De geïslamiseerde politie van Nederland

Donderdagmiddag, 3 Juni bel ik de politie. Op het nummer ‘geen haast, wel politie’. Om aan te kondigen dat ik de volgende dag naast het Politiebureau Slotervaart wat opnamen ga maken van de moskee en de moslims. Die twee zijn buren. Leek me een veilig idee. Mevrouw de agent die ik aan de lijn krijg vraagt meteen of ik wel toestemming heb voor het filmen van de moskee en de moslims. Ik leg haar uit dat ik geen toestemming nodig heb omdat ik op straat film. Zij vindt dat heel raar, dat je zonder toestemming zou mogen filmen op straat in Slotervaart rond de moskee en met moslims in beeld. Ik vraag haar of de politie misschien een oogje in het zeil kan houden. Ik heb slechte ervaringen met filmen tussen de moslims. Daarom wil ik ook naast het bureau gaan filmen. Nou, met veel tegenzin lijkt ze bereid te zijn een bericht aan het bureau door te geven. Lijkt, ik weet niet of ze ook echt wat ondernomen heeft. Gezien het verdere verloop van de filmopnamen en de rol van de politie daarin, vermoed ik dat ze niet met haar collega’s heeft gebeld, maar met de imam.

Vrijdag aan het eind van de ochtend begin ik met de opnames. Binnen vijf minuten word ik aangevallen. Door een moslim die op mij toeloopt, allemaal in beeld. De man zet zijn vuist in de lens en


probeert de camera uit mijn handen te trekken. Hij zegt nu ook wat. Hij zegt: “Heb jij toestemming?” Het is niet zo’n grote man. Ik til de camera boven mijn hoofd. Hij kan er niet meer bij. Hij loopt weg, terug naar de moskee. Ik sta op een meter of dertig afstand van de moskee op de openbare weg. Die openbare weg ligt deels bedekt met bidkleedjes. Kennelijk mag men in Slotervaart op straat bidden. Ik bevind mij overigens, voor de kritische lezers, op flinke afstand van die bidkleedjes. Dat niemand kan zeggen dat ik de religieuze eer heb gekrenkt.

Ik ga door met het maken van wat beelden.

Onverhoeds, word ik van achteren aangevallen. Ik heb niet meteen helemaal in de gaten wat er gebeurt. Er zijn namelijk een stuk of vijf moslims om mij heen verschenen. En zij grijpen keer op keer naar mijn camera om deze uit mijn handen te trekken. Ze proberen werkelijk de camera op de stenen kapot te smijten maar ik laat niet los. Ik verbaas me erover wat een vechtjassen het zijn, terwijl het toch om middelbare mannen gaat. Mijn collega’s waarschuwen de politie. Die komt met twee forse agenten mij ontzetten. De hoofddader kan ik aanwijzen. Hij probeerde er tussen uit te knijpen, maar ik liep steeds met mijn camera achter hem aan waarop hij op zijn beurt de verleiding niet kon weerstaan achter mij aan te gaan. Zo kon ik hem weer terug lokken in de richting van het bureau. Het blijkt de voorzitter van de moskee te zijn. Just my luck. Dat blijkt later veel te hoog gegrepen. Maar dat weet ik op dat moment nog niet.

De opnamen van de tweede aanval zijn niet compleet. De moslims hebben meteen mijn externe recorder gemold. Ik heb dat pas na een paar minuten in de gaten en schakel dan de interne recorder in. Het heetst van de strijd staat er dus niet op. Dat is erg jammer.

Ik wijs aan de twee agenten degene aan die ik als hoofddader zie. We gaan allemaal naar het bureau. Dat wil zeggen mijn twee collega’s en ik en de hoofdverdachte. Enig honend geroep krijgen we mee van de achterblijvende moslims.

De eerste agent die ik spreek is erg vijandig. Tegen mij. ‘Had u wel toestemming om te filmen?’, vraagt hij op een toon die mij duidelijk maakt dat hij vindt dat ik een ontzettende lul ben. Ik ben nog aardig verhit van de strijd, maar weet toch op kalme toon uit te leggen dat meneer de agent het verkeerd ziet en dat zulke toestemming niet vereist is. Iets met vrije pers en nieuwsgaring. Nu wordt hij echt boos. Agent zegt mij dat hij mij arrogant en uit de hoogte vindt. Dat vindt hij misschien omdat ik mijn camera bij het binnengaan van het bureau heb laten lopen, want je weet maar nooit wat je op het geluid mee kan nemen van zo’n akkefietje. Dat vond agent heel erg. Stiekem opnamen maken in het Bureau! Nadat je bent aangevallen. Hoe durf je. Dat is een ernstige schending van de privacy. Ik spreek ook nog eens beschaafd Nederlands. Ik heb geen accent, zelfs geen Amsterdams en dat is natuurlijk vragen om problemen. Daar zal ook dat verwijt van arrogantie mede vandaan komen. Dat ik de wet beter kende dan agent was natuurlijk ook wel erg wijsneuzig.

Goed, we gaan aangifte doen. Het is een hele heisa. Ik zeg dat ik liever later aangifte wil doen, dan kan ik nu verder met filmen. Mij wordt gezegd dat dit niet kan. Als ik later aangifte wil doen dan zal de zaak niet doorgaan. Zo zit dat juridisch, zegt men mij. Ik twijfel er nu aan of deze bewering waar is. Ik denk nu dat men wilde voorkomen dat ik weer ging filmen. Ik kom dus in een kamertje terecht met een agent die mijn aangifte gaat opnemen.

Ik denk in alle eerlijkheid dat deze agent mij goed gezind is. Ik ben tenslotte slachtoffer en hij is agent geworden om mensen zoals ik te helpen. Na enige tijd van ‘wat is uw naam?’ en ‘hoe schrijf je dat?’ gaat mijn mobiel. Ik ben een free-lancer en ik kan mij geen gebrekkige dienstverlening veroorloven. Ik zie op de display van mijn telefoon dat mijn beste klant aan de lijn is. Ik neem op en leg uit dat het nu niet zo goed uitkomt. Of het later kan. Dat kan en binnen dertig seconden heb ik weer opgehangen. Agent is woedend. Hou durft u de telefoon op te nemen? Ik zit hier voor u te werken en u gaat gewoon een beetje zitten bellen. Als het zo moet hou ik er mee op en kunt u een paar uur wachten tot er een collega beschikbaar is. Ik leg aan agent uit dat het mijn beste klant was enzovoorts. Hij komt met een opmerking die mij uit het veld slaat. Hij zegt, echt waar, ik verzin het niet, de agent zegt: “Al is het de koningin die u belt, het kan mij niet schelen, u mag niet opnemen.” Ik staar de agent enkele seconden aan, ik zie dat hij mij helemaal niet goed gezind is, maar, integendeel, mij intens haat. Ik ben een tere natuur en die aanval zit mij nog in mijn zenuwen en dan zo’n maffe opmerking over de koningin. Dus ik zeg ‘ik hou dit niet meer vol.’ Agent vertrekt.

De volgende agent dient zich gelukkig snel aan. Het dreigement van de paar uur wachten wordt niet waar gemaakt. Deze agent begint met mij te verzekeren dat het wel een paar uur zal duren eer dit allemaal op papier staat. Ik toon mijn verbazing. Maar, zegt hij, het kan niet anders. Achteraf begrijp ik dat het er gewoon om ging tijd te rekken. Eerst moesten al die moslims weg zijn. Anders zou ik misschien weer gaan filmen. En dat moest voorkomen worden. Het werd inderdaad een eindeloze zit. Opmerkelijk is dat met alle oog voor zelfs het geringste detail men mij niet vraagt naar mijn opnamen. Zou dat toeval zijn? Op het moment zelf dacht ik: ik hou die opnamen op zak want als ze hier in beslag worden genomen zie ik ze nooit meer terug. Ik ben ergens best een vlotte leerling.

Ik moet voor de volledigheid ook nog even laten weten dat na lang aandringen en veel overleg het mogelijk blijkt op dit bureau anoniem aangifte te doen. Weliswaar zal men niet kunnen vermijden dat de advocaat van de verdachte tzt mijn naam te zien krijgt
maar het ligt allemaal niet meteen op straat. We zullen zien hoe dat verder gaat.
Een agente legt nog even omstandig uit dat de mensen te weinig van de islam weten. En daarom zijn zij er ten onrechte bang voor. Onbekend maakt onbemind. Zo weet zij bijvoorbeeld dat in de Koran de Tien Geboden staan. Dat heeft zij geleerd op een speciale politiecursus. Ik neem waar dat je de Amsterdamse politie alles kunt wijs maken als je maar islamiet bent. Dan verdampt ieder kritisch vermogen. Ik vermoed dat het ook een voorwaarde is voor een ongestoorde carrière binnen deze club.

We mogen het bureau weer verlaten. Het is een lange zit geweest. De politie heeft héél veel tijd besteed. Maar waaraan? Niet aan de misdaad in elk geval. Niet aan wat mij is aangedaan en ook niet aan andere criminaliteit. Mijn auto heeft de politie inmiddels in de garage onder het bureau gezet want je weet maar nooit wie er zijn woede op zou willen koelen. Meneer de baas/commissaris zegt daarover dat zulks overal in Amsterdam zo is. Niet alleen in Slotervaart na een incident met de voorzitter van de moskee. Ik raak van dat soort praat in de war maar de man zegt het allemaal glimlachend en vol overtuiging. Hij lijkt me een zeer bekwaam statisticus die iedere uitslag kan presenteren in politiek correcte termen. Zo’n man maakt van een roofoverval een misverstand over vermogensbeheer. Respect.

Schade aan de camera valt mee: 800 euro.

Zes weken later krijg ik een brief van de politie. Ik blijk nu verdachte te zijn. De voorzitter van het moskeebestuur beschuldigt mij ervan dat ik opzettelijk zijn bril heb vernield. Ik moet naar het bureau komen. “Als u niet op genoemd tijdstip verschijnt, houdt u er dan rekening mee dat u op enig moment zult worden aangehouden.” Mij bekruipt, qua rechtszekerheid, een Midden-Oosten-gevoel. Gelukkig is de afspraak op een avond gepland en hoef ik er geen werk voor af te zeggen. In de brief staat ook nog deze zinsnede: “Tijdens het verhoor kunt u zich niet laten bijstaan door een raadsman.” Interessante ontwikkelingen in onze rechtsstaat.

Mij schiet een lage gedachte door het hoofd. Er wordt veel gesproken over inburgering en hoe moeilijk dat is voor “vreemdelingen” en vooral voor moslims. Maar als het erop aankomt een valse aangifte in elkaar te draaien is men zomaar, huppekee, een-twee-drie hartstikke ingeburgerd. Hoe zou dat komen? Omdat ik een optimistische natuur heb denk ik dat een goed gesprek met de agent die mij verhoort zal leiden tot het vervolgen van de voorzitter wegens het doen van valse aangifte. Het gaat allemaal heel anders. Het Midden-Oosten is hier, ik zei het al. Ik heb een lang gesprek en het wordt mij volkomen duidelijk –eindelijk dan- hoe het werkt bij de politie van Amsterdam.

Het verhoor begint, de agent schetst de situatie als volgt: ‘De rechter zal waarschijnlijk beide partijen veroordelen tot een boete van een paar honderd euro. Maar als u nu van uw aangifte afziet dan denk ik dat de zaak gewoon afgedaan zal zijn’. Ik gooi al mijn overtuigingskracht in de strijd om de agent ervan te overtuigen dat het hier nu gaat om een ernstig misdrijf namelijk het doen van valse aangifte. Een misdrijf dat toch echt de bijl zet aan de wortels van de rechtsstaat. Ik vind geen steun, maar wel immer oplopende ergernis. Wat doe ik toch verkeerd? Ik moet mij eens gaan aanpassen aan Midden-Oosten-normen.

