Hans Jansen: Brief aan de Rechtbank

1e deel getuigenverhoor Hans Jansen proces Geert Wilders 6.10.2010 Voor het vervolg klik hierr.

[De brief is op verzoek van de Rechtbank geschreven en op 6 oktober jl. ter zitting van het Wildersproces voorgelezen.]

Amsterdam, 10 mei 2010

Op diens verzoek aan: Rechter-Commissaris Mr P.B. Martens, Amsterdam
Van: Prof. dr J.J.G. Jansen, www.arabistjansen.nl

1. Notitie over het Koranvers 2:256, ‘Er is geen dwang in de godsdienst’. De islam leert dat dit vers is ‘geabrogeerd’, dat wil zeggen: door latere openbaringen ‘opgeheven’.

Toelichting: Soera 2, waar dit Koranvers in voorkomt, is volgens vriend en vijand de eerste soera die in Medina geopenbaard is. Ik acht het niet mogelijk dat de klagende partijen of de Officier van Justitie een islamitische wetgeleerde of een academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt. Ik beschouw het dan ook als overbodig aan deze daterings- en chronologiekwestie hier verder werk, tijd en aandacht te besteden. De datering van Soera 2 is breed onweersproken. Zie bijvoorbeeld W. Montgomery WATT, Inleiding tot de Koran, Utrecht z.j., p. 220 bovenaan: ‘Alle chronologische indelingen beschouwen soera 2 als de eerste van de Medinensische soera’s’.

Ook de Koranvertaling van Fred Leemhuis stelt dat Soera 9 uit Medina dateert (blz. 129), en na Soera 5 geopenbaard is. Van Soera 5 zegt Leemhuis dan weer dat deze na 48 is neergedaald (blz. 77), en zo voort. Ook volgens Leemhuis is Soera 2 dus ouder dan Soera 9.

Mohammed, de profeet van de islam, heeft zich in 622 in Medina gevestigd waar hij in 632 is overleden. Soera 9 dateert volgens vriend en vijand uit een late fase van die periode in Medina, volgens de meeste geleerden in ieder geval van na de verovering van Mekka door de moslims in 630. Er zijn zelfs geleerden die menen dat Soera 9 de laatste soera is die in Medina is geopenbaard. Eventuele tegenstellingen tussen Soera 9 en Soera 2 worden dan ook beslist in die zin, dat de voorschriften vervat in Soera 9 de heersende voorschriften van de islam en de sharia dienen te worden.

Hoe kunnen wij zo zeker weten dat dit zo is? In The Reliance of the Traveller, het al vaak genoemde Engels/Arabische sharia-handboek van de hand van Nuh H.M. Keller, lezen we op blz. 629: When two primary texts seem to contend, [the judge] gives precedence to: those which supersede previous rulings. Het woord previous is hier cruciaal voor het begrip. Dit handboek, Reliance, noem ik hier alleen vanwege het feit dat het in deze zaak reeds min of meer bekend is, maar er bestaan geen handboeken over de islam en de sharia die voor moslims door moslims gemaakt zijn die over deze kwestie iets anders beweren.
Het principe van de abrogatie wordt in de Koran zelf uiteengezet, het is geen bedenksel van buitenstaanders. Koran 2:106, in de vertaling van Leemhuis: ‘Welk teken [=koranvers, HJ] Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of overeenkomstigs.’ ‘Afschaffen’ is het Nederlandse woord waarmee in 2:106 zowel Leemhuis als Kramers ‘abrogeren’ weergeeft. Koran 22:52: ‘God schaft af’.

Soera 9 dateert uit de periode in Medina (dat wil zeggen: 622-632). Het is niet de eerste soera uit die periode, want als zodanig wordt soera 2 beschouwd. Soera 9 komt in de tijd dus na soera 2, en Soera 9 abrogeert derhalve de regelingen die voorkomen in soera 2 wanneer deze in strijd zijn met regelingen vervat in soera 9.

Soera 9:29 bevat, in de vertaling van Leemhuis, de zinsnede ‘Strijd tegen hen die niet in God geloven’ en die ‘niet verbieden wat God en zijn Gezant verbieden’. Dit verbieden is niet in overeenstemming te brengen met ‘er is geen dwang in de godsdienst’, 2:256. Verbieden impliceert immers dwang.

