Trotskisten laten geen tranen om vertrek van Femke Halsema

De Internationale Socialisten (IS) doen niet mee aan het schrijven van hagiografieën en lovende grafredes rond het politieke verscheiden van Femke Halsema. De trotskisten laten geen tranen rond het vertrek van de leidster van GroenLinks, die onder haar regime een ‘desastreuze draai naar rechts’ zou hebben gemaakt.
 
Op hun website gaat John van Mullem er stevig tegen aan. “Kenmerkend aan GroenLinks onder Halsema is het opportunistische gedraai als het gaat om het winnen van stemmen. In 2004 sprak Halsema nog 350.000 demonstranten op het Museumplein toe dat het beleid van het kabinet Balkenende-II asociaal was. In 2005 bracht zij echter samen met Ineke van Gent het manifest ‘vrijheid van eerlijk delen’ uit, waarin ze voorstellen deden die in feite overeenkwamen met het beleid van datzelfde kabinet.”

 
Ook rond het thema racisme heeft GL een verwerpelijke ommezwaai gemaakt, meent Van Mullem. Pijnlijk voor zijn beweging is dat de trotskistische bondgenoten en voorposten René Danen en Mohamed Rabbae zijn afgeserveerd door de partijtop. Van Mullem: “Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft (Halsema) bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims inNederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit te zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de Kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en René Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen.”
De antiracismedemonstratie van maart 2008 was zoals bekend een gezamenlijke onderneming van Danens stichting Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten.

 
Bij de trotskistische volkswoede kan ik me toch wel iets voorstellen. Het is nog niet zo lang geleden, dat prominente GroenLinksers dicht tegen het gedachtegoed van de IS aanschurkten. Tofik Dibi liep uit solidariteit rond met het bord ’Wilders extremist’. Het oud-bestuurslid van de Turkse arbeidersvereniging HTIB was een regelmatige gast op hun Marxisme Festivals. Oproepen uit de links-extreme hoek werden gretig ondertekend door GL-kopstukken, ook door Halsema zelf. Opmerkingen hierover werden door Halsema onlangs nog hautain afgewimpeld. De critici zouden zich baseren op ondeugdelijke bronnen. Mede dankzij het gebrekkige geheugen van de meeste Binnenhof-journalisten kwam de populaire leidster van GroenLinks hier mee weg. 

 
Met een paar tweets nam Halsema afscheid van het antiracisme van Danen en Rabbae zonder lastige vragen van de parlementaire pers. Nog steeds wachten we op een bevredigend uitleg waarom Halsema in 2005 hun visie zo gretig omarmde en waarom de twee gedumpte activisten tot voor kort wél personae gratae waren binnen GroenLinks.

 
In november 2004, na de moord op Theo van Gogh, werd een zeer eenzijdige oproep van het trotskistische comité Stop de Hetze! van harte ondertekend door de GL-Kamerleden Halsema en Naima Azough en door mindere partijgoden als Rabbae, publicist Pieter Hilhorst en het Amsterdamse raadslid Fenna Ulichki.
Kort daarna volgde het dieptepunt in Halsema’s politieke carrière: haar toespraak op het partijcongres van maart 2005, waarin ze opnieuw het eenzijdige wereldbeeld van Stop de Hetze! uitdroeg. Het was een felle aanval op Ayaan Hirsi Ali, die omringd zou zijn door een ‘F-side van middelbare mannen’. Het is tekenend voor de journalistieke volgzaamheid, dat afgelopen dagen vrijwel niemand deze hysterische congresrede memoreerde.

 
In de jaren daarna had Rabbae een abonnement op extreemlinkse manifestaties zonder dat er ooit een tegengeluid kwam uit de partij. De GL-top kwam pas tot bezinning toen het proces-Wilders op een debacle uitliep en Rabbae als GroenLinkser in één adem werd genoemd met juridische Catweazles als mr. Nico Steijnen en de relmoslim Faizel Enait.

 
Totaal geheugenverlies bij GroenLinks heerst er inmiddels ook rond een voordracht van de kandidatencommissie, die aan de vooravond van het partijcongres van november 2009 Danen kandideerde voor twee bestuursfuncties. “Zijn netwerk kan veel betekenen voor GroenLinks”, aldus de hartelijke aanbeveling. Daar wil Halsema niet graag aan herinnerd worden. Pas op de valreep werden Halsema en partijvoorzitter Henk Nijhof wakker geschud door het rumoer op internet.

 
Voorwaarts en snel vergeten, is nu het devies. De Internationale Socialisten hebben geen illusies meer. “De benoeming van Jolande Sap als opvolger heeft echter ook voor de toekomst de deur dichtgedaan voor een mogelijke draai naar links. Er wordt regelmatig gezinspeeld op een fusie met de liberalen van D66 en Tofik Dibi stelde zelfs al voor de term ‘links’ te laten vallen. Het lijkt er op dat GroenLinks de linkse haven heeft verlaten en op een ontdekkingstocht in rechtse wateren bezig is. De kans dat de partij naar de thuishaven terugkeert lijkt met Jolande Sap aan het roer kleiner dan ooit. De vraag is wat de nog aanwezige linkse matrozen gaan doen. Blijven zij aan boord van GroenLinks of gaan ze op zoek naar een alternatief?”

