Van Bach tot Bush

Arabist_jansen

Wederom actueel! Live verslag Rechtbank hier .

In de begintijd van de islam hebben de moslims de islam begrepen als een imperialistische ideologie die tot militaire actie en expansie oproept. De vroegste moslims waren, volgens alle berichten daarover, strijdlustig en expansief.

Behalve oude berichten en archeologie zijn er nog de koran en de zogeheten Tradities (in het Arabisch Hadith genoemd). Dit zijn verzamelingen van voor moslims gezaghebbende godsdienstige islamitische teksten. Ze zijn in elke islamitische boekhandel of bibliotheek aanwezig. Honderdduizenden moslims verdienen hun brood met het les geven over deze teksten die, zelfs al zouden ze soms niet precies zo oud zijn als de islam gelooft, toch worden overgeleverd vanuit de aller-vroegste lagen van de islamitische geschiedenis.

Deze teksten geven alle aanleiding die een vechtjas zich maar wensen kan om de islam ook inderdaad op te vatten als een aansporing, zo niet een dwingende opdracht, tot strijd. Als een license to kill.

De islam levert, bijvoorbeeld, een Traditie over die luidt dat Mohammed (570-632) gezegd heeft: ‘Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar’. Er is geen bevoegde imam of een andere beroepsmoslim te vinden die zal tegenspreken dat Mohammed dit gezegd heeft.

Het begin van de formule, ‘beoorlogen’, betekent ‘dood maken’. Het onderscheid dat de conventie van Genève maakt tussen militairen en burgerbevolking was in deze eeuwen en dit milieu niet aan de orde. Het slot van de formule, ‘zij maken goed en bloed voor mij onaantastbaar’, klinkt in moderne oren duister. De betekenis luidt dat de islam het een moslim niet toestaat om iemand die (kort of lang) moslim is, te verwonden of te doden: zijn ‘bloed is onaantastbaar’. Ook is het niet toegestaan hem zijn goederen te ontnemen. Met andere woorden, tegen zo’n medemoslim mag geen oorlog worden gevoerd. Wanneer iemand daarentegen (nog) geen moslim is, staat het er anders voor.

Wat zegt de Koran zelf over deze taak tot beoorloging? De islam leert dat Mohammed heeft verklaard dat de engel Gabriel tegen hem heeft gezegd dat God gezegd heeft (Koran 9:29):
Beoorloogt hen die niet geloven in God Noch in de Laatste Dag En die niet verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden En die zich niet voegen naar de wezenlijke Godsdienst.

Het vers is langer dan hierboven geciteerd. Het slot van het vers luidt ‘totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid’. Deze woorden worden algemeen begrepen als een mogelijkheid voor christenen en Joden om, nadat zij door de moslims verslagen zijn, tegen betaling tijdelijk vrijgesteld te kunnen worden van de universele plicht om tot de islam over te gaan.

Uiteraard kunnen hedendaagse filologen vanuit hun studeerkamers in Delfzijl en Heemstede voor diezelfde teksten ook wel andere betekenissen verzinnen dan de traditionele algemeen aanvaarde islamitische, maar dat is in dit geval niet ter zake. Het gaat er om wat er in de moskee vanaf de kansel door moslims eeuw in eeuw uit tegen moslims gezegd wordt. Atheïstische academische vrienden van de islam zijn geen goede informanten over de ware inhoud van Gods eigen godsdienst.

Naast de Koran en de Hadith schrijven ook de handboeken van het sharia-recht voor dat een moslim Jihad moet voeren. Deze plicht vervalt in één geval: als deze plicht al door anderen, met name de overheid, vervuld wordt. De sharia gaat er min of meer vanuit dat de Jihad een staatszaak is, net zoals bijvoorbeeld het slaan van munten. Pas wanneer de overheid die taak niet vervult, komen de individuele moslims weer aan de beurt.

