De ware betekenis van de tekst van de Koran

Arabist_jansen

Over de uitleg en de betekenis van een oude tekst bestaat altijd enige onzekerheid. Ook bij oude godsdienstige teksten als de bijbel en de koran is dat het geval. Twijfel over de ‘ware betekenis’ is bij zulke teksten normaal.

Wanneer een rechtbank zich bij de onderbouwing van een vonnis beroept op ‘de ware uitleg’ van een godsdienstige tekst, beroept de rechtbank zich dus op iets dat twijfelachtig is.

In beschaafde landen geldt de regel dat in geval van twijfel de verdachte vrijuit gaat. De klassieke Latijnse rechtsregel daarvoor luidt in dubio pro reo, ‘in twijfel, ten voordeel van de verdachte’.

Mede daarom is het islamitische sharia-recht niet voor slechts een bepaald percentage maar voor de volle honderd procent loodrecht in strijd met het Nederlands recht. In het Nederlands recht zijn inhoud en strekking van de vonnissen immers niet (zoals bij de sharia) afhankelijk van de juiste koranuitleg.

De ‘ware’ betekenis van een heilige tekst is altijd onzeker. Waar wel zekerheid over is te krijgen, is de vraag hoe heilige teksten vanaf de preekstoel aan de gelovigen uitgelegd worden. Het eist onderzoek, maar het is goed na te gaan of de gelovigen wordt voorgehouden of een heilige tekst hun iets verbiedt, opdraagt of toestaat.

In concreto: Zijn er predikanten en gelovigen die de Koran zien als een license to kill die van God afkomstig is? Of de koran dat ook inderdaad ‘echt’ is, is niet na te gaan – behalve voor wie over het telefoonnummer van God beschikt.

HansJansen

43 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Valt me weer mee. U heeft vreemdere dingen gezegd over de mate van antisemitiosme in de Koran bijvoorbeeld. Ik vraag me vooral af waarom u niet kunt zeggen dat tussen sharia en Koran geen 1 op 1 verband bestaat. Zou verhelderen en de ddiscussie wat eerlijker maken.

  Salam
  S. Verheul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beantwoording van de vraag of er predikanten en gelovigen zijn die de Koran zien als een license to kill die van God afkomstig is, is niet zo moeilijk. Het zijn er vele. De vraag of de Koran ook "echt" een license to kill is inderdaad moeilijk na te gaan. Maar of degenen die er een license to kill in zien de tekst op een manier interpreteren die aantoonbaar volstrekt onlogisch is, dat kun je ook weer niet zeggen.
  Stel dat vele gelovigen de Koran interpreteerden als een aanbeveling om vooral biologisch-dynamisch voedsel tot je te nemen, zoals ik onlangs las over een tot de islam over gegane ex-antroposoof, dan lijkt mij dat deze interpretatie toch wat minder voor de hand ligt dan die van de gewelddadige jihadisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik zou zeggen: draai de zaken om: leg de bal bij de islam neer. Neem de sharia erbij (bijv. de reliance of the traveller), en vraag aan de in aanmerking komende imams en andere islamitische voorgangers, welke delen ervan, die niet met onze moraal en met ons recht en met de universele mensenrechten in overeenstemming zijn, geschrapt kunnen worden omdat ze niet op de koran (en evt de hadith) gebaseerd zijn. Dan wordt snel duidelijk wat de koran werkelijk zegt (in moslim-ogen).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Aan "Doodt hen waar ge ze maar vindt" lijkt me weinig poëtisch te onttrekken. Dit noemt men in de volksmond ook wel "niet mis te verstane woorden".

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als een tekst niet helemaal duidelijk is, dan kent de islam nog zoiets als consensus. Dit is niet bepaald onsympathiek en wel zo makkelijk om de eenheid te bewaren als men er niet uit komt wat een tekst nu wel of niet te betekenen heeft.
  Daarbij komt dat de achtergrond van de rechtsregel niet zoveel betekenis heeft. In Nederland kunnen we die nalezen in de parlementaire geschiedenis en bij de islam in de koran en aanverwante geschriften. Het resultaat blijft niettemin objectief hetzelfde (in de gevallen waar dat voor geldt). Het strafbaar stellen van moord geeft in die zin weinig reden tot bezorgdheid als men beide in ogenschouw neemt. Ook wat Jansen noemt aangaande de juiste interpretatie is niet zo opmerkelijk. Immers, in het Nederlands recht gaat het ten slotte in veel gevallen toch ook om de vraag wat de wetgever nu bedoeld heeft en niet alleen om de letter.

  Waar volgens mij het probleem met de sharia in schuilt is de omstandigheid dat men niet in beroep kan tegen de uitspraak. Wij kennen dat alleen in oorlogsomstandigheden als het krijgsrecht van toepassing wordt verklaard. En dat is het punt. De sharia lijkt in voortdurende oorlog te verkeren met de aan haar onderworpenen. Allah staat geen beroep toe omdat de strijd boven heroverweging gaat. Het zou de boel alleen maar ophouden terwijl er nog een wereld open ligt om gewapende hand te onderwerpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @j.morika
  Komt daar toch weer die Donald Duck van Geert Wilders als overblijfsel in beeld...
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12242

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Arabist Hans Jansen kletst vierkant uit de nek.

