Vraag en Antwoord (10)

Vraag_top_1


De in Nederland heersende ‘multiculturele’ elite eist dat de regels van de sharia toegepast zullen worden op de vrijheid van meningsuiting. De elite van links benut zo een godsdienst, de islam, om een electoraal gevaarlijke tegenstander de mond te snoeren. Dit illustreert weer eens hoe groot het belang is van de scheiding tussen godsdienst en politiek. Het wegvallen van deze scheiding leidt onvermijdelijk, en onmiddellijk, tot knoeierij en maatschappelijk bederf.

Arabist Jansen

13 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "De krankzinnige situatie is ontstaan dat je als islamcriticus smerige verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt omdat je roept dat de salon, waar het voorgeslacht de kostbaarheden van onze liberale beschaving heeft uitgestald, in de fik dreigt te vliegen; ja, het tapijt smeult al... Je bent aan verdachtmakingen onderhevig omdat je het een verstandig idee vinden de brandweer te bellen als het brandt.
  Ondertussen praten de gauchisten over de moslims als kindermeisjes over de aan hun zorgen toevertrouwde kleintjes." Benno Barnard in De Standaard.
  karel martel
  http://malsikcuf.blogspot.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik neem aan dat Hans Jansen doelt op uitspraken als deze: http://weblogs.nrc.nl/uitspraak/2009/07/28/uitspraak-35-straf-voor-een-politicus-die-de-islamisering-aanviel/ (zoniet, dan zou ik niet weten waar zijn these, te weten :"De in Nederland heersende ‘multiculturele’ elite eist dat de regels van de sharia toegepast zullen worden op de vrijheid van meningsuiting" op slaat.)

  Zijn conclusie, dat het van belang is godsdienst en politiek te scheiden, kan ik echter niet volgen. Als men zou zeggen dat godsdienst (en dan vooral de islam) juist niet gescheiden kan worden van politiek (bijvoorbeeld omdat het niet mogelijk is religieuze intenties te onderscheiden van politieke), en dat de rechter dus geen uitspraken kan doen over kwesties waar iets van godsdienst in het geding is, dan lijken mij de problemen ook voldoende opgelost.

  Godsdienst moet van wetenschap gescheiden (of onderscheiden) worden, jawel, zeer zeker, maar godsdienst van politiek te scheiden is nauwelijks mogelijk lijkt me. O ja, Recht moet natuurlijk óók van politiek gescheiden worden (en blijven). De politiek moet gedwongen worden zich binnen de rechtsregels te bewegen, ipv andersom.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Middle Dutch: hoei (interj.) 'a cry used to attract attention or drive animals'.

  Ik heb het antwoord op deze vraag al tig keer gegeven. Kijk maar in het archief.

  Dat ‘drive animals’ had er niet bij gemoeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hier een voorbeeld van de sharia in de praktijk:

  Shariawetgeving in Atjeh aangescherpt

  Van onze correspondent Michel Maas
  Gepubliceerd op 14 september 2009 22:00, bijgewerkt op 14 september 2009 22:34 Volkskrant


  JAKARTA - Steniging wordt in de Indonesische provincie Atjeh de nieuwe straf voor overspel. Het parlement van de provincie heeft daartoe maandag unaniem een wet aangenomen.

  De wet introduceert niet alleen steniging, maar ook zweepslagen als straf. Seks voor het huwelijk kan volgens de nieuwe wet worden bestraft met honderd zweepslagen. Atjeh kende sinds enkele jaren al stokslagen.

  Buiten het parlement van Atjeh demonstreerden maandag vijftig mensen tegen de invoering van de draconische wet, maar evenveel mensen demonstreerden vóór invoering van de steniging.

  Door het parlementsbesluit zal de wet binnen dertig dagen van kracht worden, ondanks fel verzet van het kantoor van de gouverneur van de provincie. Vicegouverneur Muhamad Nazar zei maandag dat de gouverneur geen juridische mogelijkheden heeft om invoering van de wet tegen te houden.

  De nieuwe wet is een verdere stap op weg naar de geleidelijke invoering van islamitische wetgeving. Een eerste stap werd eerder gezet, toen Atjeh stokslagen invoerde als straf voor kleinere vergrijpen als gokken en het drinken van alcohol.