De gebiedende wijs waarmee het vers 9:29 begint, qaatiluu, is beter te vertalen als ‘beoorloogt’. De wortel qtl waar dit woord op teruggaat, betekent ‘doden’. De specifieke grammaticale vorm die hier wordt gebruikt, gaat volgens grammatici wel terug op een betekenis als ‘elkaar [trachten te] doden’. Ook hier zal de klagende partij of de Officier geen islamitische wet- en schriftgeleerde of een academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt.

Dat deze strijd of oorlog op een gegeven moment ophoudt, is in de praktijk juist. In theorie stellen de islamitische wet- en schriftgeleerden evenwel dat de plicht tot het voeren van deze strijd blijft bestaan tot aan de Laatste Dag. In de Reliance stelt de auteur op blz. 602, de laatste regels van de bladzij, dat de verplichting tot het voeren van Jihad, in de Engelse tekst: the time and place for [it], blijft bestaan tot aan de wederkomst van Jezus, in de Engelse tekst: the final descent of Jesus (upon whom be peace).

Ook hier zal de klagende partij of de Officier geen islamitische wet- en schriftgeleerde of academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt. De wet- en schriftgeleerden van de islam maken vanouds dan ook een scherp onderscheid tussen ‘het Huis van de Vrede’ en het ‘Huis van de Oorlog’. Deze onderscheiding is de grondslag van het islamitisch internationaal recht. Over deze tweedeling bestaat een uitgebreide literatuur. Ik kan me slecht voorstellen dat een academisch Arabist of een islamitisch wet- en schriftgeleerde een Rechtbank hierover in het openbaar begeert te misleiden.

============

2. Over de kwestie dat correctie van onislamitisch gedrag eerst verbaal en vervolgens met geweld dient te geschieden:

Uit de canonieke Traditieverzameling van Muslim (9de eeuw):

Chapter 21: CONCERNING THE FACTS THAT INTERDICTION AGAINST ABOMINABLE IS A PART OF FAITH, THAT FAITH INCREASES AND DIMINISHES; ENJOINING THAT WHICH IS GOOD AND FORBIDDING THAT WHICH IS ABOMINABLE ARE OBLIGATORY (ACTS)
Book 001, Number 0079:
It is narrated on the authority of Tariq b. Shihab: It was Marwan who initiated (the practice) of delivering khutbah (address) before the prayer on the 'Id day. A man stood up and said: Prayer should precede khutbah. He (Marwan) remarked, This (practice) has been done away with. Upon this Abu Sa'id remarked: This man has performed (his duty) laid on him. I heard the Messenger of Allah as saying: He who amongst you sees something abominable should modify it with the help of his hand; and if he has not strength enough to do it, then he should do it with his tongue, and if he has not strength enough to do it, (even) then he should (abhor it) from his heart, and that is the least of faith.
Book 001, Number 0081:
It is narrated on the authority 'Abdullah b. Mas'ud that the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) observed: Never a Prophet had been sent before me by Allah towards his nation who had not among his people (his) disciples and companions who followed his ways and obeyed his command. Then there came after them their successors who said whatever they did not practise, and practised whatever they were not commanded to do. He who strove against them with his hand was a believer: he who strove against them with his tongue was a believer, and he who strove against them with his heart was a believer and beyond that there is no faith even to the extent of a mustard seed. Abu Rafi' said: I narrated this hadith to 'Abdullah b. 'Umar; he contradicted me. There happened to come 'Abdullah b. Mas'ud who stayed at Qanat, and 'Abdullah b 'Umar wanted me to accompany him for visiting him (as 'Abdullah b. Mas'ud was ailing), so I went along with him and as we sat (before him) I asked Ibn Mas'ud about this hadith. He narrated it in the same way as I narrated it to Ibn 'Umar.