‘Weet u wel dat u heel irritant bent?’, vraagt agent. ‘Begrijpt u wel dat uw manier van doen mensen er toe kan brengen u aan te vallen? Dat u dat effect kunt hebben op mensen?’ Deze verwijten moet ik even op mij in laten werken. U, lezer, kent mij niet, maar ik ben juist altijd bij het belachelijke af vriendelijk. Altijd ‘goede morgen’ en ‘dank u wel’. Ik ben in de omgang een heel beschaafd en prettig iemand

‘Mijn collega’s van het bureau vonden u ook allemaal verschrikkelijk irritant’, krijg ik nu te horen. ‘Eerst stiekem filmen, daarna arrogant optreden tegen de agent aan de balie[dat moet dat gesprek zijn geweest over “toestemming” om te filmen] dan telefoneren tijdens de aangifte. Want als het over geld gaat staat u natuurlijk altijd meteen gereed, ik ken uw type. Voor geld moet alles wijken.’

Ik heb blijkbaar in deze agent een diep bron van rancune aangeboord tegen arrogante geldhebbers. Nochtans kleed ik mij niet poenerig en heb ik een heel gewone auto. Ik werp tegen dat ik telefoneerde om mijn schade te beperken. Ik zat al met een kapotte camera en dan ook nog eens een klant mislopen, daar zag ik de noodzaak niet van in. Een slachtoffer mag toch zijn schade beperken? De agent herhaalde: dat was nou typisch voor mijn geldzucht, dat geen-klanten-willen-mislopen. Ik kreeg de indruk dat agent geen bewonderaar van de vrije ondernemer was.

Dat ging zo een poosje heen en weer. Ik begreep het pas toen agent mij per ongeluk aansprak met de grote en beroemde naam, waar mijn eigen naam enigszins op lijkt, hij noemde mij “meneer Wilders”. Dat was het. Hij dacht dat ik een Wilders-adept was. En deze agent liet blijken dat hij dat zeer verwerpelijk vond. Kijk eens aan: politieke politie.

Ik probeerde mij begrijpend in te leven in de agent en zei: ‘U en uw collega’s werken in een gebied waar het niet altijd allemaal even gemakkelijk toegaat. Nu is er een soort vrede bereikt en dan komt een of ander maffe filmer die vrede verstoren.’ Ik heb het uitstekend verwoord, zegt agent. ‘Precies. Wij hebben hier nu eindelijk de boel een beetje onder controle en dan kunnen we geen mensen gebruiken die dat verstoren.’

Ik zeg daarop niet wat ik denk. En dat is het volgende: ‘U meent de boel onder controle te hebben maar het is andersom, de boel heeft u onder controle.’

Het verhoor duurt lang. Ik denk dat ik daar twee uur de meest tenenkrommende onzin-analyses over onze maatschappij heb moeten aanhoren. Hier werd mij een aspect van de sociale-academisering van de politie duidelijk dat levensgevaarlijk is. Deze politieke politie legde mij de juiste houding tegenover de islam uit. Het angstaanjagende was dat hij nauwelijks de islam noemde, maar mij in algemene termen uitlegde dat irritant gedrag nooit goed was. Maar het ging er dus wel degelijk om dat ik een dhimmie-houding jegens de islam diende aan te leren.

Op een gegeven moment maak ik aanstalten om deze Orwelliaanse zitting af te breken en te vertrekken. Ik verdien het als oppassende burger natuurlijk om urenlang de levensles gelezen te worden door de politie. En ik mag blij zijn dat ik voor deze uitgebreide ideologische instructie niet hoef te betalen. Maar ik ben moe en ik laat merken dat ik het gesprek wil beëindigen. Maar agent heeft nog een diepere laag van absurdisme voor mij in petto. ‘Meneer’, zegt agent, ‘u denkt misschien dat u hier voor uw plezier bent, maar u bent hier als verdachte en ik bepaal of u kan gaan of niet. U bent op dit moment niet vrij om te gaan.’

Ik ga maar weer zitten. Goed luisteren. Zo moet ik weten van agent dat als ik bij een kerk zou gaan filmen ik ook zou worden aangevallen. ‘Dan zitten er ook een paar zware jongens gereed’, zei hij mij. Jaja, de katholieke zware jongens, een bekend verschijnsel. Ik raak gefascineerd door agent. Hij spreekt over de persoonlijkheid van de moskeevoorzitter. Dat is een eenvoudige en zeer oprechte man. Die vreselijk spijt heeft van wat er gebeurd is. Ik merk op dat het van waarachtige spijt zou getuigen als de voorzitter de schade aan mijn camera zou vergoeden. Oei, nu maak ik de agent weer boos. Praatjes worden niet op prijs gesteld.

En toen deed agent een uiting waaruit weer eens bleek dat die onderdanigheid jegens de islam van de politiek “correcte” gemeente eigenlijk een vorm is van wat Eddy Terstall “betuttelracisme” noemt. Ik moest, zei agent, juist begrijpen dat de moskeevoorzitter eigenlijk heel dom was en nergens toe in staat. Zo was er een verbouwing geweest in de moskee en dat was helemaal in het honderd gelopen. ‘Want, u begrijpt, mensen als wij, wij zouden dat overlaten aan een goede aannemer’, maar die onnozele moskeevoorzitter had het allemaal zelf willen doen en was daardoor overspannen geraakt. En had mij in zijn overspannen toestand aangevallen.

Het gesprek gaat alle kanten uit. Ik maak een opmerking over de bidkleedjes op straat. Dat als een ondernemende Nederlander het zou wagen om naast het politiebureau op de stoep een haringkar te exploiteren deze man onmiddellijk een fikse boete zou krijgen. Waarom worden die bidkleedjes anders behandeld dan een haringkar? ‘U waagt het een haringkar te vergelijken met biddende mensen?’ Agent wordt door verontwaardiging overmand. Speeksel over het bureau. Werkelijk gebeurd. Agent heeft klaarblijkelijk een zeer verheven opvatting over het Mohammedanisme. Ik laat al die woede maar over me komen.

Als ik dan eindelijk weg mag, moet ik eerst nog een tekst ondertekenen die een verslag heet te zijn van het gevoerde verhoor. Er staat haast niets in. Er staat wel een hele grote onwaarheid in. Daarom wil ik niet tekenen. Agent beeft nu van woede. Letterlijk. Hij staat tegenover me, zijn handen trillen, zijn spraak laat te wensen over. Ik dring aan op het verbeteren van het verslag. Ik wil dat in het verslag wordt opgenomen dat het mij verboden was een raadsman mee te nemen naar het verhoor. Agent weigert dit. En dus teken ik niet. “Is ook eigenlijk nergens voor nodig”, zegt agent. En als ik blijk geef van enige bekommernis om de staat van razernij waarin hij verkeert, voegt agent mij toe: “Ik ben diep teleurgesteld dat een op het oog redelijk mens zo vol haat kan zijn.”

Ik stuur een brief aan deze agent waarin ik hem verzoek mij met zijn meerdere in contact te brengen. Nooit meer iets van gehoord. Ik ontvang wel een andere brief. Half December, een paar dagen geleden. Deze brief deed mij deed besluiten dit hele relaas te publiceren.

Die brief ging over het bewijsmateriaal. Inmiddels had ik het initiatief genomen om mijn opnamen aan de politie te geven. Want de politie had daar niet zelf om gevraagd. Normaal is dat het eerste wat politie hoort op te eisen. Het bewijsmateriaal. Maar als het om moslims gaat, is er in dit land niks meer normaal. Men heeft enkele maanden nodig gehad om mijn opnamen te bestuderen. En men schrijft mij nu dat deze opnamen niet als ondersteunend bewijsmateriaal kunnen dienen omdat het niet de originelen zijn maar kopieën. Ik begrijp dat men het dus voor mogelijk houdt dat ik door een of ander krankzinnig talent of een formidabele technische voorsprong in staat zou zijn vervalste opnamen te leveren van het incident waarin ik nota bene niemand minder dan de moskeevoorzitter en zijn kornuiten heb kunnen laten figureren.

Mijn conclusie luidt bitter: de Amsterdamse politie is in handen van de imams. Zij zijn gehersenspoeld door hun eigen dienst onderwijs. Zij geloven alles als je islamiet bent en niets als je blank bent en niet plat praat. De politie durft niets te ondernemen dat de imams niet zint.

Die sociale academisering van de politie is dus inmiddels zover ontaard dat het een “linkse”, politieke politie is geworden, die in dienst staat van de islamisering.

Het is in wezen pure corrupte. Want men buigt voor geweld. Men weet dat handhaving van de wet tot grote problemen zal leiden. En daarom doet men maar niets dat de moslims tegen de haren in zou kunnen strijken. Natuurlijk zit men wel elk jaar aan bij de Iftar maaltijd. Dat is goed voor de wederzijdse relaties. Men weet dat men bovenop een vulkaan zit en men zegt tegen elkaar, ‘wat is hier toch vredig en wat is het hier toch goed.’

Het beeld van bedreigde Joden/joden en weggepeste homo’s wint aan levendigheid. Ik zie het nu allemaal voor me. De politie heeft zijn gezag overgedragen aan de religieuze voortreffelijkheid van de gewelddadige islam.

En wie daarover klaagt is een haatzaaier.

[Naam auteur is bekend bij redactie Hoeiboei.]

87 opmerkingen:

 1. Ik kan bovenstaande relaas voor de volle 100% onderschrijven, uit eigen ervaring bij het doen van een aangifte tegen oud politie commisaris van Riesen in Amsterdam Zuid.

  Ik werd op vrijwel dezelfde wijze benadert en behandeld door de daar aanwezige politieagent die weigerde de aangifte op te nemen.

  Later is mij dit in Amstelveen alsnog gelukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uiterst schokwekkend.
  Stuur dit alsjeblieft ook naar de telegraaf of een grote krant, zodat het de volle aandacht krijgt die het verdient.

  Kunnen de beelden op youtube gegooid worden?
  Kun je nogmaals op locatie filmen, de moskee en het politiebureau, met betreffende agenten op beeld?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zijn deze beelden ergens online te zien?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. We gaan Engeland achterna. Te triest voor woorden. Een troost " het verzet groeit".

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Over Joop van Riessen gesproken: zie hier hoe de inmiddels oud-hoofdcommissaris van Amsterdam over Wilders en zijn aanhang denkt: MOLLEN en deporteren!

  http://www.youtube.com/watch?v=aclY_G4jrDE

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Inderdaad, kunnen die beelden online?

  En een kopie van de brief waarin staat dat er geen raadsman mee mocht komen naar het 'verhoor'?

  Murphy's Law krijgt nieuwe dimensies. Maar het wekt steeds minder bevreemding dat er zo'n idiote houding wordt aangenomen door grote groepen mensen in overheidsfuncties tegen commentaar in het I&I-debat. Deze mensen zijn volledig gehersenspoeld, en waarschijnlijk heel bang bovendien.

  Hannibal-A7

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ongehoord,dit zijn ordinaire NSBreakties v/d politie.Zet hiernaast de door Bea uitgesproken waanzin, en je wilt nog slechts een ding, hard weglopen uit dit rotland.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Geert Geel
  Hoe kan zo'n gedrocht in godsnaam hoofdcommissaris van de politie zijn geworden?!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dit verslag lijkt wel van een andere planeet te komen, verschrikkelijk!
  Hoe erg is het al in dit land!

