Jongerenimam Yassin Elforkani leidt nieuwe moskee van Moslimbroeders

In de Nederlandse media zijn diverse interviews en reportages verschenen over de ‘moderne’ en ‘progressieve’ jongerenimam Yassin Elforkani. Op 7 juli 2007 maakten de Nederlandse lezers voor het eerst kennis met de jonge geestelijke. NRC Handelsblad schilderde een enthousiast portret van de toen 25-jarige imam, afkomstig uit Heerhugowaard, student in Dubai en Egypte, en na zijn huwelijk met een meisje uit 

Slotervaart neergestreken in Amsterdam.

Sinds die tijd zijn er diverse verhalen in de kranten verschenen, vrijwel zonder uitzondering lovend. Lezers van Spits (30 oktober 2007), De Pers (27 mei 2008) en het Parool (30 oktober 2008) kregen veel achtergrond te lezen over de jonge imam. Het Parool berichtte bijvoorbeeld over zijn werk als jongerencoach in Slotervaart. Als zodanig was hij door de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen in de probleemwijk gedetacheerd. De Pers meldde enthousiast dat Elforkani - ‘precies in het straatje van Ahmed Marcouch’ - de strijd aanbond met het radicalisme onder moslimjongeren. De jongerenimam toonde zich tevens verbaasd over de arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot.

In alle gevallen bleef één aspect van Elforkani onbelicht, zijn nauwe band met de Nederlandse onderafdeling van de Moslimbroederschap. Eerlijk gezegd verscheen de jongerenimam pas dit voorjaar als zodanig op mijn radar. Op 29 mei 2010 zat hij in de leiding van een door de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION) georganiseerd wetenschappelijk congres.

Deze FION is de Nederlandse tak van de Europese federatie FIOE, zo berichtte minister Guusje ter Horst in april 2009. Ze zei er gelijk bij dat de FION en haar voorzitter Yahia Bouyafa geen risico vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidsdienst AIVD ziet op termijn echter wel een mogelijk gevaar voor de democratische rechtsorde. De Moslimbroeders vormen een moderne richting van de politieke islam, meer bereid tot samenwerking en aanpassing en minder tegendraads dan de salafisten, maar toch gericht op ‘het creëren van een ultraorthodoxe islamitische zuil’, aldus de AIVD in 2007. Specialisten als de Amerikaan Lorenzo Vidino sluiten overigens niet uit, dat delen van de Moslimbroederschap in het Westen zich in democratische richting zullen ontwikkelen. 

Tijdens het congres trad Elforkani op als begeleider van Salah Soltan. De conferentiegast is lid van de European Council for Fatwa and Research (ECFR) van islamleider Yusuf al-Qaradawi. Kort daarvoor was hij te zien op een tv-zender van Hamas, waar hij antisemitische sprookjes verkondigde over joden die matzes van mensenbloed fabriceerden. De evangelische stokebrand Ben Kok ging naar het congres om de confrontatie aan te gaan met Soltan. Op zijn filmpje valt te zien hoe Elforkani (met rode das) het gesprek opneemt. Aan het slot maakt hij gedecideerd een einde aan het twistgesprek.

Achteraf was het niet de eerste keer dat Elforkani optrok met de FION en haar voorzitter Bouyafa. De jongerenimam is woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) die wordt voorgezeten door Bouyafa. Namens de Nederlandse Moslim Raad (NMR), ook al door Bouyafa geleid, zat Elforkani in het bestuur van de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ), strijdtoneel van onderlinge ruzies om de macht binnen de publieke moslimomroep. Daar trok hij één lijn met Bouyafa toen deze actie voerde tegen zijn tegenstander Mohamed Sini. Met onder anderen Bouyafa was Elforkani ook betrokken bij de Stichting Moslim Omroep (SMO). Deze stichting deed vorig jaar een vergeefse gooi naar de licentie voor de nieuwe moslimomroep, maar werd verslagen door de later uiteengevallen SMON van Mohammed Cheppih, oprichter van de inmiddels failliete Poldermoskee.
Een door Mohamed Rabbae vanwege Fitna belegde persconferentie in de Ouma-moskee in Slotervaart had achteraf gezien een hoog fundamentalistisch gehalte. Elforkani was er op 29 maart 2008. Aanwezig was ook de Haagse imam Elbakali Elkhammer, het Nederlandse lid van Al-Qaradawi’s Europese fatwaraad. Verder Aissa Zanzen, medestrijder van Bouyafa in de FION en tevens voorzitter van de destijds door Bouyafa beheerste Nederlandse Moslimomroep (NMO). Dit keer ging het niet om vrijheid van meningsuiting, maar om een aangekondigde aangifte tegen de Wilders-film.

