Geen kruis, wél een hoofddoek op de tram

Tramconducteur

Tramconducteur Mickel Aziz mag dit kruisje (zie foto) niet tijdens z'n dienst dragen; aan vrouwelijke tramconducteurs met een islamitische achtergrond reikt het GVB gratis hoofddoeken uit.

18 opmerkingen:

 1. Het is triest dat Aziz weer met dezelfde intolerantie wordt geconfronteerd die hij is ontvlucht uit het islamitische en intolerante Egypte. Het feit dat hij geen kruisje mag dragen heeft alles te maken om de intolerante moslims tegemoet te komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb de zaak gevolgd, inclusief de motivering van de rechter en vind het een grof schandaal. Ik ga me inderdaad afvragen in wat voor rechtsstaat we eigenlijk leven. Het is een dom vonnis, en vooral contraproductief als het tot doel had de lieve vrede in het beoogde multiculturele Nederland te bewaren. Of was het misschien juist de bedoeling om zo veel mogelijk vredelievende en tolerante mensen kwaad te krijgen en bij hen twijfel te zaaien aan de rechtsstaat?
  De functie van tramconducteur leek mij niet per se onverenigbaar met de dracht van een hoofddoek en DUS evenmin met een kruisje zoals op bijgaande foto afgebeeld. Als geen van beide zou zijn toegestaan zou ik dat overdreven maar niettemin enigermate begrijpelijk vinden; maar als een hoofddoekje wel is toegestaan en een kruisje niet... wie kan dit in godsnaam verdedigen? Niemand natuurlijk, want het wordt vermoedelijk in Allah's naam verdedigd. Zo ver is het dus gekomen. Schande. Een dieptepunt. Discriminatie pure et simple. Als ik kon zou ik het GVB boycotten en er nimmer meer als betalende klant gebruik van maken. Ik wil liever niet vervoerd worden door een bedrijf dat discrimineert. Maar bij regen en wind is die fladderende regencape zo'n gedoe, en bij een kaartje voor het Cocertgebouw krijg je de reis per tram er gratis bij, dus dan zal ik een heel enkele keer nog wel eens in de tram stappen -met gehoofddoekte trambestuurster.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een hoofddoek met een kruis(je) vergelijken is appels met peren vergelijken. Een hoofddoek staat voor veel meer dan alleen een geloofsuitdrukking. Een gehoofddoekte trambestuurder (Gemeentelijk Vervoersbedrijf!)is ongewenst vanwege het discriminatoire karakter van de hoofddoek.

  Een kruisje, zoals hier op de foto, moet dus wel kunnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een hoofddoek staat voor intolerantie, vrouwonvriendelijkheid en symboliseert de islamitische verovering van de publieke ruimte. Een kruisje vertegenwoordigt de barmhartigheid en het mededogen met alle mensen.
  Derhalve moet de hoofddoek zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen en dienen alom er gratis kruisjes uitgedeeld te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Waar de hoofddoek allemaal symbool van is of zou kunnen zijn, daar zijn veel hoofddoekdraagsters zich nauwelijks van bewust -waarmee ik niets in hun voordeel gezegd wil hebben. Het is natuurlijk ook een instrument om de presentie van de islam in de openbare ruimte zichtbaar te maken. Ik zal niet de enige zijn die het niet prettig vindt om die presentie zienderogen te zien toenemen. Toch was ik wel zo ver om gehoofddoekte trambestuursters te accepteren, evenals gehoofddoekte werkenden in de gezondheidszorg, de thuiszorg en nog zo wat functies, die door sommige van die gehoofddoekte dames uitstekend, plichtsgetrouw en gewetensvol worden vervuld. Een hoofddoek in de thuisverpleging zou ik weer moeilijk vinden, als ik mij mijzelf op mijn sterfbed voorstel en ik mijn laatste borreltje aan een gehoofddoekte moslima moet vragen. Ach, als ik het haar durfde te vragen zou de lieverd het mij misschien toch wel geven...
  Hoe het ook zij, een algeheel hoofddoekverbod ligt toch wat moeilijk, niet alleen omdat er toch geen meerderheid voor warm zou lopen, maar ook omdat er toch ook nog wel zoiets is als vrijheid van kledingkeuze.
  Bedrijven hebben natuurlijk wel de vrijheid om een dress-code te hanteren waarin voor de hoofddoek geen plaats is en waarin iedereen gelijkelijk gehouden is zich te kleden op een bepaalde wijze, en met name zonder uiterlijkheden die verwijzen naar het behoren tot een speciale groep. Maar als een bedrijf, in dit geval een gemeentelijk bedrijf, een dress-code hanteert waarbij hoofddoekjes zijn toegestaan maar kruisjes of eventueel keppeltjes niet, dan ben ik echt het spoor bijster.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dankzij onze "elite" gaat de dhimmificering van Nederland in rap tempo door. Wist u al dat u, Nederlandse belastingbetaler, meebetaalt aan de publicatie van gore antisemitische cartoons door een Palestijnse NGO?