  Armageddon is echt niet ver meer..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dit is gewoon de natuurlijke evolutie van ons land en van heel West-Europa, de ontwikkeling van het intellect, van hersencapaciteit word naar beneden bijgesteld omdat men zich aanpast aan achterlijke geïmporteerde culturen, dit is namelijk gewoon de consequentie van 40 á 50 jaar na-oorlogs -dat nooit weer- socialisme, is ook niet meer terug te draaien, het beste is te emigreren naar een écht vij land, als geboren en getogen Hollander heb ik al vele jaren geen enkele binding meer met dit land.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Tamelijk schokkend.
  In een omgeving waar veel moslims zijn gelden kennelijk andere wetten.
  De klager wordt verdachte en de politie een belangenbehartiger van de moskeevoorzitter.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Bij ons in de stad staan regelmatig toeristen e.a. kerken te filmen en fotograferen. Nog nooit heb ik woeste christenen van welke gezindte dan ook woest naar buiten zien stormen om dit soort handelingen te verrichten.
  Ik snap echt niet waarom moskee-identiteiten dat wel doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De politie zet dus min of meer een traditie voort van collaboratie.
  Het is nogal schokkend omdat juist in deze tijd vertrouwen zo belangrijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Werkelijk schokkend dat we al zo zijn afgegleden. Hier wordt duidelijk, dat een 'compromis', zoals cultuurrelativisten zich dat voorstellen, niet mogelijk is. Hier blijkt dat een beetje islamiseren, niet bestaat. We hebben hier niets te zoeken. Zoals Reve al zei: met fascisten onderhandel je niet; je bestrijdt ze.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Kudo's voor je uithoudingsvermogen en zelfbeheersing!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Schokkend relaas! Bevestigde wederom mijn overtuiging dat Nederland verloren is.

  Laat deze geschiedenis een keerpunt betekenen, tot hier en niet verder!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Als er straks Beiroetiaanse situaties uitbreken, weet je aan welke kant de politie zal staan om met scherp te schieten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Een huiveringwekkend verhaal, haast erger dan Kafkaïaans.
  Het dhimmitude politieke klimaat als hier geschetst heeft inmiddels al honderdduizenden mensen Amsterdam doen verlaten.

  Over niet al te lange tijd moeten we als land onze hoofdstad opgeven en er een groot hek omheen plaatsen.
  Zo krijgt ook Nederland zijn 'Gazastrook'.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Voor diegenen die twijfelen aan het waarheidsgehalte van dit artikel; ook ik heb iets dergelijks mogen ervaren. Vanwege een bepaalde posting op ons forum met als onderwerp islam ben ik opgehaald door 2 rechercheurs. Onvrijwillig dus en net zoals hierboven was juridische hulp verboden; als je een politicus afknalt krijg je een compleet kantoor ter bescherming maar in deze was dat verboden. En daar zit je dan. In de kelder van het politiebureau Amsterdam Slotervaart/ Meervaart. In een cel naast lieden die geen veters in hun schoenen hebben. Bijna 4 uur (!) onder druk gezet door de elitetroepen van het MDI (de 'digitale agenten' van Amsterdam krijgen training van het MDI). En precies zoals bovenstaand verhaal is er geen sprake van objectieve waarheidsvinding maar krijg je allerlei verwijten naar je hoofd. Wordt je moreel gelijkgesteld aan een NSB'er. Zonder schaamte wordt je afgeschilderd als een gevaarlijke gek. Het is in mijn geval met een sisser afgelopen. Heb me zeer op de vlakte gehouden en geen uitspraken gedaan waar zij iets mee konden. Heb een gesprek aangevraagd met het OM en gekregen (dezelfde OvJ die Wilders moet aanklagen) en toen was het voorbij. Maar het gevoel van haat door politie-ambtenaren, de misselijke opmerkingen en het getreiter zijn zéér herkenbaar.

  Nederland een rechtstaat? Pffffff

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wat een schokkend relaas. Ik stel voor dat de "filmer" zich de volgende keer laat escorteren door 2 (IPO)herdershonden en hun begeleiders. Eens zien of de moslims het dan nog wagen om een camera te beschadigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. We hebben nu toch een nieuwe regering die van aanpakken weet?

  Dat politieburo zou helemaal opgerold moeten worden en helemaal doorgelicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. De zelfislamisering is minstens de helft van de islamisering in Nederland. Griezelig om er mee geconfronteerd te worden dat een beroep doen op de politie geen zin heeft. We zullen andere maatregelen moeten om ons te verdedigen tegen de agressie van de mohammedaanse horden. We zullen weer moeten leren wat overleven is. We zullen weer moeten leren ons strijdbaar te gedragen. We zullen islamitische uitingen krachtig moeten weerspreken. Als een moslim zegt "wij nemen Rome in" zullen wij moeten zeggen: "Neen, jullie nemen Rome niet in. Jullie nemen Londen niet in, jullie nemen Parijs niet in, jullie nemen Berlijn niet in, maar jullie zullen uit Europa moeten vertrekken. Nu!"

  Europa mag nooit een tweede Midden-Oosten worden. Europeanen verweer u tegen de barbarij van het mohammedanisme.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Floris van den Berg26 december 2010 om 13:51

  Ik heb verleden jaar september een bekeuring gekregen voor geen overtreding. De politieman die me bekeurde kwam speciaal op zijn vrije dag naar mijn huis om de bon op mijn auto te hangen.
  Klagen hielp niet. De klachtendienst stuurde mijn klacht naar het politiebureau van de agent, bureau Linnaeusstraat, Amsterdam Oost. De chef van de agent bedreigde mij een beetje. Uiteindelijk moest ik de bon gewoon betalen. Beroep lukte op geen enkele manier. Tegen liegende politieke politie ben je weerloos, kenneljk.
  Toelichting; De agent was lid van de SP, vermoedt ik, gezien zijn uitlatingen. Ik wilde meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen, en was leefbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ach ja, die gevaarlijke moslims toch...

  Raar is dat: Ben Kok heeft gewoon gefilmd in de deur van de moskee, terwijl drommen moslims langs hem heenliepen; zonder problemen.

  Waarschijnlijk omdat hij dat even van te voren had afgestemd. 'Joh, ik ben die en die en ik wil een filmpje maken over zo-en-zo. Is het okee als ik dan en dan kom filmen? Ja, hoor, geen probleem!'

  Die mensen zijn niet helemaal achterlijk. Die hebben heus wel door dat als er ineens iemand opduikt met een camera om hen te filmen terwijl ze op straat bidden, dit is om hen in een kwaad daglicht te stellen. En daar reageren ze dan primair op. Net als ADO-Den Haag supporters dat zouden doen, of volksbuurttypes die het idee krijgen dat je hen voor lul wil zetten.

  Terwijl de reden dat ze buiten de moskee bidden waarschijnlijk is omdat het pand binnen niet bruiksklaar is. Denk je dat die mensen niet liever binnen zouden bidden?

  Als de filmer werkelijk geinteresseerd zou zijn geweest in wat er aan de hand was, had 'ie nog een interessante reportage kunnen maken.

  Een echte journalist had even gebeld: 'Joh, ik zie regelmatig dat jullie daar buiten op straat bidden. Wat is er aan de hand? Het lijkt wel alsof jullie de buurt aan het overnemen zijn.'

  'Nee, nee, nee; we zijn zo stom geweest om zelf willen te verbouwen, en daardoor is dat pand op dit moment niet te gebruiken. Dus ja, nu bidden we maar buiten. Stom inderdaad. Maar hopelijk duurt dat allemaal nog maar een paar maanden. 't Word stervenskoud van de winter.'

  'Hé, daar zit wel een reportage in. Zou ik eens lang mogen komen om met wat mensen te praten over hoe dat is gegaan?'

  'Nou, ik weet niet. Het is allemaal nogal gênant, ziet u. Intern vliegen de verwijten over en weer. Maarre... we zullen eens overleggen.'

  Dat gezegd hebbende, hoort de politie natuurlijk gewoon proces-verbaal op te maken tegen de belagers van die filmer; want zelfs al is dat een hork en een druiloor; hij staat gewoon in zijn recht, en zij zijn sowieso fout door hem fysiek te belagen.

  Aangifte afhandelen, proces verbaal afhandelen, en dan kan de rechter commissaris wel een paar boetes opleggen.

  Overigens zou dit wel een mooie zaak voor de Rijdende Rechter. Je kunt die moskeevoorzitter aanklagen dat je een vergoeding wil voor je camera. Wordt een fraai item.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Voor het eeuwigdurende probleem dat de islam is bestaat maar één oplossing: helemaal weg ermee. Of zoals Fjordman zegt: Waarom de islam uit het Westen moet worden verbannen

  http://www.artikel7.nu/?p=46174

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Tjerk
  Ga hier geen onzin zitten te kwalmen n.a.v. een intro filmpje. Koop die dvd eens en bekijk andere opnamen. Je zal zien dat filmen bij de moskee wel degelijk onmiddellijk tot geduw en getrek leidde waarbij Kok zelfs mee moest naar het politiebureau.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik heb ook weleens een proces verbaal gehad voor filmen op de openbare weg toen een bende allochtone jongeren een postbode in elkaar mepte in Den Haag centrum en daarna mij aanviel. Precies hetzelfde verhaal als ik er zo over nadenk. Ik schond de privacy van mensen (hoewel niet bekend was of en hoe ik de beelden zou publiceren).

  Ik moest toen voor een verhoor op het bureau komen. Ik heb toen als voorwaarde gesteld dat ik het gesprek wilde opnemen, dat werd niet toegestaan. Mij werd toen weigering ten laste gelegd maar ik had als verassing het telefoongesprek ook al opgenomen. Ik ben niet vervolgd maar heb mijn camera van 450 euro ook niet vergoed gekregen.

  Het gevoel van onmacht bij zoiets is erg groot.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Tjerk
  Toestemming heb je niet nodig om te filmen op de openbare weg. Erom vragen terwijl het niet nodig, en het normaal vinden dat je aangevallen wordt wanneer het niet vooraf gevraagd is, is dhimmie gedrag.
  Een ieder is ook vrij om het negatief te vinden dat moslims op de weg bidden, en ook dat mag gefilmd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Frikschoten; zo goed vind ik die DVD niet dat ik daar centjes voor neer ga tellen. Ik ga af op wat Ben Kok zelf op het web heeft gezet, en daaruit blijkt niets van wat jij nu beweert.

  De beelden spreken voor zich: Kok staat daar midden tussen de moslims te filmen, in de deuropening, zonder problemen.

  Als jij ander beeldmateriaal hebt, moet je dat maar op Youtube zetten. Of Ben Kok vragen een en ander te vertellen en hoe dat verband houdt met wat we hier zien. Ik hoef jouw huiswerk niet te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Typisch Tjerk. Zolang we maar toestemming aan zijn moslims vragen - maakt niet uit voor wat, al moeten we een plasje doen - dan is er niks aan de hand.

  Wat Tjerk natuurlijk niet vermeldt, is wat we moeten doen als moslims ons vervolgens verbieden om bijvoorbeeld op de openbare weg te filmen.

  Dat hoeft Tjerk ook niet, want dan gebeurt er wat je hierboven kunt lezen. De wereld van Tjerk: moslimse Apartheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Tjerk
  "Ik hoef jouw huiswerk niet te doen."
  Ik zou een psychotherapeut gaan overwegen als ik jou was. Wie komt er hier met een loze bewering aanzetten en kent zijn eigen pappenheimers niet? De CD is trouwens niet eens te koop. Je mag een gift geven en anders kan je 'm gratis krijgen als je echt geen geld hebt. Maar bazel vooral voort. Aan zoveel domheid besteed ik geen letter meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Geert; wat geldt voor die moslims voor hun moskee, geld ook voor het filmen van ADO-supporters die hun keet bezoeken; voor kampers; voor de volksbuurt die in het nieuws is vanwege oudejaarsongeregeldheden; en zelfs voor het schieten van plaatjes van Joden die de sjoel bezoeken.

  Ik zou in al die gevallen aanraden om even van te voren af te stemmen met betrokkenen zodat ze weten wat je komt doen en wat je intentie is, om te voorkomen dat je vriendelijk of hardhandig verzocht wordt dat even lekker ergens anders te gaan doen.

  En op zo'n moment helpt een 'Ja, maar ik sta op de openbare weg en ik *mag* dus gewoon filmen' echt niet.

