Neven en nichten

Poppetjes6ll

De moeder van een klasgenoot van me heette mevrouw Collier-Collier. Twee dezelfde achternamen! Ik was jong en ik vond dat raar; maar toen ik hem ernaar vroeg leek het voor hem heel gewoon te zijn. Van schrik durfde ik toen niet meer te vragen of zijn moeder inderdaad met een neef was getrouwd.

En waarom zou ze niet? Nu ik mij verdiep in de geschiedenis van de adel, weet ik hoe gewoon zoiets in het verleden inderdaad was. Niet dat het elders niet ook voorkwam, maar hier, in een wereld waar stambomen van belang zijn, kun je het mooi zien. Er hangt zelfs iets deftigs aan die repeterende achternamen. Agnes van den Brandeler, onderwerp van mijn eigen recente boek, trouwde met haar achterneef Didi van den Brandeler, en was duidelijk trots op die mond vol Brandeler in haar naam.

Overal kom ik ze tegen, de huwelijken tussen verwanten, niet zelden volle neven en nichten. Soms was het een kwestie van financiële planning, een handige manier om het familiebezit bij elkaar te houden. In de jaren 1890, zo las ik, trouwden binnen twee jaar zes kinderen van twee broers uit de familie Van Harinxma thoe Sloten met elkaar! Soms was het ook echte liefde. Marianne van Hogendorp (1805-1878) en haar volle neef Dirk (bekend als de mede-wandelaar van Jacob van Lennep) waren soul-mates, hun gloedvolle liefdesbrieven getuigen ervan, en ze kregen zeven kinderen.

Nu, in 2009, worden neef-nicht-huwelijken ineens bij de wet verboden, speciaal met het oog op de Marokkaanse families waarin ze nogal eens voorkomen. In het licht van de geschiedenis is dat dus pas echt raar - al hoef je dat niet eens te weten om te zien dat het opportunistisch is, en hatelijk.

Ileen Montijn

15 opmerkingen:

 1. Hoezo opportunistisch?
  De adel trekt niet van de staat. Bovendien, hoe vaak lees je in de krant over adellijke dubbelgehandicapte kinderen, kinderen met ernstige leer- en gedragsmoeilijkheden? Ileen Montijn is duidelijk niet op de hoogte van genetisch onderzoek naar de defecten die in de Rif en Anatolie persisteren door eeuwenlang dysgenetisch reproduceren door verwanten.
  Appels en peren dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als je importhuwelijken wilt verbieden omdat de partners vaak dom zijn, de cultuur niet kennen en de taal niet spreken, dan moet je importhuwelijken verbieden met mensen die onvoldoende opleiding hebben, de cultuur niet kennen en de taal niet spreken. Maar al die lachwekkende omwegen die de bestuurslagen allemaal verzinnen beginnen toch echt wat vermoeiend te worden. Bovendien houden ze, als puntje bij paaltje komt, juridisch geen stand. Dat zag je bij dat rookverbod ook al.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "In het licht van de geschiedenis is dat dus pas echt raar - al hoef je dat niet eens te weten om te zien dat het opportunistisch is, en hatelijk."

  Hé? Lees ik hier nu het argument:
  Vroeger deed men dat, dus 't is goed? (= drogreden)
  De classificatie "oppertunistisch", als zijnde "bij gelegenheid", zegt op zich niets over het goed/slecht zijn.
  De classificatie "hatelijk" wel, maar die word dan helaas verder niet onderbouwd.
  Hatelijk hoe? En m.b.t. wie precies? etc.etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tsja:

  http://www.hln.be/hln/nl/962/Gezondheid/article/detail/1000755/2009/09/22/Inteelt-leidt-tot-veel-erfelijke-aandoeningen-bij-Arabieren.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is hatelijk naar de adel toe die immers door neven/nichten-huwelijken de geldboel bij elkaar kan/kon houden maar het is menselijk om ervoor te zorgen dat er minder gehandicapte kinderen geboren worden en je zadelt de maatschappij niet op met onnodige kosten voor gehandicapte kinderen.

  Het is natuurlijk iets anders als de Marokkaanse gemeenschap per definitie rijk was, dan zouden ze er zelf zorg voor kunnen dragen maar dan zit er nog steeds een onmenselijk trekje aan (en dat geldt ook voor de adel).

  Misschien is Ileen Montijn voorstander van 'n screening van jong bevruchte eitjes, en dat vergoed door 'het ziekenfonds'?