Dit is een begrijpelijk arrangement. Geen enkele overheid wil voor de voeten worden gelopen door individuele strijdvaardige onderdanen die als ongeleide projectielen de vijand naar de keel vliegen. Normaal gesproken wil een overheid zelf bepalen waar en wanneer er gestreden wordt. Individuele amateur-Jihadisten die met voorbijgaan van de overheid ten strijde trekken, worden in de islamitische wereld dan ook nog steeds hard aangepakt.

Overeenkomstig de ideologie van expansie die de islam in de eerste eeuwen was (en volgens sommigen nog steeds is), hebben de moslims vanuit het Arabisch schiereiland zoals bekend onbekommerd de hen omringende wereld veroverd en onderworpen. Daarbij zijn een aantal veroveringsgolven te onderscheiden.

De eerste golf richt zich op Egypte, Noord-Afrika en Spanje, en eindigt in 732 midden in Frankrijk, tussen Tours en Poitiers, waar Karel Martel de opmars van de islam tot staan brengt. Uiteraard is deze golf in het huidige Europa verreweg de bekendste, omdat hij pas in het hart van West-Europa geëindigd is, op een paar uur van Parijs.

De tweede golf richt zich op Syrië, en komt in eerste instantie ongeveer bij de huidige Turks-Syrische grens tot staan: het Romeinse rijk, of wat daar aan de oostzijde van de Middellandse zee nog van over was, weet de opmars van de islam eeuwenlang te vertragen. Uiteindelijk valt ook dit (Oost-)Romeinse rijk, dat in het westen meestal ‘Byzantium’ genoemd wordt, in handen van de moslims. De hoofdstad, Constantinopel, het huidige Istanbul, valt pas in 1453. Het zijn inmiddels de Turken die de banier van de islam hebben overgenomen van de Arabieren.

Na de val van Constantinopel volgt een geleidelijke verdere islamitische expansie van de islam in de Balkan en langs de Donau. Deze tweede golf komt pas tot staan in 1683, wanneer de Turken Wenen belegeren en proberen in te nemen. Op 11 september 1683 worden de moslims door het Poolse leger smadelijk verjaagd. Dit is tot op heden het laatste geval van een door een islamitische overheid gevoerde Jihad-oorlog. Op 11 september 2001 is gebleken dat Jihad ook met succes door NGO’s als Al-Qaida gevoerd kan worden.

In de rustpauze tussen het voorlopige einde en de openlijke hervatting van de Jihad, zeg maar van Bach tot Bush, tussen Wenens ontzet en het World Trade Center in New York, is de moderne, door de technologie en welvaart beheerste, haast paradijselijke westerse wereld ontstaan. Die pauze is volgens de religieuze voorhoede van de islam voorbij. Moslimse schrijvers spreken van ‘de derde ronde’, in het Arabisch al-gawla al-thaalitha, wanneer ze het hebben over de huidige invasie van Europa door moslimmigranten.

De eerste ronde was dan de ronde die in 732 bij Poitiers eindigde; de tweede die van Wenen 1683. Het idee dat er sinds Wenen sprake is geweest van een rustpauze komt dan ook niet uit de koker van islamofobe islamcritici, maar is al in de jaren zestig van de twintigste eeuw al door moslims onder woorden gebracht, onder andere door de Egyptische schrijver Sayyid Qutb, de vader van de hedendaagse jihad-ideologie, die in 1966 in Cairo is opgehangen.

Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen, op alle gebieden, die het hedendaagse leven grondig veranderd en veraangenaamd hebben, dateren uit de rustpauze. Ondanks de kennelijk onvermijdelijke onderlinge oorlogen en ellende zijn er weinig perioden in de geschiedenis van de mensheid geweest waarin zo veel vooruitgang is geboekt, het gezonde verstand zo veel ruimte kreeg, en er zo weinig honger werd geleden.

Raar genoeg wordt in Europa het leven zoals dat in de rustpauze geleefd werd, als normaal beschouwd. Dat is niet zo. De moderne wereld is immers het product van deze uitzonderlijke rustpauze. De moderne wereld zelf is dus ook uitzonderlijk. Toch, diep in hun hart verwachten westerlingen dat machthebbers en bevolkingen van de Derde Wereld de optimistische argeloze westerse moderne opvattingen over mens, maatschappij, vrijheid, rechtszekerheid en democratie delen. Ook dat is niet zo.

De rationele aanpak van de dingen die kenmerkend is geweest voor deze periode van de Europese geschiedenis, is in het westen stilzwijgend tot norm verheven, zonder dat Europeanen of de Amerikanen zich de uitzonderlijkheid van die periode nog realiseren. De rustpauze heeft daarmee de gewone menselijke werkelijkheid van geweld, roof en oorlog moeilijk zichtbaar gemaakt.

De officiële leiders van de islam, Afrika en Azië, en de topambtenaren van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, doen niet zo vaak hun best de Europeanen en Amerikanen uit hun droom te helpen. In tegendeel. Ze stijven hun westerse collega-leiders in hun naïeve opvattingen over de vreedzame goede bedoelingen van alle mensen. Wanneer de westerse leiders volharden in hun argeloosheid jegens hun vijanden, dan staat het Westen een ramp te wachten.
[6 juni 2010]

HansJansen

(Hans Jansen is getuige in het Wildersproces)

25 opmerkingen:

 1. Gelezen, Pechthold? Cohen? Halsema? Balkenende? Wolfsen? Van Nieuwkerk? De Vries? Van Erven Dorens? Rottenberg? Meulenbelt? En... en...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Anoniem 11:34.

  Deze figuren een artikel van Hans Jansen lezen?
  Écht niet!
  Kan ook niet met je kop in het zand.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alweer een prachtige verhandeling van de professor. En wat ik hieraan zou willen toevoegen, is dat de lange geschiedenis van islamisering in de 20e eeuw nieuw leven is ingeblazen, toen de moslim broederschap in 1928 was opgericht. Deze puur politieke groep heeft medio jaren dertig de armen ineengeslagen met de nazis. Die giftige combi heeft het (altijd) sluimerende anti-semitisme doen herleven als nooit te voren. Al ruim voor de (her)geboorte van de staat Israel dus. Na de 2e WO is men vervolgens helemaal 'los' gegaan en is in het MO een zwart gat ontstaan van ongekende omvang aangaande racisme, haat en geweld. Er is een cult van de dood opgestaan die gaandeweg de hele regio compleet heeft verziekt. Na 3 keer klop te hebben gehad van het Israelisch leger besloot men voor maatschappelijke terreur te kiezen.

  Het islamisme is feitelijk puur nazisme, maar dan met een relieuze component erin, die inmiddels tot blinde razernij is verworden. Het heeft de hele regio, maar inmiddels ook de rest van de wereld vergiftigd. En dat is ook precies de bedoeling. Er steekt een heel concept achter. Dat concept is verder uitgewerkt door de belangrijkste islamist van na de 2e WO: Sayyid Qutb. Deze man heeft de blauwdruk opgeschreven voor het huidige islamonazisme. Het is verbijsterend te moeten constateren dat de leiders van de vrije wereld zo buigzaam, zo niet ziende blind en horende doof zijn, t.a.v. de evidente bedoelingen van het islamisme. Een islamisme die wel degelijk een ideolgie wenst te zijn voor een nieuwe wereldorde. En zoals alle revolutionairen, kan zoiets uiteindelijk maar op 1 manier doorgevoerd worden: met gewapend verzet en bruut geweld. En met met sluipende migratie...

  Voor wie meer wil weten over de onstaansgeschiedenis van het islamonazisme kan ik het boek van de Duitse onderzoeker dr. Matthias Kuntzel van harte aanbevelen: " Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism and the Roots of 9/11". Het is ook in Duits te verkrijgen uiteraard.

  Een verpletterend goed en onderhoudend onderzoek met bovendien een grote index voor een hele sliert andere boeken en referentie materiaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank u meneer Jansen voor dit geweldige artikel!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jansen geeft een accurate beschrijving van de islamitische realiteit. In contrast hiermee staat de oproep van Balkenende vandaag in Elsevier, geen PVV te stemmen. Wilders had Erdogan een total freak genoemd en zo de Nederlandse handel met Turkije geschaadt.

  Wilders heeft zelf eerder deze week aangegeven dat de handel met dit land in het geheel niet geschaadt wordt: Balkenende roept maar wat.

  Dat Erdogan een total freak is, heeft deze man afgelopen week nog een gedemonstreerd door een door hem geregisseerde trip met 'vredesactivisten' op Israël af te sturen, op voorhand wetende dat dit helemaal geen vredelievenden waren: het waren radicale moslims die, in hun zelfmoordterroristische natuur, willens en wetens Israël in een kwaad daglicht wilden manouvreren.

  Daarbij speelt dat de Turkse minister van buitenlandse zaken, de dag na de aanval van het flottielje op Israël, over Israël sprak als een land dat 'zijn legitimiteit verloren' heeft. Hiermee schaart Turkije, en dus ook total freak Erdogan, zich achter Hamas, die de vernietiging van de staat Israël nastreeft.

  Het baart mij grote zorgen dat uitgerekend de premier van ons land, deze terroristische actie van Erdogan tegen een bevriende natie (in oorlog nog wel) ondersteunt. Daarom: een stem voor het CDA is een stem voor Turkije (en de komst van dit land naar de EU) en voor Hamas, het is een stem voor de vernietiging van Israël.

  Bent u anti-semiet? Zo nee, beraadt u dan op welke partij u stemt: het CDA? Of dan toch liever de PVV?

  Marc Bouwman

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vergeef mij dat ik in mijn reactie van de hak op de tak spring. Daar komt het:

  Duitsland heeft nog iets goed te maken met de joden. Die ca. 20.000 Mark die elke overlevende als wiedergutmachung heeft ontvangen was niets. Of was het slechts 2.000? Elke jood moet een Duits paspoort krijgen, of hij wil of niet. Maakt niet uit, het gaat om het principe, en de reden hierachter is niet zo onzinnig als het lijkt, als Israël vol zit met Duitse staatsburgers kunnen Duitsland en de Nato haar burgers te hulp schieten als zij door Nato-lid Turkije worden aangevallen. Die vijfde colonne is al ver genoeg gegaan, het moet maar eens ophouden!

  Dat Turkse boot-tripje was een provocatie die eerst door de Israëli's werd beantwoord met paintball-kogels, zelfs dat Nederlandse meisje klaagde er over dat ze totaal niet serieus werden genomen. Pas toen er met stalen staven en messen werd gevochten kwamen de echte kogels. (Israëli's paintball geweer is te zien op YouTube filmpje)

  Met zes miljoen ere-Duitsers in Israël is het onder de voet lopen van Israël een beetje moeilijker geworden. Of mijn sympathie voor Israël wordt ingegeven uit schuldgevoel of omdat Israëli's het voor de regio gezien zeer schappelijke mensen zijn wil ik in het midden laten.

  We moeten maar eens beginnen aan het terugslaan van de oprukkende moslimstrijders. Vandaag beginnen zou een goed moment zijn. Laten we dit keer de islam helemaal stoppen, en niet ophouden met terugvechten bij de grens van Turkije of zo. Nu de laatste keer! Nu voor de derde keer, nu voor eens en voor altijd de islam de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. Omdat de hele islam is opgebouwd rondom mensen die makkelijk zijn te besodemieteren moet het niet al te moeilijk zijn. Laten we brieven gaan schrijven naar de moskee waarin we aankondigen dat als er in Zuid Afrika een jihad komt tegen Nederlandse supporters of spelers dat we dan naar de moskee toe komen om Allah verrot te trappen. Dat moet duidelijk zijn dat Allah een sprookjesfiguur is en de islam alleen bedoeld en bedacht is om mensen dom te houden en tot slaaf te maken. Als er geen slachtoffers meer zijn dan is het enige dat er voor de islam en de moslims in zit OPHOUDEN!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. vanhetgoor,

  En hoe wilde u de islam de wereld uithelpen dan??
  Door er een kernbom op te gooien zeker?

  Ik hou er niet van om kruisvaart, nazi praktijken, en de 2de wereldoorlog aan te halen zoals velen op andere fora doen, maar nu vraagt u erom.
  U valt zelfs uw heer Hans Jansen af! Die stelde in zijn vorige column dat de kruisvaarten al 700 jaar beeindigd zijn, wat ik overigens een domme uitspraak vind.

  Wat mij betreft is het niet gek om die vergelijkingen te maken, geheel aan u zelf en figuren zoals u te danken, kruisvaarder.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. In zijn reactie op VanhetGoor heeft ElHoussain wel een punt: massamoord op de islam ligt in het verlengde van wat VhG suggereert, namelijk een soort counterjihad. Lijkt mij inderdaad weinig zinvol.

  Wat wel zinvol is om de overwegend blinde support voor de islam bij het overgrote deel van onze (niet-islamitische) bevolking tot staan te brengen. Men moet tot inzicht komen dat met een en hetzelfde begrippen-apparaat (vrede, liefde, recht, mensenrechten, geweldloosheid en oorlog) twee tegengestelde werkelijkheden (islam versus alle andere) het zicht op beide verdoezeld. We zullen ons opnieuw moeten beraden op wat wij met al die begrippen bedoelden. Voor Westerlingen zal dat voor het overgrote deel een herhalingsoefening betekenen.

  Daarnaast zullen Westerlingen moeten leren communiceren met hen die onze historisch ontwikkelde moraal (bij gebrek aan eenzelfde type historische ontwikkeling) niet kennen. Het is een kwestie van meta-communicatie: vanuit verschillende universa met verschillende connotaties op hetzelfde begrippen-apparaat. Hoe dat te realiseren is de werkelijke vraag.

  Een stap kan zijn, meneer El Houssain, is dat vanuit de islamitische wereld gebouwd wordt aan een oprecht vertrouwen in anderen, waaronder Westerlingen, christenen en joden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, ik geloof het. Maar toch: wat moet een Westerling nu met al die haatzaaiende teksten in de koran, die toch echt bedoeld zijn om hem, zijn familie en cultuur uit te schakelen? Het moet toch voor moslims te begrijpen zijn dat dergelijke uitspraken voor niet-moslims enorm angstaanjagend zijn?

  Groet,

  Marc Bouwman

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @El_Houssain
  Het lijkt erop dat geweld het enige is dat moslims verstaan.
  Daarom zou een klein bommetje op de Ka'aba, om te beginnen een goed idee zijn. Er zullen dan weinig slachtoffers vallen, want het kan ook wel in het laagseizoen. Hooguit een paar haatbaarden zullen het loodje leggen. Maar het geschreeuw van die idioten kunnen we in deze wereld missen als kiespijn. Verder heb ik nog nooit een "gematigde" moslim en publique afstand horen nemen van die brulboeien als sheik Jneid of dergelijke opruiers.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Angstaanjagend, geweld is het enige wat moslims verstaan, haatzaaiende teksten in koran, etc...

  Dat is wat u wordt aangepraat door angstprofeten zoals opperleugenaar Hans Jansen, want, probeer 1 op zichzelf staande haatzaaiende tekst te vinden, dat zal u niet lukken, lang niet alle moslims leven volgens de koran.
  De islam is een religie van +/- 1,5 miljard mensen, stel dat daarvan 5% over de schreef gaat, dan zijn het er 75 miljoen stuks uitschot en ongeleide projectielen die er een eigen studie op na houden, dat is een gigantisch aantal, maar betekent nog altijd dat 95% een gewone mensenleven leidt.
  Ik neem aan dat 5 of 10% van het geheel nooit het beeld kan bepalen van een volk of een religie.

  Enigen die in dit geval haatzaaien zijn Hans Jansen en co.

  Nogmaals, er zijn geen haatzaaiende verzen, Hans Jansen citeerd bewust de koran uit z'n verband, abrogatie? Ga weg, wie zijn wij met z'n allen om te bepalen wat er nu geabrogeerd is? dat wisten ze ten tijde van Mohamed ook al niet, laat staan Hans Jansen!!

  Abrogatie moet aan bepaalde regels voldoen, dat is alles wat er overgeleverd is, waaronder:

  Het geabrogeerde moet in de hadith voorkomen

  Het geabrogeerde en het abrogerende moeten met elkaar in verband zijn en over dezelfde onderwerpen gaan.

  De koran bepaalt zelf wat er geabrogeerd is.

  dat is duidelijk in geval van wijn, eerst een gedeeltelijke verbod daarna een totale verbod.

  Ga me niet vertellen dat 9:29 het overgrote deel van de koran ongeldig maakt, want dat vers verteld alleen iets over een gewapend conflict, en staat dus daarmee in verband, dat zijn van die leugens die Jansen gebruikt om u te misleiden en bang te maken, en kunnen zo naar de krant der fabelen verwezen worden, Jansen schrijft pure kolder.

  Als we zo met de koran om moeten gaan, zoals Jansen beweerd, dan moet ik de helft van de koran niet meer geloven, want het is immers geannuleerd volgens de blaaskaak.
  Dan kom ik snel bij het volgende vers:

  "Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet"


  Als we Jansen moeten geloven dan zullen de moslims allemaal in een gedeelte van het boek geloven, en in het andere niet! Hoe zit dat nou?

  Jammer voor iemand die zegt een islamkenner te zijn, maar niet op de hoogte is van dit vers!

  Hans Jansen is een googlearabist. Hoe ik dat weet? Hij zwetst hier regelmatig met:

  "Er circuleren op internet websites met 150 jihadoproepen, afkomstig van de koran"

  Zoiets kan je toch niet serieus nemen?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik had gehoopt op een iets genuanceerder reactie van El Houssain. Wellicht dat andere reacties hem wellicht wat verhit maken. Maar om nou te zeggen dat de koran in het geheel geen haatzaaiende teksten kent moet ik, na zelf dit boek gelezen te hebben, toch tegenspreken.

  Uiteindelijk voel ik mij nog steeds niet door een moslim gerustgesteld. Dat vind ik jammer.

  Groet,

  Marc Bouwman

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Jammer? I'll say..!

  Je kunt wel zeggen dat er met moslims gewoon niet te praten is. Vrome nietszeggende prietptaat te over, maar probeer van een moslim maar eens een fatsoenlijk antwoord of een reactie die actually slaat op wat er zojuist gezegd is. Dat kun je op je buik schrijven - voor je het weet zit je tot aan je oren in een taaie drabbige massa waar je best nog duizend jaar in rond kunt modderen. Zoals de moslims zelf ook doen trouwens.
  Pas als de gelovigen islam laten varen is er mee te praten; voor het zover is kun je je de moeite gevoeglijk besparen.
  Uitsluitend met beveiligde moslims is te praten. De rest moet je gewoon links laten liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Een voorbeeld van de groepsdruk op moslims om in ieder geval niet te integreren of zelfs maar te participeren in een niet-au fond islamitische samenleving, is te zien in een lopende discusiie op "wij blijven hier", en wel op deze pagina : http://www.wijblijvenhier.nl/index.php?url=archives/2509-Er-lopen-een-hizbie,-een-salafist-en-een-liberaal-door-de-zaal....html&serendipity[csuccess]=true#feedback

  Het begint met een ingezonden stuk van een kennelijk gewone moslim (zoals je ook gewone katholieken of protestanten hebt) maar kijk dan eens naar sommige reacties van lieden die wat rechter in de leer zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ El Houssain:

  Je schrijft: "Als we zo met de koran om moeten gaan, zoals Jansen beweerd, dan moet ik de helft van de koran niet meer geloven."

  Dat zou je inderdaad moeten doen, ja. Want de ene helft van de Kooran bestaat uit gekopieerde en daarna uiterst slinks (vgl. positie Jezus) veranderde verhalen uit de (eeuwen oudere) Thora en het Oude en Nieuwe Testament, met de mededeling dat die 'achterhaald zijn' etc.('Mensen van het Boek"'). Wat daarbij o.a. prominent (niet door de hoeveelheid citaten, maar door de aard daarvan) aandacht trekt, is het slim omzeilen van de positie van Isa (Jezus). Op de keper beschouwd (lees: Im grossen ganzen) lijkt het hier zelfs om te doen (geweest te zijn).

  Graag hierop een gericht antwoord en niet weer de hele voorgekauwde santekraam van "jullie..." etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ El Houssain

  165 oorlogsverzen a.u.b.: LEES! zegt Koran ; Houssain LEES! zegt Koran opdat u niet meer kunt ontkennen of huichelen LEES! die 165 oorlogsverzen in Koran:

  www.yoel.info/koranwarpassages.htm
  Koran is t/m een misdadig boek dat elke dag ontelbare misdaden pleegt. Dat ú dit niet wilt erkennen verhelpt die ontelbare misdaden niet. De kleine meisjes die verkracht worden - zoals door uw 'profeet' - de Afvalligen van Islam die in geheim in DOODSANGST leven. De minderwaardigheid van moslimvrouwen door moslim mannen onder die belachelijk hoofddoeken verbannen in vrouwonwaardig bestaan! Smerige veelwijverij - moslimman die vier vrouwen mag fckn - met háár die op haar sexbeurt moet wachten! STINKT! Wat doet een 'profeet' in bed met twaalf vrouwen w.o. slavinnen en een kind ONTHEILIGEN door verkrachting?

  KORANFASCISME tiert welig in o.a. Afghanistan, Iran, SA; - en Pakistan:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1330605.ece/Het_verdriet_van_Pakistans_liberalen

  Ik veracht álles Koran/Mohammed ten diépste áls - bewezen - ten diépste misdadig: 'Indien ik dit boek niet verbrand hebt ANGST:

  Ga terug naar uw 'heilige land' - als Arabier 'el Houssain' - kunt u daar uw hart op halen aan Koran/Mohammed verkrachtingen van kleine meisjes, vermoorden in 'erewraak' van Arabische vrouwen door Arabische mannen, handen- en voeten afhakken, geselen, stenigen, onthoofdingen ..... op Chop-Chop plein in Mekka! waar die Koranmisdaden plaatsvinden terwijl (!) moslims deelnemen aan hashis - dé moslim massa-hysterie en drug, onder aanbidding van een zwarte steen!

  U 'geloof alles Koran'- ú bent Koranfascist!

  Moslims hebben ons niets anders gebracht dan ellende - zoals overal ter wereld waar hun Apartheid en Korangeweld de pan vliegt!

  @ J.Morika

  Op 'Wij blijven hier' zitten onnozelen die Koran niet begrijpen,of slechts mooie Koran' voorgeschoteld kregen - en Koranfascisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Meneer El Nog wat reageert weer als een typische moslim. Hij wil dat de niet-moslim geen geweld toepast wat de moslims zelf wel op moslim en niet-moslims toepassen. Hij verteld zoals al vaak dat het altijd een kleine fractie is die voor problemen zorgen. Dit zie is als de zoveelste taqqiya, want het is de meerderheid die de minderheid steunt met allerlei dingen. Ook is het superieur-denken hen niet vreemd en kiezen ze voor hun eigen. Ook meneer El nog wat staat zich voor in het superieur denken. Het is de ondertoon in zijn woorden, het ruzie zoekende wat hij van huis uitleert om kritiek dicht of dood te slaan. Normaal communiceren is niet mogelijk. De naieve bril dit door de westerling te worden afgeworpen. De tijd in eden is voorbij, een tijd waarin de islam haar zwaarden heeft scherp geslepen. Nobel zijn is een voorrecht, maar zal in de toekomst uitzonderlijk zijn. Wij en onze kinderen zullen afstreven op een oorlog. Islam houdt van oorlog, van chaos, van armoede. Om de moslims niet te moeten doden dienen wij ze levend te deporteren, zelfs de nederlands die over zijn gegaan naar de Islam. De geschiedenis van spanje zal zich in Europa herhalen. Toen hebben christelijke spanjaarden eigen bloedverwante moslims weggestuurd. Dit omdat moslims het leven van christenen in spanje ondragelijk maakten. Ik zie dit als een keuze die wij ook moeten maken willen we blijven leven en onze cultuur, waarden, opvattingen, kunstvoorwerpen, onze vrouwen, dochters, zonen ongeschonden laten. We zullen moeten afrekenen zoals we met de nazi's hebben afgerekend.

  Een land dat voor korannen zwicht,
  Zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. O, ja voor ik het vergeet. Het opnoemen van getallen. zoals 1 miljard moslims is niet indrukwekkend. 1 miljard dwazen maakt iets niet meer waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Niet alleen zet de islam aan tot geweld, maar vooral ook tot intolerantie. Het is echt geen toeval dat in geen enkel islamitisch land echte godsdienstvrijheid is. Zoals moslims hier niet-moslims kunnen uitnodigen om naar de moskee te komen om mooie praatjes over de islam aan te horen, zo is het absoluut in geen enkel islamitisch land mogelijk dat bv een kerk of een andere godsdienstige groep de moslims wat vertelt over hun geloof. De overheid gooit ze het land uit, zoals Marokko, je wordt vermoord door een of andere gek, zoals Turkije, Indonesië of je wordt door de staat vervolgd, zoals Egyote, Iran en SA. Het is duidelijk dat de islamitische wereld een vrije concurrentie van overtuigingen niet aan durft. De islam is als een vampier die het daglicht van de waarheid niet kan verdragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Houssein. Je kunt alles afleren, dus ook de islam. Hans Jansen geeft er handige aanwijzingen voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De Soefi´s zijn de enige moslims die deugen. Die willen dat de mens het beste uit zichzelf haalt, en de medemensen liefheeft.
  Lees de boeken van inayat khan, want die zijn prachtig.

  Maar die soefi´s worden door de andere moslims vervolgd..

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @curvedwater,

  Als het er op aan komt dat de sjaria ingevoerd wordt dan zijn ook soefies niet te vertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. De chips en de cola zijn gehaald.
  Laat die derde ronde maar komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Verder vind ik alle moslimkindjes onder de vijf ook erg deugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Het ziet er zelfs na uit dat de actualiteitenrubrieken helemaal geen aandacht aan het proces besteden. Logisch, want dan moet je ook islam-kritiek behandelen, dus er gebeurt zo te zien helemaal niets. Ik zag in het overzicht van de onderwerpen zelfs helemaal niets over het proces. En het nieuws laat alleen maar het fitna-incidentje zien, dus niets te zien van de interessante islam-kritiek tijdens het proces. Je wordt echt niet geïnformeerd. Hopelijk bestaat er een opname van die dag om de interessantste uitspraken dan maar op internet te laten zien. Inrernet is sowieso de beste informatiebron want aan de televisie heb je niet veel.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. De actualiteitenrubrieken doen het in hun broek. Zij zien een totale ontmaskering van hun smerig handelen t.a.v. Geert Wilders en natuurlijk op de eerste plaats hun foute standpunt t.a.v. de islam. Heeft gewoon met de portemonnaie van zeer veel meelopende kwasi-journalisten te maken.Hun portemonnaie is belangrijker dan het vrije leven.

  BeantwoordenVerwijderen