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/

De mededeling over hand, tong en hart ook in de canonieke verzameling van Abuu Daawuud: Kitaab aS-Salaat, editie (Al-Khaalidii, Beiroet 2007, p. 187 nummer 1140) "Wie een verboden zaak ziet die hij kan veranderen met met zijn hand, laat hem die veranderen met zijn hand: en als hij dat niet kan dan met zijn tong en als hij dat niet kan dan met zijn hart, en dat is de zwakste vorm van geloof".

Ik ben zo nodig bereid om indien de Officier of de klagende partij dit bestrijdt, op deze kwesties terug te komen.


Hoogachtend,

Amsterdam, 10 mei 2010


HansJansen
Prof. dr J.J.G. Jansen

24 opmerkingen:

 1. Hans Jansen, ik denk dat het niets uitmaakt voor deze rechter hoeveel getuige-deskundigen met ontlastende verklaringen komen. Hij heeft het merendeel van hen niet eens willen horen.
  Zijn houding t.o.v. de verdachte is zodanig dat het ergste valt te vrezen.
  Een O.M. is blijkbaar ook overbodig geworden. Deze rechter blijkt zowel aanklager als rechtspreker te willen zijn, zijn besluit staat bij voorbaat vast. Wilders wordt veroordeeld.

  In het daarop volgende hoger beroep wordt Wilders uiteraard vrijgesproken.
  Het resultaat is dat het vertrouwen in onze rechtstaat zoveel deuken oploopt dat het bijna total-loss verklaard kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Altijd handig, dit soort heldere overzichtjes van enkele kernpunten.

  Wat punt 1 betreft ("dwang", koran 2:256), daar zou nog aan toegevoegd kunnen worden dat het, als het zou worden gebruikt om het vriendelijke karakter van de islam aan te tonen, nogal out of context wordt weergegeven en geïnterpreteerd. In het direct er op volgende vers (2:257 dus), begint de koran meteen weer met dreigen, met het hellevuur. Niet eens voor de ongelovigen zelf, maar zelfs al voor hun "vrienden". Wat is dat nou voor een godsdienst die eerst zegt dat er geen dwang is maar die direct daarna wel dreigt met pijn, geweld en hellevuur als je zelfs maar vrienden bent met niet-theïstische mensen (is trouwens nog discriminatie ook).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De brief is glashelder, en moet voor rechters -aan wie gezien hun ambt toch wel een bovengemiddelde vaardigheid tot begrijpend lezen mag worden toegeschreven- voldoende duidelijk zijn.
  Alleen mis ik de context van deze brief. Waarom heeft de rechtbank om deze brief verzocht? Omdat de klagers tegen Wilders het schandalig vinden dat Wilders de Islam intolerant noemt, en deskundigen hebben opgetrommeld die met hun bewijzen zijn gekomen als zou de islam integendeel van tolerantie doordesemd zijn?
  En nu weten de rechters het niet meer zo goed en willen ze het eens van een andere kant horen?
  En nu gaan ze straks wikken en wegen en komen in hun wijsheid in het midden uit?
  Het grondgegeven dat het zacht gezegd allemaal niet zo prachtig is wat er in bepaalde teksten staat en dat het gedrag van sommige moslims dat met respect voor die teksten verband houdt ook niet zo prachtig is, wie kan dat loochenen? Moet dat nog tot in détail bewezen worden?
  Ik heb van Moors de uitspraak genoteerd dat ook rechters kranten lezen. Tja, als dat het enige is wat ze lezen, dan kan het natuurlijk zijn dat ze geheel weerloos zijn als zich als deskundigen presenterende propagandisten van de islam de islam voorstellen als doordesemd van tolerantie en universele mensenliefde.
  Zou dan deze brief hen de schellen van de ogen doen vallen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi dat de tekst hier staat. De media besteden er helemaal geen aandacht aan, geen toeval,
  bij een artikel op internet van de Telegraaf over het niet-uitzenden van Fitna viel het velen ook op dat er 's avonds helemaal geen aandacht aan de getuigenissen werd besteed. In Duitsland willen De Groenen en de SP een wijziging van de wet om de islam extra in bescherming te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beide foute uitlatingen van de Moor waren duidelijk machinaal van aard, met een machine kun je alle kanten uit,dat bleek uit de slappe uitleg van Moors , opportunistisch in eigen voordeel draaiend.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik weet uit eigen ervaring dat rechters soms de stukken niet lezen, of gedeelten overslaan. Maar in dit geval denk ik dat er niet over heen gestapt kan worden, er wordt te goed opgelet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Rudolf,