  Sterker nog, het aantal filmpjes waarin Micha Kat bij bedrijven door de beveiliging te kennen wordt gegeven dat 'ie op moet krassen (ook al staat hij op de openbare weg) loopt inmiddels in de tientallen. Die beveiligers reageren precies als die moslims: Wegwezen jij!

  En niet zelden komt de politie opdagen, die Kat en zijn cameraman dan vriendelijk verzoekt weg te gaan omdat hij de orde verstoort.

  Is natuurlijk ook een teken van hun dhimmiegedrag, dat hij bij grote advocatenkantoren of de Naardense Kerk door de politie wordt verzocht op te krassen...

  Heeft dus niks met islam te maken; heeft met algemeen menselijk gedrag te maken.

  Mensen houden niet van pottenkijkers, en zeker niet als ze het gevoel hebben dat die er op uit zijn hen in een kwaad daglicht te stellen. Dat geldt voor alle mensen: filmpje van die rechter met die paraplu op GeenStijl niet gezien?

  BeantwoordenVerwijderen
 33. .... Wat een zielig zielig zielig 'zie je wel'-betoog is dit zeg! Geen greinje objectivisme, laat staan gezond verstand.

  Drogredeneringen en schapen die volgen, de leugen regeert en de angst serveert!

  Wat weet u, meneer de anonieme filmpoeperd, van opgepakt en mishandeld worden omdat je een pet draagt en een bontkraag hebt op je jas? Wat weet u van meerdere keren per week worden aangehouden omdat je er 'verdacht' uitziet? Wat weet u van brandbommen in de tuin, schuur, auto en erger nog: door de voorruit?

  Wat weet u uberhaupt van moslims, naast alle bullshit die u blijkbaar slikt als zoete koek?
  Wat weet u van gastvrijheid?
  Wat weet u van de NSB?
  Wat weet u van moslims alszijnde semieten? Wat weet u uberhaupt van Slotervaart en alle problematiek?

  Het is makkelijk om te klagen, wij Nederlanders verheffen het vaak tot kunst.

  Helaas wordt ik straks ook als Links en weet ik wat nog meer afgeschilderd.

  Misschien heeft u gelijk wat betreft de stomme aapak van de politie, maar daar hebben die moslims weinig mee van doen.

  Die moslims willen ook alleen maar rustig oud worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Nee, Frikje; ik toon aan, met beelden, dat Ben Kok nota bene in de deuropening van de moskee staat te filmen zonder dat iemand de hand aan hem slaat. Er lopen drommen mensen langs hem heen; geen enkel probleem.

  Hoe kan dat? Nou, dat kan omdat hij dat van tevoren even heeft overlegd. (Wat een dhimmie, die Kok! Van tevoren aan de moslims vragen of 'ie daar mag filmen. Geert Geel, zeg d'r wat van!)

  Jij doet vervolgens een bewering over wat er allemaal nog meer op die DVD staat; zonder echter het relevante beeldmateriaal te leveren.

  In plaats je eigen stelling te bewijzen, draag je mij op die DVD in huis te halen en te bekijken.

  Ja, dikke doei! Het is jouw bewering dat er van alles op die DVD staat, dus het is AAN JOU om dat even op Googlevideo of Youtube te zetten.

  Wat begrijp je hier niet aan?

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Wat goed van Tjerk, om Ben Kok aan te halen. Dat van Frikschoten meteen beledigd is zegt natuurlijk wat.
  Kom op van Frikschoten, u kunt in al uw wijsheid toch wel uitleggen waarom een of andere anoniemerd mishandeld is toen hij op de 'openbare weg' aan het filmen was, terwijk Ben Kok probleemloos kon filmen tussen al die moslims?
  Nu bezit van Frikschoten opeens een DVD van Kok waaruit zou blijken dat daar ook geduwd en getrokken is en dat ook kok mee moest naar het bureau! Waarom is dat niet meteen in het kader van 'islamkritiek' gepubliceerd dan?? Nu pas mee aan komen zetten komt niet bepaald geloofwaardig over! En dat het DVD'je gratis is maakt het helemaal verdacht! Alles kost geld, behalve propaganda natuurlijk.

  Filmen op de openbare weg is niet verboden, dat zie ik mensen vaak doen, probleemloos overigens.
  Maar als ik op straat achtervolgd word door iemand met een camera in zijn handen, zal ik ook aan meneer of mevrouw vragen wat de bedoeling is van het filmpje. Van Frikschoten ook neem ik aan.

  Ik denk dat het een misser is om dit rare verhaal hier te plaatsen.
  Men is Ben Kok en zijn filmpje vergeten en heeft geen antwoord op de vraag waarom het Kok wel goed lukte om te filmen en deze anoniemerd niet, en komt nu met een gratis DVD op de proppen! Nee, serieus en geloofwaardig is dit niet te noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Tjerk

  Beveiligers zullen 'pottenkijkers' wegjagen omdat ze dit opvatten als hun taak, waarschijnlijk niet uit natuurlijk instinct.

  Je komt ook met een aantal andere vergelijkingen die opmerkelijk zijn: kampers en de volksbuurt waar rotzooi is getrapt. Beide groepen hebben vaak al een afkerige houding van de mainstream-burgermaatschappij. Ik zou, als kerkbezoeker, niet met één van beide groepen vergeleken willen worden. Als ik naar de kerk ging met lieden die een cameraman zouden aanvallen omdat hij voor ons gebedsgebouw staat zou ik liever niet hebben dat u ons generaliserend in bescherming neemt.

  Ik heb 't idee dat voor u de samenbindende factor is dat het groepen zijn die op de een of andere manier door negatief in 't nieuws komen. Hierdoor worden leden van de groep defensief, waar vervolgens, heel begrijpelijk, agressiviteit uit voortvloeit. Daar moet een mens enig begrip voor hebben.

  U stelt dat men van te voren zaken even af moet stellen met de betrokkenen. Dan komt iedereen tot begrip van elkaars motieven en dan komt 't wel goed. Wat Uw oplossing niet meldt is wat er gebeurt wanneer de benaderde partij weigert.

  "Nee, we willen niet dat u komt filmen. U blijft maar weg. Als u iets anders van plan bent dan 't maken van een promotiefilmpje moeten we u niet."

  Die plek maar gewoon mijden met je camera? Dat is namelijk wat mensen die filmers en cameraploegen aanvallen proberen af te dwingen. En dat wekt wrevel bij mensen die daar niet zo fan van zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Slap trucje, Tjerk. Een paar armzalige ADO-mongolen in je verhaal betrekken. En als er dan zo'n anderhalf miljard van rondliepen, had je wellicht nog een punt.

  Nou ja, een puntje. want de gasten waar jij het over hebt vallen onder de noemer 'Arie Hersendood'. Hoeveel zullen er daarvan rondlopen? Enkele tientallen?

  Moslims zijn een heel ander verhaal. Het stikt er van, en ze delen allemaal een oorlogszuchtige ideologie. Een ideologie die ons vanuit de grondbeginselen vijandig is. Zoals de geschiedenis al vele malen heeft bewezen. En dat is beslist van een geheel andere orde, Tjerk.

  Moslims haten en verachten ons. Of ze willen of niet. Dat wordt hen namelijk al in de baarmoeder bijgebracht.

  Wij haten gelukkig niemand. Wij ondergaan de moslimse intolerantie met heel veel geduld. De vraag is zo onderhand wel: hoelang nog?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @Gerrit; ik denk dat je beveiligers schromelijk overschat. Die reageren net zo territoriaal als hondjes die het domein van hun baasje afschermen. En vaak net zo instinctief.

  Verder worden die moskeeën en hun besturen meestal gerund en bezocht door laaggeschoolde arbeiders in de onderklasse. Slotervaart was het toch?

  Hoezo zou je dat niet kunnen vergelijken met hennepkwekers in een volksbuurt, of met kampers, of ADO Den Haag supporters? We hebben het over dezelfde laag van de bevolking: de onderklasse.

  Mensen zijn primaten - dieren - met een dun laagje hersenkwab erover heen waar wat verstand zit. En mensen reageren negen van de tien keer dus ook als primaten als ze zich bedreigd, geïntimideerd, aangevallen voelen. Sommigen reageren verbaal, anderen fysiek.

  Dat heeft allemaal geen zak met de islam te maken. Andere groepen mensen en individuen reageren net zo. Binnenkort oud en nieuw. Kun je in grote steden je lol op met vreugdevuren en vechtpartijen. Ga daar eens filmen wat mensen daar zoal uitvreten. Kun je je lol op.

  Incidentje in Polen, paar jaar terug. Bisschop Wielgus bleek voor de geheime dienst te hebben gewerkt.

  "Buiten worden journalisten belaagd door een klein groepje fanatieke aanhangers van Wielgus. De meute uit zijn frustratie met een spervuur aan verwijten. Nog net niet met vuistslagen. Er wordt getrokken en geduwd. Een cameraploeg van de publieke tv-zender TVP moet onder politiebescherming verder werken. „De media hebben Wielgus vermoord”, zegt een omaatje, dat met enkele vriendinnen Poolse en Vaticaanse vlaggen omhooghoudt."

  Nou ja, dat is Polen. In Nederland komen dat soort dingen niet voor...

  Think again: uit een Amersfoortse krant, iets minder dan een jaar geleden:

  Kerkgangers en ordedienstmedewerkers van de ACC-Jouw kerk in Amersfoort kwamen vanuit de kerk naar buiten, werden handtastelijk en grepen de camera en een mobiele telefoon uit hun handen.
  De prijs, een goudkleurig engeltje in bikini, werd vernield.
  ,,Wij hebben Goedgelovig netjes gezegd dat we ze niet wilden ontvangen. De twee verslaggevers stonden verscholen in de bosjes en spraken de kinderen aan van onze kerkgangers", zei een woordvoerster van de ACC-Jouw kerk. ,,Worden jullie ook zo vaak in elkaar geslagen?, vroegen ze aan de kinderen. Dat ging ons te ver. Dus hebben we de camera afgepakt en de tape eruit gehaald. Maar van bedreiging was geen sprake."

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Dat gebid op straat is gewoon een provocatie van die agressieve islamitische voormannen. Vooral als je bedenkt dat in een islamitisch land geen enkele uiting van een andere godsdienst in de openbare ruimte wordt geduld, zijn deze schaamteloze provocaties extra bizar. De houding van de politie is nsb-achtig.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Hier word ik wel een beetje moedeloos van, dit maakt duidelijk dat er ook in alle regionen van de politie ingrijpende zuiveringen nodig zijn. Het is de allerhoogste tijd dat dit soort politiek-correcte flapdrollen een baantje als straatveger krijgen en vervangen worden door mensen die wel naar eer en geweten politiewerk willen en kunnen uitvoeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Het is zeker dat de amsterdamse politie geïslamiseerd is. Helaas. Maar wat wil je als de baas dat ook is? Hoofdcommissaris Welten zei: *Ik heb de ramadan leren kennen als een periode van mediteren/bezinning om dichter bij god te komen*.
  Zie toespraak Welten 2008

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Welten: *Het is onze wens als politie Amsterdam-Amstelland ons te verbinden met het islamitische cultuur*.
  Zie toespraak Welten 2010

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Natuurlijk Rudolf.

  Als je even op had gelet, had je uit het stukje kunnen opmaken dat die moskeevoorzitter de binnen-renovatie van z'n moskee had verkloot doordat 'ie dacht het zelf wel te kunnen vertimmeren.

  Nou, rara, waarom zouden die mannen voor de deur van de moskee bidden in plaats van lekker binnen?

  Even nadenken... Gewoon even nadenken.

  Vervolgens komt er een kwast onaangekondigd staan filmen, en dan voelt die moskeevoorzitter zich in zijn kruis getast. Hij schaamt zich toch al, want het is allemaal zijn schuld dat ze nu buiten moeten bidden. Komt iemand zijn schande ook nog even vereeuwigen.

