opstonden tegen Hitler. De kerken betuigden hun steun aan het Hitler regime. Lees de kerkblaadjes van de jaren 30 in Duitsland maar eens door.

  Na WO II is het natuurlijk controversieel om openlijk voor je jodenhaat uit te komen. Maar daar is een oplossing voor: een dogmatisch pro-Palestijns en anti-Israel standpunt innemen. Het lijkt geen jodenhaat maar in veel gevallen is dat het wel. Want waarom zijn al die mensen zo gepreoccupeerd met de Palestijnse zaak terwijl er toch zo veel andere bevolkingsgroepen op deze wereld zijn waarom men zich zou kunnen bekommeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. In de veronderstelling dat de laatste anonymus David Bakker is:
  Wat betreft het anti-israëlisme, dat ook ik zie als deels een nieuwe variant van anti-semitisme, valt me wel op dat dit -althans binnen de protestantse kerk- minder aanwezig is naarmate het christendom serieuzer -meer fundamentalistisch, zo men wil- wordt beleden. Het zijn de vrijzinnige, welhaast atheïstische sijsjeslijmers die het meest onbekommerd anti-Israël zijn. Niet het hiernamaals, maar het hiernumaals is in de focus van hun aandacht, d.w.z. hun religieuze ijver richt zich op gerechtigheid op deze aarde, en dat is dan voor hen in de eerste plaats gerechtigheid voor de palestijnen. In hoeverre dit nou typisch christelijk is vind ik wat moeilijk te bepalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Wat betreft de vergelijking tussen het NT en de Koran op het punt van jodenhaat wil ik nog opmerken dat een rechtstreekse oproep tot gewelddadigheid tegen joden bij mijn weten in het NT niet te vinden is, wél daarentegen in de Koran.
  Over het geheel genomen kan het NT niet worden opgevat als een opdracht aan gelovigen om met geweld het geloof te verbreiden en ongelovigen te bestrijden. Als gelovige christenen niet-gelovigen, anders-gelovigen of anders-christelijk gelovigen met geweld hebben bestreden (zoals op grote schaal is gebeurd- geen ontkennen aan)dan blijft toch de vraag in hoeverre dit nu eigenlijk in overeenstemming is met wat het NT leert, volgens de meest plausibele interpretatie.
  Met de Koran ligt het, voor wat ik er van heb begrepen, toch een beetje anders. Deze bevat wel degelijk passages die oproepen zijn om on- of -andersgelovigen met geweld te bekeren of uit te roeien. Wanneer dan islamisten (om ze maar zo te noemen) er een "license to kill" uit halen, is het wat moeilijker aannemelijk te maken dat ze eigenlijk in strijd handelen met de vredelievende kernboodschap van de islam.
  Voor zover de plicht tot "jihad" kan worden opgevat als de plicht tot gewelddadige strijd, is de Koran een boek dat bij een letterlijke interpretatie rechtstreeks tot gewelddadigheid oproept. Hetzelfde kan in mijn bescheiden opinie niet van het NT worden beweerd.
  Dus nogmaals, wanneer een vergelijking met Mein Kampf überhaupt passend zou kunnen zijn, dan komt de Koran toch eerder in aanmerking dan het NT. Is "Kampf" immers niet een aardige vertaling van "jihad"?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. petje af voor de blogs van Kees Rudolf

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ Kees Rudolf,

  In het NT worden Joden gedemoniseerd. Misschien staat er geen rechtstreekse oproep tot geweld. Maar dat, zo heeft de praktijk uit gewezen, maakt niet veel uit.

  Je merkt op:
  "Het zijn de vrijzinnige, welhaast atheïstische sijsjeslijmers die het meest onbekommerd anti-Israël zijn."


  Of die zo vrijzinnig zijn waag ik te betwijfelen. Ze zijn wellicht atheistisch maar hebben toch vaak in hun jeugd een behoorlijke tik van de christelijke, anti-semitische, (katholieke) molen gehad.

  Mvg David Bakker

  BeantwoordenVerwijderen