  Als de reguliere media hier aandacht aan zouden besteden dan zou men er niet onderuit komen te erkennen dat Wilders niet gelogen heeft over de islam. Ik kan me voorstellen dat de mensen van de kranten en de televisie, de zetbaasjes van de multi-culturele samenleving, dat erg ongemakkelijk zullen vinden. Het zou gepast zijn geweest als het NRC Handelsblad van gisteren "Deskundigen: Wilders sprak geen onwaarheden" zou hebben gekopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat de media betreft en de aandacht voor islamkritiek (of het gebrek daaraan), ik denk dat veel te verklaren is uit de voorkeur voor een sociologische benadering door diezelfde media. De sociologie is een wetenschap (anderen zouden "wetenschap" tussen aanhalingstekentjes zetten) die per definitie uitgaat van groepen. Als deze benadering eenmaal dominant is, heeft dat als gevolg dat andere soorten benaderingen worden weggedrukt.

  Twee van die andere soorten benaderingen zijn A- alles wat rationalistisch is (waar de nadruk wordt gelegd op: wat betekenen de termen, godsdienst, openbaring, godsdienst, vrijheid etc. eigenlijk) , en de tweede soort van benadering, B- , alles wat psychologisch is (dat is: wat zegt de leer eigenlijk en hoe kan die leer het geestesleven van de aanhangers beïnvloeden?)

  Er wordt, door de Nederlandse elites, vantevoren a.h.w. al stilzwijgend van uitgegaan dat iedereen uitgaat van de sociologische benadering. Dat zou immers het meest "objectief" zijn. Leg je je daar niet bij neer dan plaats je jezelf a.h.w. buiten de orde.

  De islamwereld zelf heeft er geen belang bij om zich in deze discussie te mengen. De islam leidt mensen trouwens sowieso niet op om aan discussie tussen individualistische of intellectuele vrijdenkers deel te nemen. De islam is niet in staat tot een meta-discussie over ideologie en moraal enz. want dat is niet wat de islam leert en onderwijst. Individualiteit wordt er nergens gepropageerd, althans geen autonome individualiteit want islam is onderwerping. Het enige wat de islam kan, wil en doet is zich beroepen op godsdienstvrijheid die door anderen gewaarborgd moet worden. Maar dat beroep is eigenlijk hypocriet en leidt tot paradoxen want de leer van de islam bevat helemaal geen godsdienstvrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het staat er zo mooi en overtuigend maar wat valt er vandaag of morgen nog te verwachten van de apologeten die aan Jansen graag een oor willen naaien ?
  Niet dat het ene snars uitmaakt want geen enkele rechter mengt zich in een godsdienstig dispuut waarin hem wordt gevraagd of de slang wel of niet heeft gesproken voordat van een appel of pruim werd gegeten. Ik voorzie dus dat niet overtuigend wordt geacht te zijn bewezen dat art 137c is overtreden. Wel gaat Wilders nat op art 137d want het is Moulana Sheikh Nazim die heeft gezegd dat honderd waarheden meer haat zaaien dan tien leugens.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Tulay, hoezo art 137 d? Daar wordt immers gesproken over (het aanzetten tot) haat tegen mensen. Maar Wilders zet niet aan tot haat tegen ménsen (hooguit medelijden) maar afkeer tegen de léér, de islamitische canon, zeg maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Uitstekende aanvulling van Hans Jansen in Spits van vandaag:

  „Als het aan de islamitische
  geestelijken ligt - ik heb het dus
  niet over de gewone moslims - mogen
  wij überhaupt niet over de islam spreken. Dat is altijd zo geweest. Ik kwam daar al vroeg in mijn jarenlange studie naar de islam
  achter. Ik was op zoek naar
  boeken en geschriften van de Kopten, een eeuwenoude christelijke
  minderheid in sommige islamitische landen, over de islam. Maar die bestaan niet. Dat opende mijn ogen over het wezen van de islam.
  Geert Wilders is een belangrijke stem in het debat over de islam.
  Hij is onbevreesd in de dingen die hij zegt. Er zijn maar weinig mensen die hem dat kunnen nazeggen. Het zou dodelijk zijn voor het debat als hem door een uitspraak van deze rechtbank het zwijgen wordt opgelegd. Daarom is dit ook een historisch proces.
  Ik heb als getuige-deskundige een verklaring afgelegd in deze
  zaak. Dat is ook mijn plicht, aangezien ik jarenlang op kosten van de Nederlandse belastingbetaler studie heb gedaan naar de islam. En ik constateer dat de feitelijke rapportages die Wilders doet over dit geloof juist zijn. Dan heb ik het over de citaten uit de Koran die hij
  gebruikt en over zijn stelling dat de islam een ideologie is die andere culturen wil onderwerpen. Onze cultuur is erop gericht om fouten te erkennen en ervan te leren. De islam doet het tegenovergestelde. In de top 100 van beste universiteiten ter wereld vind je er niet een
  in een islamitisch land. En het afzweren van het islamitische geloof is letterlijk een levensgevaarlijke daad. Ik vrees niettemin dat Wilders dit proces gaat verliezen. Dat kan niet anders als je kijkt naar de meer dan duidelijke vooringenomenheid
  van deze rechtbank. In die zin onderschrijf ik ook de stelling
  dat dit een politiek proces is. Vergeet niet dat de islamitische geestelijken, de linkse kerk en types als Ernst Hirsch Ballin er alle belang bij menen te hebben om een coalitie te smeden. De linkse kerk ziet de islamitische burgers als klapvee; als een versterking van de basis van hun macht. Dat is een vergissing. De linkse kerk onderschat de moslims, omdat ze domme dingen zeggen en rare hoedjes en baarden dragen. Maar als je de waarheid niet meer mag zeggen over de islam, ga je geblinddoekt het gevecht aan met een geloof dat onderwerping als kern in zich draagt. En als je blind bent, verlies je altijd het gevecht.”

  Hans Jansen?


  http://hirespdf.spitsnieuws.nl/2010-10-07/SPI20101007.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hans Jansen zwetst hier wederom met welke soera het eerste of het laatste is neegedaald. Hij haalt zijn abrogatieleugentjes weer eens tevoorschijn, precies op plaatsen waar dat nou juist niet hoort en niet mogelijk is, allemaal om de mensen te misleiden en wijs te willen maken hoe geweldadig de islam wel niet is. De opperleugenaar!
  de koran zelf beslist erover welke verzen er geabrogeerd zijn, en het zijn er maar enkele, bv: Het nuttigen van wijn en het toepassen van bepaalde lijfstraffen.
  Geabrogeerde verzen (en het zijn er niet veel) moeten over hetzelfde onderwerp en situatie gaan, soera 2:256 is nooit geabrogeerd, want het heeft niets met oorlog te maken, het heeft niets met soera 9 van doen, omdat soera 9 ten tijde van een gewapend strijd is neergedaald, en dat kun je heel goed aan vers 4. Hier wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde afgodendienaren.
  Vers 36 bevestigd dat het een oorlog is geweest, en dat soera 9 ook daar over gaat.

  "En bestrijdt (beooorloogd mag ook, maakt niets uit of wel?) de afgodendienaren tezamen zoals zij u bestrijden..."

  Dus niet: In 1 keer over gaan tot het doden van argeloze burgers zoals Alqaida doet, want het is maar zeer de vraag of Alqaida wel bestaat, zo ja, in wiens opdracht die opereren. Het is namelijk niet voor niets een feit dat zonder Alqaida en co, Hans Jansen, Wilders en co, nooit bekend zouden worden. Onfrisse Wilders en Jansen hebben hun bekendheid te danken aan Alqaida en zijn dolblij met deze eveneens onfrisse club, want waar zou Wilders zijn zonder Alqaida? Dan had hij wel een vak moeten leren.

  Terug naar soera 9:36

  "Zoals zij u bestrijden..."