  Maar wel screenen en geen abortus is natuurlijk onzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het zijn de juiste argumenten, maar het is de verkeerde conclusie. Omdat gebleken is dat neef-nicht huwelijken vaak kindertjes opleveren met problemen moet het nu maar eens afgelopen zijn. In het verre verleden toen er nog adel was met voldoende geld konden die inteelt kindertjes met een mooie toelage ergens op een prachtig landgoed worden weggezet. Het is dan daarom ook geen wonder waarom de adel steeds domicilie koos, zo ver van de bewoonde wereld.
  Tegenwoordig hebben de moderne inteelt kindertjes geen rijke families, maar een armlastige familie. Geen huis in de prachtige bossen, geen personeel dat de druil-bekjes het kwijl afveegt. Neen, dit keer wordt de maatschappij opgezadeld met minkukels die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Soms laat hun familie hen op straat staan, in groepjes bijeen. Tot last van henzelf en voornamelijk de omstanders. In het gunstigste geval kunnen de jongens met minder geestelijke vermogens nog tijd verdrijven in de moskee, daar vallen ze toch niet op. Maar prettig is het niet, er is geen toekomst en geen gelukkig leven.
  De adel vergelijken met neef-nicht import-bruiden is niet zo heel erg goed gekozen. De lichamelijke en geestelijke ongemakken waren vroeger bij de adel net zo groot als nu bij de moslims. Alleen was het bij de adel geen probleem omdat er voldoende rijkdom was om deze 'ongelukkigen' op te vangen. De zorg voor de tegenwoordige inteelt kindertjes wordt op de maatschappij afgewenteld. Speciaal onderwijs is duur, en er is later geen werk voor hen. Men zou nog kunnen proberen om de jongens op te leiden tot imam, maar dat loopt ook een keer spaak. Om imam te worden moet men niet beschikken over al te veel intelligentie, tenslotte mag men de leugens zelf niet doorzien. Maar te weinig intelligentie is ook weer niet goed. Men moet wel dat hele boek uit het hoofd leren. En dat zijn meer dan 6666 verzen of regels.
  Dat de adel veel problemen had met inteelt blijkt ook uit de vele instellingen die men heeft opgericht om hun minder fortuinlijke familie op te bergen. Een paar van de grootste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn door de adel opgericht, niet om iets te doen voor het gewone volk, maar om de 'ongelukkigen' uit eigen gelederen op te vangen. Ik denk niet dat er binnen afzienbare termijn islamitische tehuizen voor geestelijke gezondheidszorg gaan komen. Het is daarom beter het bij de bron aan te pakken. Of niet natuurlijk, want zo zijn we ook van de adel afgekomen. Dus het probleem lost vanzelf op.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De huidige adel zal minder neef-nicht-huwelijken kennen, dit in tegenstelling tot al die keuterboertjes uit de Rif en Anatolië die het sociale verzekeringsstelsel zwaar belasten.

  Lesje geleerd
  THEODOR HOLMAN

  Een heel goede vriend liet mij een stuk lezen dat op de site van de Volkskrant stond. Hij las voor: ''Theodor, luister: 'Arabieren lijden van alle bevolkingsgroepen in de wereld het meest onder erfelijke afwijkingen.''

  ''O ja? Is dat zo? Lees eens verder.''
  ''Onder de Arabische bevolking zijn tot op heden ruim negenhonderd genetische ziekten vastgesteld.''
  ''Goh,'' zei ik, ''negenhonderd genetische kwalen. Tja, dat is behoorlijk veel.''

  Ik reageerde verder niet. Mijn vriend las verder: ''Enkele ziektes hebben epidemische vormen aangenomen: ze komen voor bij iets meer dan honderd op de 100.000 personen. Hieronder vallen onder meer diabetes en borstkanker.''

  ''Heel naar,'' zei ik en deed verder heel neutraal. Ik had mijn lesje geleerd, zeg maar.

  Mijn vriend citeerde verder: ''Ruim 60 procent van de genetische afwijkingen onder Arabieren is een gevolg van huwelijken tussen neven en nichten. In Doebai trouwt 40 procent van de inwoners met een neef of een nicht. In Dudan en Mauritanië trouwt maar liefst twee derde van de bevolking een neef of nicht.''

  Mijn vriend bleef even stil. Ik ook.
  ''Wat vind je hier van, Theodor,'' vroeg hij.
  ''Heel vervelend voor die mensen,'' zei ik en zweeg.

  ''Wat ben je stil, Theodor''
  ''Tja, wat kan ik zeggen?''
  ''Zeg, wat je ervan vindt!'

  ''Nee, ik heb mijn lesje geleerd. Het is altijd vervelend om iedereen te laten weten dat je gelijk hebt gekregen. Trouwens, politici, columnisten en wetenschappers hebben mij gezegd dat incest helemaal niet tot afwijkingen hoeft te leiden, terwijl ik dat wel had betoogd. Dus het is niet aan mij om te reageren.''

  ''Maar Theodor.''
  ''Ik zeg niks. Nogmaals: ik heb mijn lesje geleerd.''
  ''Maar het zou wel eens kunnen dat die Arabische volken hier in Nederland.''