  Bovendien - nogmaals - ze zijn niet helemaal achterlijk. Die lui hebben feilloos door dat de filmer daar staat om hen in een negatief daglicht te stellen. En daar reageren ze dan primair op. Stom. Fout. En o zo menselijk.

  Maar wel lekker voor de reaguurders hier. Die kunnen dan weer heerlijk hun vooroordelen bevestigen. 'Zie je wel!' 'Zie je wel!' 'Die moslims dit!' 'Die muzelmannen dat!' 'En de politie houdt ze nog de hand boven het hoofd ook.' Stelletje lamzakken, dhimmies, NSB'ers!'

  En vervolgens komen de praatjes over de zuiveringen. Het lijkt Noord-Korea wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. GODVERSDOMME STOPPEN MET RACISME EN HET AFKRAKEN VAN MOSLIMS NU NU NIU!

  BeantwoordenVerwijderen
 45. het doet me vreugde te merken dat Tjerk, consequent en principieel als 'ie is, ons gaat trakteren op een montage van alle filmpjes over Micha Kat waarin hij ergens wordt weggestuurd.
  @El_Houssain
  Dat zo'n duivel als Ben Kok me het dvd'tje gratis stuurde omdat ik toen even op zwart zaad zat is voor jou natuurlijk een onmogelijkheid. Voor mij geen verrassing daar het begrip naastenliefde een door links geclaimd begrip is maar door weldenkenden in de praktijk gebracht. D'r staat ook niks over in de koran. Daar galmt slecht de riedel van de barmhartigheid. Eénrichtingsverkeer en slechts bij de gratie van je allah. Naasteniefde is een Christelijke en rechtse hobby.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Arme Tjerk moest een heel jaar terugbladeren om ons een ogenschijnlijk vergelijkbare gebeurtenis voor te kunnen schotelen. O, en dan die tragedie in Polen, natuurlijk. Laten we die niet vergeten!. Haha. Wat een triest verweer. En dat terwijl wij hier zo'n beetje omkomen in het moslimse gezeik. Dag in, dag uit worden wij geconfronteerd met de krankzinnige verschijnselen van de moslimse Apartheid. Ja, je leest het goed: MOSLIMSE Apartheid, Tjerk.

  Beste lezers, Tjerk kan lullen als Brugman, maar voorlopig willen moslims niet eens met ons een baantje zwemmen. Ze moeten ons eten niet, ze willen onze economie niet, ze willen niet door onze artsen behandeld worden, ze pesten homo's weg, rammen onze oudjes in elkaar en staan al een eeuwigheid op 1 in de gevangenis top-10.

  Hoewel? Dat klopt natuurlijk niet. Die zogenaamde scooterklootzakjes, verantwoordelijk voor de meeste terreur, zijn namelijk autochtonen. Het tenenkrommende MDI zegt het zelf. Wat ze er echter niet bij vermelden is dat kinderen van hier geboren Marokkanen, ook tot de autochtonen gerekend worden. Dat weet bijna niemand. Slim!

  Weet je wat het is, Tjerk, al die mooie praatjes van jou, worden dagelijks ontkracht door de oprukkende Apartheid die islam haar slaven opdraagt. De druk wordt steeds meer voelbaar. En nog steeds proberen wij er het beste van te maken. Zij haten ons, maar wij haten hen niet.

  Een mooie Kerstgedachte, vind je niet. Jammer dat moslims ook daar niet in (willen) geloven.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Die moslimse zeurpieten zouden mij aan me reet roesten, ware het niet dat 'r nog al wat meer zeer vervelende, nog veel vervelender zeurkouzen uit de "Samen Op Weg"-hoek gristenen en "liberalen" ons op 't hart drukken dat we ontzettend zuinig en trots moeten zijn op de gigantische verrijking van onze NL-maatschappij.
  In islamitische zin, dus.
  Daar moeten wij mensen als @Tjerk ontzettend dankbaar voor zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. "Zij haten ons, maar wij haten hen niet."

  Elke posting, elk commentaar van jouw hand over de islam bewijst het tegendeel, Geert Geel.

  Dit hele topic bewijst het tegendeel. Moslims bidden voor de deur van hun moskee. Doen ze daar iemand kwaad mee? Heeft iemand daar last van? Iemand die zijn auto niet kon parkeren?

  Nee, natuurlijk niet. Maar toch moet en zal iemand daar een filmpje van maken om die biddende moslims voor te stellen als het grote gevaar. "Ze" nemen nu al de straten van Slotervaart in bezit!!

  Maar daar spreekt helemaal geen haat of afkeer uit, joh!

  Moet je in Hardinxveld-Giessendam of Maartensdijk eens op zondag met je auto langs de kerkgangers rijden. Dikke kans dat ze expres voor je auto gaan lopen.

  Is er iemand die dat filmt? Neuh... dat zijn maar boeren, dus dat valt niet op.

  Verder lul je over zaken waar je niks vanaf weet, met je "apartheid". Ik heb jaren tussen de moslims gezeten. Dag in, dag uit. Daar kletste ik mee, daar lunchte ik mee. Nooit last mee gehad. Gewone, doodnormale mensen, die gewoon huisje, boompje, beestje willen, net als ieder ander. De grootste lol heb je met de hoofddoekjes. Die maken de ranzigste grappen.

  Jij leeft van vooroordelen en generalisaties. Dat voedt je superioriteitsgevoel, en dat compenseert een beetje voor je miezerige bestaan. Het afgeven op moslims en links vult een gaat: dan snap je waarom je leven mislukt is; en dat geldt voor het gros van de mannetjes hier en op het Pim Fortuyn forum.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @Frik; voor jou geselecteerd: Micha Kat in:

  - De Pedo Passion! Kat valt hoogwaardigheidsbekleders lastig en wordt voor de politie verzocht zich een beetje rustig te houden of op te krassen.

  - Intimidatie door Justitie! Beveiligingsbeambten van justitie "belagen en intimideren JD TV team".

  - Voor de deur van PCM. Beveiligingsmedewerkers PCM-gebouw versperren de weg; duwen de camera weg en proberen Kat z'n microfoon af te pakken. De politie wordt gebeld. Heel raar: die spreekt meneer Kat op zijn gedrag aan.

  Dat zijn dus professionele medewerkers van gerenommeerde bedrijven die precies hetzelfde doen als die moslims in het stukje hierboven. Maar als moslims het doen is het natuurlijk een 'bewijs' dat ze de boel overnemen...

  Als beveiligingsbeamten het doen dan is het slechts onprofessioneel gedrag. En de politie zoekt consequent verhaal bij degene die het relletje uitlokt; die zich vervolgens verveert met het argument dat hij "toch alleen maar zijn werk staat te doen", en dat hij "mag filmen op de openbare weg".

  Okee, ik heb nu geleverd. Jouw beurt, Frik! Kom maar op met die bloedstollende beelden!

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Als ik zin heb om in slotervaart de moskee te filmen dan ben ik daar vrij in. Wie wil me dat beletten? Aan wie zou ik dat moeten vragen? en als ik in elkaar getrapt zou worden is dat dan niet waar omdat iemand anders niet in elkaar getrapt is? Tjerk en USAF, ga lekker verder dromen van je wereldheerschappij jongens.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Binnen de psychologie bestaat er zoiets als een personal bell, voor de tot 1970 aanwezige bewoners is deze bell redelijk constant wat grote betreft.
  Na het extrapoleren van dit gegeven naar de groep kun je stellen dat deze groep een gemeenschappelijke personal bell heeft.En laten we wel wezen,dit kun je bijv. zien aan de verhoudingen tussen kerk en samenleving.De nieuw aanwezige bewoners krijgen van de multiculturisten de ruimte om deze vanuit de gemeenschap ontstane situatie aan te tasten. De multi,s bepalen Uw personal bell, Uw vrijheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Speciaal voor Tjerk.
  Het verschil tussen de westerling en arabier inzake de personal bell is er een van de vele.
  U kunt alles over die persoonlijke ruimte binnen de sociale psychologie terugvinden, ook over de gevolgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Tjerk is gewoon een naïve zwetser. Ook in Parijs heb je zulke bidprovocaties en die zijn politiek gemotiveerd om het eisenpakket van de intolerante islam kracht bij te zetten. Jammer alleen is dat er binnen de islam geen enkele tolerantie en begrip voor andere godsdiensten is, want kijk maar naar gebieden waar moslims de meerderheid hebben, geen enkele ruimte voor andersgelovigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Rudolf heeft gelijk de islam probeert ongeacht waar de sociale verhoudingen te bepalen.Gaan we daarin mee dan bepaalt Mohammed hoe U de gemeenschappelijke ruimte schuchter gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @Topsporter
  Als je nou ook nog uitlegt wat "personal bell" is ;)
  Of bedoel je misschien een personal bubble, de persoonlijke ruimte van mensen?

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Het is een lekker gekleurd verhaal van een filmer met de opvatting 'het is niet verboden dus het mag', om vervolgens mensen bij hun privé bezigheden uitgebreid te gaan staan filmen.

  Uitgaande van de formuleringen in de tekst kan ik me wel voorstellen op wat voor manier hij met zijn opmerkingen iedereen tegen de haren ingestreken heeft. Opmerkingen die hij niet letterlijk weergeeft, daar waar hij dat met de antwoorden van anderen wél doet. En dan nog vrolijk gaan zitten bellen op het moment dat een duurbetaalde agent in zijn schaarse tijd van het boevenvangen wordt afgehouden om zijn aangifte op te nemen; als agent zou ik de aangifte als beëindigd hebben beschouwd, punt erachter, handtekening eronder en klaar!!

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @anoniem hierboven

  Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf mag je niet 30 seconde telefoneren bij het doen van aangifte? Wat is dat voor keiharde, zieke, dhimmie mentaliteit? Alsof hij de dader is. En filmen is toegestaan op de openbare weg. Klaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Aan alle Tjerken en andere Anoniemen zou ik willen zeggen: "Zolang de moslims ongehinderd op de openbare weg kunnen bidden maar de joden zich in een schuilsynagoge moeten verbergen, moeten jullie je ontzettend schamen en je mond houden."

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Bell had inderdaad bubble moeten zijn anoniem.
  Bedankt voor het corrigeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Tjerk, natuurlijk kun jij het prima vinden in de moslimwereld. Zelfs de Taliban zal jou met open armen ontvangen. Tjerk, de selfmade korandeskundige! Een betere useful idiot zul je moeilijk kunnen vinden. Maar zet nu eens een leuk blond meisje tussen de wilden. Met een minirokje. Eens kijken hoe gezellig die hoofddoeken van jou dan zijn! Want daar gaat het natuurlijk om. Moslims verafschuwen de multiculturele wereld. Ze koketteren er graag mee, om zich er laf achter te kunnen verschuilen, maar als puntje bij paaltje komt, dan is het gedaan met de multicultuur. In het Westen leidt dat tot de herintroductie van entartete kunst, en in verre landen worden rücksichtslos eeuwenoude Boeddhabeelden opgeblazen. Islam is vanuit haar grondbeginselen een totalitaire monocultuur. Alles wat niet ruikt naar Mohammed, moet dood.

  Het is moeilijk voor jou om te begrijpen, maar ik haat het moslimindividu absoluut niet. Op dat punt ben ik net Jezus. 'Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.' Sterker nog; een van mijn beste vrienden is moslim. Althans, in technische zin, want zijn broeders in het land waar hij vandaan komt – Iran - zouden hem terstond executeren als ze hem tegen mijn kinderen hoorden praten. Zo mooi als hij kan vertellen over god die in de mens zit. In alles om ons heen. De natuur, maar ook de goede wil. Ja, Tjerk, daar kunnen jouw moslims een puntje aan zuigen. Die trappen liever camera's kapot omdat zij ons haten. De oorzaak zit ‘m natuurlijk niet in de mens. Ook jij bent als schattig baby’tje geboren. Iedere gezonde baby is gelijk, beste Tjerk. Is een prachtig wezentje dat niemand haat. Ongeacht kleur en afkomst. Haat wordt ze bijgebracht en moslims zijn daar heer en meester in. Zelfs Mickey Mouse wordt misbruikt om de schattige moslimkindertjes te leren dat Joden moeten worden afgemaakt.