Het zal na dit alles niemand verrassen dat Elforkani een fan is van islamgeleerde Al-Qaradawi. De jongerenimam betreurde tegenover De Pers het ‘Europese straatverbod’ voor de moslimleider. Hij prees hem als taboedoorbreker in de Arabische wereld. Arabist Jan Jaap de Ruiter maakte vorig jaar kennis met de jongerenislam tijdens een radiodebat, waarin deze volgens hem misleidende positieve informatie over de voorman van de Moslimbroeders verkondigde.
Allemaal ‘guilt by association’, zullen mijn tegenstanders opwerpen, hoewel de hoeveelheid association zich wel opstapelt. De laatste twijfels over de banden van Elforkani met de Nederlandse Moslimbroederschap worden echter weggenomen door een recent verslag in Nul 20, tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid. Daar gaat het over de stadsvernieuwing rond het Staalmanplein in Slotervaart, waar door de FION een nieuwe moskee is gebouwd, gefinancierd met een schenking van 2 miljoen euro uit de Golfstaat Qatar. “Yassin El Forkani is bestuursvoorzitter”, meldt het woonblad over de nieuwe moskee, die een dezer dagen haar poorten opent.

Begrijp me niet verkeerd. Elforkani mag jongerenimam zijn. De FION mag een moskee bouwen. Elforkani mag het bestuur voorzitten. Het enige wat ik van de media verwacht is dat ze voortaan hun lezers volledig informeren over de achtergronden van de imam en de organisatie, waaraan hij is verbonden.

Carel Brendel

10 opmerkingen:

 1. Begrijp me niet verkeerd. Het is een schande dat Elforkani een jongerenimam is. Niemand mag een moskee bouwen. Elforkani behoort geen voorzitter te zijn van een bestuur dat zich bezig houdt met misdadige praktijken. Het enige wat ik van de blogs verwacht is dat ze voortaan hun lezers volledig informeren over de werkelijke bedoelingen van willekeurig welke imam dan ook, en de organisatie waaraan hij of zij verbonden is.

  Elke islamitische organisatie, maakt niet uit wat het is, die maakt zich schuldig aan tal van zaken die in Nederland bij de wet verboden zijn. Discriminatie op gebied van sekse. Discriminatie op gebied van religie, want joden moeten volgens de islam worden neer gehouwen. (dat is met het zwaard het hoofd van de romp scheiden)

  Er is geen enkele organisatie denkbaar die op islamitische grondslag zich uitspreekt tegen het onrecht dat in de koran wordt gepropageerd, er is geen enkele islamitische organisatie die voorbehoud maakt op de punten die door de islam worden voorgeschreven maar door de Nederlandse wet zijn verboden. De islam is een criminele organisatie. Ieder lid van die criminele organisatie moet ter verantwoording worden geroepen, er moeten geen leuke stukjes worden geschreven over een schattige jongerenimam.

  Ook als een misdaad wordt begaan door iemand die nog niet zelfstandig kan nadenken moet dit worden gestopt en bestraft.

  Het is heel knap als je als 25 jarige een bank berooft, of leiding geeft aan een bordeel of een bende drugssmokkelaars. Het is heel knap als je op je 25e imam bent en leiding geeft aan het bestuur van een moskee! Maar het is geen deugd. Het is verschrikkelijk dat iemand op zijn 25e levensjaar al zich dagelijks moet bezig houden met het voorliegen van onschuldige slachtoffers die wij doorgaans moslims noemen.