  Dit vers zegt genoeg, want zeg nou zelf: Zou het westen niks doen als zij beoorloogd wordt? Dan slaat het westen toch ook terug? Waarom de moslims dan niet??

  Vers 36 gaat verder:
  "En weet, dat Allah met de rechtvaardigen is"

  Dat betekend dat het ONrechtvaardigen zijn, die hun vijand anders zouden behandelen dan zij zelf door die vijanden behandeld worden.

  Jansen gaat hier nooit op in, maar blijft steken bij 9:29! Maar zonder de rest van deze oorlogstijdsoera te lezen begrijp je dat ene versje 29 nooit!


  Verder verkracht Hans Jansen ook nog eens een hadith! Dat noemt hij 'Over de kwestie dat correctie van onislamitisch gedrag eerst verbaal en vervolgens met geweld dient te geschieden'!!

  Wat een schaamteloze leugenaar!!

  Deze hadith heeft het over 'muncar' dat is iets wat niet hoort, heeft niets met 'islamitisch' of 'onislamitisch' te maken!!
  Dat verzint Jansen zelf bij!!
  Er zijn legio verzen die het over 'muncar' hebben, precies zoals in deze hadith is geformuleerd, Jansen is toch altijd zo goed in verzen met nummer en al opnoemen, maar niet heus??

  "En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade (Arabisch: Muncar) verbiedt; deze zijn het die zullen slagen"

  "Neig u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af"

  ------------------------------

  Goedheid, rechtvaardigheid, het kwade verbieden en vergiffenis betekenen niet meteen dat iemand moslim moet worden, anders volgt er geweld!!

  Zoals iemand hier stelde: Hans Jansen is een grote leugenaar.
  en ik onderschrijf die stelling.

  Waar is Jansen? Laat hij maar hierop reageren als hij lef heeft.
  Laat hij maar mijn betoog onderuit halen. Het feit dat hij nooit reageert op mensen die hem aan de tand voelen zegt namelijk genoeg.

  Een briljante uitvinding....eenrichtingsverkeer.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @El-Houssain: Je hebt nu al een paar keer beloofd naar Saoudi Arabie te vertrekken en nu ben je nog hier? Wat is dat toch? Je hebt het hier toch niet naar je zin, mag ik hopen? Je geniet hier toch niet van alle prachtige resultaten van het joods-christelijk erfgoed? Dat zou me wat moois wezen. Het zou van jou een uiterst hypocriete figuur maken. Dus doe weg dat internet en die mobiele telefoon, die ziektekostenverzekering en al dat andere fraais en keer terug naar je eigen cultuur waar je lekker met kamelen mag spelen (als je geluk hebt en niet dagelijks door een of andere sjeik genomen wordt) in de eindeloze zandwoestijn en mag kreperen bij de eerste de beste uit de hand gelopen wortelontsteking. Weg jij, dief van al het fraais dat in Europa ontstond en dat jij van harte en gebruikmakend van onze vrijheden wil vertrappen. Besteed je tijd eens aan wat anders dan aan het bedenken van leugens. Maak je eens nuttig voor een ander. In de eerste plaats door op te krassen. Of je naam te veranderen in: El-extremehypocriet. Ik heb liever dat je vertrekt, dat is ook beter voor jouw eigen zieleheil. Kun je proberen de eerste brommerfabriek van Saoudie Arabie te openen. Ik wed dat het je niet zal lukken bij gebrek aan lokale kennis. Ongehoord hoe jij hier een grote mond durft te geven. Wie denk je wel dat je bent. Het is om razend van te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Klein frappant detail tijdens de voorlezing van de verklaring van de heer Jansen:

  Betreffende de Pew enquete:
  "...In deze enquete was een vraag over de aanslagen van 11 Sepr 2001 zijn gepleegd door Joden of moslims, en de meerderheid zei; Joden. Veel ondervraagden konden begrip opbrengen voor deze aanslagen."


  Is dit wellicht het begin van een toenadering van beide. Misschien als de Joden (zogenaamd) nog meer van dit soort aanslagen plegen ooit nog eens als gelijke worden gezien door de moslims.

