Atheïstisch Seculiere Partij


De scheiding tussen Kerk en Staat is in Nederland zo lek als een mandje.
Als je naar de invloed van gelovigen op de maatschappij kijkt (regering en oppositie), dan kun je zien,dat het tijd wordt voor een nieuwe politiek, die van Nederland een volkomen seculier land maakt.
 
Er is maar één wet en die is voor iedereen !
Alleen maar openbare scholen !
Volkomen scheiding van Kerk en Staat !

Met vriendeljke groet,
Frans van Dongen
(voorzitter ASP)

16 opmerkingen:

 1. Volgens die ASP is het christendom het grote gevaar.
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12417
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/12/verlos-ons-van-deze-atheisten-ii/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @ Clemens,

  Ik heb dat ook van die partij gelezen en ik vind het bizar dat die partij zo'n naïef standpunt over de islam lijkt te hebben. Eigenlijk maakt dat die partij volledig ongeloofwaardig, want de grootste aanval op het secularisme komt vooral van de islam. Onbegrijpelijk dat ze dat niet willen zien. Onbegrijpelijk dat ze niet willen zien dat alle inbreuken op de individuele godsdienstvrijheid zoals verbod of afvalligheid enz. juist in de islam zo'n grote rol spelen en dan nog zeggen dat al het kwaad van het christendom komt. Ja, ook het christendom verdient kritiek, maar men moet de dingen wel in een juist perspectief zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Rudolf,
  Ik snap niet waar je het naïeve standpunt van de ASP weg haalt.
  De ASP is in zijn stukken in alle opzicht voor het terug dringen van de godsdiensten Christelijk, Joods, en Islam) Daar moeten we in een samenleving van gevrijwaard zijn.
  Een ieder dien in de openbare ruimte gelijke te zijn of die nauw theïstisch is of atheïstisch is. Waarom de Islam als het grootste gevaar beschouwen elke godsdienstige groep is een gevaar voor een seculiere maatschappij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik vind dat we in een samenleving gevrijwaard moeten zijn van het atheïsme. Het atheïsme moet worden terug gedrongen, doch niet op dezelfde agressieve, intolerante, wijze waarop de ASP voorstaat het christendom terug te dringen. Dus niet door een verbod op atheïstisch onderwijs, een verbod op atheïstische bijeenkomsten voor jongeren of het invoeren van een atheïsme-belasting.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Clemens

  je lijkt hier op Allah in de Koran.

  ...."in de godsdienst is geen dwang'.... maar ondertussen.....

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ Ad,

  Niet maar ondertussen. Die ASP roept op tot dwang, ik niet. Ik vind dat het atheïsme geheel en al vernietigd moet worden, maar enkel met vreedzame middelen. De ASP daarentegen wil christenen allerlei vrijheden afnemen. Nou, daar kan ik als christen slechts bezwaar tegen maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Clemens:
  Mijn eerste vraag:
  Waar haal je de opmerking van 'dwang' vandaan?
  Verder je opmerking m.b.t. ...De ASP daarentegen wil christenen allerlei vrijheden afnemen...
  Waar haal je dat vandaan, het enige wat voorgesteld wordt is alle godsdienstige uitingen uit de openbare publieke ruimte te weren, dit geldt voor alle godsdiensten (Joods, Islam en Christelijk). Daarom is de ASP voor alleen 'Openbaar Onderwijs'.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @J. Hans

  Dat is dwang, als je geloofsuitingen uit de openbare publieke ruimte wilt verbieden. Er staat dan namelijk een straf op een feit, waarbij niemands privé persoon of bezit wordt geschaad.

  Als ik op een school een kruisje draag, dan wil de ASP dat ik een boete betaal, of de gevangenis in ga (hoe wil je dit anders afdwingen).

  Terwijl ik met mijn kruisje niemands privé-persoon of bezit schaad.

  Daarom is alleen openbaar onderwijs toestaan ook een vorm van dwang; mensen die privé-onderwijs willen, hebben niet die vrijheid.

  Jij mag dit moreel goedkeuren; je moet echter wel onderkennen dat vrijheden worden afgepakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @J. Hans

  Zoals Aigyptos uiteen zet: ASP staat dwang, een vorm van het schenden van eigendomsrechten, voor. De vrijheid om een school op te richten, wordt een christen als het aan de ASP ligt ontnomen. In het openbaar uiting geven aan je geloof, wordt een christen ontnomen als het aan de ASP ligt. De ASP is voorstander van religie-belasting en dus is de ASP voor zowel dwang als discriminatie door de staat.