  Die Elforkani is gewoon een misdadiger die toevallig een moskee als werkterrein heeft. Hij is niet guilty by assosiation! Iemand die zich beroepsmatig bezig houdt met misdaden tegen de menselijkheid is gewoon strafbaar. Of hij dat nu samen doet met de moslimbroederschap of op zijn eigen houtje. Dat de islam een misdadige organisatie is staat in de koran! In Soera acht (om en nabij) vers 42 staat dat moslims 20% van de buit (van roof, diefstal en afpersing) moeten brengen naar Allah en zijn Heilige Barmhartige Boodschapper. Gewoon arresteren dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Hij prees hem als taboedoorbreker in de Arabische wereld."

  Ik vraag me af welke taboes. Al de taboes die aan moslims worden opgelegd in de koran en hadith? Dat zijn er zoveel dat het nauwelijks aan te nemen valt.
  Sommige ervan? Welke?
  Of het taboe op de herziening van teksten van de koran en/of hadith?
  Zal wel niet. Dan schiet er van die religie niks over. Bovendien zou Carel dan wel geweten hebben dat de man in kwestie meewerkte aan zoiets als het Muslims against sharia blog. http://muslimsagainstsharia.blogspot.com/

  Timeo Danaos et dona ferentes.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. vanhetgoor zei...

  "Want joden moeten volgens de islam worden neer gehouwen. (dat is met het zwaard het hoofd van de romp scheiden)"

  -----------------------------------------

  U liegt. Toon maar eens aan waar dat staat. Welk koranvers of hadith is dat?

  Altijd maar alles verdraaien en bewust mensen misleiden. Altijd dezelfde idiote verhalen uitbraken om mensen angst aan te jagen. Stelletje kruisvaarders en terroristen. Of heeft u soms aandelen in een wapenindustrie? U en uw soortgenoten zijn nogal vaak in de weer om geesten rijp te maken voor een verpletterende oorlog, maar niet heus. Lafaards.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik denk niet dat in de politiek correcte media de kritische kanten van dit soort duistere lieden met hun orthodoxe islamitische agenda's eerlijk worden besproken. Opvallend is altijd het woordgebruik bij de omschrijving van deze zeer reactionnaire en duistere types. Progressief, modern, vooruitstrevend, taboedoorbrekend, gericht op de Nederlandse samenleving. Van al die vooruitstrevendheid en dat taboe doorbreken blijkt in werkelijkheid nooit wat, want zij houden met hun vlotte babbel en hun zogenaamd moderne voorkomen juist elk taboe in stand. Zij zullen zeker geen eind maken aan de onderdrukking en het onrecht dat vanuit de islam wordt opgelegd. Natuurlijk heeft zo'n orthodoxe activist van de islam meer belang bij gehersenspoelde en gedweëe jongeren dan aan losgeslagen crimineeltjes, maar het doel is niet een tolerante Nederlandse samenleving, maar de bevordering van de islamsisering, dus de achterlijke intolerantie van de islam. De islam is als heksenkruit dat bloeit aan de randen en met daarbinnen een dore en steriele woestenij, waar niets meer leeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ El Houssain:
  De onderstaande verzen zijn vertaalde Koranverzen, de nummers geven de plek van de soerah's aan. Anoniem vanwege de vredelievende reacties die ik al tijden van moslims krijg.
  Met vriendelijke groet:

  Koran over ongelovigen, joden en christenen.

  3.118 O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.
  4.56 Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.
  4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.
  5.51 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.
  5.60 Zeg: “Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald.”
  8.22 Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.
  9.23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.
  98.6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het boek (Joden en Christenen) en de afgodendienaren zullen in het vuur der hel geworpen worden. Zij zijn de slechtsten der schepselen.

  Strijd tegen ongelovigen, joden en christenen.

  2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.
  4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
  4.91 Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.
  4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u
  4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.
  5.33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet
  8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  8.13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet.
  8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (Het gevaarlijke karakter van deze tekst werd gedemonstreerd door de ouders van de moordenaar die Rene Steegman dood sloeg. Hoewel analfabeet wisten zij wel deze tekst aan te halen.)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kan je dan aub de verzen die ervoor worden geschreven ook neerzetten anders haal je alles uit zn context
   als ik een column schrijf van 3 pagina's over een onderwerp en je neemt er een regel uit dan is dan onrechtvaardig!
   volgens de sharia wetgeving hebben zowel joden christenen als niet gelovigen hun waarde en hun recht om te leven in de islamitische wereld

   Verwijderen
 6. Anoniem 21 December 2010 21:31


  3.118 : "Zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen"

  Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, voor wie dat wel geldt staat beschreven in het volgend vers welke u verzuimde te noemen!