  http://cifwatch.com/2010/10/11/update-on-incident-regarding-explicitly-anti-semitic-cartoon-at-the-website-of-european-funded-palestinian-ngo/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het GVB is dom bezig.
  Op een gegeven ogenblik droegen zoveel mensen zoveel verschillende kettingen icm hun berdijfskleding, dat het bedrijf dat niet meer zag zitten, en besloot het dragen van kettingen in de ban te doen, het heeft totaal niets van doen met hoofddoeken, reken maar dat het dragen van alle kettingen, dus ook zonder kruisje verboden zijn bij dat bedrijf. Ze wilden enkel af van al die kettingen, maar vergaten dat deze meneer er ééntje droeg met een kruisje! Met als gevolg dat alles nu opgeblazen wordt en uit z'n verband wordt gerukt door de media.

  Wat het GVB had moeten doen is zoals ze hoofddoeken met een GVB logo aan islamitische werkneemsters hebben verstrekt, kettinkjes met een kruisje met een GVB logo erop verstrekken aan de overige werknemers, als je dan geen ketting met kruis en GVB logo erop wilt dragen, dan ook geen andere kettingen, want het dragen van kettingen is anders verboden.

  Het GVB had dit heisa kunnen voorkomen, je kan wel kettingen verbieden, maar kijk eerst om welke redenen mensen ze dragen, verbieden van zomaar kettingen in je bedrijf oké, maar je kan moeilijk hoofddoeken toestaan en kruisjes niet, of andersom.
  Het motief van het vervoersbedrijf is kettingen weren, maak dan uitzonderingen voor mensen die ze uit geloofsovertuigingen dragen zoals je uitzonderingen heb gemaakt voor mensen die hoofddoeken uit geloofsovertuigingen dragen, dan had je dit gezeur nooit gehad, ik neem het het GVB zeer kwalijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is een feit, geen mening dat op wereldschaal de hoofddoek een teken van onderdrukking is.


  Dat teken wil je dus niet promoten, en al helemaal niet bij gemeentelijke instellingen. Zo eenvoudig is het. Van de zotte is het om dergelijke symbolen dan gratis te gaan verstrekken.

  Het is een glijdende schaal, straks bij de politie, etc..?

  Ja, zogenaamde gematigde moslims zien dat graag, maar het is allemaal achterhaald multikulgezwets waar niemand meer op zit te wachten.

  Demotiveren daar waar mogelijk, dus geen hoofddoek bij de gemeente, daar heeft de PVV groot gelijk in.

  Niemand wordt vernederd, niemand wordt z'n geloof afgepakt, en niemand kan z'n werk niet verrichten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @elHoussain
  Uw oplossing lijkt de charme van de eenvoud & de gelijkstelling te hebben.

  Toch voel ik er niks voor. Het GVB hoort bij het openbare gebied en daarin zouden Nederlandse instellingen volstrekte neutraliteit moeten tonen.

  Dus geen hiphopnegerkettingen, geen tatouages of piercings, geen hoofddoeken.
  Omdat er nu eenmaal veel niet-gelovigen zijn die geen opdringerige godsdienstuitingen willen zien en ook mensen die niets moeten hebben van het verheerlijken van de onderklassecultuur.

  Alleen een kettinkje met een bedeltje of kruisje mag onder de kleren, maar ik als reiziger wil het niet zien.
  Zeker wil ik geen hoofddoeken zien want ik wil niet geconfronteerd worden met de grondsoldaten van Allah.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hoever dat verbieden van hoofddoeken en ander vertoon zou moeten gaan, in het volstrekt imaginaire geval dat ik het voor het zeggen zou hebben, weet ik wel ongeveer, maar niet precies. Er zijn (overheids)functies die met macht zijn verbonden en waarbij vanwege dat feit een uitstraling van neutraliteit gewenst is, dus daar geen uiterlijke kenmerken die het vermoeden van partijdigheid zouden kunnen wekken. Functies bij de rechterlijke macht en de politie dienen dus hoofddoekvrij, maar ook kruisjesvrij te zijn.
  Geen hoofddoekjes bij rechterlijke macht en politie is ook conform de aangekondigde lijn van het kabinet.
  Rutten. Ik ben daar tevreden over.
  Een tramconductrice met hoofddoek vind ik een grensgeval. Voor zover ze macht heeft is die nogal beperkt.
  Een vrouwelijke arts of arts-assistente met hoofddoekje ligt gecompliceerd. Zo iemand kan zich vrij vestigen. Er is ook tot op zekere hoogte vrije keuze om zich wel of niet bij deze arts als patiënt te melden. Een gehoofddoekte vrouwelijke arts zou dus waarschijnlijk een bepaald type klanten trekken, terwijl anderen liever een andere arts kiezen. Maar in een algemeen ziekenhuis , waar men het maar te doen heeft met de dienstdoende arts, zou het anders liggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor bijv. een zieke homo erg onplezierig kan zijn om aangewezen te zijn op medische zorg van een gehoofddoekte arts, gezien de opvattingen over homosexualiteit die geassocieerd mogen worden met diezelfde gelovigheid die maakt dat zo'n arts per se een hoofddoek moet dragen.
  Leraressen met hoofddoek op een niet-islamitische school? In zoverre als een lerares tegenover leerlingen een machtspositie heeft, dus niet. Gehoofddoekte leerlingen in het klaslokaal ben ik ook op tegen, maar dat om andere redenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat men zich soms niet goed realiseert is dit:
  Als de hoofddoek maar gewoon een stukje stof was, een toevallig favoriete klederdracht, of -zoals ik wel eens hoorde zeggen- een "hip fashion statement", dan hoefden we niets achter de hoofddoek te zoeken en betekende het niets meer dan een uiting van een bepaalde smaak, ongeveer zoals je ook voor een bepaald type petje zou kunnen kiezen. Maar als het niets meer dan dat was, dan zou er enerzijds weinig reden voor anderen zijn om er aanstoot aan te nemen, terwijl het anderzijds onbegrijpelijk zou zijn waarom sommige dames protesteren tegen een dress-code die de hoofddoekdracht in een bepaalde werksituatie zou verbieden.
  De gedachtegang van de van hun hoofddoek onafscheidelijke moslima's lijkt deze te zijn: er is godsdienstvrijheid, dus je bent vrij om de islam aan te hangen, maar wanneer je als vrouw de islam aanhangt, dan zou je niet anders kunnen dan buitenshuis altijd de hoofddoek om hebben. Zou je dus de hoofddoek in sommige situaties verbieden, dan zou je de godsdienstvrijheid inperken.
  Maar als het vanwege een godsdienstig voorschrift zou zijn dat moslima's niet anders kunnen dan een hoofddoek dragen (op zichzelf overigens een dubieuze aanname), dan is het dus veel méér dan een lapje stof om een "hip fashion statement" mee te maken. Uit het feit dat een moslima en een hoofddoek onafscheidelijk zijn moeten we dan afleiden dat een geloofsvoorschrift, in casu het voorschrift de hoofddoek te dragen, voor haar blijkbaar bijzonder dwingend is. Precies daarom is de hoofddoek ook aanstootgevend en in bepaalde situaties ongewenst. Wanneer immers dit geloofsvoorschrift zo dwingend is, dan rijst de vraag hoeveel nog veel fundamenteler voorschriften uit en opvattingen in de islam voor deze dames dwingend zijn. In welke rangorde staan volgens een rechter met hoofddoek het Nederlands recht en de sharia? In hoeverre voelt een arts met hoofddoek zich gemotiveerd een homo met aids te behandelen? Zal een politieagente met hoofddoek serieus werk willen maken van bijv. de aangifte van een jood die vanwege zijn keppeltje door een groepje marokkanen werd bespuugd en uitgescholden?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Of een arts met hoofddoek gemotiveerd is een homo met aids te behandelen??

