De vrienden van Tofik Dibi laten zich wel heel snel gek maken

Kletspraatjes

De verkiezingsuitslag is in de omgeving van het Tofik Dibi als een bom ingeslagen. Het GroenLinkse Kamerlid wordt door zijn vrienden met vragen bestookt, zo schreef hij gisteren (16 oktober) in de Volkskrant. De vraagstellers, aldus Dibi, zijn ’onzeker over de toekomst’. “Alsof er in hun leven iets ergs stond te gebeuren na de monsterzege van Geert Wilders en zijn toenadering tot de macht.”

Sommige van de aan Dibi gestelde vragen zijn te bizar voor woorden. Ze geven aan dat er nog een vierde i kan worden toegevoegd aan de multiculturele problemen rond islam, immigratie en integratie: informatie. Daaraan bestaat een ontstellend gebrek onder ’Nieuwe Nederlanders’.

Vraag aan Dibi: ’Moet ik mijn hoofddoek afdoen?’ Mijn antwoord: “Nee, tenzij je solliciteert bij politie of rechterlijke macht, maar dat is nu ook al het geval.”

Vraag aan Dibi: ’Wordt de Koran een verboden boek?’ Antwoord: “Van een Koranverbod is geen sprake.”

Vraag aan Dibi: ‘Mag de moskee nog wel open blijven?’ Antwoord: “Ja.”

Vraag aan Dibi: ‘Moeten we emigreren?’ Antwoord: “Nergens in het regeerakkoord staat dat mensen die nu het recht hebben om in Nederland te wonen, moeten emigreren.”

Andere vraag aan Dibi: ’Kan ik met mijn paspoorten worden uitgezet?’ Antwoord: “Nee. De Nederlandse overheid zal wel in de toekomst wat strenger zijn voor nieuwkomers, volgens de plannen van het regeerakkoord. Migranten krijgen voortaan een tijdelijk Nederlanderschap voor vijf jaar. Plegen ze binnen deze termijn een misdrijf waarop een gevangenisstraf van meer dan twaalf jaar staat, dan worden ze het land uitgezet.”

Tofiks vrienden moeten het dus wel heel erg bont maken voor ze het land moeten verlaten. Wie zich wellicht wel zorgen moeten maken zijn twee draaideurcriminelen, die het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart onveilig maken. Voormalig bestuurder Ahmed Marcouch wilde de broers uit het land zetten, terwijl Dibi juist voor het criminele duo in de bres sprong. In dit geval ging het overigens om jongens, die niet eens een Nederlands paspoort bezaten en als gevolg van hun crimineel gedrag hun verblijfsvergunning hadden verspeeld.

Dibi keerde zich desondanks tegen de pogingen van Marcouch om Slotervaart van de twee jonge criminelen te verlossen. De GroenLinkser deed in het Parool een vervaarlijke uitval naar de PvdA-bestuurder. “Je voedt ook het sentiment van de PVV-stemmers. Die redeneren: zie je wel, er kan veel meer dan nu gebeurt. Dat verwacht ik niet van een PvdA-stadsdeelvoorzitter. Misschien moet hij maar overstappen naar de PVV.”

Marcouch is niet overgestapt naar de PVV. Anderhalf miljoen kiezers hebben dat wel gedaan, aangemoedigd door het wegkijkgedrag van Dibi en door de demagogie waarmee de GroenLinkser een collega-politicus aanpakte die wel iets aan de overlast probeerde te doen.

Uit bovengenoemde vragen aan Dibi blijkt vooral hoe slecht zijn vrienden op de hoogte zijn van de politieke werkelijkheid, en hoe gemakkelijk ze zich door allerlei demagogen van de wijs laten brengen. De handelaren in angst hebben succes. De desinformatie regeert.

Goed, in Tofiks kennissenkring bevindt zich ’een buurtgenoot die echt geen lieverdje is’ en die zich druk maakt 'over wat hem zou worden aangedaan, terwijl hij zelf zelden compassie toont met een ander’. Maar de rest is toch behoorlijk zelfbewust en goed opgeleid. Twee rechtenstudentes bijvoorbeeld. Ze zijn volgens Dibi niet bezig met de sharia, maar met onze rechtstaat. Desondanks is niet tot hen doorgedrongen dat een koranverbod niet is opgenomen in het regeerakkoord.

Dibi’s bovenbuurman bidt vijf keer per dag en laat zijn dochters vrij in hun keuze om een hoofddoek te dragen. Dat zijn kinderen dus probleemloos kunnen solliciteren bij de politie ontgaat hem echter. De zelfbewuste jongen in Paradiso voelt zich moslim, maar ook vrij om een wodka 7Up te drinken. Toch laat hij zich overvallen door de angst dat hij opeens moet emigreren. Uiteraard weet ik niet welke vriend van Dibi precies welke vraag heeft gesteld. Ik wil alleen maar aangeven dat zelfbewustzijn en kennis van de feiten in veel gevallen niet samen lijken te gaan.

Het Kamerlid van GroenLinks roept hen allen op om moslim met opgeheven hoofd te zijn. De beste bijdrage die Tofik Dibi en zijn partijgenoten hieraan kunnen leveren is stoppen met hun hysterische hetze tegen het nieuwe, door de PVV gedoogde kabinet van CDA en VVD.

PS: Tofik Dibi, voorvechter van het vrije woord, is volgens het register van nevenfuncties van Kamerleden nog steeds bestuurslid van de Turkse arbeidersvereniging HTIB, die onder leiding van de Amsterdamse PvdA-bestuurder Mustafa Ayranci meedoet aan de vervolging van Geert Wilders. Meer hierover bij De Dagelijkse Standaard en Therealshowstopper. In een reactie zegt Dibi dat hij sinds 2006 geen bestuurslid meer is van de HTIB, en dat de vermelding van deze functie in het nevenregister het gevolg is van slordigheid.

Carel Brendel

14 opmerkingen:

 1. Tofik Dibi heeft het over een "buurtgenoot die toch echt geen lieverdje is en zelf zelden compassie toont met een ander. En dat is nog zachtjes uitgedrukt".

  Is dat een eufemisme voor een criminele straatterrorist?

  Tofik Dibi heeft helemaal gelijk als hij stelt dat moslims een bedreiging zijn voor de PVV. Wilders heeft dag en nacht bescherming nodig maar dat is niet wat de onoprechte Tofik Dibi bedoelt.

  Heb ook sterk het idee dat Tofik Dibi die conversaties met zijn domme en criminele moslimvriendjes uit zijn dikke duim zuigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tofik Dibi is een walgelijk en ongeloofwaardig ventje. Het zou inderdaad kunnen dat hij al die 'vriendjes' gewoon verzint. Maar ik weet ook dat heel veel moslims zwelgen in hun slachtofferrol en daarom zulke vragen kunnen stellen om zo te benadrukken hoe 'zielig' ze toch wel niet zijn. Natuurlijk zal zo'n Dibi echt niet zorgen voor goede informatie, want stel je voor. Hij is een hypocriete belangenbehartiger van zijn conservatieve gemeenschap. Daarom heeft hij zo'n goed betaald baantje in de kamer.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb verder niets met Dibi en zijn partij. Maar ik zal nooit vergeten hoe dat joch bij P&W met zijn vraag: "Kunt u een voorbeeld geven..." 'prof' Hans Jansen finaal voor schut zette! Hij kon alleen knorren, of was DAT het antwoord? Of was dat geknor eerder dan de vraag? Waarom knorde hij eigenlijk?

  Dat weet hij waarschijnlijk zelf niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tofik Dibi laat met zijn verhaal zien dat er bij zijn geloofsgenoten een zeer slechte kennis van de Nederlandse politiek is en dat daar waarschijnlijk ook geen belangstelling voor is.

  Het lijkt erop dat ze geen interesse hebben om zelf alles te volgen, maar ze komen wel bij hem om uitleg wanneer ze vermoeden dat ze -door diezelfde politiek- in hun rechten beperkt zouden kunnen worden (zie de vragen zoals: 'mag ik geen hoofddoek' enz.).

  Zelfs rechtenstudentes schijnen niet te weten wat er in de Nederlandse politiek omgaat als blijkt dat ze bij Dibi te rade moeten gaan.

  En vervolgens ontpopt Dibi zich als de grote roerganger, want hij heeft alle antwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik heb een hekel Dibi, laat ik dit toegeven. Ik heb iets tegen hem geschreven.

  Zijn curriculum vitae vermeldt dat hij op het Gymnasium was, maar niet of hij ook het Gymn. diploma A of B heeft behaald. Die omissie wekt mijn argwaan.

  Kan iemand nagaan of TB werkelijk in het bezit van een Gymn.diploma is?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @HPax,
  Bekende truc: "studeerde psychologie" kan iemand in zijn curriculum zetten die er nimmer in afstudeerde. "Zat op het gymnasium" kan iemand in zijn curriculum zetten die er nooit eindexamen deed en er misschien slechts een paar maanden zat om er daarna afgetrapt te worden.
  Nou moeten we natuurlijk de mogelijkheid openhouden dat iemand die in één of ander vak afstudeerde in dat vak nochtans een non valeur is, en dat iemand die er niet in afstudeerde er toch heel wat van heeft opgestoken. Evenzo slagen er wel gymnasiasten voor hun eindexamen die er vervolgens weinig van bakken, en ontpoppen leerlingen die voortijdig het gymnasium verlieten zich later als reuze slimmerikken.
  Dat gezegd zijnde, als iemand het nodig vindt de schijn te wekken diploma's te bezitten die hij in werkelijkheid niet heeft, dan is dat als dat uitkomt geen goede beurt. Soms is zo iemand een jokkebrok omdat hij van zichzelf, als zijnde ongediplomeerd, een geringe dunk heeft, terwijl hij een overdreven hoge dunk van gediplomeerden heeft. Maar hij kan ook gewoon een oplichter zijn, die niet zelf van gediplomeerden een hoge dunk heeft, maar gezien heeft hoe anderen van gediplomeerden een hoge dunk hebben, en nu op een makkelijke wijze aan het respect van anderen wil komen door valselijk de schijn te wekken gediplomeerd te zijn.
  Hoe het met TB zit weet ik niet. Voor dom houd ik hem niet, maar ik acht hem wel tot een leugentje in staat.
  Waar in een curriculum van hem staat dat hij op het gymnasium was?
  Ik vond dat zijn opleiding VWO was en dat hij op het Hervormd Lyceum in Amsterdam-West zat. Kan VWO een aanduiding zijn voor gymnasium? Meest waarschijnlijke conclusie lijkt mij dat TB nooit eindexamen gymnasium heeft gedaan. Niet dat dat mij veel uitmaakt, want ook als TB met een pracht cijferlijst en het allermoeilijkste vakkenpakket voor het eindexamen gymnasium B was geslaagd, dan nog beoordeel ik hem op grond van wat ik van hem zie als politicus -en is mijn oordeel niet bijzonder gunstig. Maar als TB zijn opleidingsniveau mooier voorstelt dan het is, dan werpt dat natuurlijk geen gunstig licht op zijn persoonlijkheid.

  http://www.elsevier.nl/web/Biografieen/Tweede-Kamerleden/157773/Tofik-Dibi.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Kees Rudolf 19 okt. 00.40

  Bedankt voor uw uitgebreide reactie.

  Wat mij interesseert, is of iemand = TB die op zijn ‘levensloop’ gymnasium zet*, van die scholing ook het einddiploma bezit**. Dit op een wettige manier verkregen, en eventueel al dan niet intrinsiek verdiend.
  * Op een GroenLinks ‘internet site’ gelezen.
  ** Op het Gymnasium hebben ‘gezeten’, kan strict genomen betekenen dat je een keer - een minuut, een blauwe maandag - op een zitbank in een lokaal van een schoolgebouw dat de naam Gymnasium voert, plaats hebt genomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @HPax,
  Het is in elk geval niet eenvoudig om er achter te komen hoe het nu werkelijk zit. De archieven met namen van geslaagden voor eindexamens per jaar en per schooltype zijn voor zover ik weet niet vrij toegankelijk. TB zelf vragen als bewijs zijn einddiploma te tonen is geen realistisch idee; evenmin zal de administratie van het Hervormd Lyceum Amsterdam West informatie aan zomaar geïnteresseerden ter beschikking stellen.
  Het zou natuurlijk ook niet goed zijn als de opleidingsgegevens van willekeurig wie op straat lagen, door iedereen te raadplegen. Maar de onvermijdelijke schaduwzijde van dat die gegevens niet op straat liggen is dat mensen over hun opleiding er aardig op los kunnen liegen zonder dat hun bedrog gemakkelijk kan worden ontmaskerd.
  Als TB geen eindexamen gymnasium zou hebben gedaan, laat staan voor dat examen zou zijn geslaagd, dan probeert hij met de vermelding "zat op het gymnasium" zijn opleiding mooier voor te stellen dan die was, ofwel hij meent dat het hem tot eer strekt even op het gymnasium gezeten te hebben zonder die opleiding ooit afgemaakt te hebben.
  In het eerste geval is hij minimaal een loze opschepper en in het tweede geval is hij een beetje sullig. Hoe kun je nou menen indruk te maken met slechts even op een gymnasium te hebben gezeten en die opleiding niet te hebben voltooid?
  Überhaupt strekt indruk willen maken met opleidingsniveau, ook als dat wél in heuse titels of diploma's heeft geresulteerd, niet tot aanbeveling. Wie bijv. als professor lulkoek verkoopt, verkoopt lulkoek, en het feit dat hij het daarbij nodig vindt dat men weet dat hij professor is maakt het er niet beter op, eerder slechter.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Rudolf 19.10

  Fijn dat u alweer zo in extenso op mijn TB-probleem ingaat.

  Wat betreft titels en diploma’s, die fungeren maatschappelijk als middel voor het ten toon spreiden van imponeer gedrag, en zo werken ze, vanzelf! Wie - in een gezelschap - Professor wordt genoemd of als zodanig wordt aangewezen, boezemt automatisch ontzag in. Zonder meer. Waarin die Prof. is wordt hem niet eens meer gevraagd, zelfs hoeft de Prof. niets (meer) te zeggen. Ongevraagd krijgt hij de beste plaats en alle respect. Dit is normaal. En als een Professor zijn mond open doet en onzin verkoopt, duurt het langer dan gebruikelijk eer je dat door hebt. Want zoiets verwacht je nu eenmaal van zo’n iemand niet.

  Bovendien, hoe durf je in het algemeen iemand te vragen of hij echt wel Professor is? Dat is heel delicaat om te doen. Wat de macht van titels en diploma’s is. En dat weten ‘sociale’ men-sen ook wel. En dan maakt het niets uit of je al dan niet ‘lulkoek’ verkoopt. ‘Lulkoek’ ver-koopt juist heel goed, als er maar een hoge rang achter zit.

  Mensen vragen of ze werkelijk wel de diploma’s hebben die ze suggereren te bezitten, is ver-velend, maar soms toch ook wel noodzakelijk. Ik weet niet hoe bedrijven curricula vitae veri-fiëren, maar ze doen het wel en zal het dan ook wel kunnen. Het komt mij voor dat informatie over Rijksdiploma’s beschikbaar is of zou moeten. Zo meen ik te weten dat er in ieder geval een instituut is dat Buitenlandse diploma’s en bullen controleert. Enfin, ik ga eens kijken of ik zelf wat kan vinden. Het is niet mijn bedoeling u mijn werk te laten doen. Ik hoopte alleen dat iemand het mij van die TB-er zomaar direct kon vertellen.

  PS. Uit mijn (vroegere) werk weet ik dat asielzoekers en consorten nogal eens schermen met (loze) academische achtergronden. Als het om ‘sociale’ kennis gaat, hoeven ze echt niet meer bij ons in te burgeren. Misschien kunnen wij beter zelf een cursus praktische sociologie gaan lopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Op de website van de 2de kamer wordt bij Dibi weer die gymnasiumopleiding vermeld.
  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/dibi_tovek/index.jsp
  De kans dat daar foutieve informatie door komt bestaat wel, maar is naar mijn gevoel niet groot. Ik ga er dus voorlopig maar van uit dat Dibi inderdaad geslaagd is voor het eindexamen gymnasium. Meest waarschijnlijk -zeg ik uit de losse pols- was dat gymnasium alfa, dus vooral talen en geschiedenis. Wat ik daaruit concludeer is niet dat die Dibi dus niet mis is, maar integendeel dat een gymnasiumopleiding geen garantie is voor uitzonderlijke redelijkheid. Dat is natuurlijk ook niets nieuws. In het totaal overzicht van alle geslaagde gymnasiasten zul je ook halve garen, dwaallichten, verblinde ideologen, warhoofden, zwetsgeleerden, D66ers, trotskisten en nazi-kopstukken tegenkomen.
  Dan laat ik nog buiten beschouwing dat de gymnasiumopleiding niet meer is wat die geweest is.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Rudolf 19.10.10/22.36u

  'Dan laat ik nog buiten beschouwing dat de gymnasiumopleiding niet meer is wat die geweest is.'

  Een trieste opmerking. Maar hoe dan ook, heeft TB dat papiertje of niet? Dat is nu de vraag.

  Indien zijn eventuele Gym.diploma geen behoorlijke lading dekt, is dat niet zijn schuld en mag hij het op zijn levensloop opvoeren. Zonder vrees en blaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Even een ander vraagje, Carel. Die beledigde majesteit die tegen Wilders getuigde, Nawal Abaida, die van GeenStijl eiste dat haar achternaam werd geschrapt, is dat soms de dochter van de secretaris van die Stedelijke Marokkaanse Raad, Ahmed Abaida? Waarvan onze grote vriend de soepsidieslurper Abdoe Menebi, ex-KMAN, Nederland bekent Kleur, adviseur van de grote zich koning noemende sultan M6, de voorzitter is.
  Deze Abaida was tevens een van de ondertekenaars van dat manifest Koerswijziging van Samira v/h Abbos en Ali Eddaudi c.s. uit 2003.)

  Misschien is hij wel de vader van de prinses-op-de-erwt. Jij weet dit vast, Carel. Zoveel Abaida's zijn er niet in NL.
  (Ik zou trouwens dolgraag willen weten hoe het met die NL moeder van dat meisje Nawal zit. Is ze toegetreden tot het ware geloof? Of dient ze de islam als dhimmi.)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het feit dat TB zo vaak moet uitleggen wat nu precies zo'n gedoog-en regeeraccoord inhoudt - ze begrijpen er allemaal niets meer van, jammert hij - zegt meer over de intelligentie van zijn achterban dan wat dan ook. Zo moeilijk is het toch allemaal niet?

  BeantwoordenVerwijderen