  "Wanneer zij u ontmoeten zeggen zij: Wij geloven. Maar wanneer zij alleen zijn, bijten zij op hun vingertoppen van razernij over u"

  Dat zijn dus geen Christenen of Joden, maar huichelaars. Moslims gaan niet met huichelaars om, die ze graag willen benadelen.

  -----------------------

  4.56 "Gewis, degenen die onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het vuur doen binnengaan"

  Wie hier bedoeld worden staat in vers 4.51 t/m 4.55. 4.51 begint met "Hebt gij degenen niet waargenomen aan wie een gedeelte van het boek was gegeven? Zij geloven in afgoden en duivelen..."

  De straf voor deze mensen wordt in vers 4.56 beschreven. Hier betreft het ook niet ALLE Joden en Christenen maar wel sommigen ervan. Dat staat in 4.51 : "En sommigen hunner geloofden er in en sommigen hunner weerhielden anderen er van"

  Wie zijn sommigen? Dat staat in Vers 4.51 : "Aan wie een gedeelte van het boek was gegeven"
  Dus Joden en Christenen.

  -----------------

  4.101 dat u daar aanhaalde is incompleet. Vers 101 luidt: "En wanneer u door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn om het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken"

  Dan pas volgt:

  "Voorwaar, de gelovigen zijn een openlijke vijand voor u"

  Bidden neemt 5 minuten in beslag, maar dat kan heel lang zijn als je midden in een conflict zit, daar gaat dit vers over. Vandaar dat de moslim in dat soort situaties zijn gebeden moet bekorten.
  de ruimere beschrijving staat in het volgend vers : 4.102


  Ik kan aan de manier van uw citeren zien dat u het moet hebben van Hans jansen of een of andere anti-moslimsite. die sites zijn ook de bron voor Hans Jansen.
  Incompelte verzen die zodanig uit hun contexten zijn gerukt dat ze totaal uit het niets lijken te komen zoals "Doodt hen!" Je kan je afvragen wie wie moet doden! Hans Jansen zal zeggen "De moslims moeten natuurlijk doden" Maar dat blijkt niet uit deze twee woorden!
  Dan moet hij alles gaan lezen, doet hij natuurlijk niet, want dat ondermijnt zijn bewering.

  Hans Jansen staat nu eenmaal niet bekend om zijn sterke argumenten en zijn beweringen en leugens zijn meer dan eens onderuit gehaald.

  Ik zou voordat ik blindelings achter anti-moslims aanloop en hun halve waarheden over de koran overneem, zelf de verzen eens gaan lezen, meestal volstaat het lezen van een paar verzen eerder of verder om achter te komen waar het in werkelijkheid om gaat, om wie het gaat en waarom.

  Als u te beroert bent om zelf te lezen hoeft u bij mij niet aan te komen zetten met uw versnummertjes die los lijken te staan van de rest van de koran, dat heeft u overgenomen van allerlei islam en moslimhaters.
  mij kunt u niet vertellen hoe de koran werkt. Ik ken het boek uit mijn hoofd, niet jidadwatch, niet stormfront, niet hans Jansen en allerlei andere boeven, en zeker u niet. U heeft zich vegist, u bent bij mij aan het verkeerde adres.
  Ik ben nog niet klaar met uw in stukken gehakte aangehaalde verzen waarmee u uw gelijk denkt te halen, morgenavond ga ik verder met 5.51, 5.60, 8.22, 9.23, 98.6, 2.191, 4.75, 4.91, 4.101 (4.101 heb ik eerder gezien, kopieerwerk?) 4.104, 5.33, 8.12, 8.13, 8.17! Waar zijn de 14 t/m 15?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste el huseini,

  Gooebels zou inzijn graf jaloers zijn op jou propaganda kunsten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste el huseini,

  Goebels zou in zijn graf jaloers zijn op jou propaganda kunsten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Propaganda??

  Ik propageer niets, ik zou niet weten waarom ook. Je kan toch zelf lezen of niet?

  Als je denkt dat ik aan propaganda doe, dan ben je een opperanalfabeet. Meer kan ik er niet van maken.

  BeantwoordenVerwijderen