  Ik vind het prima dat jij islam aanhangt. Maar je ogen sluiten voor het enorme kwaad dat deze gore ideologie de mens heeft gebracht, is crimineel. Laat staan het ontkennen ervan. En het helpt moslims ook niet. De goedwillenden waar iedereen het over heeft, de slaven van de koranische sekte, die durven nooit als zodanig uit de kast te komen. Door bijvoorbeeld de straat op te gaan en te protesteren tegen vrome moslims als Bin Laden, als Mohammed Bouyeri, als Naoual Abaida of Hassnae Bouazza. Helaas, want die laatste namen zijn de werkelijke haatzaaiers. Zij richten zich tegen elke kritiek op de perverse aspecten van islam. Waardoor zij iedere discussie over dit onderwerp doen eindigen in ruzie, in aanklachten en in haat. Waardoor islam een steeds kwaadaardiger gezicht krijgt en de huisje-boompje-beestje-moslim door de eigen 'soort' gedwongen wordt te kiezen tussen 'wij en zij'.

  En die keuze is ons inmiddels duidelijk. Hij die voor 'ons' kiest, is gelijk een afvallige. Die wordt geëxcommuniceerd of moet zelfs voor z'n leven vrezen. Met als gevolg een toenemende polarisatie die geheel voor rekening komt van de moslimwereld. Want hebben wij ze niet met open armen ontvangen? Hebben wij ze geen plek gegeven in onze maatschappij? Hebben wij hun gezinnen niet verwelkomd en ze geen onderdak en eten gegeven? Hebben wij ze niet opgeleid? Ze geen banen gegeven? Het Westen hield van moslims, zoals wij van onze kinderen houden.

  Helaas bleek die liefde niet wederzijds. Moslims verafschuwen ons. Verketteren onze normen en waarden. Moslims haten ons. Misschien niet als individu, maar moslims haten zeker alles waarvoor wij staan. Onze cultuur. Onze samenleving. Als ik dan zie hoe een groep die thans tussen de 5 en 10% van de bevolking uitmaakt, zo ongeveer de dagelijkse gesprekken bepaalt, hoe deze minderheid nu al in staat is de politiek en de maatschappij tot op het bot te verdelen, dan moet ik ernstig vrezen voor onze toekomst. Voorspellingen zeggen dat rond 2050 een op de twee baby’s moslim is. Dat wordt nog wat!

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Tjerk, natuurlijk kun jij het prima vinden in de moslimwereld. Zelfs de Taliban zal jou met open armen ontvangen. Tjerk, de selfmade korandeskundige! Een betere useful idiot zul je moeilijk kunnen vinden. Maar zet nu eens een leuk blond meisje tussen de wilden. Met een minirokje. Eens kijken hoe gezellig die hoofddoeken van jou dan zijn! Want daar gaat het natuurlijk om. Moslims verafschuwen de multiculturele wereld. Ze koketteren er graag mee, om zich er laf achter te kunnen verschuilen, maar als puntje bij paaltje komt, dan is het gedaan met de multicultuur. In het Westen leidt dat tot de herintroductie van entartete kunst, en in verre landen worden rücksichtslos eeuwenoude Boeddhabeelden opgeblazen. Islam is vanuit haar grondbeginselen een totalitaire monocultuur. Alles wat niet ruikt naar Mohammed, moet dood.

  Het is moeilijk voor jou om te begrijpen, maar ik haat het moslimindividu absoluut niet. Op dat punt ben ik net Jezus. 'Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.' Sterker nog; een van mijn beste vrienden is moslim. Althans, in technische zin, want zijn broeders in het land waar hij vandaan komt – Iran - zouden hem terstond executeren als ze hem tegen mijn kinderen hoorden praten. Zo mooi als hij kan vertellen over god die in de mens zit. In alles om ons heen. De natuur, maar ook de goede wil. Ja, Tjerk, daar kunnen jouw moslims een puntje aan zuigen. Die trappen liever camera's kapot omdat zij ons haten. De oorzaak zit ‘m natuurlijk niet in de mens. Ook jij bent als schattig baby’tje geboren. Iedere gezonde baby is gelijk, beste Tjerk. Is een prachtig wezentje dat niemand haat. Ongeacht kleur en afkomst. Haat wordt ze bijgebracht en moslims zijn daar heer en meester in. Zelfs Mickey Mouse wordt misbruikt om de schattige moslimkindertjes te leren dat Joden moeten worden afgemaakt.

  Ik vind het prima dat jij islam aanhangt. Maar je ogen sluiten voor het enorme kwaad dat deze gore ideologie de mens heeft gebracht, is crimineel. Laat staan het ontkennen ervan. En het helpt moslims ook niet. De goedwillenden waar iedereen het over heeft, de slaven van de koranische sekte, die durven nooit als zodanig uit de kast te komen. Door bijvoorbeeld de straat op te gaan en te protesteren tegen vrome moslims als Bin Laden, als Mohammed Bouyeri, als Naoual Abaida of Hassnae Bouazza. Helaas, want die laatste namen zijn de werkelijke haatzaaiers. Zij richten zich tegen elke kritiek op de perverse aspecten van islam. Waardoor zij iedere discussie over dit onderwerp doen eindigen in ruzie, in aanklachten en in haat. Waardoor islam een steeds kwaadaardiger gezicht krijgt en de huisje-boompje-beestje-moslim door de eigen 'soort' gedwongen wordt te kiezen tussen 'wij en zij'.

  En die keuze is ons inmiddels duidelijk. Hij die voor 'ons' kiest, is gelijk een afvallige. Die wordt geëxcommuniceerd of moet zelfs voor z'n leven vrezen. Met als gevolg een toenemende polarisatie die geheel voor rekening komt van de moslimwereld. Want hebben wij ze niet met open armen ontvangen? Hebben wij ze geen plek gegeven in onze maatschappij? Hebben wij hun gezinnen niet verwelkomd en ze geen onderdak en eten gegeven? Hebben wij ze niet opgeleid? Ze geen banen gegeven? Het Westen hield van moslims, zoals wij van onze kinderen houden.

  Helaas bleek die liefde niet wederzijds. Moslims verafschuwen ons. Verketteren onze normen en waarden. Moslims haten ons. Misschien niet als individu, maar moslims haten zeker alles waarvoor wij staan. Onze cultuur. Onze samenleving. Als ik dan zie hoe een groep die thans tussen de 5 en 10% van de bevolking uitmaakt, zo ongeveer de dagelijkse gesprekken bepaalt, hoe deze minderheid nu al in staat is de politiek en de maatschappij tot op het bot te verdelen, dan moet ik ernstig vrezen voor onze toekomst. Voorspellingen zeggen dat rond 2050 een op de twee baby’s moslim is. Dat wordt nog wat!

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Tjerk, natuurlijk kun jij het prima vinden in de moslimwereld. Zelfs de Taliban zal jou met open armen ontvangen. Tjerk, de selfmade korandeskundige! Een betere useful idiot zul je moeilijk kunnen vinden. Maar zet nu eens een leuk blond meisje tussen de wilden. Met een minirokje. Eens kijken hoe gezellig die hoofddoeken van jou dan zijn! Want daar gaat het natuurlijk om. Moslims verafschuwen de multiculturele wereld. Ze koketteren er graag mee, om zich er laf achter te kunnen verschuilen, maar als puntje bij paaltje komt, dan is het gedaan met de multicultuur. In het Westen leidt dat tot de herintroductie van entartete kunst, en in verre landen worden rücksichtslos eeuwenoude Boeddhabeelden opgeblazen. Islam is vanuit haar grondbeginselen een totalitaire monocultuur. Alles wat niet ruikt naar Mohammed, moet dood.

  Het is moeilijk voor jou om te begrijpen, maar ik haat het moslimindividu absoluut niet. Op dat punt ben ik net Jezus. 'Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.' Sterker nog; een van mijn beste vrienden is moslim. Althans, in technische zin, want zijn broeders in het land waar hij vandaan komt – Iran - zouden hem terstond executeren als ze hem tegen mijn kinderen hoorden praten. Zo mooi als hij kan vertellen over god die in de mens zit. In alles om ons heen. De natuur, maar ook de goede wil. Ja, Tjerk, daar kunnen jouw moslims een puntje aan zuigen. Die trappen liever camera's kapot omdat zij ons haten. De oorzaak zit ‘m natuurlijk niet in de mens. Ook jij bent als schattig baby’tje geboren. Iedere gezonde baby is gelijk, beste Tjerk. Is een prachtig wezentje dat niemand haat. Ongeacht kleur en afkomst. Haat wordt ze bijgebracht en moslims zijn daar heer en meester in. Zelfs Mickey Mouse wordt misbruikt om de schattige moslimkindertjes te leren dat Joden moeten worden afgemaakt.

  Ik vind het prima dat jij islam aanhangt. Maar je ogen sluiten voor het enorme kwaad dat deze gore ideologie de mens heeft gebracht, is crimineel. Laat staan het ontkennen ervan. En het helpt moslims ook niet. De goedwillenden waar iedereen het over heeft, de slaven van de koranische sekte, die durven nooit als zodanig uit de kast te komen. Door bijvoorbeeld de straat op te gaan en te protesteren tegen vrome moslims als Bin Laden, als Mohammed Bouyeri, als Naoual Abaida of Hassnae Bouazza. Helaas, want die laatste namen zijn de werkelijke haatzaaiers. Zij richten zich tegen elke kritiek op de perverse aspecten van islam. Waardoor zij iedere discussie over dit onderwerp doen eindigen in ruzie, in aanklachten en in haat. Waardoor islam een steeds kwaadaardiger gezicht krijgt en de huisje-boompje-beestje-moslim door de eigen 'soort' gedwongen wordt te kiezen tussen 'wij en zij'.

  En die keuze is ons inmiddels duidelijk. Hij die voor 'ons' kiest, is gelijk een afvallige. Die wordt geëxcommuniceerd of moet zelfs voor z'n leven vrezen. Met als gevolg een toenemende polarisatie die geheel voor rekening komt van de moslimwereld. Want hebben wij ze niet met open armen ontvangen? Hebben wij ze geen plek gegeven in onze maatschappij? Hebben wij hun gezinnen niet verwelkomd en ze geen onderdak en eten gegeven? Hebben wij ze niet opgeleid? Ze geen banen gegeven? Het Westen hield van moslims, zoals wij van onze kinderen houden.

  Helaas bleek die liefde niet wederzijds. Moslims verafschuwen ons. Verketteren onze normen en waarden. Moslims haten ons. Misschien niet als individu, maar moslims haten zeker alles waarvoor wij staan. Onze cultuur. Onze samenleving. Als ik dan zie hoe een groep die thans tussen de 5 en 10% van de bevolking uitmaakt, zo ongeveer de dagelijkse gesprekken bepaalt, hoe deze minderheid nu al in staat is de politiek en de maatschappij tot op het bot te verdelen, dan moet ik ernstig vrezen voor onze toekomst. Voorspellingen zeggen dat rond 2050 een op de twee baby’s moslim is. Dat wordt nog wat!

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Ik heb geen idee waarom mijn reactie hier driemaal staat. Zal wel iets met de wrakende Allah te maken hebben....

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Het is voor mij nog steeds niet duidelijk.
  Wat is het nou?
  Waarom kon Ben Kok ongestoord filmen en deze anoniemerd niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Geert Geel: "Betere useful idiot zul je moeilijk kunnen vinden. Maar zet nu eens een leuk blond meisje tussen de wilden. Met een minirokje. Eens kijken hoe gezellig die hoofddoeken van jou dan zijn!"