  ''Hallo, ik zwijg, ik zeg niks. Ik vind het heel naar, al die ziektes. Ik heb veel medelijden met die Arabische volken. Mijn advies zou zijn: trouw niet met je neef of nicht. Maar ik vrees, ach, ik zeg niks, ik heb mijn lesje geleerd!''

  http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/262624/2009/09/23/Lesje-geleerd.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 8. En daar is inteelt, dat lelijke spook, opeens weer in het nieuws. Erfelijke ziekten! Misvormde en dode kinderen! Familiehuwelijken bij allochtonen vormen een ‘gezondheidsprobleem’, zei het PvdA-Kamerlid Arib.

  En inderdaad. Familiehuwelijken vergroten de kans op zeldzame erfelijke aandoeningen. Daar mag best meer voorlichting over komen. Maar je moet ook weer niet overdrijven. Het zijn wel zeldzame aandoeningen. De ziekte van Pompe bijvoorbeeld, komt bij neef-nicht-stellen dertien maal vaker voor. Toch blijft het een kans van ‘slechts’ 1 op 2800. En aangezien er jaarlijks in ons land zo’n tweeduizend allochtone kinderen uit een familiehuwelijk worden geboren, gaat het om minder dan één geval per jaar.

  Met kindersterfte is het niet anders. In een uiterst genuanceerd rapport benadrukt het RIVM deze week dat de berucht hoge kindersterfte onder allochtonen eigenlijk niet goed is terug te voeren op inteelt.

  Pas op! Erfelijke ziekten! Dode kinderen! Eerder onderzoek leverde al op dat tienerzwangerschappen, ongelukken en infectieziekten veel belangrijkere factoren zijn.

  Zwakzinnigheid, dan? Hetzelfde verhaal. Toen geneticus James Neel in de jaren negentig 4.300 neef-nicht-huwelijken doorvlooide, kon hij geen verband aantonen tussen familiehuwelijken en geestelijke handicaps. En wij maar denken dat een in-teelthuwelijk altijd strompelende bochelaars van de Notre Dame voortbrengt.

  Toen vorig jaar duidelijk werd dat er onder Marokkanen veel meer schizofrenie voorkomt dan onder Nederlanders, waren er mensen die zeiden: tja, inteelt hè?

  Het probleem zit deels tussen onze oren. Westerlingen associëren inteelt automatisch met achterlijk, simpel, onmodern. Net zoiets als incest. Dat komt omdat we inteelt kennen van het platteland, als iets van vroeger. Ook Darwin en Einstein trouwden overigens met een nicht. Het wegzetten van neef-nicht-stellen als ziekelijke barbaren, is gewoon een subtiele vorm van racisme.

  De werkelijkheid is dat ouders achter in de dertig ongeveer evenveel kans hebben op geboortedefecten als neef-nicht-stellen die in de bloei van hun vruchtbaarheid met kinderen beginnen. Als je uit bent op gezond nageslacht, kun je misschien beter leven als een traditionele Turk dan als een moderne Europeaan.

  Maarten Keulemans in de Volkskrant van 13 aug 2008

  Tja, je hebt statistiek en je hebt leugens heb ik ooit 'ns gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Volgende keer maar gewoon op zoek naar wetenschappelijke argumenten Ileen ? In plaats van het werken naar de verlangde uitkomst.


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Inteelt

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ineens? Huwelijken tussen neef en nicht waren tot de jaren zeventig nog verboden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het is schieten met hagel om een vlieg te raken. Problemen met islam worden opgelost door in één grote veeg andere groepen, die het probleem niet zijn, mee te nemen.
  Bijv. Problemen islamscholen, alle religieuze scholen verbieden.
  Problemen hoofddoek, alle tekenen inclusief klein kruisje om nek, verbieden.

  Huwelijk neef/nicht precies hetzelfde.

  Goede moeten onder kwaden lijden. Eeuwenoud probleem maar door grote islam immigratie nu zeer actueel en bevorderd door overheid.
  (die u zelf betaald heeft)

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Problemen met islam worden opgelost door in één grote veeg andere groepen, die het probleem niet zijn, mee te nemen.
  Bijv. Problemen islamscholen, alle religieuze scholen verbieden.
  Problemen hoofddoek, alle tekenen inclusief klein kruisje om nek, verbieden.


  Dat is dus het laatste wat men zou willen.
  Allerlei dingen gaan verbieden.
  Dat doen ze in socialistische en islamitische landen ook zo gaarne.
  Alsof men zo doende problemen oplost.
  Veel verwoestender, zowel op korte als lange termijn, is het streven naar en het beschermen van vrijheid.
  Dat is namelijk het dodelijkst voor totalitair denkende geesten.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het is wat al te makkelijk om dit puur op Marokkanen angst/haat af te schuiven.
  Zeker nu ook al naar voren kwam dat bij Arabieren veel meer erfelijke ziektes voorkomen vanwege de neef/nicht huwelijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. In Belgie was huwen tot de vierde graad weldegelijk verboden tot de massale invasie van islamkolonisten. Toen heeft men de wet aangepast (jaren 70 vorige eeuw) zodat er wel met neef en nicht kon worden gecopuleerd.

  BeantwoordenVerwijderen