De minotaurus onzer zeden - een historische handreiking

Nahed_selim_ontvangst

Duitsland heeft Necla Kelek wij hebben Nahed Selim, en wie de oorspronkelijk uit Egypte afkomstige tolk-vertaalster en schrijfster nog niet kent, moet beslist het 25 pagina's tellende essay 'De Onzichtbare Ayatollah' lezen dat is opgenomen in het jongste boek van Carel Brendel.

Maar er zijn meer vrouwen die hun mond niet meer kunnen of willen houden en die weten waar zij het over hebben. Nee, het zijn niet de vrouwen van wie U het zou mogen verwachten. Reken niet op Anja Meulenbelt, Hedy d'Ancona of Hanneke Groenteman, zij hebben - het lijkt inmiddels al een eeuwigheid geleden - een diepe knieval voor het multiculturalisme gemaakt, en daarmee voor de orthodoxe islam. Zij moeten als verloren worden beschouwd. 

Wel zijn het de historici Myriam Everard en Ulla Jansz. Zij stelden een bundel samen over een aantal Nederlandse feministen (m/v) van de zogeheten eerste golf, die in hun feminisme zijn beïnvloed door de vrijdenker Multatuli: Mina Kruseman, Titia van der Tuuk, BoekminotaurusWilhelmina Drucker, Kartini, Jan Versluys en Carel Victor Gerritsen. Everard: “Die invloed bestond er in elk geval altijd uit, dat zij hun geloof vaarwel zeiden, en soms ook de verschillende geloven van hun tijd (het christendom in zijn verschillende denominaties, het jodendom, en in voormalig Nederlands-Indië ook de islam) vanuit feministisch oogpunt kritisch volgden.

Behalve van de samenstellers van de bundel 'De minotaurus onzer zeden', bevat deze bijdragen van Mariane Braun, Annet Mooij, Tom Böhm, Inge de Wilde en Jean Gelman Tayler.

Everard: “Wij vinden het namelijk van belang om te laten zien hoe belangrijk het seculiere feminisme voor de vrouwenbeweging is geweest, en om zodoende ook een historische handreiking te doen naar feministen die vandaag in een onvergelijkbaar veel heftiger versie van dezelfde strijd in de voorhoede staan.

Een geweldig initiatief van Everard en Jansz en het was dan ook een gevarieerde, leerzame en vrolijke middag rondom 'Multatuli als emancipator' daar in het Internationaal Instituut voor Sociale
Nahed_selim Geschiedenis
­(IISG) in Amsterdam, eind oktober van dit jaar. Genoeg redenen om de Max Havelaar eens te herlezen. Er was een kleine maar verrassende tentoonstelling met Multatuliana uit de collecties van het Persmuseum en het ISS, er waren interessante lezingen, er was een levendige duopresentatie uit het werk van Multatuli, er was een niet mis te verstane toespraak van Myriam Everard over religie.
En als klap op de vuurpijl overhandigde Everard onder luid applaus van de aanwezige vrijdenkers het eerste exemplaar van De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme aan de enige echte mij bekende Nederlandse moslimfeministe: Nahed Selim.

En zo zijn we weer rond.


Multatuli AnneliesvanderVeer


Bestellen?

P.S. Multatuli is juist in deze tijd een geweldige inspirator. Steun daarom Het Multatuli Genootschap.
Voor 30 euro per jaar kunt u lid worden. U ontvangt daarvoor het tijdschrift Over Multatuli, de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de lezingen. Ook wordt u op de hoogte gehouden van andere activiteiten. Multatuli Huis, Korstjespoortsteeg 20, 1015 AB Amsterdam, of via de website: www.multatuli-museum.nl

3 opmerkingen:

  1. Nahed Selim en Ayaan Hirsi Ali zijn de Kartini's van deze tijd.

    http://www.kartini.info/kartini.html

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Gezien al haar essays en bijdragen aan het debat kon men geen betere kiezen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen dan Nahed Selim.

    BeantwoordenVerwijderen