  Er liepen vrouwen met minirokken tussen die hoofddoeken bij mij op het werk. Zelfs moslima's. Die hoofddoekjes dachten daar natuurlijk het hunne van. En ze vonden dat al helemaal niet kunnen als het een moslima betrof, want dat hoort niet; maar, 'Hé, het is haar leven, en haar verantwoordelijkheid tegenover Allah, niet de onze.'

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Geert Geel: "Het is moeilijk voor jou om te begrijpen, maar ik haat het moslimindividu absoluut niet."

  Nee, duidelijk; je haat ze alleen als groep. Dat scheelt inderdaad enorm.

  Geert Geel: "Als ik dan zie hoe een groep die thans tussen de 5 en 10% van de bevolking uitmaakt, zo ongeveer de dagelijkse gesprekken bepaalt..."

  Als media en webloggers voortdurend incidentjes uitvergroten, vertekenen en opblazen en mensen daar dan als kippen zonder kop over door blijven snateren, ja dan krijg je dat.

  Zoals ook hier weer: er is een moskeevereniging die uit onkunde hun eigen gebouw heeft verneukt. Kan gebeuren. vervolgens gaan de gebruikers van het gebouw uit pure armoede dan maar voor de deur bidden; en meteen worden daar 'Parijse toestanden' van gemaakt.

  Als er vervolgens een handgemeen ontstaat omdat een of andere hansworst niet snugger genoeg is om even van te voren met de betrokkenen af te spreken dat hij op een afstandje gaat filmen, is dat weer een nieuw bewijs voor de agressie/dominantie van "de islam". Terwijl het feitelijk gezien een ondoordachte actie van de moskeevoorzitter en een paar maten gaat.

  Er is dus nauwelijks iets aan de hand; die voorzitter heeft er achteraf ook spijt van (lees: heeft een preek gekregen van oom agent en ziet ook wel in dat het fout en dom van 'm is). Dan kun je verder nog allerlei op- en aanmerkingen hebben over hoe de politie dat afhandelt, maar in feite *creëert* de filmer zelf het incident.

  Vervolgens buitelt islamofoob internettend Nederland over elkaar heen dat 'de' moslims 'de' politie in hun zak hebben. Guttegut, wat een ijzersterke analyse...

  En dit is dus met al die incidentjes zo. Dan zijn er bijvoorbeeld een handjevol (precies vijf!) moslima's in een hele wijk die een eigen zwemuurtje willen. Het zwembad zegt gewoon 'Nee, dat is niet rendabel'. En dat is dan dat.

  Maar ziedaar het 'bewijs', hoor: 'Ze' willen dicteren hoe het zwembad gerund wordt. Ehh... nee, ze willen een eigen zwemuurtje omdat ze van de Geert Geels en Annelies van der Veers in het zwembad nare opmerkingen naar hun bedekte hoofd geslingerd krijgen over hun boerkini's en van dat gezeik af willen zijn. En zo'n Geert Geel heeft vervolgens ook nog de gotspe om te zeggen: Zie je wel, zij willen niet samen met ons zwemmen.

  Ze willen niet samen met ons zwemmen, maar ze willen wel mijn boodschappen afrekenen bij de kassa en mijn bloeddruk opmeten? Volgens mij komt de Apartheid en uitsluiting toch echt hoofdzakelijk van de andere kant, namelijk van de moslimbashers.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @Maurits Dekker; ja, dat argument slaat echt ergens op, maar niet heus:

  Marokkanen ventileren hun afkeer van Joden op zo'n agressieve wijze dat Joden niet meer veilig zijn.

  Dus is het volkomen terecht dat wij de godganse dag, het hele jaar door, luidkeels onze afkeer van moslims en Marokkanen ventileren, en zo afkeer jegen moslims en Marokkanen verspreiden!

  Ehmm... nee, het is allebei fout, alleen loopt het eerst wat meer in de gaten.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. @tjerk
  Waarom ga je niet in marokko wonen, bij je vrienden, landverader, misschien dat die je kutsmoesjes lusten?

  Of nee, wacht, probeer nog eerst deze vraag te beantwoorden:

  Is het een organisatie toegestaan geweld te prediken en te hanteren?

  Ja
  Nee
  Ligt eraan, of het een geloof is

  Wanneer ga jij dezelfde maten hanteren voor gelovigen EN ongelovigen? Wanneer ga jij je verzetten tegen geloofsgeweld?

  Mag Wilders dat dan ook: geweld plegen, af en toe, met een paar man? nee? die niet heh...

  Want types als jij weten niet hoe snel ze met twee maten moeten meten: gelovigen: mogen alles! zelfs: geweld prediken EN hanteren! tuurlijk! niets aan de hand!

  FUCK YOU

  BeantwoordenVerwijderen
 70. @Tjerk

  Bedankt voor uw reactie. U bent geïnformeerd en weet een hoop ter berde te brengen. Ik vraag me bij u voorbeelden wel af hoe groot de overeenkomst is met de gebeurtenis die in deze tekst beschreven is: er is vaak sprake van maar kan dat naar aanleiding van deze post alleen ook niet beoordelen.

  In onze discussie gaan we wel langs het punt dat de tekst maakt: de reactie van de politie. Vervelende aangiftes, opeens verdachte zijn en hostiliteit van de politie (zoals de schrijver het opgeschreven) zijn persoonlijk vervelend - het verdedigen van de islam (als waargenomen door de schrijver) is politiek gaat de functie van de politie ver te buiten.

  Uw biologische verklaring voor menselijk gedrag lijkt me wat kort door de bocht. Het komt regelmatig voor dat mensen zich onbeschaafd gedragen, maar het is niet de norm. Mensen kunnen zich beheersen. Overgaan tot fysieke confrontatie is een duidelijke grensoverschreiding - mensen zijn zelfbewust genoeg om dit door te hebben en doen dit meestal (in nuchtere toestand) als ze zich hiertoe gemachtigd voelen.

  Uw 'onderste bevolkingslaag'-argument heeft iets van een opeenstapeling. U noemt hennepkwekers (die iets te verbergen hebben) en kampers (gesloten gemeenschappen die vaak ook het een en ander te verbergen hebben). De beveiligers, zelfs als het primaten zijn, hebben door hun functie een extern belang.

  Is het gedrag klasse-bepaald? Dat is speculatief. Een hennepkweker wil niet gepakt worden en een beveiliger wil z'n baan niet op 't spel zetten door op film z'n functie te verzaken.

  De vraag of de reactie van de moskeebezoekers met de islam te maken heeft is erg ingewikkeld - ik weet het niet. Ik zie bij een aantal problemen een correlatie met islam. Bijna al m'n vrienden zijn links en hen valt op dat veel mensen er casaule verbanden in zoeken. Mij valt het op dat er ook een hoop mensen zijn die islam buiten de sfeer van kritiek proberen te houden, wat ik opmerkelijk vind.

  In dit soort discussies gaan mensen vaak naar elkaars 'diepere' motivaties zoeken om dingen te vinden - die leeft in een droomwereld en heeft zich psychologisch onderworpen aan de islam , de ander wil zich superieur voelen aan moslims om eigen gebreken te compenseren. Ik geloof dat we hiermee de kern niet raken. Het lijkt mij dat dergelijke inzichten in andermans ziel net zo goed constructies zijn om een ander niet serieus te hoeven nemen.

  Succes met de verdere discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. De politie schijt in z’n broek van deze gestoorde bendes uit de riffen van marokko. De lange tenen van de islam, de dreiging ervan: de politie loopt met staart tussen de benen weg. Dat noemt zich het “gezag” van Nederland. Het islamgajes uit de riffen vindt het gek dat wij kotsen hun. De politie; daar hoef je niks van te verwachten. Pennenlikkers, bonnenschijvers, laffe meisjes en jongens zijn het. Maar ja, voor 1600 netto zou ik ook mijn bed niet uitkomen, terwijl het hogere kader met 3000 schoon naar huis gaat. Vroeger was de politie nog wel wat, maar door de linkse geitenbreiers van de afgelopen 40 jaar zijn ze verworven tot veredelde parkeerwachters. Nee, het volk moet zelf die moslims te lijf gaan. Niks 112. Erop los slaan, want geweld is de enige taal die ze verstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. @Tjerk,

  Dankzij dromers zoals jij moeten de oorspronkelijke bewoners van Nederland straks naar de pijpen dansen van een woestijnvolk dat maar één ding voor ogen heeft: ONDERWERPING !!!! Je kunt er tegen in opstand komen, wat toch wel het meest voor de hand liggend is, of je kunt lief en aardig voor hun zijn zoals jij, maar voor de bijl gaan we allemaal !!!!

  www.refdag.nl/nieuws/binnenland/extremist_rust_pas_als_shariavlag_op_paleis_wappert_1_523834

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @Tjerk: als de aangifte op een fatsoenlijke manier was behandeld was hier nu geen posting en geen discussie geweest.
  Door de mislukte integratie wringen politiek en politie zich echter in allemaal stuitend onprofessionele en ongezonde bochten.

  De politie is hier van mening dat je niet moeilijk moet doen over een aanval en beschadiging van je spullen door iemand die net te maken heeft gehad met problemen rondom een verbouwing. Blijkbaar vindt de politie dat je dat best op iemand mag afreageren.
  Tegelijkertijd wordt de cameraman hier volledig toerekeningsvatbaar gehouden voor beschadiging van een bril terwijl hij zelf is aangevallen. Het woordje 'opzettelijk' in de aangifte is volslagen idioot.

  Politie Slotervaart laat in alle toonaarden blijken dat ze de cameraman niet mogen, m.a.w. ze mogen hem misschien best, maar ze hebben geen zin in gedoe en irriteren zich mateloos aan het feit dat ze extra moeite moeten doen om te veinzen dat ze de boel onder controle hebben en reageren dat op het slachtoffer af.

  Als je daarbij ook nog eens de volgende uitspraken betrekt:

  " Een agente legt nog even omstandig uit dat de mensen te weinig van de islam weten. En daarom zijn zij er ten onrechte bang voor. Onbekend maakt onbemind. Zo weet zij bijvoorbeeld dat in de Koran de Tien Geboden staan. Dat heeft zij geleerd op een speciale politiecursus. "

  "Zo moet ik weten van agent dat als ik bij een kerk zou gaan filmen ik ook zou worden aangevallen. ‘Dan zitten er ook een paar zware jongens gereed’ "

  ‘Weet u wel dat u heel irritant bent?’, vraagt agent. ‘Begrijpt u wel dat uw manier van doen mensen er toe kan brengen u aan te vallen? "

  ‘Precies. Wij hebben hier nu eindelijk de boel een beetje onder controle en dan kunnen we geen mensen gebruiken die dat verstoren.’

  is duidelijk dat politiebureau Slotervaart bezig is met het bedrijven van politiek en beeldvorming en niet met het beschermen van ongeacht welke burger.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Je blijft de boel ontkennen, beste Tjerk. Je gaat als een autist voorbij aan alles wat ik aandraag. En maar karikaturen maken van onze bijdragen. Dat helpt de zaak echt niet verder. Pech voor jou is ook nog eens dat in alle landen om ons heen, precies hetzelfde gebeurt. Als de hierboven genoemde 'incidenten' zich nog zouden beperken tot Nederland, dan had je misschien een punt met het verwijt dat wij racistisch aangelegd zijn. Islamofoob.

  Maar de realiteit laat een heel ander beeld zien. Terwijl wij krampachtig proberen de boel bijeen te houden, zijn moslims alleen maar bezig ons van zich af te werpen. Ze moeten ons niet. Ja, ons geld, onze welvaart, onze huizen, daar hebben ze niks op tegen. Maar onze cultuur, daar moeten moslims niks van hebben. Precies wat je ziet in Duitsland, in Denemarken, in Noorwegen, in Zweden, in Finland, in Rusland, in Duitsland, in Zwitserland, in België, in Frankrijk, in Spanje, in Portugal, in Engeland, in Griekenland en overal op de Balkan. En dan vergeet ik voor het gemak de rest maar.