  Of wordt hieruit maar weer eens duidelijk hoe hypocriet moslims zijn. Niet in staat tot zelf-reflectie/kritiek.
  Het zijn altijd de anderen die het hebben gedaan. Zelfs Jihad wordt, als je het zo bekijkt, door ongelovigen gevoerd. Niet door moslims.

  Het vermoorden van je eigen zus of dochter is natuurlijk ook de schuld van de westerse cultuur. Dus eigenlijk is eermoord niet een islamitisch cultuurverschijnsel, maar een westers cultuur verschijnsel. En dus uiteindelijk de schuld van de Joden. Want die hebben de iets minder erge Christenhonden bedorven met het machtsmisbruik binnen de media en wallstreet.

  Want Joden hebben ook de media in handen. Daarom wordt er tegenwoordig zo gekleurd gerapporteerd in het voordeel van arabieren, die Palestijnenen worden genoemd en door hun corrupte, machtsbeluste Arabische dictators al meer dan 60 jaar (na de afgang van '49) als honden in concentratie-vluchtelingenkampen worden gehouden ten einde de schandelijke vlek Israel van de kaart te vegen. Maar deze corrupte Arabische dictators heulen ook weer met de Joden uit eigen belang. (Arafat b.v.b. is hiermee zeer rijk geworden.)
  En dat de Joodse natie een rijke en vooruitstrevende is komt natuurlijk niet omdat ze gewoon slimmer zijn en openstaan voor vooruitgang. Nee dat komt omdat ze d.m.v. rituele slachtingen macht hebben verworven op Wallstreet en menig Christenhond en Moslimafvallige hebben kunnen omkopen. Die vooruitstrevendheid van de Joodse cultuur en Israel gaat natuurlijk ten koste van alle landen waar moslims in de meerderheid zijn. Daarom heerst daar vaak armoede en oorlog. Komt door de Joden.

  Dat je in de Gaza strook, als je niet voor de Hamas bent, op z'n minst door je knieen wordt geschoten. Dat is uiteraard ook de schuld van de Joden. Net als dat je dochter hier op straat voor hoer wordt uitgemaakt door stelletjes ongeletterde criminelen met een bepaalde achtergrond. Allemaal de schuld van de Joden. Je weet toch...

  En Volkert is eigenlijk ook een Jood, net als Bouyeri. Of was juist Theo een Jood en Bouyeri een moedige simpele ziel met een liefde voor necrofilie (heeft daar verder niets mee te maken, behalve dat het de schuld van de Joden is.)eindelijk 'ns iets tegen deze verJoding deed.

  Je zou ze bijna gaan geloven, die zielige slachtoffers van de Joden. Moslims voorop.

  Anyway, vondt het wel veelzeggend deze korte aanhaling van dat Pew enquete.

  PS: Slecht voorgelezen zeg. Volgens mij heeft die rechter geen idee van wat ze voorleest.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Zie onze film "Islam en waarheid", waarin sjeik Fawaz Jneid uitleg geeft over soera 9:5
  Hij erkent dan, dat de "veelgodendienaars" na 4 maanden bedenktijd moeten worden beoorloogd, als ze geen moslim zouden willen worden.
  Dat is leuk, met al dat "geen dwang in de godsdienst" elders in de koran!
  Word moslim, anders je kop er af.
  Gelukkig, aldus de sjeik in onze film, werden al die veelgodendienaars in Arabie spontaan moslim, om dat ze inzagen hoe uniek en geweldig de islam is.
  Daarna geeft Hans Jansen commentaar op het statement van de sjeik.
  Dus vraag de film aan op www.tora-yeshua.nl. speciaal aanbevolen voor El Houssein.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Meineed is strafbaar katholiek en arabist Hans Jansen: http://tinyurl.com/36vntun

  Vandaag zal er nog aangifte tegen je gedaan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @HetZuur
  Marcel Hulspas is wetenschapsjournalist en schrijft wel eens over ontvoeringen door buitenaardse wezens. Echt een wetenschapper dus.
  Hans Jansen is universitair opgeleid als theoloog en Arabist.