  Die stokslagen bleken in de praktijk mee te vallen: de slagen waren niet al te hard, en de bestraffing leek vooral bedoeld om de gestrafte publiekelijk te kijk te zetten. Optimisten hopen nu dat het met die steniging ook zal gaan meevallen. Zij putten hoop uit het feit dat de wet eist dat het overspel bewezen wordt door ten minste vier ooggetuigen, die het delict met eigen ogen gezien moeten hebben.

  Atjeh is de enige provincie in Indonesië die de islamitische wetgeving hanteert. Indonesië heeft in 2001 de provincie speciale autonomie ‘geschonken’ – en de sharia.

  In Atjeh woedde destijds een verbeten onafhankelijkheidsoorlog. Aan die oorlog kwam in 2005 een einde, maar invoering van de islamitische wetgeving ging gestaag door. Atjeh heeft nu als enige provincie een shariapolitie, die toeziet op de naleving van de religieuze wetten, en shariarechtbanken.

  Indonesië is het land met de meeste moslims. 80 procent van de 230 miljoen Indonesiërs is moslim, maar voor het overgrote deel belijden zij een gematigde versie van de islam. Religie en staat zijn in Indonesië grotendeels gescheiden.


  Natuurlijk zijn de moslim "feministes" 3.0 muisstil over deze kwesties.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De 'multiculturele' elite is in Utrecht de wacht aangezegt. De seksegescheiden 'gemeentelijke' informatieloketten zijn afgeblazen. En terecht. Nog voor de moskee loketten de tijd kregen om te verworden van gemeentelijk infodesk tot gesubsidieerde islamistisch-maatschappelijke spreekuren en verder nog tot shariarechtbanken.
  Het verzet tegen de islamisering van Europa/Nederland (b)lijkt effectief.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tariq Ramadans warme multiculturele deken
  Door: Dirk Jacob Nieuwboer
  Gepubliceerd: gisteren 00:15
  Update: gisteren 07:00

  De ontslagen integratieadviseur Ramadan wilde meer overheidsinvloed op de media om ‘ethische informatie’ in de publiciteit te krijgen.  'Procedure Ramadan maakt weinig kans' Ramadan: Ontslag ongelooflijk


  Ze verdwenen in een la, een heel diepe la. Tot woede van Tariq Ramadan zelf deed het Rotterdamse gemeentebestuur maandenlang niets met zijn rapporten. Wie, nu het stof is neergedaald, de adviezen leest begrijpt waarom: ze zijn flinterdun en zeer omstreden.

  Zo pleit Ramadan voor een vergaande bemoeienis van de overheid met de media. ‘De overheid moet scholing van journalisten stimuleren’, schrijft hij. En de politiek moet er alles aan doen om ‘journalisten de middelen aan te reiken om een juiste, nauwkeurigere berichtgeving te produceren, die vanuit ethisch oogpunt positief is.’

  Dit alles kan zonder de autonomie van de media aan te tasten, bezweert Ramadan in het advies van drie A4’tjes. ‘Het is terecht dat de onafhankelijkheid van de media onaantastbaar is’, schrijft hij. Maar in dezelfde zin vervolgt hij: ‘en er dient een evenwicht te worden gevonden tussen vrije en juiste berichtgeving.’

  Eerlijke informatie

  De Zwitsers-Egyptische professor begrijpt best dat de journalistiek zich vaak op crises richt en hij vindt dat veel journalisten echt hun best doen. Niettemin heeft hij een dwingend advies: ‘Er moet verslag worden gedaan in de media over de rijkdom van de diversiteit, over de positieve bijdrage daarvan (o.a. op cultureel, religieus en sportief gebied).’

  De overheid zou journalisten moeten helpen door ‘eerlijke informatie’ aan te reiken. ‘Met eerlijke informatie wordt hier bedoeld juiste informatie, die gebaseerd is op bewezen feiten, en ethische informatie, in plaats van ideologische en politieke manipulatie.’

  Journalisten kunnen zo ‘een bredere, meer alomvattende visie krijgen, die minder blijk geeft van doemdenken’. Maar dan zal de politiek zich voortaan wel meer met de media moeten bemoeien: ‘a priori een meer positieve totaalvisie bieden teneinde kortzichtige, negatieve en alarmerende mediaberichten a posteriori te voorkomen’.

