"Het gaat allang niet meer over Wilders"

Er lopen in dit land blijkbaar rechters rond die ook aanklager mogen zijn. Dat wist ik niet. Niet dat ik er 's nachts wakker van lig. Daar ben ik te oud voor. Maar, om met eerdere woorden te spreken, een onbehaaglijk gevoel heb ik er wel bij. Met de trias politica heeft het in ieder geval helemaal niets te maken. Dat een van diezelfde rechters vervolgens, in welke setting dan ook, en of het nou wel of niet van fatsoen getuigt om daarover uit de school te klappen, een van de getuigen van de verdediging probeert te beïnvloeden, is... stuitend, erger nog, onverdedigbaar. Dat het vergoelijkt wordt door de voorzitter van de raadskamer waarvan betreffende rechter deel uitmaakt is... het wordt steeds erger. Het gaat allang niet meer over Wilders.

Nu kan ik me voorstellen dat Thorbecke en de zijnen destijds bedacht hebben dat, gegeven de mogelijkheid dat het Openbaar Ministerie op enig moment corrupt zou zijn, of om een andere reden volledig de weg kwijt zou zijn, dat het gerechtigd is sommige rechters, als laatste hoeders van de democratie zeg maar, in het landsbelang, de macht te geven om ipso solo tot vervolging over te gaan, en dus niet alleen recht over mensen te spreken, maar ook aanklager van die mensen te zijn. Uitgaand van de integriteit van de heer Schalken cum suis, moeten zij oprecht hebben gedacht dat dit moment was aangebroken.

Wat ik vooral stuitend vind aan de gang van zaken is dat deze zelfde heren, die denken uit landsbelang naar het allerlaatste middel te hebben moeten grijpen, door niet alleen zowel als rechter en aanklager op treden, maar zelfs getuigen van de tegenpartij te beïnvloeden, dat deze heren nog steeds niet door hebben dat ze zelf datgene aantasten dat ze denken te verdedigen, namelijk de rechtsstaat zelf.

Dat ze dat nog steeds niet door hebben blijkt uit de uitspraken van de voorzitter van het Hooggerechtshof, die, godbetert, Wilders verwijt de rechststaat aan te tasten. Meneer de voorzitter, zoals gezegd, het gaat allang niet meer om Wilders. Ik zal u een vingerwijzing geven. Mijn vertrouwen in de rechtsstaat wordt pas dan hersteld als u, de heer Schalken en de voorzitter van de kamer waar hij lid van is, opstappen. Over landsbelang gesproken.

Daarna kan de rechtszaak tegen Wilders opnieuw aanvang nemen. Ik wil namelijk nog steeds weten welk grondrecht in dit land primaat heeft, het recht op vrije meningsuiting of het recht om niet beledigd te worden...

Michiel Nijk

21 opmerkingen:

 1. Dhr G W te D H doet er ook alles aan om zich te ontrekken van de rechtsspraak, bleek tijdens de onderhandelingen met de VVD en het CDA. Heeft u daar ook een betoog bij...Politiek die de wetten aanpast naar eigen direct voordeel hoe noemen we dat ook al weer

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit politieke proces is zelf de grootste bedreiging voor de rechtstaat, en het is een knieval voor de intolerante islam. Het begint bij Wilders en het eindigt bij jou!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Voordat je het begrip "Taqiyya" niet begrijpt, begrijp je niets, maar dan niets, van de islam en het gedrag van zijn volgelingen.

  Je kan helemaal niet meespreken als je deze "liegen-om-mohammeds-wil" niet echt bestudeert en in je laat inzinken.

  Taqiya:
  Muhammad said: "Lying is wrong, except in three things: the lie of a man to his wife to make her content with him; a lie to an enemy, for war is deception; or a lie to settle trouble between people" [Ahmad, 6.459. H]


  enemy: hier bedoeld niet-moslim.

  Google deze begrip: Taqiyya

  Dank je.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Nu de camera's er bovenop zitten wordt het eindelijk duidelijk. De aanklacht tegen Geert is een backfire geworden die alleen maar verder aanzwelt. Heerlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Mariette: Doe wat kennis op over de ideeen die het Westerse bestuursmodel hebben gevormd voordat je hier zomaar een wilde tekst publiceert.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het optreden van rechters die ook aanklagers zijn geworden, en tevens bepalen welke getuigen wel of niet mogen worden gehoord, begint al aardig op sharia-rechtspraak te lijken.
  Krijgt Vrouwe Justitia binnenkort ook een hoofddoek om?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Marietje

  [zich te ontrekken van de rechtsspraak .......]

  U bedoelt zeker: zich te onttrekken aan de rechtspraak

  [Politiek die wetten aanpast naar eigen direct voordeel]
  Dat klinkt mij net zo begrijpelijk in de oren als:
  Bakkers die broden verbouwen naar eigen direct nadeel.