  Volgens u weet Marcel Hulspas het beter.
  Net als Allah, die weet het ook altijd beter.
  't is om het Zuur van te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ El Houssain

  "Waar is Jansen? Laat hij maar hierop reageren als hij lef heeft.
  Laat hij maar mijn betoog onderuit halen. Het feit dat hij nooit reageert op mensen die hem aan de tand voelen zegt namelijk genoeg"

  (Meneer Janssen voor U beste Houssain)

  Waarom vraag je Allah niet om even te reageren ? Hij reageert nooit ! alleen zijn adepten, die verblind zijn door al die mooie praatjes van tig jaar geleden.
  Kan die alles nog een keer uitleggen, zodat alle twijfel wordt weggenomen ! goed idee ?
  Flink veel bidden Meneer El Houssain, misschien dat Allah dan even langs komt. (als tie tijd heeft tenminsten, erg druk met maagden enzo))

  mvg Pete

  (Is Ironie... voor de Muilkorfbrigades)

  BeantwoordenVerwijderen
 20. "Waar is Jansen? Laat hij maar hierop reageren als hij lef heeft, werd door een verdoolde geest (El Houssain) hier opgeschreven.

  Verdoold? waarom verdoold? Wel, dat is heel eenvoudig, de heer Jansen heeft hierop al ge-anticipeerd; aan het eind van zijn helder betoog heeft hij de rechtbank namelijk laten weten: "Ik ben zo nodig bereid om indien de Officier of de klagende partij dit bestrijdt, op deze kwesties terug te komen". Dus als de rechtbank (of de klagende partij) vindt dat El Houssains argumentatie hout snijdt, dan heeft de heer Jansen reeds laten weten dat hij acte de présence zal geven. Het probleem van El Houssain zal echter zijn dat noch de rechtbank, noch de klagende partij genoeg vertrouwen in zijn argumentatie heeft om deze over te nemen. Zullen we daarover wedden, Houssain, als je het daar niet mee eens bent?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ El Houssain,

  Ik heb alle boeken die een islamitische schriftgeleerde zou moeten lezen gelezen in meerdere talen en heb een studie gemaakt van arabische woorden en ik kom tot dezelfde conclusie als Prof.Dr. Jansen. Ik vind dat u zich erg grof en beledigend uit laat naar Hans Jansen. Terwijl hij, meer dan welke Nederlander dan ook, de moeite heeft genomen om kennis te nemen van het islamitische geloof. Een geloof dat wat mij betreft door iedereen met enig ethisch besef als een duivelse doctrine zou moeten worden verworpen.

  De jaren die ik van mijn leven heb opgeofferd zijn een schijntje vergeleken bij wat Hans Jansen gedaan heeft, namelijk zijn hele leven aan de bestudering van de islam wijden.

  Ik vind dat u zich bijzonder onbeschoft gedraagt en ik maan u tot een meer eerbiedige toon.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @El Houssain
  "Waar is Jansen? Laat hij maar hierop reageren als hij lef heeft.
  Laat hij maar mijn betoog onderuit halen. Het feit dat hij nooit reageert op mensen die hem aan de tand voelen zegt namelijk genoeg."

  Mensen die hem aan de tand voelen? Anonieme reaguurders die in de kantlijn van een blog (hem) iets toevoegen, zult u bedoelen. U kunt in redelijkheid toch niet menen dat meneer Jansen zich daarmee onledig zou moeten houden? Als u een reactie wenst, publiceer dan een wetenschappelijk artikel of een gedegen opiniestuk in een dagblad. Dan maakt u tenminste een kans.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik krijg graag mede dankzij El Houssain wat meer zicht op de gehanteerde omkeringen, krom- en nieuwspraak met betrekking tot wat er voor ieder verifieerbaar gewoon in koran, ahadith en soenna te lezen staat.

  Het illustreert ook de dubbele boodschap van de politieke ideologie van islam die zich als dat zo uitkomt als religie middels uitgevente lange tenen presenteert in een poging zich van kritische beschouwingen te vrijwaren.

  Zo nu en dan komen daar trieste bijwerkingen van aan het licht.
  http://napnieuws.nl/2010/10/01/justitie-herkent-schizofrenie-bij-marokkanen-niet/

  BeantwoordenVerwijderen