  Voorts zal in Nederland gewoon de Sharia Rechtbank ingevoerd worden. De voorbereidingen zijn in vollegang:

  www.sharia.rechtbank.nl

  Echt vette pecht voor Wilderskloon Hans Jansen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Die Kobolden (wat kiezen mensen rare namen tegenwoordig) geeft dus het verkeerde voorbeeld bij de verkeerde stelling. Het juiste voorbeeld is dit: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,722220,00.html en de stelling moet luiden dat Jansen volledig gelijk heeft dat hij daarvoor waarschuwt.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Rens

  "Waar volgens mij het probleem met de sharia in schuilt is de omstandigheid dat men niet in beroep kan tegen de uitspraak."

  'Sharia' met Nederlandse rechtspraak vergelijken gaat volledig mank.

  a) Nederland is een democratie met dezelfde rechtspraak voor iedereen - mannen en vrouwen.
  b) 'sharia' rechtspraak behoort tot de Theologische Dictatuur Koran/Mohammed.
  c) 'sharia' is effectief de Inquisitie Koran/Mohammed, waarin 'infidels' en 'ketters' en ex-moslims als 'Afvalligen van Koran' de doodstraf krijgen.

  http://www.muhammadanism.com/Government ... tasy_1.htm

  Summary: In Shari’ah law, the penalty for a Muslim who departs from Islam is death..."

  "Beroep" kan niet omdat Koran schrijft: 'er is geen dispuut mogelijk in zaken waarover Allah en Afgezant voor u beslist hebben' w.o. sharia straffen als 'goddelijke geboden'.

  Koran is man-centrisch waarom 'sharia' de moslim man bevoorrecht.

  Dus 'hak de hand af van de dief', 'gesel iedere echtbreker met 100 geselsdlagen' in Koran moeten uitgevoerd omdat worden 'disputeren met Allah' niet mag.

  'doodt hen waar gij hen ook vindt' voor Joden; en 'christenen zullen vernietigd worden - 'wij zullen hen spoedig laten weten'... reden waarom moslims uit hun dak gaan met haat voor Joden; en moord en doodslag voor christenen:

  http://www.youtube.com/watch?v=TaBtzcqexZw&feature=related

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8478397.stm

  christian persecution (church on fire) WEST JAVA

  http://incognito73.instablogs.com/entry/christians-in-west-java-banned-from-worshipping-due-to-muslim-protests/

  http://incognito73.instablogs.com/entry/ecwa-church-buildings-and-pastors-home-in-nigeria-destroyed-by-muslim-youth/

  etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.rawa.org/index.php

  RAWA is een bekende Moslim vrouwenrechten organisatie die USA in Afghanisten verwijt, maar daar niet zou zijn zonder de aanwezigheid van murders van Afghanen door de Talibans.

  Op RAWA foto's van 'USA oorlogslachtoffers in Afghanistan', inderdaad gruwelijk, maar met als oorzaak de Talibans.

  De foto's van wat die aanrichten 'als gevolg van Koran/Mohammed' op RAWA website zijn onvoorstelbaar gruwelijk: kindhuwelijken, geweld, verminkingen en verkrachtingen uit haat voor vrouwen, handen afhakken .....

  RAWA verwijt dit 'fundamentalisten' maar die juist de fundamentele geboden in Koran/Mohammed volgen zijn de Talibans, Al Qaeda, Iran, S.A.

  'sharia' als theologische rechtspraak mag niet toegelaten worden voor moslims in Europa.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Zyana

  "U heeft vreemdere dingen gezegd over de mate van antisemitiosme"

  Mevrouw, ik garandeer u dat des te meer ik Koran/Mohammed begrijp; en de gevolgen zie, lees en hoor, des te verachtelijker het geheel 'Islam'.

  Uw: 'antisemitiosme'.

  Arabisch?

  De Jodenhaat in Koran, hadiths en uitgevoerd door Mohammed, zijn de redenen voor uitgesproken Jodenhaat onder moslims.

  Hetzelfde geldt voor uitgesproken christenhaat door moslims, veroorzaakt omdat (!) 'Jezus' gestolen staat in Koran als Godlastering van Jezus-Christus, GOD/Messias van Christendom.

  Koran schaft onder bruut geweld prediken en volledig respectloos Christendom en Judaisme af.

  "Ik vraag me vooral af waarom u niet kunt zeggen dat tussen sharia en Koran geen 1 op 1 verband bestaat."

  Wat zegt u hiermee?

  a) Waarom staat Koran niet in chronologische volgorde?
  b) Waarom is Koran zo onduidelijk dat 'hadiths' en 'sunah' (uitsprakane van Mohammed) als 'uitleg' nodig zijn?

  Bukhari wordt algemeen gerespecteerd in Islam die zegt dat Mohammed een pedofiel was die met het kind Aisha trouwde - en moordenaar van iedereen die het niet met Mohammed eens was.

  Kindhuwelijken zijn toegestaan in Koran 'vanaf menstruatie' voor meisjes - leeftijd voor jongens niet genoemd.

  Mohammed's sexleven was beslist niet netjes; en psychisch abnormaal getrouwd met de veel oudere vrouw Kadesha; en daarna met het kind Aiha, zijn twee 'belangrijkste vrouwen'.

  Aisha ook 'heilig' was potentieel moordenares van Ali die zij om zeep wilde helpen in 'De slag van de kameel'. Dat dit haar niet lukte maakt geen verschil betreffende haar opzet tot moord.

  Hoe werd het mogelijk dat Mohammed 'heilig' verklaard werd als pedofiel en moordenaar die, volgens weer Bukhari', zelf vrouwen verkrachtte w.o. zijn slavinnen en een Joods meisje dwong hem te huwen op de dag dat Mohammed's militairen haar ouders vermoordden?