  Ik neem aan dat zo'n arts - toen zij een medisch specialiste werd, bij een ziekenhuis solliciteerde en vervolgens aangenomen werd - voorbereidt moet zijn op het in aanraking komen met alle soorten en maten mensen met allerlei aandoeningen? Ze is dan toch opgeleid? Ze is toch op dat moment bezig met haar werk? Of wilde u hier zeggen dat u uw priveleven mee naar uw werk neemt? Geldt andersom namelijk ook: Werk en prive altijd gescheiden houden.
  De mensen die ik op mijn werk tegenkom vergeet ik direct als ik thuis kom, maar tijdens het werk mag ik ze niet vergeten, denk altijd aan ze en zorg dat ze goed behandeld worden, hoe ze er ook uitzien, al heb ik prive niets met die mensen. En ik weet zeker dat u sommige van die mensen niet eens in uw buurt zou willen hebben! Ik ook niet, maar ja, ik ga nog steeds met plezier naar m'n werk.

  Zelfde geldt voor de politieagente met hoofddoek (als die er ooit zal zijn) Denkt u nu werkelijk dat zij tegen een Jood met keppeltje zal zeggen: Ach meneer, had u maar geen keppeltje moeten dragen, ik ben een moslima met hoofddoek, dus ik ga geen Joden met keppeltjes helpen?!

  En zoiets zou volgens u op het politiebureau komen te werken?

  U probeert hier sommige mensen de woorden in de mond te leggen, het verhaal wat u daar neerzet klopt van geen kanten en is niet realistisch.

