Laten we eens kijken naar de subsidies voor Gretta en haar vrienden

Geweldige en baanbrekende overwinning in de strijd tegen het antisemitisme! Na een persoonlijke actie van journalist Bas Paternotte (HP De Tijd) heeft Stop de Bezetting - de actiegroep van niet-antisemiet Gretta Duisenberg - een antisemitisch artikel van haar website verwijderd. Webmaster Inez kwam het stukje tegen op de dumpsite Geen Commentaar en vond de ouderwets antisemitische tirade over de door joden beheerste media interessant voor de bezoekers van Stop de Bezetting.

Paternotte diende een klacht in bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Niet-antisemiet Duisenberg gaf vervolgens direct gehoor aan een klacht van het MDI. Webredacteur Inez zoekt inmiddels naar een andere hobby.

Dit is het begin, wij gaan door met de strijd! 
Paternotte kondigde op Twitter aan dat hij ook naar de subsidies aan Stop de Bezetting zal kijken. Om te voorkomen dat het alleen bij kijken blijft, heb ik voor hem een beetje op internet gezocht.
Wel nu, Gretta’s club van niet-antisemieten, en ook enkele aanverwante actiegroepen, hebben zich de afgelopen jaren kunnen verheugen op talrijke sympathieke gestes uit de hoek van de ontwikkelingssamenwerking. Zo berichtte Elsevier op 20 juli 2007 dat Stop de Bezetting in dat jaar 15.000 euro ontving van Oxfam Novib voor verscheidene projecten in het kader van 40 jaar bezetting. Deze subsidie werd bevestigd door Oxfam-woordvoerder Ruud Huurman. Hij zei bij deze gelegenheid dat ook ICCO en Cordaid bijdroegen aan Gretta’s niet-antisemitische vriendenclub.

In de beantwoording van Kamervragen door het toenmalige koppel Maxime Verhagen/Bert Koenders (Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) staat dat Duisenbergs actiegroep slechts een klein deel van het suikergoed heeft ontvangen, te weten 2500 euro voor de reiskosten van een journalist uit Gaza. Oxfam Novib, Cordaid en ICCO hadden elk 15.000 euro gestort in een fonds voor de campagne ‘Ik ben ontzet’, waarop ‘groepen uit Nederlandse maatschappelijke middenveld’ (het staat er echt!) een beroep konden doen ‘voor (gedeeltelijke) financiering van activiteiten rondom de herdenking van veertig jaar Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden’.

Laat dat ‘middenveld’ nu ‘toevallig’ bestaan uit het gebruikelijke rijtje linkse actiegroepen dat voor het bepleiten van de Palestijnse zaak graag een beroep doet op de ontwikkelingspot. Het Nederlands Palestina Komitee maakte deel uit van deze coalitie, zo valt op te maken uit een verslag van SP-Kamerlid Harry van Bommel, die samen met GroenLinks-collega Mariko Peters een taart aansneed in de vorm van Israël. Van de partij was ook Abou Amin Rashed (links op de zevende foto), ook wel bekend als ‘Abou Eenarm’, onbezoldigd fondsenwerver in de Lage Landen namens de terreurbeweging Hamas.

Kort daarna was er een manifestatie in Amsterdam, waar Van Bommel en Peters het woord voerden, net als Sylvia Borren van Oxfam Novib en Mohammed Omer, de Palestijnse journalist die dankzij de subsidie aan Stop de Bezetting naar Nederland kon reizen; Omer maakt deel uit van het comité van aanbeveling van Gretta‘s stichting, samen met onder anderen Marcel van Dam, Mohammed Benzakour en Marjan Berk. Een andere spreker was Ibrahim al-Baz van de Palestijnse vereniging al-Awda. Deze Al-Baz zat samen met Rashed (ook wel gespeld als Rashid) en poldermoslim Mohammed Cheppih in het bestuur van het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS). Duisenberg is vooral omstreden vanwege haar nauwe relatie met deze PPMS, die een hoofdrol speelde in dit herdenkingsfeestje van het maatschappelijk middenveld.

De Telegraaf meldt door de jaren heen consequent dat Al-Baz in het verleden actief was als explosievensmokkelaar voor Al Fatah. Ondanks zijn aanhouding in 1979 met 4,5 kilo springstof in Parijs kreeg de Palestijnse activist de Nederlandse nationaliteit. Volgens zijn medestanders was hij het slachtoffer geworden van misleidende informatie vanuit de veiligheidsdiensten. Al-Baz was in 2007 medeorganisator van een Palestina-conferentie, waar de niet-antisemiet Dries van Agt het woord voerde, nadat eerder een visum was geweigerd voor Hamas-leider Ismail Haniyeh.

De Dagelijkse Standaard (DDS) gaf vorig jaar een opsomming van Oxfam Novib-subsidies voor de anti-Israël-lobby. Blogger Bjorn toonde aan dat ongeveer 130.000 euro niet bij de arme kindertjes in Afrika, maar bij de Nederlandse activisten is beland. (DDS kwam bij elkaar op een kwart miljoen euro door er nog een bijdrage aan United Civilians for Peace bij op te tellen. Zie verderop.) In zijn overzicht staan de volgende subsidies:

2008: 1035 euro naar Stichting Palestina Rotterdam voor een debat tussen niet-antisemiet Dries van Agt en de Amerikaanse hoogleraar Norman Finkelstein.
2007/2008: 8500 euro voor Stichting Nederlands Israël/Palestina (NIPI) voor een bezoek van Palestijnse journalisten aan ons land.
2006/2008: 21.319 euro voor het Nederlands Palestina Komitee. Het geld was bedoeld voor de versterking van de communicatie met de buitenwereld.
2006: 7000 euro voor het Palestina Komitee voor de organisatie van de conferentie ‘Oorlog en Vrede’.
2007/2009: 5000 euro van Cordaid voor de campagne rond 40 jaar bezetting, waarbij ook Oxfam Novib, ICCO, het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace waren betrokken. Waarschijnlijk gaat het hier om de campagne waarvoor Van Bommel en Peters het startsein gaven in het bijzijn van Abou Eenarm.
2008/2009: 50.000 euro voor het Werkplan 2008 van Een Ander Joods Geluid, de joodse vijanden van Israël.
2008: 10.000 euro voor Een Ander Joods Geluid voor de campagne Het andere Israël bestaat.
2005: 25.000 euro voor Stichting Fast en debatcentrum De Balie. Met dit geld werd de ‘apartheid’ als gevolg van de Israëlische ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt.
2007/2008: 10.000 euro voor Stop de Oorlog, een frontorganisatie van de Internationale Socialisten, fervente tegenstanders van Israël.
De zwaarst gesubsidieerde organisatie is United Civilians for Peace (UCP), de facto een politieke actiegroep. ICCO, Cordaid, Novib en IKV Pax Christi zijn de geldschieters. KerkinActie stapte in 2007 uit het samenwerkingsverband, omdat men UCP te eenzijdig anti-Israël vond. Het pro-Israëlische Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) maakte een kritisch rapport. Volgens berekeningen heeft UCP een jaarlijks budget van 450.000 euro. “Alles bij elkaar veel geld voor een eenzijdige, polariserende politieke hetze.” Het geld komt van de Nederlandse regering en de Europese Unie en loopt via de ontwikkelingssamenwerking naar UCP.

De met Israël sympathiserende blogger Ratna Pelle meldde eerder dit jaar dat in 2009 20.000 euro via UCP naar Stop de Bezetting is gegaan. De UCP-website zelf geeft nauwelijks informatie over de uitgaven.

In het nieuws zijn ook de ICCO-subsidies voor de Palestijnse nieuwssite Electronic Intifada, die volgens de Israëlische lobbygroep NGO Monitor antisemitisch zou zijn. ICCO subsidieerde de door GroenLinkser Arjan el Fassed opgerichte site de afgelopen jaren met 200.000 euro. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal wil een hartig woordje spreken met ICCO. De kernvraag is overigens niet of de elektronische intifada antisemitisch is (het antwoord hangt af van de definitie van antisemitisme, onvervalste Jodenhaat is niet op de site te vinden), maar of een partijdige club subsidie moet krijgen in het kader van ontwikkelingshulp.

Wat dat betreft valt de steun aan de nieuwssite in de zelfde orde als de subsidies aan de eerder genoemde lobbygroepen. De voorstanders van de Palestijnse zaak hebben alle recht om voor hun standpunten op te komen en harde kritiek te leveren op de Israëlische politiek. Maar waarom moet dat op kosten van de Nederlandse belastingbetaler c.q. de donateur van goede doelen?

Als Bas Paternotte naar dit alles gaat kijken, kan hij voor het onwetende deel van zijn lezers hard nieuws brengen. De abonnees van NRC Handelsblad hebben namelijk nog geen letter kunnen lezen over de kwestie tussen Rosenthal en ICCO. Ook de kritiek op de Oxfam-subsidiëring aan linkse actiegroepen is niet doorgedrongen tot de kolommen van de slijpsteen. Met enige ijver kan Paternotte dus na zijn scoop tegen Gretta tot nieuwe hoogten stijgen.

Carel Brendel

5 opmerkingen:

 1. Volgens eigen zeggen strijdt Oxfam Novib tegen armoede.

  Deze subsidies zijn dus strijdig met hun eigen doelstelling:

  1. Politiek eenzijdige organisaties in Nederland subsidieren heeft niets met armoedebestrijding te maken.

  2. Palestijnen zijn - dankzij de meeste subsidie per inwoner te wereld - niet arm, vergeleken met andere derde wereld bewoners.
  De levensstandaard en het welzijn is onvergelijkbaar hoger.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Alweer Primadeluxe. Philippine.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Carel, je bent mijn held!
  Dank voor dit geweldig goeie, bevredigende uitzoekwerk. En ook zo geestig.
  Bernadette de Wit

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goede vraag of een partijdige club geld moet krijgen in het kader van ontwikkelingshulp.
  Maar die vraag valt natuurlijk pas te beantwoorden als je eerst de vraag beantwoordt wat je onder ontwikkelingshulp wenst te verstaan. Bedoelen we daar alleen "harde" economische ontwikkeling mee of ook "zachtere" ontwikkeling als het ontwikkelen van een maatschappelijk middenveld (jawel) zoals bijvoorbeeld een kritische pers en mensenrechtenclubs? Ik vind voor het laatste best wat te zeggen, zeker ook in het kader van onze grondwet waarin wij immers stellen ons in te spannen voor de internationale rechtsorde. Past er dus prima in.
  En in het kader van de "zwakkere" partij steunen is het ook niet vreemd om partijdige clubs te steunen.
  De vragen die dan natuurlijk wel overblijven;
  - willen we nu juist deze club steunen, en waarom dan wel of niet?
  - geven we een blanco cheque of willen we ook enige invloed en zo ja, wat doen we daar dan mee?

  Hoe dan ook lijkt het me wel zaak om duidelijk te hebben waar ons geld heen gaat. Dus dank aan Carel en zijn archief. ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Niet te geloven..Om ziek van te worden.

  BeantwoordenVerwijderen