  Waar moslims meer dan een handjevol zijn, begint de ellende. En overal dezelfde ellende. Dat zijn geen incidenten, Tjerk, dat is de eerste fase van islamisering. En daar heb ik een bloedhekel aan. Niet aan het individu. Dat zou ook dom zijn, want moslims zijn net als wij zwaar de dupe van de zieke moslimse ideologie die de wereld teistert.

  Het onaardige van rampen zoals tsunami’s, aardbevingen en zaken als islamisering is dat ze zich niet laten tegenhouden door ons beperkte bevattingsvermogen. Vandaag denk je ‘dat laten ze niet gebeuren’, maar morgen staat de antichrist op je deur te beuken.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. @Tjerk

  ..er is sprake van mensen in bosjes die kinderen rare vragen stellen. De reactie van de kerkgangers is wel een voorbeeld van overdreven een overdreven agressieve reactie op ongewenste aandacht. De exacte omstandigheden bij de moskee kan ik naar aanleiding van deze post alleen ook niet beoordelen.

  Dat ontbrak in de vorige reactie.

  Uw suggestie om van te voren af te stemmen met mensen die gefilmd worden heeft nog een zwakke plek. Het zou eigenlijk gewoon mogelijk moeten zijn om zoiets ter plekke te doen, maar misschien is dat niet altijd meer reeël. Als er van te voren contact wordt gelegd kan ´t zijn dat de filmer al dan niet respectvol wordt verzocht weg te blijven.

  Wat moet de filmer doen als hij
  ondanks de afwijzing toch een belang ziet daar te filmen? Wat als de aankondiging als oplossing tegen hostiliteit niet werkt, wat als de benaderde partij ´t juist aangrijpt om ´n paar mannetjes neer te zetten die ´t filmen tegengaan voor ´t begint?

  Overleg kan soms iets opleveren, maar als handreiking naar mensen die zich automatisch defensief zullen gedragen kan ´t een beloning zijn voor juist dit gedrag.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Ik ben 't met @Tjerk eens dat de schrijver van dit stukje zich onnodig kwetsend uitlaat over de geweldige verrijking van het maatschappelijk leven in Amsterdam-Slotervaart.
  Volkomen onbelangrijk incidentje.
  Het is toch algemeen bekend dat 'r in Slotervaart nooit camera-ploegen lastiggevallen zijn?
  En verder kan ik me over Slotervaart geen opmerkelijke incidenten herinneren.

  Zo,
  nog even wachten op zuster Fatima voor m'n volgende Alzheimer-pilletje.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. @Tjerk
  Dit is inderdaad schrijnend:
  "Moet je in Hardinxveld-Giessendam of Maartensdijk eens op zondag met je auto langs de kerkgangers rijden. Dikke kans dat ze expres voor je auto gaan lopen.

  Is er iemand die dat filmt? Neuh... dat zijn maar boeren, dus dat valt niet op."

  Kijk,
  daar hoor je nou nooit eens iemand over.
  Ik kan me in ieder geval geen schrijver, cineast, journalist, cabaretier herinneren die de zwartekousenkerk ooit bekritiseerd heeft.

  Zo,
  dat alzheimerpilletje werkt als 'n speer.
  Dank je wel, zuster.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Alles online zetten en niet buigen.
  Punt uit.

  Wat kun je anders?

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Wat ik niet begrijp is dat er helemaal geen aandacht besteedt wordt aan Jasper Schuringa, die op eerste kerstdag 2009 een catastrofe voorkwam door eigenhandig in een vliegtuig een Nigeriaan te overmeesteren die een bom probeerde te ontsteken. Daar hoor je nooit meer iets over! Terwijl dat soort dingen nou juist heel belangrijk zijn om te herdenken. Er zijn weleenswaar geen slachtoffers gevallen, maar als de eigen waarden verloochenende 'moslim' zijn klus kon klaren dan was het leed niet te overzien.
  Het viel me dan ook tegen dat men op deze site geen letter aandacht besteedde aan Schuringa.

  Ik wacht overigens nog steeds op antwoord op mijn vraag van 27 December 2010 12:45.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Zuiver juridisch bestaat er slechts één artikel dat handelt om filmopnamen op de openbare weg. Artikel 441b WvS stelt daar bij de eis dat het gaat om aangebrachte camera’s en dat dispensatie dan alleen wordt verleend indien er een aankondiging van wordt gedaan. Alle andere gevallen zijn toegestaan. Voor zover zij onder het portretrecht vallen is dit een civiele zaak en uit dien hoofde dus niet verboden.

  Dit was even de juridische achtergrond van het filmen ansich. Daarnaast echter bestaat er relevante wetgeving of verordeningen die strafbaar stelt de verstoring van de openbare orde. Dit is nog al ruim en in zijn algemeenheid kan men stellen dat het naar het inzicht van de handhaver is om in te grijpen. Schuldpresumptie is niet aan de orde.

  In het stukje werd de openbare orde verstoord. De causaliteit is van geen belang nog de schuldvraag. In zoverre is ingrijpen van de handhaver ‘sans person’ te rechtvaardigen. Maar waar het mis lijkt te gaan is de aangifte zelf en meer precies de houding van de dienstdoende agenten.

  In deze agenten schuilt een vooringenomenheid die alle objectiviteit tart. Het gaat niet aan om hier dieper op in te gaan maar zover men aan het begrip ‘binden’ nog enige relevante inhoud wil geven is dit hopeloos mislukt. Van der Laan dient zich te realiseren dat deze houding van zijn personeel de kloof en onbegrip onoverbrugbaar maakt. Op het moment dat men dient te integreren in een nieuwe werkelijkheid waarvan de norm buiten de gevestigde orde komt, dan kan men zijn borst natmaken.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. CENSUUR treft alle Islamitische landen!

  De journalist/filmer zou dit voorval aan de grote klok moeten hangen b.v. bij Pauw&Witteman (grin), Telegraaf, Elsevier .... opdat heel Nederland weet wat er gaande is in Islamitisch Slotervaart.

  Niet de journalist/filmer, maar die moslims de Nederlandse wet overtraden door 'zonder vergunning buiten de moskee openbare ruimten als moskee te claimen'; 'zonder toestemming in het openbaar biddend voor Islam demonstreerden', 'de orde op straat verstoorden'; en 'geweld gebruikten'.

  'Geef hen een vinger en ze nemen je hele hand'! Toegeven aan ook dit openbare Islamgedonder en Meulenbelt (als daadwerkelijk moslim-lover) zal gelijk krijgen: 'moslims zouden overal in Nederland op straten en pleinen moeten kunnen bidden zoals in Palestina'.

  Slotervaart Politie behoort tot 'de boel bijelkaar houden' van de beruchte Cohen en zijn moslimclique PvdA.

  Ten koste van Nederlanders waarvan al een onbekend aantal door moslims voor rechters gesleept werden voor 'beledigen van Islam'.

  Schandvlek op Nederland waar journalisten en schrijvers 'tegen Islam' die uit Islamitische landen moesten vluchten, geen veiligheid meer kunnen vinden door de TERREUR Islam!

  De Taliban zijn grootmeesters in het vermoorden van journalisten voor 'kritiek op Islam'.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. Ik lees hier (en elders) teveel dat bepaalde zaken aan de grote klok gehangen moeten worden, Alsof 'men' nog niet weet wat er gebeurt.

  Grote misvatting.

  Men weet alles. Maar het kan men niet schelen. Of men vindt het zelfs prima. Het onderschatten van het journaille en de politiek is inmiddels net zo gevaarlijk als de woekerende ideologie die schuilt achter de straatterreur en heel veel andere ellende.

  We zullen moeten accepteren dat veel linksmenschen sympathiseren met het moslimse gedachtegoed. Vergeet niet dat het collectivisme vele liefdesbaby’tjes kent. Van het marxisme, het socialisme en islam, tot aan het fascisme en het griezelige (inter)nationaalsocialisme. Stuk voor stuk subculturen binnen het collectivisme. Broertjes en zusjes. Fijne familie.... niet?

  Dat verklaart ook de makkelijke overgave van linksmenschen aan islam. De vele onveilige vrijages met de moslimse Apartheid. En de woede vanuit de zogenaamd rechtse hoek over de tsunami aan oprukkende (goddelijke) verboden. Wie het individualisme koestert, zal zaken als socialisme en islam nooit kunnen en willen begrijpen. En dat botst.

  Hoe op te lossen?

  Niet. Het is te laat. Maar als Paul Witteman ook de volgende keer zwijgt over wat o.a. hier allemaal te berde wordt gebracht, weet dan in ieder geval dat hij zich daar terdege van bewust is. Paul Witteman vindt het blijkbaar allemaal prima zo. En dat geldt voor het meeste gespuis dat zwaar betaald wordt voor de stroom aan linkse propaganda die dag in dag uit door de staatzenders over ons wordt uitgestrooid. Van onze eigen centen, nota bene.

  Daarbij, centen zat. Als het hen te heet onder de voeten wordt, zijn ze zo weg. Na wel mooi Henk & Ingrid aan de goden te hebben overgeleverd.

  BeantwoordenVerwijderen
 84. @ USAF

  "Wat weet u uberhaupt van moslims, naast alle bullshit die u blijkbaar slikt als zoete koek?"

  Welke "bulshit"? Wat weet u over moslims'? Wat weet u over de ontelbare misdadige gevolgen van Koran=sharia, Mohammed; en hadiths?

  Terwijl moslimgeweld wereldwijd het dak uit vliegt.

  "Wat weet u van gastvrijheid?"

  Zeg dit aan moslims als immigranten en 'vluchtelingen' in EU die als een plaag vijanden uit dat Trojaans paard van Fortuin stroomden!

  "Wat weet u van de NSB?"

  Collaborateurs met Mein Kampf, zoals Koran Mein Kamp is voor Joden (en christenen) waarom Hitler en Goebels Islam bewonderden, terwijl moslim militairen heftig met de Nazi's marchierden unter Befehl van de Grand Mufti van Jeruzalem als Grand Nazi; en hij de oom was van Yasser Arafat:

  'Swastika en Turban': http://vimeo.com/9807926

  "Dieter Wisliceny, de plaatsvervanger van Eichmann, getuigde 1946 in Neurenberg: ”De moefti [van Jeruzalem] was een van de INITIATORS van de systematische vernietiging van de Europese Joden en medewerker en adviseur van Eichmann en Himmler in de uitvoering van dit plan( . . .) Hij was een van Eichmanns beste vrienden..

  "Wat weet u van moslims alszijnde semieten?"

  Arabieren zijn semitisch, w.o. die 'heilige' Mohammed. Om de grotendeels diefstal Koran uit Thora [en N.T.] 'Abrahamisch' te kunnen verklaren, werd Mohammed's afstamming verzonnen van 'Ishmael' bekend als 'een lastig en ruziezoekend man; en zonder erfrecht' (grin).

  Meer LOL Koran: 'Abraham was de eerste moslim','Abraham ging naar Mekka', 'Jezus is profeet van Islam', 'Moses is profeet van Islam' ... plagiaat als theologisch vandalisme.

  "Wat weet u uberhaupt van Slotervaart en alle problematiek?"

  Slotervaart is overladen met Islamproblematiek'

  w.o. de Nederlandse politie, 'kut Marokkaantjes'; en mogelijk als laatste 'blessed be Islam' in Nederland 'zorgwekkend radicaliserende Somalische jongeren'.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Er moet altijd een advocaat bij een politie-verhoor aanwezig zijn.Dit om misstanden en martelingen te voorkomen.Dat is zelfs een mensenrecht.Geen advocaat = niks tekenen.Hoor en wederhoor dus.De politie is verder wettelijk verplicht om aangiften op te nemen.Weigeren ze die,dan kan men terecht bij Justitie.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Verzetsman, je denkt toch niet dat de OvJ een klacht behandelt tegen een politiekorps? Tegen een agent? Je moet wel keihard bewijs hebben en dreigen met de pers, wil dat gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen