Op verzoek van Maurits Berger

Vermoordenverbannen_top

Bovenaan gezet, op verzoek van Maurits Berger, hoogleraar islam in het Westen, verbonden aan de Universiteit Leiden.

René Marres: Wantrouw deskundigen: Maurits Berger hierr.

Update! Lees hierbij evt. ook 'Bij de bestudering van de islam is iets verschrikkelijk misgegaan', door Machteld Allan (15.4.2006), hierr.

3 opmerkingen:

 1. Maurits Berger behoort zeker tot een van de islam-vriendelijke arabisten.

  Machteld Allen heeft in haar artikel een heel sterk punt:

  "Ook christenen, zoals Farah Antoun, kunnen volgens Leezenberg islamitisch zijn, ja zelfs islamitisch-verlicht. Ik heb daar in mijn artikel bezwaar tegen gemaakt, omdat ik niet vind dat je alle mensen die wonen in een door moslims overheerst gebied, als islamitisch moet aanduiden, en al helemaal niet als ze in opstand komen tegen die overheersing. Je noemt Vaclav Havel toch ook geen communist, of een exponent van de veelkleurige communistische cultuur?"

  Het is inderdaad opvallend dat om de islam maar zo gunstig mogelijk te belichten er bewust een ahistorisch beeld over de eerste eeuwen van de zogenaamd tolerante islam wordt neergezet. Ja, zelfs niet-moslims worden dan islamitisch. Averoes moest uiteindelijk trouwens vluchten, en dat wordt vaak niet vermeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maurits (Maurice) Berger aangepakt door Khadija Arib, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Trouw, 17 september:


  Daar waar sharia heerst wil geen vrouw wonen


  Met stijgende verbazing las ik in Trouw van gisteren het artikel van Maurice Berger waarin hij het islamitische huwelijk vergoelijkt en de overheid en de politiek oproept zich hiermee niet te bemoeien. Sterker nog, Berger stelt dat door het verwerpen van het islamitische huwelijk moslims het recht wordt ontzegd om te trouwen en te leven volgens eigen geloofsopvattingen. Een van de argumenten die hij aanvoert is dat het islamitische huwelijk te vergelijken is met andere religieuze huwelijken zoals het katholieke. Waarom doen wij zo moeilijk over moslims terwijl andere religieuze gemeenschappen volgens hun geloof kunnen trouwen zonder dat de overheid zich ermee bemoeit? Ten eerste erkennen andere religies de scheiding tussen kerk en staat. Ten tweede wordt een huwelijk door een bedienaar van een godsdienst niet gesloten voordat daar een burgerlijk huwelijk aan vooraf is gegaan omdat het omgekeerde strafbaar is. Maar in Nederland lapt een aantal moskeeën, met name imams met salafistische opvattingen, de wet aan hun laars en sluiten illegale islamitische huwelijken. Zij hangen normen en waarden aan, die haaks staan op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat. Ook is een islamitisch huwelijk niet te vergelijken met een informeel huwelijk zoals Berger suggereert. Islamitische huwelijken maken deel uit van het islamitische familie-en erfrecht en vormen een belangrijk fundament van de shariawetgeving. Met het sluiten van een islamitisch huwelijk wordt een belangrijk deel van shariawetgeving in Nederland geïntroduceerd. Dat betekent een wetgeving waarin de gelijkheid van man en vrouw en de gelijkwaardigheid van huwelijkspartners niet wordt erkend; een wetgeving waarin mannen meerdere vrouwen mogen hebben; een wetgeving waarin vrouwen rechteloos zijn en zich nergens op kunnen beroepen. Met het accepteren van deze praktijken wordt onderdrukking van vrouwen met een islamitische achtergrond in Nederland in stand gehouden. Elke relativering van de gevolgen van het accepteren van het islamitische huwelijk draagt hieraan bij. Het islamitische huwelijk is geen onschuldig verschijnsel, zoals Berger ons wil doen geloven en het is ook geen kwestie van mensen het recht ontzeggen volgens eigen religie te leven. Achter islamitische huwelijken schuilt een enorm maatschappelijk en integratievraagstuk. De vrouwen die slachtoffer zijn van islamitische huwelijken, zijn vaakjonge meisjes en Nederlandse meisjes die bekeerd zijn. Zij worden door salafistische moskeeën gehersenspoeld. Zij leren dat zij alleen als zij volgens de islamitische wijze trouwen pas echte moslims zijn. Het gevolg is dat de man vaak nog twee of drie andere vrouwen heeft en kinderen van verschillende vrouwen. Diegenen die islamitische huwelijken propageren, hebben en willen geen binding met de Nederlandse samenleving. Zij hebben geen respect oor het Nederlands rechtsysteem.En het zijn vaak vrouwen en meisjes die een hoge prijs moeten betalen voor het feit dat sommige mensen het islamitische huwelijk als een onschuldig religieus en informeel verschijnsel willen zien. Het is wel heel gemakkelijk, om niet te zeggen kortzichtig, om te stellen dat sprake is van een parallelle samenleving en dat we ons hierbij moeten neerleggen, zoals Berger schrijft. De overheid en de politiek moeten aan dit soort misstanden een einde maken. Door strafrechtelijke vervolging van die moskeeën die zich hieraan schuldig maken. Door de meisjes die ontvankelijk zijn voor het islamitische huwelijk weerbaar te maken.Want in een land waar de sharia heerst wil geen vrouw wonen

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad Lia, een islamitisch huwelijk zonder dat er sprake is van een burgerlijk huwelijk is niet alleen onwettig, maar ook een geformaliseerde vorm van prostitutie, een soort vrouwenhandel zelfs.

  BeantwoordenVerwijderen