  Weet u dat er ook leestekens zoals b.v. vraagtekens bestaan?
  Van uw bijdrage heb ik overigens totaal niets begrepen, maar dat heeft u waarschijnlijk zelf ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Maurits
  Mensen die geen antwoord kunnen geven op directe vragen zijn vaak denegrerend en afbrekend.

  Het is toch vreemd dat wanneer een politicus in een rechtssssszaak is verwikkeld(ja hoor je ziet het goed heel veel sss'en), schijn je nogal over te vallen, daarom.
  En hij de wet daarop aan wil passen, naar eigen voordeel, dat dat niet getuigt van integriteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ rudolf en maurits

  Informatie die je vast en zeker gelezen had, maar toch even voor de zekerheid....

  toelichting op bericht 26-10-2010 17.00 http://www.nrc.nl/binnenland/article2635106.ece/Immuniteit_politici_in_formatie_bepleit

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Mariette:
  Hoe praat je nu nog over rechtsspraak in je Lage Land?

  Na deze vooringenomen circus met ignorante rechters?

  Ongehoord!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De uitspraak van Wilders dat miljoenen Nederlanders "terecht" geen vertrouwen meer in de rechtsstaat zouden hebben in het geval dat hij veroordeeld zou worden, trof mij niet als bijzonder slim, maar wel als begrijpelijk en helaas ook waarschijnlijk niet onwaar. Ik weet niet of het er "miljoenen" zouden zijn, maar hoeveel het er ook zouden zijn, ik zou er één van zijn, en zo ken ik er nog wel een paar.
  In het koor van verontwaardigden die roepen: “slechte zaak! een politicus die met zijn uitspraken het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnt! Gevaarlijk!” vielen de stemmen van Cohen en later Corsten op. Eerstgenoemde zou de leider van de oppositie moeten zijn, en laat dus begrijpelijkerwijs de gelegenheid niet voorbij gaan om Wilders te bestrijden, laatstgenoemde is hoog in de hiërarchie van de rechtspraak, derhalve met enig belang bij vertrouwen in de rechtsstaat.

  Vertrouwen in de rechtsstaat is uiteraard een schone zaak. Blind vertrouwen daarentegen heeft zijn nadelen. De rechtsstaat kán ontsporen, heeft dat ook wel eens gedaan, in sommihge landen, in sommige historische perioden -laat ik maar geen vervelende voorbeelden gaan noemen. De moeilijkheid is dat er enige grond is om naar aanleiding van de zaak Wilders, en voor zover het die zaak betreft, te twijfelen aan het functioneren van de rechtsstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. (vervolg)Als een meervoudige verkrachter en seriemoordenaar roept geen vertrouwen in de rechtsstaat te hebben voor- of nadat hij is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van een x aantal jaren, dan haalt iedereen terecht zijn schouders op. Die verkrachter en seriemoordenaar kan met een dergelijke uitspraak het vertrouwen in de rechtsstaat niet ondermijnen. Met Wilders ligt dat anders. Wanneer wat Wilders zei evident nergens op sloeg dan zou de rechtsstaat helemaal niet door zijn uitspraken ondermijnd kunnen worden. Het probleem is dat het wél ergens op slaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Opmerkelijk is helaas toch ook het gebleken feit dat zoveel leden van de rechterlijke macht op D66 stemmen en daarover ook openheid hebben gegeven. Je zou kunnen denken: D66, nou, da’s toch mooi neutraal, niet links, niet rechts, überhaupt geen uitgesproken opvattingen over wat dan ook, eigenlijk begrijpt niemand wat ze precies willen, puur pragmatisch, prachtig toch? -heel logisch dat veel rechters daar op stemmen. Die moeten immers ook neutraal zijn, het midden houden, niet links of rechts zijn, niet aan uitgesproken opvattingen gecomitteerd zijn. Dus D66 is de ideale partij voor rechters. Geen wonder dat rechters niet alleen maar stiekempjes in stilte op D66 stemmen, nee, ze bazuinen het rond, want, menen zij, het strekt ze tot eer, het onderstreept hun volstrekte ONpartijdigheid, want D66 is eigenlijk veel meer ONpartij dan partij!
  Maar laat nu D66 dankzij Pechtold steeds weer in het nieuws komen met nou juist één en alleen één duidelijk uitgesproken opvatting: dat Wilders niet deugt! Die rechters zouden dan enerzijds op de partij stemmen die alleen op dit ene punt glashelder is –nl. dat Wilders niet deugt- en anderzijds Wilders onpartijdig beoordelen? Het zou natuurlijk kunnen, maar dat veel mensen dat niet voetstoots vertrouwen zou toch geen verbazing moeten wekken.

  BeantwoordenVerwijderen