  Mohammed die volgens Bukhari ook zijn militairen toestond krijgsgevangen genomen vrouwen te verkrachten: 'doe vooral geen coitus interruptus want Allah laat niets geboren worden wat die niet wil - ga je gang met verkrachten - van weerloze vrouwen 'vijanden van Mohammed'.

  'een profeet van God'?

  Waarom werd Koran (behalve de sura's) gestolen uit N.T. (Christendom) en O.T./Thora (Judaisme) - echter zo dat de waarheid verdraaid is in Koran?

  Hoe is het mogelijk dat in het origineel, de Thora schrijft dat, 'Abraham Isaac moest opofferen' - maar 1000 jaar later Koran zegt 'Abraham moest Ishmael opofferen'?

  Ishmael, waar 'Mohammed van afstamt' heeft een slechte naam in Thora 'een man als een wild paarsd die met iedereen ruzie maakte'; en als 'buitenechtelijke zoon van Abraham' had Ishmael geen erfrecht - waardoor Koran geen 'Abrahamische religie' kan zijn zoals geclaimed door moslims.

  Hoe is het mogelijk dat 'Allah' ten minste twee fouten maakt over Christendom in Koran?

  Waarom krijgen 'Afvalligen van Koran' de doodstraf?

  "Zou verhelderen en de discussie wat eerlijker maken."

  Inderdaad - doe dat "eerlijk" wat voor u 'haram' is namelijk gedegen kritiek leveren op die gruwelijk wrede, moordzuchtige en perverse Koran/Mohammed oorzaak van elke dag ontelbare misdaden tegen de Rechten van de Mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Zyana

  "U heeft vreemdere dingen gezegd over de mate van antisemitiosme"

  Mevrouw, ik garandeer u dat des te meer ik Koran/Mohammed begrijp; en de gevolgen zie, lees en hoor, des te verachtelijker het geheel 'Islam'.

  Uw: 'antisemitiosme'.

  Arabisch?

  De Jodenhaat in Koran, hadiths en uitgevoerd door Mohammed, zijn de redenen voor uitgesproken Jodenhaat onder moslims.

  Hetzelfde geldt voor uitgesproken christenhaat door moslims, veroorzaakt omdat (!) 'Jezus' gestolen staat in Koran als Godlastering van Jezus-Christus, GOD/Messias van Christendom.

  Koran schaft onder bruut geweld prediken en volledig respectloos Christendom en Judaisme af.

  "Ik vraag me vooral af waarom u niet kunt zeggen dat tussen sharia en Koran geen 1 op 1 verband bestaat."

  Wat zegt u hiermee?

  a) Waarom staat Koran niet in chronologische volgorde?
  b) Waarom is Koran zo onduidelijk dat 'hadiths' en 'sunah' (uitsprakane van Mohammed) als 'uitleg' nodig zijn?

  Bukhari wordt algemeen gerespecteerd in Islam die zegt dat Mohammed een pedofiel was die met het kind Aisha trouwde - en moordenaar van iedereen die het niet met Mohammed eens was.

  Kindhuwelijken zijn toegestaan in Koran 'vanaf menstruatie' voor meisjes - leeftijd voor jongens niet genoemd.

  Mohammed's sexleven was beslist niet netjes; en psychisch abnormaal getrouwd met de veel oudere vrouw Kadesha; en daarna met het kind Aiha, zijn twee 'belangrijkste vrouwen'.

  Aisha ook 'heilig' was potentieel moordenares van Ali die zij om zeep wilde helpen in 'De slag van de kameel'. Dat dit haar niet lukte maakt geen verschil betreffende haar opzet tot moord.

  Hoe werd het mogelijk dat Mohammed 'heilig' verklaard werd als pedofiel en moordenaar die, volgens weer Bukhari', zelf vrouwen verkrachtte w.o. zijn slavinnen en een Joods meisje dwong hem te huwen op de dag dat Mohammed's militairen haar ouders vermoordden?

  Mohammed die volgens Bukhari ook zijn militairen toestond krijgsgevangen genomen vrouwen te verkrachten: 'doe vooral geen coitus interruptus want Allah laat niets geboren worden wat die niet wil - ga je gang met verkrachten - van weerloze vrouwen 'vijanden van Mohammed'.

  'een profeet van God'?

  Waarom werd Koran (behalve de sura's) gestolen uit N.T. (Christendom) en O.T./Thora (Judaisme) - echter zo dat de waarheid verdraaid is in Koran?

  Hoe is het mogelijk dat in het origineel, de Thora schrijft dat, 'Abraham Isaac moest opofferen' - maar 1000 jaar later Koran zegt 'Abraham moest Ishmael opofferen'?

  Ishmael, waar 'Mohammed van afstamt' heeft een slechte naam in Thora 'een man als een wild paarsd die met iedereen ruzie maakte'; en als 'buitenechtelijke zoon van Abraham' had Ishmael geen erfrecht - waardoor Koran geen 'Abrahamische religie' kan zijn zoals geclaimed door moslims.

  Hoe is het mogelijk dat 'Allah' ten minste twee fouten maakt over Christendom in Koran?

  Waarom krijgen 'Afvalligen van Koran' de doodstraf?

  "Zou verhelderen en de discussie wat eerlijker maken."