  Het rapportje, in januari voltooid, is een van de adviezen die door de commotie rondom het ontslag van Ramadan alsnog boven tafel zijn gekomen. Ramadan klaagde in de media de laatste weken zelf over de gemeente die niks met zijn adviezen deed. ‘Uit angst’, volgens de filosoof. Wethouder Rik Grashof kwam er na vragen van Leefbaar Rotterdam alsnog mee over de brug.

  Daardoor valt nu te lezen dat Ramadan er voortdurend op hamert dat de lokale autoriteiten ‘uitgesproken positief’ moeten zijn over de multiculturele samenleving. ‘Rotterdam moet zich lovend uitlaten over diversiteit en daarbij als voorwaarde stellen dat er sprake is van gelijkheid.’ In zijn dikste advies, 23 A4’tjes, over de arbeidsmarkt, herhaalt hij het mantra keer op keer. Hij constateert dat culturele aspecten een rol spelen bij de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ‘De relatie tussen de ouders en de kinderen (met name tussen moeders en jongens in Marokkaanse en Turkse gezinnen), de verhouding tot de samenleving (slechte kennis van de instellingen en de sociale regels), tot de taal (zeer gebrekkige beheersing, zelfs na meerdere generaties) en tot de cultuur: deze aspecten zijn van essentieel belang om te begrijpen waarom jongeren met een middelbare beroepsopleiding (mbo) of een voorbereidende beroepsopleiding (vmbo) buiten de boot vallen.’

  Maar opvallend genoeg mag de gemeente zoiets niet uitdragen. Die moet een principieel standpunt innemen: de problemen op de arbeidsmarkt zijn niet ‘cultureel’ of ‘religieus’ van aard, maar sociaaleconomisch. ‘Tijdens de politieke dialoog moet men zich onthouden van ‘culturalisering.’

  Bovendien vraagt hij van werkgevers juist wel veel inspanningen om de cultuur van allochtonen te leren kennen. ‘Werkgevers zouden zich moeten laten bijscholen over culturele vraagstukken.’ De directie moet zich naar Brits en Amerikaans voorbeeld ‘aanpassen aan de werknemers en rekening houden met bepaalde culturele en religieuze verzoeken (voeding, verlof, enz.), als deze verzoeken passen binnen het arbeidskader en de collectieve ethiek.’

  Het doet denken aan het Britse supermarktconcern Sainsbury’s dat in 2007 te maken kreeg met islamitische werknemers die niet in contact wilden komen met alcohol. Afgesproken werd dat zij hun hand moesten opsteken als ze zo’n product voor hun neus kregen, zodat ze vervangen konden worden door een niet-islamitische collega.

  Slachtoffermentaliteit

  Allochtone jongeren hoeven slechts goed Nederlands te leren, zonder hun eigen taal te vergeten overigens, en de ‘slachtoffermentaliteit’ afwijzen. Maar het probleem van hun lage opleiding moet vooral worden opgelost doordat bedrijven hun eisen bijstellen. Ramadan wil ondernemers ‘verzoeken zich aan te passen aan de vraag en geen onrealistische voorwaarden te stellen, die feitelijk tot discriminatie leiden.’

  Uit de adviezen blijkt ook dat Ramadan zich uitstekend aanpast aan zijn omgeving. Niet alleen gebruikt hij de taal van een gemiddelde Nederlandse beleidsambtenaar, hij weet ook wat goed scoort in Rotterdam. Zijn Toekomstvisie voor 2020 (vijf A4’tjes) sluit hij af met een sneer naar Amsterdam. ‘Ver weg van de gespannen en gepolariseerde debatten van de hoofdstad en nationale instellingen kan en moet Rotterdam laten zien dat er op stads- en buurtniveau bijzonder veel positieve ontwikkelingen plaatsvinden.’

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Misschien, heel misschien, mijnheer Jansen is het probleem wel deze, dat de bevolking een elite boven zich duldt ?
  Of anders gezegd.
  Welke vrije democraat heeft een elite nodig of luistert er naar ?