 
De Internationale Socialisten rekenen misschien nog op de linkse matrozen van Kroonstadt, maar ik denk dat de activistische harde kern toch in de minderheid is geraakt. Bij Halsema’s laatste islamkritiek waren de protesten veel minder dan een jaar eerder bij haar hoofddoekafslinger-interview in De Pers en na het gedwongen vertrek van de in opspraak geraakte inbreker Wijnand Duyvendak.
‘GroenLinks is klaar voor de macht’, zegt Sap vandaag in een groot interview met de Volkskrant, alsof er geen rechtse meerderheid in Nederland bestaat. Eén ding is onveranderd in de bakfietsenpartij. De pretenties en de zelfoverschatting blijven reuzengroot.


Carel Brendel

7 opmerkingen:

 1. Goede raad aan de IS: begin een eigen partij. Kun je lekker naar eigen inzicht haatzaaien en polariseren met je trotskyistische "permanente revolutie", die niemand wil behalve jullie soort politieke ADHD-ers, en de fanatieke moslims die jullie gebruiken als fellow travellende, nuttige idioten.

  Leg bij een eventueel bezoek aan Teheran wat rode rozen op de massagraven van jullie kameraden van de Toedeh partij, die werden opgeruimd onder het Khomeiny-regime na bewezen diensten bij het ten val brengen van de Sjah.

  En mediteer daar dan over je eigen toekomst aan de hand van het koranvers 9, 5: "Maar wanneer de gewijde maanden (van het bondgenootschap) zijn verstreken, doodt dan de heidenen waar gij hen aantreft..."
  Dat namelijk is de islamitische permanente revolutie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Femke Halsema heeft zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over het stenigen van overspelige vrouwen. Dat is kritiek op de sjaria en dat is extreem-rechts in de ogen van bepaalde linkse groeperingen.

  Femke Halsema had zich exclusief tegen het christendom moeten keren, tegen de SGP, tegen de bevolking van Staphorst, tegen de Katholieke Kerk, tegen de Westerse man en zij had de islam en de islamitische gebruiken - waaronder het stenigen van overspeligen - ongemoeid moeten halen om nog langer als respectabele linkse politica te kunnen blijven doorgaan.

  Met haar uitspraken 'was Hirsi Ali maar wat meer anti-man inplaats van anti-islam'(het hebben van een penis is immers moreel een stuk verwerpelijker dan verstotingen van vrouwen en het halveren van de rechtspositie van vrouwen) leek zij ook voor IS-achtige groeperingen een vrouw met het marxistische hart op de goede plek. Maar gaandeweg bleek haar toewijding tot de islam, een godsdienst waar wij respect voor moeten hebben, een geloof dat wij ten koste van elke redelijkheid en ten koste van elke moraal en ten koste van elk fatsoen en ten koste van elke beschaving en ten koste van elke menselijke moeten overladen met eerbewijzen, toch niet zo onvoorwaardelijk en volkomen zoals voor een vooraanstaande linkse intellectueel betamelijk is.

  Want natuurlijk heeft het echte links geen kritiek op het stenigen van overspeligen, het van de berg gooien van homoseksuelen, het doden van afvalligen en andere prachtgebruiken die voortkomen uit het islamitische recht. Nee, het echte links maakt liever druk om een dorpspastoor die een homo-activist weliswaar de zegen geeft maar niet ter communie laat gaan. Een kwestie van prioriteiten stellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Carlo.

  Dat comment zou ik zelf wel geschreven willen hebben.

  Martien Pennings.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het blijft gewoon een feit dat mensen die "links" zijn niet het vermogen hebben om feiten logisch aan elkaar te knopen. Dat kan gewoon verstandelijk zijn (Dunning-Kruger effect) of het verstand wordt door opvoeding en/of indoctrinatie (bijvoorbeeld op scholen) onderdrukt.

  Het lijkt erop dat Femke aan het wakker worden is uit een hele diepe indoctrinatie....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als klein kind zeer waarschijnlijk hard op zijn hoofd gevallen bij het korfballen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik kan me zeer goed vinden in de voorgaande commentaren.

  Ook bij deze analyse van Brendel zie je weer de grote tekortkoming van de officiële media en dat het eigenlijk steeds minder de moeite waard is om geld aan een krant uit te geven. De eenzijdige gerichtheid van de officiële journalistiek leidt tot zeer kritiekloze berichtgeving als het gaat om de zogenaamd progressieve partijen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Brendel is een lichtbaken in duistere journalistieke tijden.

  Gr.

  Juul

  BeantwoordenVerwijderen