  Inderdaad - doe dat "eerlijk" wat voor u 'haram' is namelijk gedegen kritiek leveren op die gruwelijk wrede, moordzuchtige en perverse Koran/Mohammed oorzaak van elke dag ontelbare misdaden tegen de Rechten van de Mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Zyana

  "U heeft vreemdere dingen gezegd over de mate van antisemitiosme"

  Mevrouw, ik garandeer u dat des te meer ik Koran/Mohammed begrijp; en de gevolgen zie, lees en hoor, des te verachtelijker het geheel 'Islam'.

  Uw: 'antisemitiosme'.

  Arabisch?

  De Jodenhaat in Koran, hadiths en uitgevoerd door Mohammed, zijn de redenen voor uitgesproken Jodenhaat onder moslims.

  Hetzelfde geldt voor uitgesproken christenhaat door moslims, veroorzaakt omdat (!) 'Jezus' gestolen staat in Koran als Godlastering van Jezus-Christus, GOD/Messias van Christendom.

  Koran schaft onder bruut geweld prediken en volledig respectloos Christendom en Judaisme af.

  "Ik vraag me vooral af waarom u niet kunt zeggen dat tussen sharia en Koran geen 1 op 1 verband bestaat."

  Wat zegt u hiermee?

  a) Waarom staat Koran niet in chronologische volgorde?
  b) Waarom is Koran zo onduidelijk dat 'hadiths' en 'sunah' (uitsprakane van Mohammed) als 'uitleg' nodig zijn?

  Bukhari wordt algemeen gerespecteerd in Islam die zegt dat Mohammed een pedofiel was die met het kind Aisha trouwde - en moordenaar van iedereen die het niet met Mohammed eens was.

  Kindhuwelijken zijn toegestaan in Koran 'vanaf menstruatie' voor meisjes - leeftijd voor jongens niet genoemd.

  Mohammed's sexleven was beslist niet netjes; en psychisch abnormaal getrouwd met de veel oudere vrouw Kadesha; en daarna met het kind Aiha, zijn twee 'belangrijkste vrouwen'.

  Aisha ook 'heilig' was potentieel moordenares van Ali die zij om zeep wilde helpen in 'De slag van de kameel'. Dat dit haar niet lukte maakt geen verschil betreffende haar opzet tot moord.

  Hoe werd het mogelijk dat Mohammed 'heilig' verklaard werd als pedofiel en moordenaar die, volgens weer Bukhari', zelf vrouwen verkrachtte w.o. zijn slavinnen en een Joods meisje dwong hem te huwen op de dag dat Mohammed's militairen haar ouders vermoordden?

  Mohammed die volgens Bukhari ook zijn militairen toestond krijgsgevangen genomen vrouwen te verkrachten: 'doe vooral geen coitus interruptus want Allah laat niets geboren worden wat die niet wil - ga je gang met verkrachten - van weerloze vrouwen 'vijanden van Mohammed'.

  'een profeet van God'?

  Waarom werd Koran (behalve de sura's) gestolen uit N.T. (Christendom) en O.T./Thora (Judaisme) - echter zo dat de waarheid verdraaid is in Koran?

  Hoe is het mogelijk dat in het origineel, de Thora schrijft dat, 'Abraham Isaac moest opofferen' - maar 1000 jaar later Koran zegt 'Abraham moest Ishmael opofferen'?

  Ishmael, waar 'Mohammed van afstamt' heeft een slechte naam in Thora 'een man als een wild paarsd die met iedereen ruzie maakte'; en als 'buitenechtelijke zoon van Abraham' had Ishmael geen erfrecht - waardoor Koran geen 'Abrahamische religie' kan zijn zoals geclaimed door moslims.

  Hoe is het mogelijk dat 'Allah' ten minste twee fouten maakt over Christendom in Koran?

  Waarom krijgen 'Afvalligen van Koran' de doodstraf?

  "Zou verhelderen en de discussie wat eerlijker maken."

  Inderdaad - doe dat "eerlijk" wat voor u 'haram' is namelijk gedegen kritiek leveren op die gruwelijk wrede, moordzuchtige en perverse Koran/Mohammed oorzaak van elke dag ontelbare misdaden tegen de Rechten van de Mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik hoop dat ene Jan-Jaap de weg naar dit blog weet te vinden. Hij heeft een aantal vragen waarop Hans Jansen sans doute een passend antwoord weet.

  http://tinyurl.com/2bnzgob
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Foutje

  http://tinyurl.com/243tvco
  .

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hans Jansen verdraait hier de feiten, het gaat niet om de 'ware betekenis' en de 'echtheid' van de koran! En daar staat Wilders ook niet voor terecht, de rechters zijn niet op hun achterhoofd gevallen, geen rechtbank die daar aan zou beginnen.

  Wilders staat terecht voor bepaalde uitlatingen die hij gedaan heeft, (Ik ben het niet eens met het voor de rechter slepen van Wilders).
  Uitlatingen waarin u hem steunt en adviseerd, want ja, alles is vrij verkrijgbaar in de boekhandel, je hoeft maar een beetje Arabisch te kennen en je snapt hem al, een kind kan de was doen enz enz. waren altijd uw beweringen.

  Nu het erop aan komt, is alles ineens onduidelijk, vaag, onzeker en ronduit twijfelachtig!
  Terwijl de een zwijgt, ipv zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de uitlatingen, verdraait u alle feiten!! Schaam u zich!

  Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!
  Die rechter beroept zich ook niet op de ware betekenis en dus op iets wat twijfelachtig is, maar beroept zich op de koran en wat daar nu echt staat, Wilders heeft met uw hulp geknipt en geplakt in koranteksten om zelf beter van te worden en de rechter heeft daar doorheen geprikt.

