Amanda Kluveld: Het populisme der weldenkenden

Vervolgens


Wat betekent de opdracht van de Kamer dat het kabinet de islamisering niet tegengaat?

In Nederland wordt sinds 2008 op Kamervragen van de PVV, waarin gerefereerd wordt aan de islamisering van de Nederlandse samenleving, door alle ministeries met de volgende standaardformulering geantwoord: ‘Onder islamisering wordt verstaan: de maatschappij organiseren volgens islamitische principes. Hiervan is in Nederland en Europa geen sprake. In ons land gelden de basiswaarden en grondprincipes van de democratische rechtstaat. Dit houdt in dat de overheid een neutrale positie inneemt ten opzichte van de inhoud en organisatie van religies, dus ook ten opzichte van de islam.’

Lees hierr verder.

[Lees hierbij ook 'Islamisering is allang binnengeslopen' door moslimvrouw Nahed Selim hierr. en "Ach, wat maakt het uit?".]

3 opmerkingen:

  1. Amanda zet het begrip islamisering uitermate helder uiteen. Rutte toonde zich zwak en ook wat laf om een duidelijk standpunt in te nemen.

    En voor de slapers onder ons, zie deze video over de boodschap van islamisering:

    geheime opnamen van zogenaamd tolerante moslims

    BeantwoordenVerwijderen
  2. In minuut 28 van die bovenstaande video kun je de door de vpro in een recente documentaire als gematigd aangeprezen sjeik horen preken tegen joden, vrouwen en ongelovigen en daar is weinig gematigds aan. De quasi weldenkenden zoals Halsema kiezen ervoor om deze feiten te negeren.

    BeantwoordenVerwijderen