  De ASP is hoeiboei onwaardig. Hoeiboei dat wegens de stukken van Reve en Jansen in zekere zin katholiekvriendelijk en islamkritisch genoemd kan worden. En nu krijgt een intolerante club die vrijheden van christenen wil beperken en dwang wil uitoefenen en die het katholicisme veel erger vindt dan de islam een podium? Een misser...

  Een theocratie afwijzen is nog geen reden om te pleiten voor een atheocratie.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ Hans,

  Kijk maar:

  ASP commentaar: Wilders stelt, dat de islam agressief is en het christendom niet: HIJ LIEGT !
  Het christendom is altijd veel agressiever geweest dan alle andere godsdiensten bij elkaar en is dat tot op de dag van vandaag !
  De ASP is hier eerlijk over. En daarom willen wij, itt de PVV, àlle religies uit het openbare leven weren.

  Stukje onderaan:

  http://www.atheistischseculierepartij.nl/index.php/nieuws

  De verovering van India door moslims is een zeer geweldadige aangelegenheid geweest, die zeker niet onderdoet voor de onderwerping van de indianen in Amerika.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Rudolf,

  Het verschil tussen de verovering van Amerika en India is dat de verovering van Amerika niet religieus gemotiveerd was en dat bij de verovering van Amerika de meeste doden vielen door infectieziekten die onbeoogd werden verspreid. Als u stelt dat de verovering van India door moslims qua gewelddadigheid niet onderdoet voor de verovering van Amerika dan heeft u in principe gelijk. Maar u wekt wel verkeerde suggesties. Ten tijde van de verovering van Amerika waren het katholieke geestelijken die de niet-gekerstende indianen mensenrechten toekenden, terwijl bij de verovering van India de oelama het doden van hindoes en boeddhisten, die volgens de islamitische leer geen aparte status hebben en gedood mogen worden als zij geen moslim willen zijn, hebben aangemoedigd. Het christendom is geen agressieve religie. Natuurlijk zijn er christenen geweest die misdaden hebben gepleegd, maar dat maakt het christendom niet tot een agressieve religie. De ASP verspreid lasterpraatjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Clemens,
  Ik wil even reageren op de opmerking over 'dwang'. Het verbaasd mij dat u reageert met de volgende quote: ...Dat is dwang, als je geloofsuitingen uit de openbare publieke ruimte wilt verbieden...
  Het vrijwaren van alle geloofsovertuigingen in de openbare/publieke ruimte is in mijn ogen geen dwang. Ik geef hiermee de ruimte vrij voor iederéén, ik vind het van belang dat deze ruimte beschikbaar is voor iedereen; zonder kerkklokken geluid > verspreiding van het christelijke geloof in de openbare ruimte; geen oproep tot gebed vanaf de minaretten toren.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ J.Hans.dV,

  Het is juist dwang omdat het gaat over uitingen die gedaan worden in de openbare ruimte. Als een ruimte privé is dan is er echter niets op tegen om bepaalde levensbeschouwelijke uitingen, die de eigenaar van de ruimte niet aan staan, te verbieden en overtredingen te bestraffen. Iedereen behoort natuurlijk zijn eigen huisregels te mogen bepalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Clements,
  Geloofsuitingen (Christelijk, Joods en Islam)in de vrije ruimte belasten mij als atheïst in de vrije publieke ruimte, daarom voor zowel de theïst als de atheïst geen eenzijdige invloedssferen.
  Daarom voor beiden de vrije openbare publieke ruimte.
  Vrijheid van meningsuiting en vergadering blijft gewoon bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ J.Hans.dV,

  Er zijn zoveel uitingen die mensen als belastend of aanstootgevend kunnen ervaren. Daarom is privaat bezit zulk een goede zaak. Atheïstische uitingen, anti-christelijke uitingen en godslastering, in de openbare ruimte vind ik niet prettig. Maar ik pleit niet voor het toepassen van geweld tegen mensen met dergelijke uitingen. Als u voor de vrijheid van meningsuiting is dan hoort hier ook bij dat ik de geloofswaarheid zou mogen verkondigen dat Jezus Christus is gekruisigd, is gestorven, is begraven en is opgestaan uit de dood ter vergeving van mijn en uw zonden. Als u dergelijke uitingen niet wil in uw eigen huis of op uw eigen terrein dan is dat uw goed recht.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ Clemens,

  Ik vind dat de openbare ruimte vrij moet zijn. Ik kan en wil mensen niet verbieden om gedachten/denkwijzen te hebben. Wel vind ik dat in redelijkheid deze vrijheden voor iedereen in gelijke mate in de openbare ruimte tot z'n recht dienen te komen. Nu mogen we alleen maar beperkt in het kader van de 'zondagsrust' winkels op zondag open.
  Dit vind ik dus een invulling die ik niet wens in de openbare ruimte.

  BeantwoordenVerwijderen