  Of Wilders nu veroordeeld wordt of niet, U en Wilders zijn sowieso verkeerd bezig.

  En het is geen politiek proces, want een kind van 5 weet nog dat "links" totaal geen baat heeft bij dit proces.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Met het zelfde gemak waarmee men stelt dat men bij twijfel in het voordeel van de verdachte beslist, kan men dit ook omdraaien.

  Waarom zou men exact moeten bewijzen dat het letterlijk op papier staat in de koran, en citaat voor citaat zou moeten ontleden om te komen tot een duidelijk beeld waarom het gedrag van koran-lezers zo vreemd is. Het totaal beeld is duidelijk, de manier waarop de koran-teksten aanzetten tot haat zullen dan misschien nog niet helemaal geanalyseerd zijn, maar het eind resultaat is steeds weer opnieuw: iedereen die de koran leest vervalt tot mensonwaardig gedrag.

  Misschien is het niet nodig om de koran van voor tot achter ontleed te hebben. Globaal is nu duidelijk dat door de onderliggende gedachten die worden overgebracht met de woorden uit de koran mensen worden aangezet tot haat en afgunst. Het is misschien niet echt nodig om exact aan te geven hoe het wordt gedaan. Het gebeurt. De ellende en de domheid wordt gepropageerd dmv de koran.

  Als nu de verdachte het voordeel van de twijfel krijgt dan is het noodzakelijk om een analyse te maken van het systeem van overdracht van de kwade ideeën uit de koran. Ik ben van mening dat alleen het feit dat de koran dit effect heeft al voldoende moet zijn. Met andere woorden, het voordeel nu eens neerleggen bij de onverdachte hoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. El Houssain maakt per ongeluk duidelijk wat de bedoelingen van de rechters zijn...

  Hij maakt ook duidelijk dat het hele idee van een rechtsstaat hem niet bekend is. Het zal komen door teveel islam, dan begrijp je de rechtsstaat niet. Want islam en rechtsstaat zijn onmogelijk met elkaar te verzoenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ El_Houssain

  “Wilders zet 1,3 miljard mensen weg als terroristen en moordenaars, daar staat hij in grote lijnen voor terecht, en niet omdat hij de echtheid en ware betekenis van de koran ontkent!!”

  Als u er zo over denkt, dan heeft u er weinig van begrepen. Wilders heeft iets tegen de islam en richt daar zijn pijlen op. In die strijd heeft hij een aantal dingen gezegd waar voor hij nu terecht staat. U maakt de oneigenlijke vooronderstelling dat wie iets zegt over de islam ook iets heeft gezegd over moslims. De Hoge Raad (10 maart 2009) zei het zo: “Wie de Islam beledigt, kwetst daarmee nog niet automatisch ook alle moslims”. Dus op dit punt moet u toch eens ophouden u eigen waarheid te construeren.

  Maar belangrijker zijn de uitspraken van Wilders zelf. Daar heeft de rechter-commissaris gerichte vragen over gesteld aan deskundigen. Dan kan men wel die deskundigheid in twijfel trekken of verdacht maken zonder op de inhoud in te gaan, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf. Neem nu de uitspraak van Wilders in zijn vergelijk tussen de koran en Mein Kampf. Aan de vraag of dat nu beledigend is, gaat eerst de vraag vooraf of dat vergelijk ergens op steunt. En wat blijkt? De koran heeft zo mogelijk nog meer anti-Joodse teksten dan Mein Kampf. En gelet op het fascistische karakter doen ze voor elkaar niet onder. Dan zijn beide objectief verifieerbare feiten die zelfs Van Koningsveld niet kan ontkennen hoe graag hij ook zou willen.

  Het is dus een feit en wordt niet tegengesproken: de koran en Mein Kampf kunnen heel goed met elkaar vergeleken worden. Is het nu nog een belediging? Dat is de vraag waar de rechter zich over moet buigen. Maar dat is heel iets anders dan uw niet aflatende ijver om fictie en waarheid zo met elkaar te vermengen dat u een beeld van de islam geeft waar zelfs de meest gematigde islamiet van huivert. Hij moet er niet aan denken dat het zó weinig voorstelt dat hij net zo goed humanist had kunnen zijn zonder een betekenisloos opperwezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Van het Goor schrijft:
  "Het totaal beeld is duidelijk, de manier waarop de koran-teksten aanzetten tot haat zullen dan misschien nog niet helemaal geanalyseerd zijn, maar het eind resultaat is steeds weer opnieuw: iedereen die de koran leest vervalt tot mensonwaardig gedrag."
  Nou, dat is toch niet helemaal waar. In de eerste plaats wordt de Koran door sommigen niet vanwege verbondenheid aan maar eerder uit belangstelling voor de islam gelezen. Die belangstelling kan met warmte voor de islam verbonden zijn, of juist niet, en kan ook zuiver afstandelijk wetenschappelijk zijn. Zulke lezers voelen zich in de regel niet persoonlijk aangesproken door wat in dat boek aan richtlijnen voor gelovigen te vinden is.
  In de tweede plaats gaat het toch ietwat ver om te stellen dat alle koran lezende moslims allemaal vervallen tot (wat vhG noemt) mensonwaardig gedrag. Er zijn, dacht ik, wel vlijtige koranlezers onder gelovige moslims voor wie dat niet opgaat.
  Bovendien zijn moslims, die zich door uitzonderlijk rot gedrag onderscheiden, niet altijd de vlijtigste lezers van de Koran. De jongeren in prachtwijken die wel eens een mes trekken, buschauffeurs, brandweerlieden of ambulancebroeders belagen, ongehoofddoekte meisjes "hoer" naroepen, homo's of joden met keppeltjes in elkaar slaan, een oud hondje doodtrappen enzovoorts enzoverder, zijn naar verluidt niet alleen geen koranlezers, maar ook geen geregelde bezoekers van moskeeën.
  Voor zover er in die gevallen een verband met Koranlezen is, kan dat slechts indirect zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. kees rudolf zei...