  Uit uw ideeen kan ik afleiden dat u geschikt bent tekenfilms te regisseren. Zo niet, dan heeft u aan de rode wijn gezeten alvorens u het stukje ging schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. El Houssain,
  Fijn dat ik een lezer had, zij het helaas niet een lezer die goed heeft begrepen wat ik duidelijk probeerde te maken. Dat kan aan onvermogen mijnerzijds liggen om mij begrijpelijk uit te drukken, maar ik sluit niet uit dat het aan onwil uwerzijds ligt om mij te begrijpen.
  Natuurlijk zou een rechter met hoofddoek recht kunnen spreken op een wijze die niet te onderscheiden is van die van een rechter zonder hoofddoek. Natuurlijk zou een politieagente met hoofddoek haar plichten als politieagente kunnen doen op een wijze die niet te onderscheiden is van die van een politieagente zonder hoofddoek. Enzovoorts. Ik houd dat voor mogelijk, maar evenzeer houd ik, op grond van het feit dat deze rechter, of deze politieagente, per se haar hoofddoek op wil houden, de mogelijkheid reëel dat dat niet het geval is. Het gaat er om dat in bepaalde situaties de schijn van partijdigheid vermeden dient te worden. Als iemand in feite niet partijdig is, maar door bepaalde uiterlijkheden toch bij velen het vermoeden oproept dat ze dat wel zijn of heel wel mogelijk zouden kunnen zijn, dan zijn die uiterlijkheden ongewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. (vervolg).
  Door haar hoofddoek geeft de moslima aan sterk te hechten aan een geheel van opvattingen en voorschriften, behorend tot de islam. Nu weet ik wel dat er varianten van islam zijn, verschillende opvattingen binnen de islam, voorschriften die de ene moslim zus interpreteert en de andere moslim zo, maar dat neemt niet weg dat iemand door een hoofddoek uitdraagt moslima te willen zijn (en dat ook te willen laten weten), hetgeen meer betekent dan alleen maar per se een hoofddoek moeten dragen. Het betekent veelal: bepaalde opvattingen over de man-vrouw verhouding, over homosexualiteit, over joden, over jihad, deze mogelijk opgevat als de plicht om de islam te verbreiden, zo nodig met gewelddadige middelen, en zo is er meer wat mogelijk andere moslims wel appreciëren, waar wat niet-moslims niet allemaal even fijn vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. (vervolg)
  Natuurlijk zijn er ook wel (in westerse ogen) heel redelijke moslims, met louter prettig ruime opvattingen, toonbeelden van tolerantie en liberaliteit, vóór absolute gelijkheid van man en vrouw, vol respect voor de homosexuele medemens, geheel vrij van jodenhaat, ten diepste afkerig van geweld, terrorisme volstrekt verwerpend, grote delen van de sharia als volstrekte flauwe kul beschouwend enz., maar deze moslims (als ze zichzelf al moslims noemen, en door andere moslims wel als echte moslims worden gezien) voelen zich in de regel niet al te sterk aan zevende-eeuwse en niet erg eenduidige kledingvoorschriften gebonden.
  Juist het feit dat die hoofddoek zo nodig moet vanwege het geloof maakt die hoofddoek verdacht, d.w.z. in bepaalde functies ongewenst.
  En als het geloof niet zo dwingend was en die hoofddoek was helemaal niet belangrijk, dan, nogmaals, is het volstrekt onbegrijpelijk waarom moslima's, die bijv. graag rechter of politieagente zouden willen worden, een punt maken van hun hoofddoek en zich "buitengesloten" voelen als ingevolge een dress-code het ambt van rechter of politieagente niet met de hoofddoekdracht verenigbaar zou zijn.
  Overigens, voor het geval ik de schijn van het tegendeel gewekt mocht hebben, kan ik u zeggen veel moslima's met hoofddoek te hebben gezien en meegemaakt die op allerlei gebied prima werk doen. Dat ze prima werk doen is alleen maar toe te juichen, en in veel gevallen maakt die hoofddoek daarbij mij niet veel uit. Zo heb ik met een gehoofddoekte tramconductrice niet buitensporig veel moeite. Waar ik moeite mee heb, sterker, onacceptabel vind, is dat áls tramconductrices die dat willen een hoofddoek mogen dragen, dat dán níet andere gelovigen op hun eigen wijze van hun eigen soort geloof door middel van één of andere uiterlijkheid, bijvoorbeeld een ketting met een kruisje, een doorlopend getuigenis mogen afleggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. In dit soort (semi-)openbare functies horen geen uitingen van persoonlijke voorkeuren thuis, of die nou religieus zijn of niet. De werknemers dragen niet voor niks uniformen. In het geval van de GVB zijn ze het gezicht van de GVB en daarin is geen plaats voor islamitische, katholieke, hindoeïstische, homoseksuele, of wat voor soort persoonlijke achtergrond den ook. Het toestaan, en zelfs verstrekken van hoofddoekjes, is uit den boze. En het meten met twee maten is helemaal fout

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Laat die kritiekloze volgelingen van ene Mohammed de kinder'vriend', roverhoofdman en massamoordenaar (als ik tenminste mag aannemen wat in koran, hadiths en soenna over de man vermeld staat) nu in plaats van een hoofdoekje om zich te onderscheiden gewoon een oorbel of kettinkje met een halve maan als zichtbaar merkteken ter ere van hun Allah dragen. Of is zo'n aanpassing tot wat minder obstinaat claimen van de publieke ruimte ook nog teveel gevraagd?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Sinds ik weet, wat er in de koran en de hadithen allemaal geschreven staat, draag ik een kruis. Het haatende oog van gehoofddoekte dames en hun eigenaars is mij iedere daag een bevestiging, dat islam heel tolerant is.
  (sorry voor fouten, nederlands is niet mijn moedertaal)

  BeantwoordenVerwijderen