  Ach, kijkt u morgen nog even naar de verrekijk.
  Een opgesmukt sprookje uit de middeleeuwen lijkt het wel. Om je kapot te schamen.
  Gelukkig pas vanaf 1814 en dan nog wel dankzij de medewerking van de Engelse geheime dienst.

  Enkel wie zijn geschiedenis niet kent trapt er in.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De multiculturist staat voor een gescheiden samenleving, de islam krijgt dus ruim baan. De samenleving valt uit elkaar, de islam valt in groepen uit elkaar en we zijn terug naar een middeleeuwse samenleving, volledig gedecentraliseerd onder sterke invloed van zgn. middelaars tussen Allah(God) en hun groep.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Rudolf!
  Opmerkelijk natuurlijk omdat Ramadan zelf volkomen onafhankelijk kon opereren bij PresTV. Zei hij. Ramadan is blijkbaar de vleesgeworden kenner van wat ethisch én juist is. Zowel daar en hier.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @j.morika (14-09-09 17:05)

  "Zijn conclusie, dat het van belang is godsdienst en politiek te scheiden, kan ik echter niet volgen."

  Mischien illustreerd dit de problematiek (zie vooral laatste alinea).
  Zie : "www.cnn.com/2009/HEALTH/09/14/yemen.childbirth.death/index.html"

  Of wat dacht je van deze : "www.politics.co.uk/opinion-formers/press-releases/legal-and-constitutional/british-humanist-association-faith-coalition-being-formed-to-fight-new-equality-laws-$1318945$365873.htm"

  Men claimt voorrechten, waarbij men hun medemens tekort doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Hmmm (15-09 11:26 uur)

  Ik vind dat jouw beide links mijn reactie ook wel ondersteunen. In de eerste link is sprake van conservatieve lieden die geen minimumleeftijd willen voor het huwelijk (voor meisjes). Als dat soort conservatieven zich niet met religieuze argumenten had ingelaten dan hadden ze altijd nog kunnen zeggen dat het altijd al zo geweest was (dat jonge meisjes kunnen huwen), dat dat altijd goed gegaan is en dat er dus niets verandert hoeft te worden. Dat zou ook een onzinnig argument zijn, dat geef ik toe, maar redelijke overweging hoef je bij die mensen niet te verwachten. Het argument dat ze nu hanteren (dat het islamitisch recht er niks over zegt) is in ieder geval ook onzin: ten eerste kunnen ze dat recht zelf maken en ten tweede zegt het islamitisch recht vast ook niks over, pakweg, het rechts moeten rijden op de snelweg of over de maximumsnelheid.

  Ook jouw tweede link onderschrijft mijn opinie eerder dan dat het er afbreuk aan doet. Ik heb weliswaar gezegd dat geloof en politiek moeilijk te scheiden zijn, maar ik heb er tegenover gezet dat wetenschap en religie wel degelijk te scheiden zijn (en dus ook staat en religie, de wetgever (evenmin als de Rede zelf) kan immers niet kiezen tussen verschillende religies als mensen zich ergens op bovennatuurlijke dingen beginnen te beroepen, en dat doen religies nu eenmaal altijd, dat is hun aard, daar zijn het religies voor.)

  Ik ben het dan ook volstrekt eens met de samenvattende conclusie aldaar: "Religious dogma cannot be allowed to distort our equality laws in this way. Religions are the major offenders and yet they are demanding exemptions to allow them to carry on as before! Ik meen zelf ook al dat soort dingen gezegd te hebben toen ik eerder zei: " ...en dat de rechter dus geen uitspraken kan doen over kwesties waar iets van godsdienst in het geding is...", een problematiek overigens goed aansluit bij de traditie van de Nederlandse jurisprudentie. Ik meen tenminste te weten dat de rechter niet snel een uitspraak zal doen over conflicten tussen religies of binnen religies (bij een scheuring ofzo). Nu moet alleen de wetgever zo slim zijn om zich er niet tussendoor te gaan bemoeien.

  Ik ben hier overigens banger voor de politiek dan voor de rechter: was het niet zo dat Lubbers wilde gaan onderzoeken of Rushdies boek (duivelsverzen) misschien wegens godsdienstlastering verboden zou kunnen worden? Zoiets staat me tenminste vaag bij...

  BeantwoordenVerwijderen