  "De jongeren in prachtwijken die wel eens een mes trekken, busschauffeurs, brandweerlieden of ambulancebroeders belagen, ongehoofddoekte meisjes "hoer" naroepen, homo's of joden met keppeltjes in elkaar slaan, een oud hondje doodtrappen enzovoorts enzoverder, zijn naar verluidt niet alleen geen koranlezers, maar ook geen geregelde bezoekers van moskeeen".
  -----------------------------

  Kijk, hier kan ik me helemaal in vinden. Blijft de vraag: Waarom beweert Wilders, met steun van Jansen, dat deze jongeren juist wel de koran hebben gelezen, en dat ze wel de moskee bezoeken en naar de preken luisteren, om vervolgens die preken op straat in praktijk te brengen?


  Geert Wilders:
  "Hun (moslims) gedrag vloeit voort uit dat boek"

  Hans Jansen ondersteunt hem daarin, want, volgens hem leert de sharia: Een moslim is verplicht een ongelovige te bestelen en te beroven! En daarbij alleen strafbaar is als er moslims zijn die tegen hem willen getuigen!!!
  Wat een boef!


  Van dit soort uitspraken is de rechter tot de conclusie gekomen dat die niet kloppen en gaat daarom over tot vervolging. Overigens niet alleen vanwege deze boude aantijging.

  Daarom herhaal ik maar even: Hans Jansen is, en blijft, een schaamteloze, hersenloze leugenaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @ mevrouw of meneer El H.

  Die knapen mogen dan geen goede moslims zijn, hun gedrag is voor een groot deel wel het produkt van een islamitische cultuur. Dat valt moeilijk te ontkennen. In mindere mate ook van de Nederlandse, ja beslist. Hooliganism kun je in zekere zin als een vorm van - weliswaar negatieve - integratie beschouwen. Iets anders: voor preken hoeven ze toch helemaal niet in de moskee te zijn? De schotel brengt ze tot in de huiskamer.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Lou zei...
  @ mevrouw of meneer El H.

  Die knapen mogen dan geen goede moslims zijn, hun gedrag is voor een groot deel wel het produkt van een islamitische cultuur.
  --------------------------------

  Welk gedrag dan?
  Waarom zo geheimzinnig doen?
  ik wil weten wat voor gedrag dat deze jongens vertonen wat voort vloeit uit de islam, graag met bronnen erbij en gedegen onderbouwing, dus niet met allerlei links komen aanzetten, of omdat Jansen het zegt, of islamwatch/memri tv, of erger: Het staat in het boek van AHA, dus dat zal wel waar zijn!
  Nee, het moet rechtstreeks uit de koran of hadith komen, (= bij elkaar opgeteld de sharia).  Lou zei...
  Iets anders: voor preken hoeven ze toch helemaal niet in de moskee te zijn? De schotel brengt ze tot in de huiskamer.
  ----------------------------

  En u denkt werkelijk dat de jongens daar aandacht aan besteden?
  Al zouden ze wel naar zo'n schotelprogramma kijken, denkt u nou werkelijk dat ze Arabisch goed beheersen?
  Buiten dat, u beweert nu dat ze dus thuis naar preken zitten te luisteren, preken die de jongens vervolgens zouden aanzetten tot moord, diefstal, berovingen of in ieder geval aanzetten tot aan dat eindeloos rondhangen op straat!
  Kunt u een programma of een preek noemen en op welke zender dat is verschenen die deze straatschoften hebben aangezet tot dat rot gedrag?

  Als u niet reageert, weet ik voldoende.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ El H.

  Hun gedrag en mentaliteit is een produkt van de cultuur (veelal Islamitische, Marokkaanse onderklasse én, tot op zekere hoogte, de Nederlandse) waaruit zij voortkomen. Een no-brainer, en iets wat voor iedereen geldt. Wat begrijpt u daar niet aan?

  Ik beweerde niks van wat u aanhaalt. Mijn opmerking was dat zij niet voor preken in de moskee hoeven te zijn. Ik houd ze wel voor iets minder dom en onnozel dan u lijkt te doen, overigens.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Lou zei...
  @ El H.

  Hun gedrag en mentaliteit is een produkt van de cultuur (veelal Islamitische, Marokkaanse onderklasse én.......
  -----------------------------------

  Wat ik wil weten is het volgende:
  En wat is zo 'Islamitisch' aan hun gedrag en mentaliteit?

  Wat Marokkaans en Nederlands is, hoef ik niet te weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @El H.

  Haha. Kruisverhoortje? Schitterende journalistiek hoor! ("Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet...")

  Vooruit dan, nog een keertje, omdat u het zo buitengewoon vriendelijk vraagt. Het gedrag en de mentaliteit van deze jonge, Marokkaanse moslims vindt zijn oorsprong in het waardesysteem en de opvattingen die zij meekrijgen van huis uit (islamitisch), alsook vanuit de directe (islamitische) omgeving en de bredere (seculier-christelijke) cultuur. Zo werkt het voor iedereen, dus ook voor deze jongens. Ik herinner mij overigens wel suggesties van preciezere causaliteit - echter nooit zo simplistisch als u het kennelijk wilt hebben. Zo opperde forensisch psychologe en hoogleraar Corine de Ruiter vorig jaar dat de zwakke morele ontwikkeling bij deze jongens het gevolg is van de onderwerping die de Islamitische leer gebiedt - en de opvoedstijl van de ouders die hieruit voortvloeit.

  Citaat:

  "(..) wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

  ‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden - en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren."

  U ziet overigens met welk een vanzelfsprekendheid de hoogleraar psychologie het waardestelsel van de ouders (in dit geval Islamitisch-Marokkaans en Islamitisch-Turks) in verband brengt met de opvoeding en die vervolgens met het delinquente gedrag van een overigens disproportioneel grote groep jeugdigen. Er is geen psycholoog, socioloog of weldenkend mens te vinden voor wie zulks niet evident is.

  En neem nou het gedrag en de houding jegens vrouwen van deze grote groep onaangepaste,trots-islamitische jongens (er is er niet éen tussen die niet zegt moslim te zijn). Dat is in landen (en wijken in het Westen) waar de islam heerst de regel. Hoe meer islam hoe erger het is. Dat is een andere aanwijzing dat hun gedrag niet zozeer in strijd alswel in overeenstemming is met de praktijk (en het vrouwbeeld) van de islam. Uiteraard is deze straatterreur wél in strijd met de normen en wetten die hier gelden. Sinds 2004 ook in strijd met de Mudawana, waartegen dan ook hevig werd geprotesteerd door honderdduizenden moslims.(http://www.guardian.co.uk/world/2004/jan/21/gender.gilestremlett)Tot 2004 (!) was de vrouw in de Marokkaanse familiewet ondergeschikt aan de man. Als dat van geloof én wet verordonneerd wordt, kunt u aannemen dat het diep verankerd is in de Marokkaanse mentaliteit.

  Islam mede oorzaak van delinquent gedrag: http://www.binnenlandsbestuur.nl/%E2%80%98islam-mede-oorzaak-delinquent-gedrag%E2%80%99.116582.lynkx

  SEXUAL HARASSMENT IN EGYPT
  Experienced by 98% of foreign women visitors
  Experienced by 83% of Egyptian women
  62% of Egyptian men admitted harassing women
  53% of Egyptian men blame women for 'bringing it on'
  Source: Egyptian Centre for Women's Rights
  zie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7514567.stm

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Lou,

  Ik had nog zo gezegd:

  Kom niet aanzetten met allerlei links, Hans Jansen, memri tv, AHA en dergelijke...
  ----------

  Wat doet u vervolgens? U zult wel gedacht hebben: Nee met die personen zal ik niet komen aanzetten, maar wel met : CORINE DE RUITER!!!
  Is het u niet opgevallen dat u zich zelf belachelijk maakt?
  Een zelfbenoemde hoogleraar forensiche psychologie die niet verder kan kijken dan haar neus lang is, zo iemand aanhalen in uw betoog getuigd van weinig intelligentie.

  Criminaliteit zul je altijd houden, en is niet aangeboren en staat ook niet in verband met ras, geloof of land van herkomst, maar heeft in grote lijnen met opvoeding te maken, neem Indonesie, het grootste moslimland ter wereld, (U kunt mij niet wijs maken dat hier geen Indonesiers wonen) Maar Indonesiers hebben hier nooit problemen gegeven. Waarom? Het zijn allemaal moslims! ((Niet komen aanzetten van: Ja maar, gematigde moslims, want dat wordt hier altijd ontkent. Ook niet: Ja maar die doen zo weinig aan de Islam, want uw heer Jansen zegt altijd dat moslims niet te vertrouwen zijn en wachten als het moment daar is slaan ze toe! Bovendien zijn het wel degelijk praktizerende moslims, ken er genoeg))

  Waarom zijn de TURKSE jongeren veel minder problematisch dan de MAROKKAANSE? Zijn deze geen moslims? Waarom zijn de ARUBANEN net zo lastig? Zijn deze wel moslim? Waarom doen de Marokkaanse MEISJES het veel beter, zowel op school als op de arbeidsmarkt, dan hun MANNELIJKE landgenoten? Zijn de meisjes dan geen moslim ? Waarom zijn veel OOST EUROPEANEN crimineel? Waarom zijn veel WOONWAGENKAMPBEWONERS crimineel? Zijn het soms allemaal moslims??

  Terug naar de Nederlandse situatie: Zolang men met dit softe aanpak blijft doormodderen, zal er nooit wat veranderen, ik ben geen voorstander van Amerikaanse toestanden, maar het volk zul je moeten sturen, schoften verdienen geen vrijheid, maar harde aanpak waarbij uitzetting niet geschuwd mag worden. Ik heb niks met links of rechts, maar wat dat betreft ben ik heel rechts.

  Terug naar U:

  Ik wacht nog steeds op die koran- en hadith citaten waaruit zou blijken dat crimineel gedrag van (sommige!?) moslims daar uit voort vloeit.

  Linkjes en verhaaltjes over boeven hier en daar zeggen niets. Kletskoek van Hans Jansen kan niet als bewijs dienen zolang hij onterecht beweert dat hangjongeren, dieven en ander gespuis praktizerende moslims zijn met de koran in de hand hun opdrachten vervullen die hen opgedragen worden door de imam vanuit de kansel!! (Wat een leipkees!)

  Maar ik hoor het morgen wel, 't is mooi geweest voor vandaag.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @El H.

  U bent een clown.
  Welterusten.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @ lou

  Nee, jij bent een clown. Jij wil stoutje jongentjes van msrokkaanse afkomst die niet naar hun pappie en mammie luisteren linken aan de islam/koran, en als iemand dan met valide argumenten je knip en plakwerk onderuit haalt ga je lopen kniezen.

  Goed gedaan Hussain.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @ lou

  Nee, jij bent een clown. Jij wil stoutje jongentjes van msrokkaanse afkomst die niet naar hun pappie en mammie luisteren linken aan de islam/koran, en als iemand dan met valide argumenten je knip en plakwerk onderuit haalt ga je lopen kniezen.

  Goed gedaan Hussain.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Kijk eens aan, Houssain heeft in de persoon van Mashna op deze site een fan gevonden. Misschien niet zo verwonderlijk, gezien de verwantschap in hun beider toon van debatteren.
  Houssain schreef:
  " Kletskoek van Hans Jansen kan niet als bewijs dienen zolang hij onterecht beweert dat hangjongeren, dieven en ander gespuis praktizerende moslims zijn [die] met de koran in de hand hun opdrachten vervullen die hen opgedragen worden door de imam vanuit de kansel!! (Wat een leipkees!)"
  Jansen heeft dat nergens beweerd.

  Houssain schrijft:
  "Een zelfbenoemde hoogleraar forensiche(sic) psychologie die niet verder kan kijken dan haar neus lang is, zo iemand aanhalen in uw betoog getuigd (sic)van weinig intelligentie."
  Ik zal niet zo flauw zijn uit de spelfouten een geringe intelligentie af te leiden. Wel zijn er nog andere tekorten in Houssains beheersing van het Nederlands. De hoogleraar over wie hij het heeft en over wie hij kennelijk graag iets lelijks wil zeggen is namelijk gewoon benoemd en niet "zelfbenoemd". Verder blijft onduidelijk waarop Houssain baseert dat deze hoogleraar niet verder zou kijken dan haar neus lang is.

  Maar in elk geval is Mashna onder de indruk van Houssains "valide argumenten".

  Mekkerende Mashna en Houssain tonen zich zelden erg onder de indruk van valide argumenten (ditmaal zonder aanhalingstekens). De inbreng van @Lou was dus niet erg aan hen besteed, zoals hier blijkt. Daarom hecht ik er aan hier te zeggen dat hij er mij wel een plezier mee heeft gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. "stoutje jongentjes van marokkaanse afkomst die niet naar hun pappie en mammie luisteren linken aan de islam"

  Ja, en zal ik je eens precies uitleggen hoe dat zit? Dat komt omdat de islam wel godsdienstvrijheid kent (als ze in de minderheid zijn) maar geen gewetensvrijheid. (De lezing van F. Halsema gelezen op http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/54467 trouwens?)

  Hoe dan ook, de islam kent geen geweten en dus ook geen moraal wanneer je de traditionele islamitische commando-structuur weghaalt (commando-structuur van het engelse to command, lees: sharia). Wij kennen zo'n commandostructuur helemaal niet en die wíllen we ook niet hebben. Dat die jongetjes dus ontsporen komt geheel en al voor rekening van de islam omdat die ouders die jongetjes niet hebben opgevoed om iets als "geweten" te ontwikkelen en om zo in een normale maatschappij te functioneren. En dat hebben die ouders niet gedaan omdat ze met hun islamitisch geloof er altijd een islamitische cultuur op na hebben gehouden.

  Dát is het verband tussen islam en asociaal gedrag.

  Er is trouwens niets wat de islamitische gemeenschap, middels hun ouders eventueel, er van weerhoudt om zelf op te treden tegen dat soort jochies. Waarom is nog steeds niet bekend wie die juwelier heeft doodgeschoten bijvoorbeeld? Ouders moeten toch merken hun kinderen zich opeens anders gedragen en/of als het uitgavenpatroon van hun kinderen niet in overeenstemming is met het zakgeld?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. "stoutje jongentjes van msrokkaanse afkomst die niet naar hun pappie en mammie luisteren",
  Met die omschrijving doelt Mashna als ik het goed heb niet op jongetjes die lol hebben in baldadigheden van het kaliber "belletje trekken" maar op regelrechte criminelen van jonge leeftijd. Wie speelt hier voor clown?
  Of die "stoute jongetjes" inderdaad niet naar hun pappies en mammies luisteren, daar ben ik overigens nog zo zeker niet van. Die pappies en mammies keuren criminaliteit vast en zeker af, althans met de mond, maar wat zij verder allemaal vertellen over wat zij bijv. van onze verdorven westerse maatschappij en onze hoerige ongesluierde vrouwen vinden, daar wordt, naar ik veronderstel, oplettend naar geluisterd. Verder schijnen veel van die pappies en mammies te vinden dat wanneer hun jongetjes buitenshuis stout zijn, dat niet hun verantwoordelijkheid is.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Waar Mashna toch goed voor is! Eén stompzinnig formulerinkje, en Morika en Kees Rudolf gaan gelijktijdig reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. @ Kees Rudolf

  Hussain en ik zijn gekomen om jullie uit je woestijn te leiden
  want zelf zijn jullie daartoe
  niet meer in staat.

  Zie het als een daad van naastenliefde.

  BeantwoordenVerwijderen